Vivo Y91C So Sánh Giá / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Channuoithuy.edu.vn

C Và C++ Khác Nhau Như Thế Nào: So Sánh C Và C++ Chi Tiết

Sự khác nhau giữa C và C++ là gì? C++ dùng để xử lý các nhiệm vụ phức tạp mà C không thể thực hiện. Chẳng hạn, C++ cung cấp kiểu kiểm tra mạnh hơn và cho phép nhiều kiểu lập trình hơn C.

Ngoài ra, khi bàn luận về việc C và C++ khác nhau như thế nào, chúng ta có thể thấy việc phát hiện lỗi và các vấn đề khác trong mã C++ dễ dàng hơn so với C vì C không cung cấp ngoại lệ. Thuật ngữ ngoại lệ đề cập đến các vấn đề xuất hiện khi chương trình chạy. Trong C ++, xử lý ngoại lệ là một cách để tách một phần code và xem xét nó.

C

Ngôn ngữ lập trình này được gọi là C vì nó dựa trên một ngôn ngữ ít được biết đến B và tên C là một trò đùa theo thứ tự chữ cái. Tuy nhiên, sự cải tiến này của B dẫn đến việc tạo ra một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới.

Sự khác nhau giữa C và C++ là C là ngôn ngữ thủ tục (procedural language) vì nó tuân theo quy trình từng bước bao gồm các hàm. Ngoài ra, C là ngôn ngữ cấp thấp (low-level language) phức tạp hơn cho người mới bắt đầu học hơn so với các ngôn ngữ cấp cao như Python hay C #.

Nói cách khác, C cung cấp hướng dẫn cho máy tính theo cách tiếp cận từ trên xuống. Ngược lại, C++ là hướng đối tượng thay vì hướng thủ tục. Điều đó có nghĩa là C++ tập trung vào tính kế thừa (khi một lớp nhận được các thuộc tính và đặc tính từ một lớp khác), khả năng sử dụng lại mã code, tính đóng gói (ẩn thông tin về các đối tượng) và tạo các đối tượng. Đây là một trong những điểm chính thể hiện C và C++ khác nhau như thế nào.

Chương trình C thường có tốc độ cao. Tại sao? Các ngôn ngữ lập trình như Python cung cấp các thủ tục bổ sung khiến chương trình của chúng chậm hơn. Tuy nhiên, C là ngôn ngữ cho phép các nhà phát triển xử lý phần cứng máy tính theo cách thủ công. Mặc dù đây là một lợi thế về hiệu suất, điều đó có nghĩa là các nhà phát triển C phải ngăn chặn rò rỉ bộ nhớ và tự phân bổ bộ nhớ.

Kết quả tìm kiếm được yêu thích nhất

C++

ngôn ngữ lập trình cấp thấp, đa năng. Bên cạnh việc tìm hiểu C và C++ khác nhau như thế nào, hai ngôn ngữ này cũng có nhiều điểm tương đồng:

Chúng yêu cầu biên dịch trong mọi hệ điều hành để làm việc.

Cả hai đều hỗ trợ quản lý bộ nhớ thủ công. Chúng không cung cấp các bộ thu gom rác giải phóng bộ nhớ khỏi các đối tượng không sử dụng.

Do thiếu xử lý bổ sung (như thu gom rác tự động), C và C++ nhẹ hơn và cung cấp hiệu suất cao.

Vì cả hai đều là ngôn ngữ lập trình đa năng, trường hợp sử dụng của chúng rất rộng (bắt đầu từ việc tạo ra các hệ điều hành và học máy).

Cả hai đều là ngôn ngữ cấp thấp, có nghĩa là chúng gần với phần cứng hơn và cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các dự án.

Sự khác nhau giữa C và C++

Vậy C và C++ khác nhau như thế nào? So sánh C và C++ cho thấy một vài điểm khác biệt giữa hai ngôn ngữ lập trình này:

C là một ngôn ngữ thủ tục, trong khi C++ là hướng đối tượng. Tính năng này đề cập đến phong cách lập trình mà các nhà phát triển tuân theo. Ví dụ, lập trình thủ tục tuân theo các nguyên tắc từng bước của các hàm, trong khi lập trình hướng đối tượng tập trung vào các đối tượng, kế thừa, v.v.

C++ có xử lý ngoại lệ được thiết kế tốt (khối Thử (Try) và Bắt (Catch)), giúp quá trình gỡ lỗi dễ dàng hơn trong C. Tính năng này đặc biệt hữu ích để tìm lỗi khó. Trong C, xử lý lỗi xảy ra thông qua các chức năng.

Dữ liệu an toàn hơn trong C++ so với C vì C++ cung cấp công cụ sửa đổi để giới hạn quyền truy cập của người dùng.

C++ hỗ trợ nạp chồng hàm, có nghĩa là một hàm có cùng tên có thể được khai báo cho các mục đích khác nhau.

C++ cũng sử dụng các không gian tên, cho phép bạn tổ chức mã theo phạm vi mong muốn. Ví dụ, các thực thể được nhóm có thể được đặt trong phạm vi hẹp hơn được gọi là phạm vi không gian tên. C không hỗ trợ tính năng này.

Các chuyên gia kết nối C++ với khái niệm đa mô hình. Mặc dù chúng ta phân loại C++ là ngôn ngữ hướng đối tượng, nó cũng có các tính năng của ngôn ngữ thủ tục. Do đó, C++ linh hoạt hơn C vì C chỉ tuân theo logic thủ tục.

Do đó, việc so sánh C và C++ về mặt quy tắc cú pháp đưa đến một vài kết luận quan trọng trong việc đánh giá C và C++ khác nhau như thế nào:

Việc sử dụng C và C++ khác nhau theo cách bạn sẽ theo các phương pháp lập trình khác nhau.

Với C++, các nhà phát triển có thể theo cả lập trình hướng đối tượng và hướng đối tượng.

C chỉ cho phép lập trình thủ tục.

C++ cung cấp nhiều tính năng hơn như xử lý lỗi, bảo mật dữ liệu, quản lý phạm vi, ẩn thông tin, v.v.

Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, ngôn ngữ C có thể đơn giản và hữu ích hơn trong việc hiểu các khái niệm chính của lập trình cấp thấp.

So sánh Objective-C với C++

Objective-C là ngôn ngữ lập trình đa năng giúp tăng cường C với tin nhắn kiểu Smalltalk. Nó chủ yếu để tạo các ứng dụng cho hệ điều hành iOS và OS X. Nó là một biến thể khác của ngôn ngữ lập trình C.

Objective-C không cung cấp nhiều kế thừa trong khi C++ thì có.

Có sự khác biệt trong cách nhìn mã C++ và Objective-C. Chẳng hạn, C++ sử dụng true (đúng) và false (sai) cho bool, trong khi Objective-C hoạt động với Yes (Có) và No (Không) cho BOOL.

Objective-C có một tính năng Smalltalk, đó là một mô hình nhắn tin trong đó bạn chuyển các tin nhắn được gọi là đến các đối tượng thông qua các chức năng hoặc bộ chọn.

Trong khi C++ quản lý các cấu trúc và các lớp giống nhau, Objective-C xử lý chúng hoàn toàn khác nhau.

Objective-C năng động hơn ngôn ngữ lập trình C++ tĩnh.

Về lý thuyết, Objective-C chậm hơn C++ vì công văn phương thức động.

Objective-C chủ yếu để tạo các ứng dụng cho các sản phẩm của Apple, trong khi C++ là ngôn ngữ đa dạng hơn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực phát triển.

Bạn nên học ngôn ngữ nào?

Chúng ta đã biết C và C++ khác nhau như thế nào. Bây giờ bạn có thể hỏi: So sánh C và C++, tôi nên học C hay C++? Học C++ trước tiên có vẻ như là lựa chọn tốt nhất vì nó mang lại nhiều lợi ích hơn C. Tuy nhiên, C giúp bạn hiểu cách phần cứng, đặc biệt là CPU, hoạt động do sự đơn giản của ngôn ngữ này.

Bạn sẽ làm quen với khái niệm lập trình cấp thấp, tìm hiểu về con trỏ và phân bổ bộ nhớ phù hợp. Hơn nữa, C có ít tính năng hơn mà người mới bắt đầu sẽ cần phải phân tích.

Tuy nhiên, bỏ qua các đặc điểm khác cho thấy C và C++ khác nhau như thế nào, quyết định học C hay C++ trước tiên phụ thuộc vào cách bạn muốn làm việc. Không có nhu cầu thực tế để học C trước C++. Ngay cả khi bạn bắt đầu bằng cách học C++, bạn có thể sẽ gặp một số yếu tố tương tự về cú pháp và ngữ nghĩa.

Các nhà phát triển bắt đầu với C thường phàn nàn rằng họ cần loại bỏ các thói quen họ đã học trong C để sử dụng C++ một cách chính xác. Đó là điều tất yếu khi chúng ta biết C và C++ khác nhau như thế nào. Việc học C trước tiên có thể khiến các nhà phát triển gắn bó với lập trình thủ tục mà không khám phá khía cạnh hướng đối tượng. Chẳng hạn, nếu giấc mơ cả đời của bạn là phát triển trò chơi điện tử, tốt hơn hết bạn nên bắt đầu học C++ lập tức.

So sánh hiệu suất

So sánh C và C++ về hiệu suất thường dẫn đến thực tế là C nhanh hơn C++. Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, C++ có vẻ chiến thắng trong cuộc đua này. Thật vậy, các ngôn ngữ được giải thích sẽ không bao giờ nhanh hơn các ngôn ngữ được biên dịch. Tuy nhiên, việc xác định sự khác biệt về tốc độ của hai ngôn ngữ được biên dịch là khó khăn.

Chẳng hạn, lập trình mạnh mẽ hơn có thể sẽ nhanh hơn trong C++ so với C. Do đó, các chuyên gia không nói rằng một ngôn ngữ nhanh hơn ngôn ngữ kia. Trong trường hợp so sánh C và C++ về mặt hiệu suất, người ta thường nói rằng C++ là đối sánh với C.

Kết quả tìm kiếm xu hướng nhất

Kết luận

Nhìn chung, cuộc tranh luận C và C++ khác nhau như thế nào khó có thể có câu trả lời rõ ràng vì cả hai ngôn ngữ đều có ưu và nhược điểm. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng C là ngôn ngữ thủ tục tuân theo phong cách lập trình từng bước.

Mặt khác, chúng ta có C++ hướng đối tượng, tập trung vào các đối tượng và các tính năng như thừa kế hoặc ẩn thông tin. Ngoài ra, C++ cũng cho phép các nhà phát triển tuân theo một số nguyên tắc lập trình thủ tục.

Về kế hoạch học tập, mặc dù chúng ta đã biết C và C++ khác nhau như thế nào, có thể tốt hơn là học C trước vì điều đó sẽ giúp người mới bắt đầu hiểu mã máy, cấp phát bộ nhớ, con trỏ, v.v. Các khái niệm này với C thân thiện với người mới bắt đầu hơn vì C là ngôn ngữ đơn giản. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bỏ qua phần học C và bắt đầu với C++ ngay lập tức. Quyết định này có thể giúp bạn trong tương lai vì thói quen lập trình trong C rất khác so với thói quen trong C++.

C vs C++ về tốc độ không nên được chú trọng quá khi quyết định học ngôn ngữ nào. Cả hai ngôn ngữ đều cung cấp hiệu suất cao và sự khác biệt thường là tối thiểu. Ví dụ, một mã code C++ được viết tốt thậm chí có thể nhanh hơn C trong một số trường hợp. Do vậy, tìm hiểu C và C++ khác nhau như thế nào chỉ mang tính tương đối, tăng hiểu biết thêm của bạn về hai ngôn ngữ này.

So Sánh Mercedes C200 Và Bmw 320I

Th9 13, 2018

So sánh Mercedes C200 và BMW 320i – Đầu tiên, ta sẽ nói đến vấn đề giá cả. Mercedes C200 bán với giá 1.479.000.000 đồng; BMW 320i bán với giá 1.468.000.000 đồng. Hai sản phẩm của hai thương hiệu xe khác nhau có giá thành tương đương nhau, khiến khách hàng phần nào trở nên khó khăn hơn trong việc lựa chọn là sản phẩm ưng ý nhất để mang về nhà.

Xét về tổng thể kích thước thì được cho là đẳng cấp hơn là Mercedes C200 với kích thước cụ thể là 4686 x 1810 x 1442mm thì bên cạnh đó, BMW 320i cũng là một đối thủ đáng gờm. Tuy có chiều dài tuy không dài hơn, nhưng đổi lại là độ rộng nổi bật hơn, hai mẫu xe đều có thiết kế theo phong cách thể thao.

Đầu tiên là lưới tản nhiệt thiết kế 2 nan đi kèm với logo thương hiệu Ngôi sao 3 cánh C 200, các phần nẹp hay ống xả kép được Mercedes-Benz khéo léo mạ crom trông thật sáng bóng và kiêu sa. Nói về phần lưới tản nhiệt có phần độc quyền của BMW có 2 khoang dù đi ở đâu cũng dễ dàng nhận ra từ xa, kết hợp với nắp ca-pô dài, kéo về phía hông xe tạo hiệu ứng đi xuyên gió, có phần năng động và trẻ trung.

So sánh Mercedes C200 và BMW 320i về nội thất

Bên trong xe BMW 320i được các nhà thiết kế sử dụng viền đen mạ crom cụ thể là ở bảng điều khiển nút bấm trung tâm, của gió điều hòa,… Bên đây là Mercedes C200 được các kỹ sư sử dụng crom kết hợp cùng da và gỗ, mang lại sự tinh xảo và sang trọng của riêng Mercedes-Benz. Mercedes C200 có được vô lăng được bọc da tinh tế, được thiết kế bộ phận khởi động bằng bảng đồng hộ dạng ống có 2 màn hình kết hợp với gương chiếu hậu có tính năng hạn chế chói tối đa.

Bên đó, BMW 320i lại có chức năng Hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD thông minh có thể tùy chỉnh mức độ sáng tương ứng với ánh sáng bên ngoài xe, thể hiện sự hiện đại và người cầm lái có thể dễ dàng hơn khi lái xe.

BMW 320i còn có thêm hệ thống âm thanh được đánh giá là chỉnh chu hơn với 16 loa harman/ kardon kết hợp với bộ khuếch đại âm thanh kĩ thuật số, cùng với kỹ năng cách âm tạo nên một buổi hòa nhạc như ở các phòng ca nhạc ngay tại xe của mình, còn có màn hình 8.8 inch hiện đại.

Khả năng vận hành của động cơ

Ở dòng xe Mercedes C200 sở hữu động cơ l4 dung tích 2.0 lít, sinh ra mã lực 184 với chỉ 5500 vòng/ phút và dải 1200-4000 vòng/ phút tại 300 Nm. Chỉ với 7.3s mà vận hành tối đa là 235 km/h tạo nên động cơ mạnh tăng tốc 0-100km/h.

Cả hai mẫu xe của hai hãng đều có cơ chế vận hành tốt và kẻ chính lạng người nửa cân.

Hệ thống treo thông minh thích nghi kết hợp chế độ ga tự động và trợ lái điện tử đánh lái khi cần, chủ động hơn trong việc lái xe, và quá trình lái xe trở nên thích thú hơn. Mercedes-Benz C200 sở hữu lốp xe Run-Flat và ở BMW 320i sở hữu lốp cỡ 205/60 R16.

Bảo đảm an toàn

Với tính năng Camera lùi của cả 2 xe, hỗ trợ cho người lái dễ dàng hơn khi di chuyển trong không gian hẹp. 7 túi khí ở Mercedes-Benz C200 và 6 túi khí trong BMW 320i.

Sau đó nói đến BMW 320i được sở hữu Camera quan sát kết hợp với camera cảnh báo khi chuyển làn đường cùng với kính chiếu hậu và camera được thiết lập bên hông xe. Còn có chức năng làm rung tay lái, cảnh báo, nhắc nhở người cầm lái chú tâm khi lái xe.

Tóm lại

Hướng Dẫn C# Vs Java: So Sánh C# Và Java Để Tìm Ra Điểm Khác Biệt

Theo chỉ số Tiobe Index, cả C # (phát âm là ‘see sharp’) và Java là hai trong năm ngôn ngữ phổ biến nhất trong thế giới lập trình nhiều năm liên tiếp. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người mới bắt đầu học viết code muốn thành thạo ít nhất một trong đó – nhưng bạn nên bắt đầu từ đâu? Việc lựa chọn ra ngôn ngữ để học sẽ khiến bạn gặp một chút khó khăn vì các ngôn ngữ gần như tương tự nhau và cũng có điểm khác biệt. C# vs Java là một ví dụ.

Do vậy, chúng tôi đã tạo nên hướng dẫn C# vs Java đầy đủ này để bạn có cái nhìn toàn diện trong việc so sánh C# và Java từ đó đưa ra quyết định cuối cùng nên học C# cơ bản hay học Java trước tiên.

Nơi bắt đầu

Khi bắt đầu so sánh C# và Java, chúng ta nên bắt đầu từ những câu chuyện về nguồn gốc của chúng. Tại sao? Đơn giản, từ các giao điểm của C# vs Java, nó sẽ giải thích rất nhiều điểm tương đồng mà bạn có thể gặp giữa hai ngôn ngữ này.

Nhóm Java bắt đầu công việc của họ vào năm 1991 tại Sun Microsystems. Mục tiêu là tạo ra một ngôn ngữ di động và hiệu suất cao, đảm bảo an ninh và mạnh mẽ. Để đơn giản hóa việc chuyển sang ngôn ngữ mới cho các nhà phát triển, cú pháp của nó được dựa trên ngôn ngữ tương tự đã quen thuộc C / C++. Nguyên tắc chính của Java là WORA (Write Once, Run Anywhere – Viết một lần, Chạy mọi nơi). Điều này có nghĩa là một khi bạn viết chương trình, nó sẽ chạy trơn tru trên mọi nền tảng.

Bây giờ, vào năm 2000, Microsoft đã có ý tưởng thay đổi Java để phù hợp hơn với nhu cầu của họ. Đương nhiên, Sun Microsystems đã không cho phép điều đó. Để tránh những rắc rối pháp lý, Microsoft đã quyết định viết ngôn ngữ của riêng họ, tương tự như Java nhưng có những lợi thế rất cần thiết. Họ gọi nó là C#.

Những người tạo ra Java và những người sáng lập của Sun Microsystems đã công khai gọi ngôn ngữ mới là sự bắt chước của Java. Tuy nhiên, trận chiến C# vs Java kéo theo việc các ngôn ngữ đi theo các hướng riêng biệt theo thời gian. Ngày nay, chúng ta có thể thấy nhiều hơn một sự khác biệt rõ ràng giữa C# vs Java.

Kết quả tìm kiếm được yêu thích nhất

Khi nào chọn C# vs. Java: từ áp dụng thực tiễn

Điều đầu tiên bạn cần hiểu là việc lựa chọn ngôn ngữ sẽ phụ thuộc vào mục tiêu cuối cùng của bạn. Không có ngôn ngữ nào tốt hơn khi so sánh C# và Java, mỗi ngôn ngữ sẽ phù hợp cho một nhu cầu cụ thể trong hầu hết các trường hợp. Cả hai đều là ngôn ngữ có mục đích chung, có nghĩa là chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Sử dụng Java, bạn có thể viết các ứng dụng cho máy tính để bàn, web và di động, cũng như tạo các hệ thống nhúng. Hầu hết chúng ta đều có ít nhất một thiết bị sẽ không chạy nếu không có Java: hãy nghĩ đến các thiết bị Android (theo , hơn 85% điện thoại thông minh trên thế giới chạy trên Android!), máy nghe nhạc Blu-ray và thậm chí cả thẻ SIM trong điện thoại của chúng ta. Nếu bạn tham vọng hơn một chút và có tay nghề cao, bạn cũng có thể sử dụng Java để phát triển các ứng dụng tài chính và khoa học.

Một điều cực kỳ tốt của Java là việc nó rất tốt trong việc xử lý lượng thông tin khổng lồ. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho các công cụ tìm kiếm, thương mại điện tử và mạng xã hội – không có gì lạ khi Google, Amazon, eBay, Facebook, Instagram và LinkedIn đều sử dụng Java rộng rãi.

Khi so sánh C # và Java, xin lưu ý rằng C # cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, có hai lĩnh vực mà nó nổi bật nhất. Đầu tiên, bạn có tất cả mọi thứ của Microsoft (tất nhiên). Bạn có thể tạo tất cả các loại ứng dụng máy tính để bàn cho Windows – và bạn có thể đã quen thuộc với Visual Studio hoặc chúng tôi StatCounter ước tính bốn trong số năm máy tính trên toàn cầu sử dụng với Windows. Nếu bạn thích phát triển di động hơn, bạn cũng biết là còn có phải biết có cả điện thoại Windows.

Lý do thứ hai và có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến mọi người chọn C# là phát triển trò chơi. Làm quen với C#, bạn có thể làm việc với phần mềm tạo trò chơi . Là một hệ thống phát triển trò chơi, Unity cực kỳ phổ biến: nó khá nhẹ so với Unreal Engine và được hỗ trợ trên hơn ba mươi nền tảng. C# cũng được sử dụng rộng rãi để tạo ra trải nghiệm thực tế ảo.

Bước đầu tiên: môi trường chạy

Cả C# vs Java thường được biên dịch (complied), có nghĩa là mã code được chuyển đổi thành mã máy trước rồi được thực thi, trái ngược với việc diễn giải từng bước trong thời gian chạy. Các nhà phát triển có xu hướng nghĩ về thực hành như vậy nhanh hơn một chút về hiệu suất. Để chạy các triển khai được biên dịch của các ngôn ngữ lập trình, bạn cần một số phần mềm bổ sung.

Để có thể sử dụng Java, bạn sẽ cần Java Virtual Machine JVM (Máy ảo Java). Đây là một công cụ hoạt động như một môi trường thời gian chạy cho code Java. Cách thức hoạt động rất đơn giản: mã Java được chuyển thành mã bytecode, mà các máy sau đó có thể diễn giải. Bytecode không thể đọc được bằng con người – nó chỉ là một trung gian giữa mã nguồn Java và hệ thống máy chủ.

Với C #, mọi thứ hoàn toàn khác. Để có thể viết mã trong đó, bạn cần sử dụng .NET framework. Nếu bạn là người dùng Windows, rất có thể nó được cài đặt mặc định trong máy tính của bạn (từ Windows 8, và không thể tháo rời). Nếu không, bạn cũng có thể miễn phí. .NET framework bao gồm hai phần chính: thời gian chạy ngôn ngữ chung (common language runtime) và thư viện lớp (class library). Cái đầu tiên xử lý các ứng dụng đang chạy: nó biên dịch và thực thi mã, xác minh sự an toàn của nó, quản lý bộ nhớ, v.v. Thư viện lớp là một tập hợp các loại có thể sử dụng lại để đơn giản hóa việc thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như truy cập tệp và thu thập dữ liệu.

C# vs Java: so sánh cú pháp

Vì những người tạo ra C# và Java bị ảnh hưởng bởi cùng các ngôn ngữ kiểu C, nên không có gì lạ khi cú pháp của chúng cũng khá giống nhau. Cũng giống như C và C++, chúng là các ngôn ngữ ngoặc nhọn: điều này có nghĩa là bạn xác định các khối lệnh bằng cách sử dụng dấu ngoặc nhọn {}. Trên thực tế, ở mức độ của các câu lệnh và biểu thức, C# vs Java hoạt động khá giống nhau. Tuy nhiên, một số khác biệt nhỏ xuất hiện khi chúng ta chuyển sang định nghĩa kiểu. Với Java, bạn phải rõ ràng bất cứ khi nào bạn muốn triển khai một giao diện mới hoặc mở rộng một lớp. Tuy nhiên, C# không cần như vậy: nó sẽ rút chúng từ kiểu dữ liệu của lớp cha hoặc giao diện.

Như đã đề cập ở phần đầu về sự khác nhau C# vs Java, mục tiêu chính của những người tạo C# là tạo ra một ngôn ngữ tốt hơn Java. Do đó, không có gì lạ khi nó có nhiều tính năng hơn Java, cũng có nghĩa là nhiều từ khóa hơn. Hầu hết chúng đều nhạy cảm với ngữ cảnh để giữ cho ngôn ngữ tương thích ngược. Mặt khác, nhóm Java đã đạt được kết quả tương tự bằng cách chọn các cấu trúc cú pháp mới trên các từ khóa. Tuy nhiên, một số lập trình viên Java thừa nhận sẽ rất hữu ích khi có thể sử dụng as, var, yield và một vài thứ khác trong mã code của họ.

C# cũng có nhiều kiểu dữ liệu hơn Java. Java có bảy kiểu dữ liệu nguyên thủy và ba kiểu không nguyên thủy. C# cũng có hai nhóm loại: chín loại giá trị và sáu loại tham chiếu. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa C# vs Java về mặt cú pháp là C# hỗ trợ các cấu trúc. Chúng có thể được sử dụng như các lớp nhẹ (dưới 16 byte) nhưng được phân loại là các loại giá trị.

Mặc dù chúng tôi vẫn đang nói về cú pháp C# vs Java, chúng tôi phải lưu ý một tính năng quan trọng hơn mà C# có và Java mong muốn. Nó được gọi là truy vấn tích hợp ngôn ngữ (language integrated query hay LINQ – phát âm là “link”). Sử dụng LINQ, bạn có thể viết truy vấn vào bất kỳ cơ sở dữ liệu nào bạn muốn sử dụng mà không cần sử dụng cú pháp cụ thể của nó. Ví dụ: nếu bạn không biết SQL, bạn có thể dịch truy vấn LINQ sang định dạng mà cơ sở dữ liệu SQL sẽ hiểu và thực thi. Mặc dù nó không phải là một tính năng cú pháp C # đơn lẻ, nó là vị cứu tinh cho developer khỏi nhu cầu tìm hiểu các yêu cầu cú pháp của từng cơ sở dữ liệu duy nhất. Đây là nơi C# có một lợi thế nhỏ trong cuộc đấu tay đôi giữa C# vs Java.

Kết quả tìm kiếm xu hướng nhất

Trước khi dời đi

So Sánh Oppo F11 Pro Và Vivo V15: Kẻ 8 Lạng, Người Nửa Cân

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì khó có thể so sánh OPPO F11 Pro và Vivo V15 bởi chúng đều có chung ngôn ngữ thiết kế mới mẻ là camera pop-up vô cùng mới lạ và ấn tượng. Tuy nhiên, nếu bạn cần chọn ra đâu là phiên bản đáng mua nhất thì vẫn có những điểm khác biệt giữa bộ đôi này.

Cụ thể, xét về mức giá dự kiến cũng có sự chênh lệch so với chiếc nhưng không nhiều, cả 2 phiên bản đều nằm trong phân khúc giá từ 7 đến 8 triệu đồng trong thời điểm hiện tại.

So sánh OPPO F11 và Vivo V15về thiết kế, cấu hình, hiệu năng và mức giá

So sánh OPPO F11 Pro và Vivo V15 về thiết kế và màn hình

Xét về thiết kế, cả 2 mẫu smartphone đều trang bị màn hình tràn viền, không có tai thỏ hay xu hướng giọt nước. Như vậy cả OPPO F11 Pro và Vivo V15 đều là màn hình vô cực, đây là điểm cộng mà ít hãng điện thoại nào làm được.

OPPO F11 Pro về thiết kế và màn hình

Ngoài ra, OPPO F11 Pro có màn hình kích thước 6,53 inch Full HD+, đạt tỷ lệ 19,5:9, trong khi đó Vivo V15 cũng có kích thước tương tự với độ phân giải FullHD+, lớn hơn iPhone Xs Max. Mặc dù sử dụng cùng tấm nền IPS LCD nhưng khi trải nghiệm 2 màn hình này đều nhận thấy có đôi chút khác nhau, đặc biệt là về độ sáng. Chi tiết, Vivo V15 sáng hơn một chút so với OPPO F11 Pro, nhưng màu đen ở F11 Pro lại có chiều sâu hơn và không khác tấm AMOLED là mấy.

Vivo V15 về thiết kế và màn hình

Màn hình giữa Vivo V15 và OPPO F11 Pro đều mang lại góc nhìn tốt, độ chi tiết hình ảnh và độ tương phản cao cùng màu sắc trung thực ấn tượng. Đặc biệt, cả 2 phiên bản đều mang lại khả năng hiển thị nội dung ấn tượng. Như vậy, bạn sẽ xem được nhiều nội dung hơn trên không gian trải nghiệm so với các thiết bị cùng kích thước. Cả 2 mẫu smartphone tầm trung này đều được giới công nghệ đánh giá cao về khả năng hiển thị màn hình, phục vụ rất tốt cho nhu cầu giải trí và làm việc.

So sánh OPPO F11 Pro và Vivo V15 về camera

Cả OPPO F11 Pro và Vivo V15 đều có điểm cộng nằm ở phần camera nhưng vị trí sắp xếp lại khác nhau. Theo đánh giá chung thì camera trên OPPO F11 Pro vượt trội hơn Vivo V15. Theo đó, F11 Pro được điều chỉnh camera thò thụt ở mặt lưng và cảm biến vân tay thành một đường thẳng tạo sự cân đối hơn so với bản Vivo V15.

Với cơ chế thò thụt thì khả năng hoạt động tương đối tốt không bị trễ và rất trơn tru trong quá trình sử dụng.

So sánh OPPO F11 Pro và Vivo V15 về cấu hình

Đây là trường hợp khá hiếm gặp ở 2 phiên bản cạnh tranh nhau vì cấu hình giữa chúng khá tương đồng, cả 2 đều được trang bị con chip Helio P70 với 6GB RAM. Đây là chip xử lý mạnh trong phân khúc giá tầm trung cho sức mạnh ngang bằng với chip Qualcomm Snapdragon 660.

Thực tế trải nghiệm cho thấy cả Vivo V15 và OPPO F11 Pro đều không có sự khác biệt về cấu hình, đều mang lại hiệu năng mượt mà, các tác vụ đều xử lý nhanh, xử lý các tựa game hạng nặng khá mượt mà và không xảy ra hiện tượng giật lag.

Khi so sánh OPPO F11 Pro và Vivo V15 thì đều nhận thấy không có sự khác biệt quá lớn về hiệu năng, cấu hình và trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn thì OPPO F11 Pro vẫn nhỉnh hơn chút về sự sắp xếp camera tạo cân đối và hợp lý, nhưng không vì thế mà Vivo V15 giảm đi sức cuốn hút. Tóm lại, tùy vào sở thích mà bạn lựa chọn mẫu smartphone nào cho ưng ý và phù hợp nhất.