Vi Sao Wattpad Khong Vao Duoc / Top 16 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Channuoithuy.edu.vn

Trac Nghiem Vi Sinh Dhy Duoc Hue

Published on

Trắc nghiệm vi sinh đại học Y Dược Huế

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ BỘ MÔN VI SINH VẬT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT HỌC Huế, 2007

3. 3 MỤC LỤC Trang Đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của vi sinh vật học 5 Vi sinh vật trong tự nhiên và ký sinh ở người.Các đường truyền bệnh 8 Hình thể và cấu tạo tế bào vi khuẩn 11 Sinh lý của vi khuẩn 14 Di truyền vi khuẩn 18 Anh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến sự phát triển của vi sinh vật 22 Tiệt trùng, khử trùng và kháng sinh 25 Đại cương virus 30 Nhiễm trùng và độc lực của vi sinh vật 36 Kháng nguyên vi sinh vật 42 Sự đề kháng của cơ thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh 44 Kỹ thuật miễn dịch sử dụng trong chẩn đoán vi sinh vật 49 Vacxin và huyết thanh 54 Các cầu khuẩn gây bệnh 59 Họ vi khuẩn đường ruột 68 Vi khuẩn dịch hạch 74 Vi khuẩn tả 77 Haemophilus influenzae và Bordetella pertussis 79 Trực khuẩn mủ xanh 82 Vi khuẩn bạch hầu 84 Các Clostridia gây bệnh 86 Họ Mycobacteriaceae 90 Các xoắn khuẩn gây bệnh 95 Rickettsia, Chlamydia và Mycoplasma 99 Enterovirus- Rotavirus 103 Virus cúm 109 Virus sởi 112 Flaviviridae 113 Virus dại 116

4. 4 Các virus viêm gan 119 Virus HIV/AIDS 124 Các virus gây bệnh khác 126

5. 5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC I. Câu hỏi trả lời ngắn chúng tôi sinh vật bao gồm:..A…, nấm men, nấm mốc, tảo, nguyên sinh động vật và …..B….. A………. B…………….. 2. Kể các đơn vị dùng để đo kích thước của vi sinh vật: A……….. B……………. C……….. 3. Giới nguyín sinh (Protista) phân biệt với ..A. …ở sự tổ chức đơn giản của chúng: dù đơn bào hoặc đa bào, tế bào của chúng không ….B…… 4. Hạt virus gồm một phần tử….A. ….hoặc …..B…..nằm bên trong một vỏ protein gọi là capsid. 5. Vi khuẩn nằm trong nhóm giới sinh vật nhân….A. …., virus thuộc về nhóm giới sinh vật chưa có…..B….. 6. Tế bào nhân nguyên thuỷ có cấu trúc tế bào đơn giản. Nhân chỉ gồm có một nhiễm sắc thể không ..A. …, nhưng ….B… lại phức tạp hơn. II. Câu hỏi đúng sai 1. Virus có tế bào nhân nguyên thuỷ . 2. E.Jenner đã phát minh ra vaccine dại . 3. R. Koch đã phát hiện ra vi khuẩn lao, vi khuẩn tả . 4. Tế bào nhân nguyên thuỷ có nhân là một nhiễm sắc thể không màng nhân . 5. Giới Protista phân biệt với giới thực vật và động vật ở chỗ tế bào của chúng không biệt hóa thành mô. 6. Năm 1969 nhă sinh thâi học Mỹ R.H. Whittaker đề xuất hệ thống phđn loại 6 giới. chúng tôi quan điểm hiện đại (P.H. Raven, G.B. Johnson, 2002) th mọi sinh vật trín thế giới thuộc về 6 giới khâc nhau. 8.Phần lớn vi sinh vật nằm trong 4 giới: Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh vă Nấm của hệ thống 6 giới. 9. Virus khác với tất cả các cơ thể có tế bào kể cả vi khuẩn và Rickettsia. 10. Sự phât hiện vi sinh vật gắn liền với sự phât minh knh hiển vi. 11. Thế kỷ XX mới cho thấy những bước phát triển lớn về vi sinh vật học nhờ công lao của Louis Pasteur và Robert Koch. III. Câu hỏi 1/5. 1. Micromet = a. 10-3 m b. 10-6 m c. 10-9 m. d. 10-1 mm e. 10-5 m. 2. Nanomet = a. 10-6 m b. 10-5 mm. c. 10-3 m d. 10-9 m e. 10-10 m 3. Angstrom = a. 10-9 m b. 10-12 m c. 10-10 m d. 10-6 m e. 10-7 m 4. Theo E. Haeckel giới Protista là: a. Giới động vật. b.Giới thực vật. c.Giới vừa động vật vừa thực vật. d.Giới vi sinh vật. e. Giới vi khuẩn và virus. 5. Giới Protista phân biệt với giới thực vật và giới động vật vì: a. bao gồm những cơ thể đơn bào. b. bao gồm những cơ thể đơn bào và đa bào. c. tế bào không biệt hóa thành mô. d. tổ chức đơn giản của cơ thể. e. xuất hiện trước động vật và thực vật. 6. Tác giả R.H. Whittaker đề xuất hệ thống phđn loại năm giới, đ lă giới a. Khởi sinh, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. b. Khởi sinh, Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật. c. Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật. d. Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật. e. Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm. 7. Theo quan điểm hiện đại (P.H. Raven, G.B. Johnson, 2002) th phần lớn vi sinh vật nằm trong 4 giới: a. Khởi sinh, Nguyín sinh, Nấm, Động vật. b. Khởi sinh, Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh. c. Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm. d. Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Thực vật.

6. 6 e. Vi khuẩn, Nấm, Thực vật, Động vật. 8. Theo quan điểm hiện đại (P.H. Raven, G.B. Johnson, 2002) th mọi sinh vật trín thế giới thuộc về 6 giới khâc nhau: a. Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Virus, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật. b. Khởi sinh, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. c. Vi khuẩn, Virus, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. d. Cổ khuẩn, Vi khuẩn, Nguyín sinh, Nấm, Thực vật, Động vật. e. Vi khuẩn, Vi khuẩn lam, Virus, Nguyín sinh, Thực vật, Động vật. 9. Tế bào nhân thật có nhân: a.nằm ở trong nội chất nguyên sinh. b. chứa 2n nhiễm sắc thể. c.chứa nhiễm sắc thể. d.nối liền với nội chất nguyên sinh . e. Không có màng nhân. 10. Plastit bao gồm: a. ty lạp thể và lục lạp. b.những yếu tố di truyền nằm ngoài nhiễm sắc thể. c. hệ thống chuyên chở điện tử. d.lục diệp tố và những thành phần quang hợp khác. e.hệ thống enzyme. 11. Nhiều vi sinh vật tế bào nhân thật có : a. vách tế bào phức tạp. b. vách tế bào tạo nên bởi celluloza, chitin hoặc oxyt silic. c. nguyên tương phức tạp. d.nguyên tương bao quanh nhiễm sắc thể e. nhiễm sắc thể phức tạp. 12. Tế bào nhân nguyên thủy: a. không có plastit tự sao chép. b. co 2n nhiễm sắc thể. c.có màng nhân bao bọc nhiễm sắc thể. d. có vách tế bào đơn giản. e. nguyên tương phức tạp. 13. Hạt virus chứa: chúng tôi và DNA. chúng tôi c. DNA. d. DNA hoặc RNA. e. DNA có thể biến đổi thành RNA. 14. Virion chứa : a. RNA và DNA. b. nhiều loại protein. c.một phân tử DNA hoặc RNA nằm bên trong capxit. d. một bộ máy tổng hợp axit nucleic và protein e. hệ thống tạo thanh năng lượng. 15. Kính hiển vi phát hiện vi sinh vật được phát minh: a. cách đây 300 năm. b. cách đây 100 năm c. cách đây 1000 năm d. cách đây 2000 năm e.từ thời phục hưng. 16. Trước Van Leeuwenhoek người ta: a. đã chế tạo kính hiển vi có thể phát hiện vi sinh vật. b. chưa chế tạo kính hiển vi. c. mới chế tạo kính lúp. d. đã chế tạo kính hiển vi quan sát hồng cầu, phấn hoa… e. chưa có kính hiển vi. 17.Đến thế kỷ 19 vi sinh vật học phát triển mạnh mẽ nhờ: a. L.Pasteur. b. R.Koch. c.E.Jenner d.L.Pasteur và R. Koch e.Fleming, Florey và Chain 18. L.Pasteur: a.hoàn chỉnh việc nghiên cứu vi sinh vật. b.chỉ mô tả chính xác vi sinh vật. c.chỉ khảo sát những tính chất sinh lý của vi sinh vật. d.điều chế vaccine dịch hạch . e. điều chế vaccine sabin. 19. R. Koch: a. phát hiện vi khuẩn dịch hạch. b. phát hiện những kỹ thuật cố định và nhuộm vi khuẩn c. phát minh vaccine phòng bệnh lao. d. điều chế huyết thanh kháng bạch hầu. e. điều chế vaccine phòng bệnh tả. 20. Đầu thế kỷ 20 vi sinh vật học là: a.một khoa học cơ bản. b.một khoa học về con người. c.một khoa học về điều trị bệnh nhiễm trùng. d. một khoa học ứng dụng e. một khoa học tự nhiên.

7. 7 21. Đầu thế kỷ 20: a. phần lớn các vi khuẩn gây bệnh đều được khám phá. b.sulfonamit đã được điều chế. c.cấu trúc của DNA đã được khám phá. d.kính hiển vi điện tử đã được phát minh. e.vaccine sabin đã được điều chế. 22. Ở bệnh viện khoa lây đã nhận bệnh nhân bệnh nhiễm trùng: a.từ ngàn xưa. b. ở đầu thế kỷ 20. c.từ lúc Jenner phát minh vaccine đậu mùa d.ở cuối thế kỷ 18. e. từ thế chiến thứ nhất. 23. Tế bào nhân nguyên thủy có: a. những plastit tự sao chép như ty lạp thể. b. nhân gồm một nhiễm sẵc thể không màng nhân. c. cấu trúc tế bào phức tạp. d. vách tế bào đơn giản. e. nguyên tương phức tạp. 24. Tế bào nhân thật có: a. khả năng biệt hóa thành mô. b.nhân có màng nhân. c.vách tế bào rất phức tạp. d.một số đôi nhiễm sắc thể e. n nhiễm sắc thể 25. Watson và Crick: a. phát hiện mẫu cấu trúc của protein. b. phát hiện mẫu cấu trúc của DNA. c. phát hiện vai trò gây bênh của vi sinh vật. d. phát hiện vai trò virus bại liệt . e. phát minh vaccine sabin. 26.Huyết thanh liệu pháp: a.phòng bệnh nhiễm trùng bằng huyết thanh. b. phòng bệnh nhiễm trùng bằng vaccine. c.hữu hiệu đối với những bệnh độc tố vi khuẩn. d.có thể điều trị tất cả các bệnh nhiễm trùng. e. có thể điều trị bệnh virus. 27. Hiện nay vi sinh vật học: a. chỉ đẩy mạnh việc điều chế vaccine. b. chỉ chú trọng mặt xét nghiêm vi trùng. c. đã trở thành một khoa học cơ bản. d.vẫn còn thuần túy là một khoa học ứng dụng. e.chỉ chú trọng bệnh virus. 28. Sulfonamit: a. đã được Domagk phát minh năm 1930. b. đã được Domagk phát minh năm 1935. c. đã được điều chế ở đầu thế kỷ 20. d. hiện nay không còn được sử dụng. e. không được kê đơn. 29. Penicillin đã công nghiệp sản xuất và đưa vào điều trị : a. từ khi được Flemming khám phá. b. từ năm 1929. c. từ năm 1940. d. đồng thời với Streptomycin. e. ở trước thế chiến thứ hai. 30. Các kháng sinh hữu hiệu hiện nay: a. điều trị lành các bệnh nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng. b. điều trị lành các bệnh nhiễm vi khuẩn và virus. c. điều trị lành các bệnh nhiễm trùng. d. điều trị lành các bệnh nhiễm vi khuẩn e. điều trị lành các bệnh nhiễm vi khuẩn nhạy cảm. 31. Các kháng sinh hiện nay: a. tiêu diệt các virus. b. tiêu diệt các vi khuẩn. c.chế ngự các vi khuẩn nhạy cảm. d. chế ngự các vi khuẩn và virus. e. chế ngự các vi khuẩn ký sinh nội bào. 32. Sulfonamit: a. không đủ khả năng điều trị phần lớn các bệnh nhiễm trùng. b.điều trị hữu hiệu phần lớn các bệnh nhiễm trùng. c. điều trị hữu hiệu tất cả các bệnh nhiễm trùng. d. đủ khả năng điều trị phần lớn các bệnh nhiễm trùng. e. không được kê đơn. 33. Các vi khuẩn kháng thuốc: a. được tìm thấy sau khi phát minh kháng sinh. b. xuất hiện trước khi phát minh kháng sinh. c. được tìm thấy ở nơi có sử dụng kháng sinh. d. được tìm thấy ở các bệnh viện.

8. 8 e. được tìm thấy ở nhà trẻ. 34. Huyết thanh liệu pháp được sử dụng trong: a. điều trị bệnh nhiễm trùng mạn . b điều trị bệnh nhiễm trùng cấp. c. điều trị bệnh virus. d. điều trị bệnh bạch hầu, uốn ván, hoại thư sinh hơi…. e. điều trị bệnh nhiễm trùng. 35. Hướng giải quyết bệnh nhiễm trùng hiện nay: a. thực hiện chiến lượt kháng sinh. b. tìm kiếm kháng sinh hữu hiệu mới . c. điều chế các vaccine hữu hiệu . d. phối hợp cả 3 biện pháp trên ( a,b,c.. e.điều trị là chủ yếu . 36. Phần lớn những kháng sinh mới hiện nay: a. thuộc nhóm Quinolon. b. chỉ là sự sắp xếp lại hoặc là sự thay đổi cấu trúc phân tử của các kháng sinh khám phá trước đây. c. chỉ là sự thay đổi cấu trúc phân tử của các kháng sinh khám phá trước đây. d. thuộc nhóm Penicillin. e. thuộc nhóm Cephalosporin. VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN VÀ KÝ SINH Ở NGƯỜI CÁC ĐƯỜNG TRUYỀN BỆNH I. Câu trả lời ngắn: 1. Khuẩn chí bình thường trở nên gây bệnh khi: A. B. C. 2. Các phương thức truyền bệnh của bệnh truyền nhiễm : A. B. C. 3. Nguồn gốc bên ngoài của bệnh truyền nhiễm : A. B. C. 4. Để xác định số lượng vi sinh vật trong không khí người ta thường dùng phương pháp…..A…. 5. Chỉ số chúng tôi là chỉ điểm……..A…….. của nước. 6. Kể tên các vi khuẩn trong thành phần khuẩn chí bình thường ở ruột già của người trưởng thành. A…… B……… C……. D……. II.Câu hỏi đúng sai: 7. Các vi sinh vật có ở trong đất là do ô nhiễm các chất bài tiết của người và động vật. 8. Để tìm chỉ điểm nhiễm phân của nước, người ta thường xác định số lượng vi khuẩn ở trong nước. 9. Trong hệ tiết niệu của người khỏe mạnh luôn luôn có các khuẩn chí bình thường. 10. Các vi khuẩn trên da là các khuẩn chí bình thường của cơ thể. 11. Để kiểm soát nước sử dụng có hợp vệ sinh hay không người ta tìm chỉ số tụ cầu ở trong nước. 12. Các khuẩn chí bình thường không bao giờ gây bệnh cho cơ thể. 13. Vi khuẩn ở đường tiêu hóa của trẻ em đang bú và người lớn hoàn toàn giống nhau. III.Câu hỏi 1/5. 14. Đất là một môi trường thích hợp cho sự phát triển của vi sinh vật vì: A. trong đất có nước, có không khí, có các chất vô cơ và hữu cơ. B. đất bị ô nhiễm các vi sinh vật từ chất bài tiết của người và động vật. C.đất luôn luôn ẩm ướt và bẩn. D. đất có nhiều độ sâu khác nhau. E. đất có nhiều vi sinh vật có lợi cho người. 15. Những vi khuẩn nào có thể tồn tại được lâu ở trong đất : A.các vi khuẩn gây bệnh do người và động vật bài tiết ra. B.các vi khuẩn không sinh nha bào. C.các vi khuẩn có khả năng sinh nha bào, chịu được khô hanh. D. các vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hoá. E. các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. 16. .Nước ở gần chổ dân cư đông đúc, đô thị thì nhiều vi sinh vật gây bệnh do: A. nhiều chất thải bỏ của người và động vật. B. không khí và đất bẩn. C. thiếu ánh sáng mặt trời. D. thiếu nước sinh hoạt E. không đủ nước máy để sử dụng 17. Chỉ điểm nhiễm bẩn của nước: A. chỉ số E.coli. B. nhiệt độ của nước. C. các chất vô cơ, hữu cơ trong nước. D. lượng nước sử dụng. E. độ đục của nước.

9. 9 18. Vi sinh vật trong không khí được kiểm tra bằng : A. phương pháp pha loãng trong môi trường lỏng. B. phương pháp khuyếch tán trong môi trường đặc. C. phương pháp Ginoscova. D. phương pháp miễn dịch huỳnh quang. E. Tìm chỉ số nha bào vi khuẩn trong không khí. 19. Các vi khuẩn trên da là: A. các khuẩn chí bình thường và các khuẩn chí tạm thời. B. khuẩn chí bình thường. C. khuẩn chí tạm thời. C. đa số là các vi khuẩn gây bệnh. E. đều là các vi khuẩn không gây bệnh. 20. Vi khuẩn gây bệnh cơ hội khi: A. cơ thể suy yếu , suy miễn dịch. B. vi khuẩn của khuẩn chí bình thường thay đổi chổ cư trú. C. thay đổi thành phần của khuẩn chí . D. cả a, b, c. E. đột biến. 21. Khuẩn chí bình thừơng ở đường tiêu hóa gồm : A. Salmonella, Shigella, E.coli. B. E.coli, Proteus, Staphylococcus.,V.cholerae. C. Neisseria, Streptococcus, Mycobacterium. D. Bacteroides, Lactobacilus, E.coli, Proteus. E. Neisseria, E.coli, Lactobacilus. 22. Khuẩn chí bình thường: A. vô hại với cơ thể mà còn có lợi cho cơ thể. B. có lợi đối với cơ thể. C. gây bệnh cho cơ thể. D. có lợi cho cơ thể nhưng có thể gây bệnh cơ hội . E. không bao giờ gây bệnh cho cơ thể. 23. Nơi nào sau đây có số lượng khuẩn chí bình thường nhiều nhất: A. dạ dày. B. miệng C. phổi D. đường tiết niệu. E. máu. 24. Đường lây truyền của các bệnh đường hô hấp: A. do thức ăn nước uống B. do tiêm chích C. do tiếp xúc D. cả a, b, và c. E. do côn trùng tiết túc 25. Bệnh nào sau đây có thể lây bằng đường côn trùng tiết túc: A. bệnh bạch hầu, bệnh lậu, bệnh giang mai B. bệnh dịch tả và các bệnh đường tiêu hóa C. bệnh dịch hạch, bệnh sốt xuất huyết D. bệnh viêm phổi, bệnh viêm dạ dày ruột cấp E. bệnh uốn ván và bệnh viêm màng não do não mô cầu 26. Nguồn gốc của bệnh truyền nhiễm: A. do các vi khuẩn chí bình thường gây bệnh cơ hội B. do các vi sinh vật trong đất., trong nước và trong không khí. C. do các động vật hoang dại, động vật nuôi nhà mang mầm bệnh và truyền cho người. chúng tôi người bệnh truyền cho người lành. E. do cả A, B, C, và D. 27. Đối tượng cảm nhiễm là những người: A. suy giảm sức đề kháng. B. người già và trẻ em bị mắc bệnh mạn tính. C. những người lao động, tiếp xúc nhiều với môi trường. D. những người hoạt động tập thể tiếp xúc với nhiều người. E. phụ nữ có thai bị nhiễm độc thai nghén. 28. Phương thức truyền bệnh nhiễm trùng : A. người khỏe tiếp xúc với người ốm hay động vật ốm. B. người khỏe tiếp xúc với dụng cụ nhiễm vi sinh vật hay tiếp xúc với các sản phẩm của người lành mang trùng nhiễm vi sinh vật. C. do ăn phải thức ăn nước uống bị nhiễm khuẩn từ người bệnh hoặc người lành mang trùng. D. qua môi giới như ruồi nhặng, gián, chân tay bẩn hay muỗi, rận, bọ chét E. tất cả các phương thức trên 29. Đối tượng dễ cảm nhiễm bệnh nhiễm trùng: A. những người suy dinh dưỡng B. người bị suy giảm miễn dịch C. trẻ em và người già D.người mắc các bệnh mãn tính E. tất cả các đối tượng trên 30. Nguồn gốc bên trong của bệnh nhiễm trùng là:

10. 10 A. các vi sinh vật ở trong đất B. người bệnh và người lành mang trùng C. các bệnh dịch hạch và bệnh dại D. người nhiễm vi khuẩn đào thải ra môi trường bên ngoài E. các vi sinh vật sống ở trên da, niêm mạc hay các ổ tự nhiên chúng phát triển mạnh mẽ và gây nên bệnh khi gặp điều kiện thuận lợi HÌNH THỂ VÀ CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN I. Câu hỏi trả lời ngắn: 1. Nêu 3 loại hình thể chính của vi khuẩn : A……….. B………….. C………….. 2. Ý nghĩa của vách tế bào vi khuẩn là: A………. B…………… C. …………… D. ……………. 3. Ba nhóm cầu khuẩn ( theo hình thái ) có các thành viên gây bệnh cho người là: A………. B………….. C………… 4…….A……của tế bào vi khuẩn ….B……không có vật liệu axit teichoic. 5. Nguyên tương của vi khuẩn ở trạng thái ……A…….chứa những hạt hình cầu đường kính 18nm gọi là…….B…… 6. Nhân của vi khuẩn không có …A……và …….B……..chỉ có một nhiễm sắc thể duy nhất. 7. Bacilli là những ……A……. hiếu khí tuyệt đối và tạo…….B……. II. Câu hỏi đúng sai: 8. Clostridia là những trực khuẩn gram dương, kỵ khí không sinh nha bào. chúng tôi khuẩn có tế bào nhân sơ, chỉ chứa 1NST, không có màng nhân,nguyên tương có ty lạp thể. 10. Nhân của vi khuẩn chỉ chứa một NST, là một sợi ARN trọng lượng phân tử 3 x 10-9 dalton. 11. Lông của vi khuẩn chịu trách nhiệm về tính di truyền của vi khuẩn, và là kháng nguyên H ở vi khuẩn đường ruột. 12. Pili của vi khuẩn có vai trò trong sự giao phối và / hoặc giúp cho vi khuẩn bám vào bề mặt tế bào. 13. Nha bào đề kháng cao với nhiều yếu tố hóa học và vật lý, và có vai trò gây bệnh cho người. 14. Các vi khuẩn có nha bào như các vi khuẩn sau: Trực khuẩn uốn ván, hoại thư sinh hơi, ngộ độc thịt. III. Câu hỏi 1/5. 1. Cầu khuẩn gồm các hình thái sau: a.hình tròn đều, hình bầu dục, hình hạt cafe . b.hình trứng,hình dài dạng vòng. c. hình hạt cafe hoặc hình cong. d. hình tròn đều hoặc đa hình thái. e.các câu trên đều đúng. 2. Vi khuẩn có hình que thẳng gọi là: a. Clostridium b.Vibrio chúng tôi khuẩn gram (-). chúng tôi khuẩn gram (+). e.Trực khuẩn. 3. Clostridia là các vi khuẩn: a. gram (-), sinh nha bào b. gram (+), kỵ khí, sinh nha bào. c. gram (+), hiếu khí, sinh nha bào. d. gram (-), kỵ khí, không sinh nha bào. e. gram (+), kỵ khí, không sinh nha bào. 4. Nhân của vi khuẩn chứa Axit nucleic sau: a. ARN b. ARN và ADN c. một số ADN một số ARN. d. ADN e. phần lớn là ADN. 5. Nhân của vi khuẩn có thể khảo sát bằng: a.nhuộm gram b. nhuộm đơn c. nhuộm Albert d. nhuộm Fontana-Tribondeau e. nhuộm nhân. 6. Nơi nhân gắn liền với màng nguyên tương gọi là a. polysome. b.tiểu thể c.lưới nội mô. d. mạc thể. chúng tôi lạp thể. 7. Nguyên tương của vi khuẩn: a. giống cấu trúc nguyên tương của tế bào động vật. b. chứa ty thể và hạt vùi.

11. 11 c. chứa lục lạp và hạt vùi. d. không chứa ty thể và lục lạp. e. chứa ribosome và ty thể. 8. Nguyên tương của vi khuẩn có cấu tạo là: a. ở trạng thái gen. b. protein, carbohydrate, lipit. c. hạt vuì và ribosome. d. vi khuẩn quang hợp có chứa sắc tố. e. tổng hợp các yếu tố trên. 9. Chức năng của màng nguyên tương vi khuẩn: a. tạo cho vi khuẩn có kích thước nhất định. b. tạo cho vi khuẩn có hình thái nhất định. c. nơi tác dụng của các thuốc kháng sinh. d. hấp thụ, chuyển hóa, bài xuất của chất. e. chịu trách nhiệm cho sự tách đôi ADN. 10. Chức năng chuyển hoá của màng nguyên tương của vi khuẩn giống với. a.lưới nội bào ở tế bào eukaryota b. lục lạp ở tế bào tực vật c. bộ golgi ở tế bào động vạt và thực vật d. ti lạp thể của tế bào động vật và thực vật e. ribosome của tế bào động vật và thực vật. 11.Plasmit của vi khuẩn là: a. phân tử ADN mang các gen kháng thuốc. b. phân tử ARN nhỏ ngoài nhiễm sắc thể có khả năng tự sao chép. c. phân tử ADN nhỏ nằm ngoài nhiễm sắc thể có khả năng tự sao chép. d. phân tử ADN hoặc ARN nhỏ ngoài nhiễm sắc thể có khả năng tự sao chép. e. phân tử ADN mang các gen tự sao chép. 12. Cấu tạo của màng nguyên tương là: a. protein, glucid. b.protein, lipit. c. lipit và glucid. d.lipit và polysaccharid. e. mucopeptid. 13. Chức năng của vách vi khuẩn: a. chống lại sự thực bào. b. bảo vệ và tạo hình thái vi khuẩn. c. sản phẩm độc cho các vi khuẩn khác. d. nơi tác động của các thuốc kháng sinh. e. hấp thụ và bài tiết các chất. 14. Vách của vi khuẩn gram (+) có cấu tạo a. axit teichoic và các peptid. b. Mucopeptid và lipopolysaccharid. c. .Mucopeptid và axit teichoic d. lipoprotein và lipopolysaccharid. e. các peptid và lipoprotein. 15. Vách vi khuẩn gram (-) có cấu tạo là a. Mucopeptid, lipoprotein, polysaccharid. b. Mucopeptid, axit teichoic, polysaccharid. c. polysaccharid, mucopeptid, d. lipoprotein, polysaccharid. e. polysaccharid, axit teichoic, lipoprotein 16. Lớp Mucopeptid của vách vi khuẩn gram (-): a.nằm ở ngoài cùng và mỏng hơn so với vi khuẩn gram (+). b. nằm trong cùng chiếm phần lớn trọng lượng khô của vách. c.nằm ở lớp giữa và dày hơn vi khuẩn gram (+). d.nằm trong cùng và mỏng hơn vi khuẩn gram (+). e. nằm trong cùng và dày hơn vi khuẩn gram (+). 17. Vi khuẩn có tên gọi gram (+) hoặc gram (-) do a. đặc điểm di truyền học khác nhau. b. cấu tạo hóa học vách tế bào vi khuẩn khác nhau. c. sự bắt màu khác nhau khi nhuộm gram. d. sự tác động khác nhau của các kháng sinh. e. do bắt màu khác nhau khi nhuộm màu bằng thuốc nhuộm kiềm. 18.Vách của vi khuẩn gram (-) là: a.kháng nguyên thân hay kháng nguyên O. b. độc lực của vi khuẩn. c. ngoại độc tố của vi khuẩn d. yếu tố chịu nhiệt của vi khuẩn. e.yếu tố xâm nhiễm của vi khuẩn. 19. Vách của vi khuẩn gram (-) có đặc diểm sau: a. có thành phần axit teichoic. b. giải phóng vật liệu của vách khi vi khuẩn sống . c. là thành phần nội độc tố của vi khuẩn . d. có tính sinh kháng mạnh e.làm cho vi khuẩn khó bắt màu thuốc nhuộm Gram.

13. 13 SINH LÝ CỦA VI KHUẨN I. Câu hỏi trả lời ngắn: 1. Nêu các yếu tố khoáng vi sinh vật cần với số lượng đáng kể A……….. B…………. C…………… 2. nêu hai ví dụ vi khuẩn cố định đạm A………… B………… 3. dựa vào nguồn thức ăn cacbon người ta chia các nhóm sau A……….. B……….. 4. Nguồn thức ăn cacbon cần được cung cấp cho vi khuẩn có thể là các ..A…..hoặc ……B….. 5. Kể tên các 3 con đường phân huỷ glucose A………… B…………….. C……………. 6. Sản phẩm của quá trình lên men ngoài CO2, còn có các sảm phẩm như A……….. B……………. C…………… 7. Nhiều vi khuẩn không dùng …A…..làm chất nhận điện tử cuối cùng, chúng sử dụng các ……B…….khác như NO3 – , SO4 – – , CO2, quá trình này gọi là ……C…….. 8. Trong quá trình chúng tôi tạo ra trong đường phân sẽ không chuyển đến oxy phân tử mà được chuyển cho các …..B….. 9. Trong quá trình ….A….năng lượng sinh ra ít hơn nhiều so với quá trình hô hấp …….B……. 10. Thời gian…..A……..là khoảng thời gian cần thiết để tăng đôi số tế bào vi khuẩn. 11. Kể các giai đoạn phát triển của vi khuẩn A……… B…………. C……….. D……………. II.Câu hỏi đúng sai: 1. Nguồn thức ăn của vi khuẩn chủ yếu là nguồn thức ăn chứa carbon và nitơ. 2. Vi sinh vật gọi là dị dưỡng cần nguồn cacbon hứu cơ làm nguồn thức ăn. 3. Vi sinh vật tự dưỡng có thể sử dụng các chất hóa học vô cơ trong tự nhiên làm nguồn thức ăn năng lượng. 4. Vi sinh vật dị dưỡng amin có thể tổng hợp được các axit amin mà chúng cần để phát triển. 5. Một số loại vi sinh vật có khả năng cố định đạm như vi khuẩn Rhizobium. 6. Một số chất như purin, pyrimidin và các a. amin là các yếu tố phát triển mà vi khuẩn đòi hỏi một lượng rất nhỏ. 7. Các yếu tố kim loại như Fe, Zn, Cu cần thiết để tạo nên vách tế bào vi khuẩn. 8. Các cơ chất thức ăn của vi khuẩn có thể dễ dàng đi qua màng tế bào vi khuẩn do chênh lệch nồng độ bên trong và ngoài tế bào. 9. Phần lớn các loại vi sinh vật thuộc nhóm dinh dưỡng hoá năng, chúng sử dụng các hợp chất hoá học làm nguồn sinh năng lượng. 10. Các vi khuẩn hiếu khí quá trình oxy hoá sinh năng lượng không kèm với việc liên kết với oxy của không khí 11. Các vi sinh vật tự dưỡng quang năng hữu cơ và quang năng vô cơ có khả năng sử dụng năng lượng trực tiếp của ánh sáng mặt trời 12. Bước đầu tiên của quá trình đồng hoá lipid và sáp là việc phân giãi chúng thành glycerin (hoặc các rượu đơn nguyên tử) và các axit béo. 13. Sản phẩm protein trọng lượng lớn được vi khuẩn thuỷ phân nhờ các enzym protease thành các a.amin. 19. Trong chuyển hóa hô hấp kỵ khí chất nhận điện tử cuối cùng là nitrate, sulfate,…. IV. Câu hỏi 1/5. 1. Tỷ lệ nước ở tế bào vi khuẩn la: a. 60-70% b. 70-80% c. 80-90% d. 50-70% e. 80-60% 2. Vi khuẩn có thể sinh trưởng trong môi trường có trị số aw là: a. 0,40-0,80 b. 0,30 – 0,90 c. 0, 63 – 0,99 d. 0,45 -0,85 e. 0,55 – 0,95 3. Nguồn thức ăn cacbon hữu cơ mà phẩn lớn vi sinh vật có thể sử dụng được là: a. các loại đường hydrate cacbon, b. tinh bột, c. axit citric.. d. cacbon cao phân tử như celluloza, e. các chọn lựa trên 4. Nguồn thức ăn nito dễ hấp thụ nhất đối với vi sinh vật là:

14. 14 a. muối ammon b. Các muối nitrat c. các axit amin, d. các polypeptid và các protein e. Các chọn lựa trên 5. Vi sinh vật có thể tổng hợp các axit amin mà chúng cần gọi là: chúng tôi sinh vật dị dưỡng amin chúng tôi sinh vật tự dưỡng amin chúng tôi sinh vật có nhu cầu amin tối thiểu chúng tôi sinh vật hoại sinh chúng tôi sinh vật tổng hợp amin 6. Yếu tố khoáng mà vi sinh vật cần để tạo ra nhiều thành phần của tế bào vi sinh vật như axit nucleic, phospholipid, nhiều coenzym như ADP, ATP, NAD. NADP…..là: a. magnesium b. sulfate c. phospahate d. calcium e.các yếu tố vi lượng như Cu, Zn… 7. Các yếu tố thức ăn cần thiết để tổng hợp các enzym citocrom, peroxidaza, carboanhydraza, phosphataza là: a. magnesium b. sulfate c. phospahate d. các yếu tố vi lượng như Cu, Zn… e. Kali, Natri 8. Những chất vi sinh vật cần cho sự phất triển của chúng nhưng chúng không thể tổng hợp được gọi là: a.yếu tố vi lượng b.yếu tố phát triển c. vitamin d. các chất khoáng e.các chất kích thích 9. Theo cơ chế khuếch tán thụ động các phân tử đi qua màng nhờ: a. sự chênh lệch nồng độ đối với các chất không mang điện b. sự chênh lệch điện thế với các ion ở hai phía của màng tê bào. c. sự chênh lệch nhiệt độ ở hai phía của màng tê bào d. chọn câu a và b e. chọn câu b và c 10. Các chất đảm nhiệm việc vận chuyển các chất qua màng trong nhờ chất tải là: a. các protein b. các glucid phức tạp c. các lipopolysacacharid d. các phospholipid e. lipoprotein 11. Nhiều vi sinh vật có thể sử dụng được nguồn cacbon cao phân tử như celluloza, cao su, dầu hoả, parafin thì: a. các vi sinh vật có thể hấp thu trực tiếp các chất trên b. vi sinh vật tiết ra enzym phân giãi những hợp chất để có thể hấp thu được. c. các vi sinh vật này có lượng nước đáng kể d. các vi sinh vật này có cấu trúc màng tế bào đặc biệt e. các vi sinh vật này không thể sử dụng được các hợp chất cacbon đơn giản. 12. Vi sinh vật tự dưỡng cacbon: a.sử dụng nguồn cacbon hữu cơ làm thức ăn cacbon b.sử dụng nguồn cacbon cao phân tử c.sử dụng các nguồn cacbon vô cơ làm thức ăn cacbon d.sử dụng nguồn cacbon từ cơ thể động thực vật e. tổng hợp được cacbon từ các loại thức ăn khác 13. Trong đường EMH mỗi phân tử glucose biến đổi thành: a. 2 phân tử pyruvate b. 3 phân tử pyruvate c. 4 phân tử pyruvate c. 1 phân tử pyruvate e. 5 phân tử pyruvate 14. Azotobacter và nhiều loài Pseudomonas sử dụng đường Entner-Doudoroff để dị hoá glucose vi các vi khuẩn này thiếu enzym: a. phosphofructokinaza b. galactosidaza c. aldolaza d. phosphataza e. catalaza 15. Đường pentose phosphat ( còn gọi là con đường tăt hexose monophosphat) đường này phân huỷ các đường 5 cacbon cũng như đường glucose tạo ra nhiều: a. fructoza b. axit nucleic c. đường pentose trung gian d. glycerol e. axit amin 16. Khi 1 phân tử glucose được oxy hoá hoàn toàn theo đường pentose phosphate sẽ tạo ra được: a. 2 phân tử ATP và 8 phân tử NADPH+, b. 1 phân tử ATP và 12 phân tử NADPH+, c. 1 phân tử ATP và 6 phân tử NADPH+, d. 1 phân tử ATP và 4 phân tử NADPH+, e. 2 phân tử ATP và 12 phân tử NADPH+, 17. Nhiều vi khuẩn thực hiện phân huỷ glucose theo đường pentose phosphate như: a. Azotobacter và nhiều loài Pseudomonas b. nhiều loài Clostridia, Bacillus subtilis c. nhiều loài Pseudomonas , E. coli d. Bacillus subtilis, E. coli, Enterococcus faecalis

15. 15 e. Azotobacter và Enterococcus faecalis 18. Khi pyruvate tạo ra trong quá trính đường phân sẽ được tiếp tục đưa vào: a. chu trình kreb b. chuỗi dây chuyền điện tử c. tổng hợp axit amin d. tổng hợp axit nucleic e.phospholipid 19. Qua chuỗi chuyền điện tử, mỗi phân tử coenzym khử NADH sẽ tạo ra: a. 3ATP b. 2ATP c. 4 ATP d. 1 ATP e. 5 ATP 20. Qua chuỗi chuyền điện tử, mỗi phân tử coenzym khử FADH2 sẽ tạo được: a. 3ATP b. 2ATP c. 4 ATP d. 1 ATP e. 5 ATP 21. Chu trình oxy hoá sinh học năng lượng sinh ra từ phân tử glucose đến chuỗi chuyển điện tử sẽ: a. 18 phân tử ATP b. 30 phân tử ATP c. 38 phân tử ATP d. 16 phân tử ATP e. 12 phân tử ATP 22. Các a. amin được tạo ra trong quá trình vi khuẩn phân huỷ protein: a. tất cả đều được tiếp tục chuyển hoá để tạo năng lượng b. chúng được phân giãi toàn bộ để sinh NH3 và CO2 c. một phần được dùng để tổng hợp nên các protein của vi khuẩn d. chúng được chuyển hoá tạo các sản phẩm axit hữu cơ trung gian. e. chúng được chuyển hoá thành lipid 23. Vi khuẩn cần thức ăn để: a. tạo cấu trúc tế bào và tạo năng lượng cho hoạt động sống của vi khuẩn. b. tổng hợp các yếu tố phát triển và các vitamin. c. duy trì khả năng gây bệnh của vi khuẩn. d. cung cấp năng lượng cho quá trình vận động của vi khuẩn. e.tạo ra các enzym cho chuyển hóa. 24.Yếu tố phát triển là một số yếu tố dinh dưỡng: a.được vi khuẩn tổng hợp và thúc đẩy chúng phát triển. b.cần thiết để xúc tác các men của vi khuẩn. c. vi khuẩn cần phải được cung cấp từ ngoài để phát triển. d. là các axit amin đôi khi là các vitamin. e. vi khuẩn có thể tổng hợp, cần được bổ sung thêm như axit amin, purin, pyrimidin. 25. Quá trình chuyển hóa tạo ra năng lượng để phát triển ở vi khuẩn là : a. quá trình hô hấp. b. quá trình quang hợp. c. quá trình tổng hợp. d. quá trình lên men. e. quá trình tiêu hóa. 26. Vi khuẩn cần oxy của không khí để phát triển gọi là: a.các vi khuẩn không khí. b.các vi khuẩn hoại sinh. c.các vi khuẩn gây bệnh d.các vi khuẩn kỵ khí. e.các vi khuẩn hiếu khí. 27. Vi khuẩn hoàn toàn không cần oxy của không khí để phát triển gọi là: a.clostridia. chúng tôi khuẩn tự dưỡng. chúng tôi khuẩn kỵ khí. chúng tôi khuẩn sinh nha bào. chúng tôi khuẩn hoại sinh. 28. Thời gian cần thiết để vi khuẩn gấp đôi số lượng tế bào gọi là a.thời gian phát triển. b.thời gian sinh trưởng. c.thời gian tối thiểu cần thiết. d.thời gian nhân đôi. e.thời gian thế hệ. 29.Trong quá trình lên men ở vi khuẩn, chất nhận điện tử là: a. oxy không khí. b.hợp chất hữu cơ. c. hợp chất vô cơ. d. có thể là hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ. e. các protein. DI TRUYỀN VI KHUẨN I. Câu hỏi trả lời ngắn: 1. Các cơ chế vận chuyển yếu tố di truyền của vi khuẩn : A…………. B…………. C. ………….

17. 17 a. tiêm phế cầu S1 sống vào chuột thì chuột không chết. , b. tiêm phế cầu R1 sống vào chuột thì chuột chết. c. tiêm phế cầu S1 chết vào chuột thì chuột chết. d. tiêm hỗn hợp phế cầu S1 chết và R1 sống thì chuột chết . e. tiêm phế cầu R1 chết vào chuột thì chuột chết. 6 .Nhân tố biến nạp là: a. RNA. b. RNA và DNA chúng tôi chúng tôi và protein. chúng tôi và protein. 7. Trong biến nạp người ta nhận thấy trong một quần thể vi khuẩn có: a. một quần thể tế bào có khả năng tiếp nhận DNA hòa tan. b. nhiều tế bào có khả năng tiếp nhận DNA hòa tan. c. một tế bào có khả năng tiếp nhận DNA hòa tan. d. phần lớn tế bào có khả năng tiếp nhận DNA hòa tan. e. một số nhỏ tế bào khả nạp có khả năng tiếp nhận DNA hòa tan. 8. Sự tải nạp ở vi khuẩn là: a. sự sao chép nhiễm sắc thể . b. sự tích hợp DNA tổng hợp vào nhiễm sắc thể. c. quá trình vận chuyển gen qua tiếp xúc. d. quá tình vận chuyển gen qua trung gian của phage e. sự trao đổi gen. 9. Sự tải nạp chung: a. được khám phá lần đầu ở E.coli. b. được khám phá lần đầu ở Salmonella. c. do Lederberg và Tatum khám phá. d. do Avery và chúng tôi khám phá. e. do Chase khám phá. 10. Phage  có thể: a.vận chuyển bất kỳ gen nào của E.coli. b.vận chuyển nhóm gen Gal của E.coli. c.làm tan tế bào nhiều loại vi khuẩn . d. kkhông tích hợp vào nhiễm sắc thể của vi khuẩn. e. không sinh dung giải với E.coli. 11. Phag P22: a. được tìm thấy ở môi trường nuôi cấy L2. b. độc lực với L2 nhưng ôn hòa vơi L22. c. độc lực với L22 nhưng ôn hòa vơi L2 d. được tìm thấy ở môi trường nuôi cấy L22. e. sinh dung giải với L2 và L22. 12. Trong thiên nhiên sự tải nạp có thể . a. tạo nên những vi khuẩn phối hợp nhiều đột biến khác nhau. b. tạo nên những chủng vi khuẩn gram âm kháng nhiều thuốc. c. làm lây lan các plasmit kháng thuốc ở vi khuẩn gram dương. d. làm lây lan các plasmit kháng thuốc ở vi khuẩn gram âm. e. vận chuyển nhân tố F. 13. Sự tiếp hợp là hiện tượng vận chuyển di truyền: a.lúc chỉ có vi khuẩn cho là vi khuẩn khuyết dưỡng. b. lúc chỉ có vi khuẩn nhận là vi khuẩn khuyết dưỡng c. qua sự tiếp xúc của vi khuẩn. chúng tôi trung gian của phage. chúng tôi sự tiếp xúc của vi khuẩn sinh dung giải. 14. Môi trường tổng hợp tối thiểu là: a.môi trường dinh dưỡng thêm Leucin và Threonin. b.môi trường chỉ chứa nước, Biotin, và Methionin. c. môi trường chỉ chứa nước, glucoza, và muối khoáng. d. môi trường dinh dưỡng thêm Streptomycin e. môi trường dinh dưỡng chỉ chứa glucoza. 15. Tế bào đực: ( nhiều câu trả lời đúng). a.chứa nhân tố F. b. không chứa nhân tố F. c.đóng vai trò tế bào tiếp xúc d. đóng vai trò tế bào nhận. e. đóng vai trò tế bào cho. 16. Tế bào cái: ( nhiều câu trả lời đúng). a. chứa nhân tố F. b. không chứa nhân tố F. c. đóng vai trò tế bào cho. d. đóng vai trò vận chuyển nhân tố F.

18. 18 e. đóng vai trò tế bào nhận 17.Tế bào Hfr: a.có nhân tố F nằm ngoài nhiễm sắc thể. b.có nhân tố F không đầy đủ. c.vận chuyển gen với một tần số cao. d. vận chuyển gen với một tần số thấp e. vận chuyển nhân tố F vào tế bào đực. 18. Nhân tố F: a. mang một đoạn ADN của nhiễm sắc thể b. có khả năng tự sao chép. c. tích hợp vào nhiễm sắc thể d. không vận chuyển tính trạng của vi khuẩn e. được tìm thấy ở tế bào cái. 19.Trong thiên nhiên sự tiếp hợp có vai trò đáng kể trong: a.lây lan các vi khuẩn gram dương kháng thuốc. b. lây lan các vi khuẩn gram âm kháng thuốc c. lây lan các vi khuẩn gram âm và gram dương kháng thuốc d.vận chuyển các gen của vi khuẩn. e.vận chuyển các plasmit kháng thuốc ở vi khuẩn gram dương. 20. Đột biến phát sinh do: a.sự phức tạp trong cấu tạo của tế bào chất. b.sự sai sót trong sao chép nhiễm sắc thể. c.nhiễm sắc thể gồm nhiều gen. chúng tôi tạo nên bởi nhiều nucleotit. chúng tôi nằm ở trên nhiễm sắc thể. 21. Sự tiến hóa của vi sinh vật trở nên nhanh chóng: a.lúc sự biến dị xảy ra do tích lũy những đột biến liên tiếp. b.vì vi sinh vật sao chép nhiễm sắc thể. c. vì vi sinh vật phụ thuộc vào sự biến dị và sự chọn lọc. d. lúc vi sinh vật phát triển cơ chế vận chuyển di truyền. e. lúc sự đột biến xãy ra. 22. Trong tải nạp đặc hiệu một số phag đặc hiệu: a.có thể vận chuyển bất các gen nào của vi khuẩn. b.chỉ vận chuyển gen của vi khuẩn lúc chiếu tia cực tím. c. chỉ vận chuyển một số gen nhất định của vi khuẩn. d. chỉ vận chuyển gen của vi khuẩn lúc chiếu tia X. e.được phát hiện lần đầu ở Salmonella. 23.Ở vi khuẩn tính kháng thuốc hình thành do: a. biến đổi gen ở nhiễm sắc thể. b. sử dụng kháng sinh bừa bải. c. sử dụng kháng sinh không đúng liều lượng. d.tiếp nhận plasmit F. e. tiếp nhận plasmit F’. 24.Sự hình thành tính kháng thuốc là do: a.biến đổi gen ở nhiễm sắc thể. b.tiếp nhận plasmit kháng thuốc. c.tiếp xúc trực tiếp và tiếp nhận phag. d. biến đổi gen ở nhiễm sắc thể hoặc tiếp nhận plasmit kháng thuốc e.sử dụng kháng sinh bừa bải. 25. Nhân tố R: a.chứa nhân tố vận chuyển đề kháng. b.chứa RTF và quyết định đề kháng c. chứa quyết định đề kháng d.tìm thấy vi khuẩn gram âm và gram dương. e. tìm thấy vi khuẩn gram dương. 26. Plasmit kháng thuốc được vận chuyển: a.bằng giao phối . b.bằng biến nạp. c.bằng những cơ chế khác nhau tùy theo vi khuẩn. d.bằng tiếp xúc trực tiếp giữa vi khuẩn e.bằng tải nạp. 27. Nhân tố kháng thuốc R: a.không thể lan tràn như một bệnh truyền nhiễm b.không thể lan tràn trong các vi khuẩn gram âm . c.lây truyền qua trung gian của phage. d.lây truyền trong các vi khuẩn qua tiếp xúc. e.chứa nhân tố vận chuyển đề kháng. 28. Sự đề kháng đối với kháng sinh ở tụ cầu vàng: a.đều do plasmit penicillinaza chi phối b. đều do plasmit chi phối

19. 19 c.được vận chuyển bằng tiếp hợp. d. được vận chuyển bằng biến nạp. e.lây truyền do tiếp xúc. 29.Plasmit kháng thuốc ở vi khuẩn gram âm: a. không thể lây truyền trong các vi khuẩn đường ruột. b. không thể tách ra làm hai phần. c. là nhân tố R. d.là nhân tố RTF. e. lây truyền qua trung gian của phag. 30. Sự tái tổ hợp giữa hai vi khuẩn, mỗi vi khuẩn kháng một loại kháng sinh: a. làm xuất hiện những vi khuẩn kháng thuốc. b. làm xuất hiện những vi khuẩn kháng với một loại kháng sinh. c. làm xuất hiện một số vi khuẩn kháng với kháng sinh thứ nhất và một số vi khuẩn kháng với loại kháng sinh thứ hai. d. làm xuất hiện những vi khuẩn kháng với cả 2 loại kháng sinh . e. làm xuất hiện những vi khuẩn kháng thuốc chứa nhân tố F’. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT I. Câu hỏi trả lời ngắn: 1. Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật có thể chia thành 3 nhóm lớn là: A. B. C. 2. Khi lắc canh khuẩn với tần số vừa từ 1-60 lần /phút thì có….A… đến sự phát triển của vi sinh vật do …B… , thúc đẩy sự phân bào 3. Nguyên tắc của phương pháp đông khô nhằm bảo quản vi khuẩn trong thời gian dài là người ta làm …A… huyền dịch vi khuẩn rồi mới tiến hành làm…B…ở chân không thì vi khuẩn chết rất ít 4. Dựa vào khoảng nhiệt độ phát triển tối ưu, vi khuẩn có thể được chia làm 3 nhóm lớn: A….. B….. C……….. 5. Ở nhiệt độ quá thấp vi khuẩn không phát triển được nhưng… A…, còn ở nhiệt độ cao hoặc rất cao thì…B… 6. Vi khuẩn ở trạng thái mất nước tự nhiên gọi là nha bào chỉ bị tiêu diệt ở nhiệt độ…A…ở nồi hấp và ở 1700 C/30 phút ở…B… 7. Ánh sáng mặt trời do…A… có bước sóng từ 200-300nm, nhất là 257 nm có…B… 8. Chất tẩy uế là những hóa chất có …A…các vi khuẩn gây bệnh và vi sinh vật khác, còn đối với nha bào thì có tác dụng…B… 9. Chất khử khuẩn là những hóa chất có tác dụng ngăn cản…A…và chất này chỉ có tác dụng…B… II. Câu đúng sai: 10. Độ pH của môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động sống của vi khuẩn do làm thay đổi sự cân bằng về trao đổi chất giữa môi trường và vi khuẩn. 11. Lúc làm đông băng vi sinh vật thì một số bị chết, nhưng nếu làm đông băng rất nhanh thì số vi sinh vật sống sót nhiều hơn 12. Nhiệt độ cao giết chết vi khuẩn chủ yếu là do làm cho axit nucleic của vi khuẩn bị giải phóng 13. Cơ chế tác dụng chính của nhiệt độ cao giết chết vi khuẩn là do phá hủy cân bằng lý hóa trong tế bào do tăng tốc độ phản ứng sinh vật hóa học 14. Axit nucleic của vi khuẩn có khả năng hấp thụ tia bức xạ có bước sóng 400nm đưa đến DNA bị biến đổi và dẫn đến vi khuẩn bị tiêu vong 15. Chỉ số phênol được dùng làm đơn vị đánh giá tác dụng sát khuẩn của một hóa chất Chỉ số phênol được dùng làm đơn vị đánh giá tác dụng sát khuẩn của phênol III. Câu hỏi 1/5 16. Nhóm vi khuẩn ưa ấm có nhiệt độ tối ưu giữa A. 4 – 800 C B. 35 – 700 C C.10 – 200 C D. 20 – 450 C E. 45 – 600 C 17. Các vi khuẩn gây bệnh nói chung được xếp vào nhóm: A. Vi khuẩn ưa lạnh B. Vi khuẩn ưa ấm C. Vi khuẩn ưa nóng D. Vi khuẩn ưa khô E. Câu B và D 18. Phương pháp cất giử chủng vi khuẩn tốt nhất là: A. Cất giử vi khuẩn ở tủ lạnh – 40 C B. Cất giử vi khuẩn vào môi trường giử chủng

20. 20 C. Để vi khuẩn ở nhiệt độ 37 0 C D. Làm đông khô vi khuẩn E. Cất giử vi khuẩn ở tủ lạnh -700 C 19. Đối với nha bào cách tiệt trùng tốt nhất là: A. Hấp trong hơi nước ở nhiệt độ 1210 C / 30 phút B.Sấy khô ở nhiệt độ 120 0 C / 30 phút C.Dùng các chất tẩy uế D.Tiệt trùng theo phương pháp Pasteur E. Đun sôi 1000 C 20. pH môi trường ngoài quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng lên sự phát triển của vi khuẩn do: A. Làm biến tính protein của vi khuẩn B. ảnh hưởng lên quá trình trao đổi chất của vi khuẩn C. tac dụng lên chức năng màng bào tương D. tác dụng lên cấu trúc của tế bào E. ảnh hưởng lên quá trình phân chia của vi khuẩn 21. Để khử trùng các phòng thí nghiệm, phòng mổ người ta thường dùng: A. Các loại bức xạ ion hoá B. Đèn cực tím C. Ánh sáng mặt trời D. Bức xạ ngoại đỏ E. Tia Laser 22. Sau khi cấy bệnh phẩm vào môi trường thích hợp, để cho các vi khuẩn gây bệnh thường gặp phát triển tốt người ta đặt môi trường đó ở: A. Nhiệt độ phòng thí nghiệm B. Ở 4-100 C C. Ở tủ ấm 50 – 550 C D. Ở tủ ấm 35 – 370 C E. 18 – 280 C 23. Ở môi trường ưu trương tế bào vi khuẩn sẽ chết do: A. Tế bào căng phình và vỡ B. Tế bào bị thiếu nước C. Chức năng màng bào tương bị phá huỷ D. Biến tính và đông tụ protein nội bào E. Tế bào bị mất nước và bị teo lại 24. Chất tẩy uế là những chất có khả năng: A. Giết chết hết các nha bào B. Giết chết các vi khuẩn và một phần nha bào C. Ức chế sự phát triển của vi khuẩn D. Giết chết một phần các vi khuẩn và kìm khuẩn mạnh E. Câu A và D 25. Vi khuẩn sẽ chết rất ít nếu: A. đem làm khô huyền dịch vi khuẩn trong nước B. đem làm khô huyền dịch vi khuẩn trong thể keo C. gặp điều kiện khô hanh tự nhiên D. ủ vi khuẩn ở tủ ấm trong thời gian dài E. làm đông băng nhanh huyền dịch vi khuẩn rồi mới làm khô ở chân không 26. Để điều trị các bệnh nấm ngoài da, người ta có thể dùng: A. Muối asen B. Muối đồng C. Muối bạc D. Muối thuỷ ngân E. muối vàng 27. Để điều trị bệnh do vi khuẩn kháng axit cồn người ta có thể dùng : A. Muối đồng B. Muối asen C.Muối vàng D. Muối thuỷ ngân E. Muối bạc 28. Rượu ethylic có tác dụng sát khuẩn tốt nhất ở: A. Nồng độ 96-100 độ B. Nồng độ 50 độ C. Nồng độ 70 độ D. Nồng độ 90 độ E. Nồng độ 40 độ 29. Đối với vi khuẩn, phenol ở nồng độ 2-5% là: A. Chất tẩy uế B. Chất khử khuẩn C. Chất kháng sinh D. Chất kích thích E. Chất sát trùng da 30. Thuốc nhuộm thường được dùng để: A. Giết chết vi khuẩn do hòa tan lipit B. Ức chế sự phát triển của tạp khuẩn trong các môi trường chọn lọc C. Kích thích sự phát triển của vi khuẩn trong một số môi trường D. Gây đột biến vi khuẩn E. giảm hiệu lực của độc tố 31. Trong điều chế vacxin giải độc tố, người ta thường dùng formalin do có tác dụng: A.Bảo quan vacxin khỏi bị hỏng B. Làm tăng hiệu lực vacxin C.Phá huỷ tính độc của độc tố nhưng vẫn giử khả năng gây miễn dịch D. Biến đổi độc tố thành một chất có ít khả năng gây miễn dịch cho cơ thể E. sát khuẩn mạnh nhất

21. 21 32. Các Bacterioxin do vi khuẩn tổng hợp ra có thê: A. Kích thích sự phát triển của các vi khuẩn khác B. Giết chết các vi khuẩn khác C.Giết chết các vi khuẩn cùng loài hoặc loài lân cận D.Giết chết các nha bào E. Giúp vi khuẩn sống lâu trong môi trường tự nhiên 33. Để tiệt trùng nước sinh hoạt người ta thường sử dụng: A. Phenol hoặc các hợp chất của phenol B. chiếu tia cực tím C. Chlor khí hoặc chloramin D. Siêu âm trên 20.000 chấn động/phút A. Dung dich thuốc tím KMnO4 10 /00 34. Phage có thể định nghĩa là: A.Virus gây bệnh cho vi khuẩn B. Virus gây bệnh cho người và động vật C. Virus gây bệnh cho thực vật D. Virus gây bệnh cho vi khuẩn người và động vật E. virus gây bệnh cho vi khuẩn thực vật 35. Các tác nhân có hoạt tính bề mặt: A. có khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ B. điển hình của nhóm này là hợp chất amonium bậc 4 như benzalkonium chlorua C. Làm biến thể protein D. làm tan màng tế bào vi khuẩn do hòa tan màng lipit che chở vi khuẩn E. các câu trên đều đúng 36. Cac bức xạ có bước sóng từ 200-300nm có khả năng giết chết vi khuẩn do: A. Làm biến đổi hoá học ở vách tế bào vi khuẩn B.Làm biến tính protein C.Làm phá vỡ tế bào vi khuẩn D.Làm thay đổi đặc tính keo của nguyên sinh chất E. Gây đột biến axit nucleic 37. Chỉ số phenol thường dùng để : A. Đánh giá khả năng chế khuẩn của phenol B. Đánh giá khả năng giết khuẩn của phenol C. Đánh giá khả năng giết khuẩn của hoá chất thử nghiệm D. Xác định nồng độ giết khuẩn tốt nhất cúa hoá chất E. Xác định số lượng vi khuẩn bị giết chết 38. Phần lớn các vi khuẩn gây bệnh thông thường phát triển tốt ở pH: A.Từ 2,0 – 8,0 B.Từ 5,0 – 6,0 C. 7,0 D. Từ 8,2 – 9,0 E. từ 4,5 – 6,5 39. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của các chất tẩy uế và sát khuẩn là: A. nồng độ của hóa chất B. thời gian tiếp xúc càng lâu thì tác dụng càng mạnh C. nhiệt độ và mật độ vi sinh vật D. thành phần của môi trường xung quanh. E. các câu trên đều đúng 40. Trong thực tế siêu âm thường được dùng để: A. Tẩy uế các đồ dùng B. Gây đột biến vi sinh vật C. Sát khuẩn da và vết thương D. Chiết xuất phẩm vật nội bào ở vi khuẩn do siêu âm có những chấn động tần số cao phát sinh áp suất co giãn lớn làm tế bào vi khuẩn bị xé tan E. Giết chết vi khuẩn do năng lượng cao và tập trung trong một thời gian ngắn 41. Ở nhiệt độ dưới o C: A. Một số vi khuẩn chết, nhưng phần lớn vi khuẩn vẫn tồn tại ở dạng đông băng. B. Các vi khuẩn chết nhanh chóng C. Vi khuẩn vẫn phát triển bình thường D. Tất cả vi khuẩn còn sống sót nhưng tồn tại ở dạng đông băng E. Số vi khuẩn sống nhiều hơn so với ở nhiệt độ bình thường TIỆT TRÙNG, KHỬ TRÙNG VÀ KHÁNG SINH I.Câu trả lời ngắn: 1. Nêu 3 phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ: A………. B………C……… 2. Nêu 2 phương pháp khác nhau dùng cho mục đích khử trùng trong phòng thí nghiệm: A………B……….. 3.Nêu các cơ chế tác dụng kháng khuẩn của thuốc kháng sinh:

22. 22 A……… B……….. C………. d. ức chế tổng hợp nhân. 4.Nêu 2 thuốc kháng sinh có tác dụng ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn : A……………. B……………. 5. Nêu 3 nhóm thuốc kháng sinh có tác dụng ức chế tổng hợp protein: A…………… B……………. C…………. 6. Penicillin dùng trong điều trị thuộc 3 nhóm chính; ví dụ minh họa 3 thuốc thuộc 3 nhóm là: A………. B……….. C………. 7. Cho 3 kháng sinh Cephlosporin đại diện cho 3 thế hệ cephalosporin: A………. B………. C………. 8. Nêu các cơ chế đề kháng thuốc của vi khuẩn : A……….. B……… C………. D. …………… chúng tôi nguồn gốc kháng thuốc của vi khuẩn là: A……….. B……….. 10. Bốn cơ chế lan truyền kháng thuốc của vi khuẩn là: A…….. B……… C………… D………… 11. Phối hợp thuốc nhằm 3 mục tiêu sau: A………… B………. C………… 12. Rifamycin kết hợp với…….A……phụ thuộc DNA và như vậy ức chế tổng hợp ……….ở vi khuẩn . 13. Quinolone và các carboxy fluoroquinolone kết hợp vào…….A…….nên ức chế tổng hợp……B…….. 14. Penicillin G, Penicillin V có hoạt tính với vi khuẩn …….A……,……B…….bởi enzym penicillinase. 15. Methicillin có hoạt tính với vi khuẩn ……A……., và ….B…..với enzym penicillinase. 16. Nêu 2 phương pháp kháng sinh đồ : II. Câu hỏi đúng-sai: 17. Khi thực hiện kháng sinh đồ có thể dùng các chủng vi khuẩn tạp nhiểm. 18. Các vi khuẩn như bạch hầu, liên cầu tan máu  nhóm A luôn cần phải làm kháng sinh đồ . 19. Kháng sinh là một nhân tố chọn lọc các chủng vi khuẩn đột biến kháng thuốc 20. Tăng phá hủy thuốc kháng sinh do enzym là cơ chế đề kháng thông thường, qua trung gian của plasmit. 21. Sự đề kháng với Rifamycin do thay đổi một amino axit ở tiểu đơn vị bêta của enzym ARN polymerase phụ thuộc DNA làm thuốc không gắn vào được. 22. Polymycin có tác dụng diệt khuẩn với vi khuẩn gram (+). IV. Câu hỏi 1/5. 1. Chất kháng sinh có tác động chống vi khuẩn như sau: a. tác động chống vi khuẩn ở liều lượng tính bằng gram. b. tác động vào sự hình thành các phân tử enzym. c. tác động vào một hoặc nhiều khâu khác nhau trong quá trình chuyển hóa của chúng. d. chỉ có tác dụng giết chết chọn lọc các vi khuẩn gây bệnh. e. chỉ có tác dụng chống vi khuẩn khi đưa vào cơ thể người bệnh. 2. Kháng sinh có tác dụng kháng khuẩn bằng ức chế chọn lọc tổng hợp vách vi khuẩn là: a. kháng sinh họ aminoglycoside. b. các Sulfonamid. c. các kháng sinh họ bêta-lactamin. d. các kháng sinh họ tetracyclin . e. các kháng sinh polypeptid. 3. Cơ chế tác dụng kháng khuẩn của polymycin là: a.ức chế tổng hợp axit nhân. b. ức chế tổng hợp protein. c. ức chế tổng hợp vách vi khuẩn . d. ức chế chức năng màng nguyên tương. e. ức chế tổng hợp nhân và protein. 4. Cơ chế tác dụng kháng khuẩn của thuốc kháng sinh họ aminoglycoside là: a. ức chế tổng hợp protein bằng gắn vào đơn vị 30S của ribosome. b. ức chế tổng hợp protein bằng gắn vào đơn vị 50S của ribosome. c. ức chế vách của tế bào vi khuẩn . d. ức chế tổng hợp axit nhân. e. ức chế chức năng màng nguyên tương. 5. Cơ chế tác dụng kháng khuẩn của Chloramphenicol là:

23. 23 a. ức chế tổng hợp protein bằng ức chế enzym peptidyl transferase. b. ức chế tổng hợp protein bằng hoạt hóa enzym peptidyl transferase. c.. ức chế tổng hợp nhân vi khuẩn . d. ức chế tổng hợp nhân và protein. e. ức chế tổng hợp vách. 6. Cơ chế tác dụng kháng khuẩn của tetracyclin là: a. ức chế tổng hợp protein bằng gắn vào đơn vị 50s của ribosome. b.ức chế chức năng màng nguyên tuơng. c. ức chế tổng hợp vách. d. ức chế tổng hợp nhân bằng tranh chấp với PABA. e. ức chế tổng hợp protein qua việc gắn vào 30s của ribosome. 7. Các Sulfonamide có tác dụng chống vi khuẩn bằng cơ chế: a. ức chế tổng hợp vách tế bào. b.cạnh tranh PABA trong quá trình tổng hợp acid folic. c.ức chế chức năng màng nguyên tương. d.ức chế enzym ADN gyrase. e. ức chế tổng hợp protein bằng gắn vào enzym peptidyl transferase. 8. Kháng sinh ức chế tổng hợp nhân vi khuẩn bằng kết hợp với enzym ARN polymerase phụ thuộc ADN là: a. Quinolone và các fluoroquinolone. b. Rifamycin c.Chloramphenicol d. Sulfamethoxazol + Trimethoprim . e. Tetracyclin . 9. Các Penicillin và các Cephalosporin là các kháng sinh họ bêta lactamin vì: a. đều có tác dụng chống vi khuẩn gram (+). b. có tác dụng diệt khuẩn. c.bị enzym beta lactamase phá hủy. d. có cơ chế tác dụng chống vi khuẩn giống nhau. e. có cấu trúc vòng bêta lactam trong công thức phân tử. 10. Kháng sinh nhóm Penicillin có hoạt tính chủ yếu chống lại vi khuẩn gram âm (-) và bị enzym penicillinase phá hủy là: a.Methicillin. b.Cefamandol c.Ampicillin d.Ceftriazon e. Penicillin G. 11. Kháng sinh nhóm Penicillin có tác dụng chống vi khuẩn gram (+), không bị enzym Penicillinase phá hủy là: a.Ampicillin. b.Carbenicillin. c. Penicillin G. d. Methicillin. e. Ticarcillin. 12. Các Cephalosporin được chia chia các thế hệ dựa vào: a. hoạt tính kháng khuẩn . b. dược động học của thuốc trong cơ thể. c.sự khác biệt về cấu tạo hoá học. d.cơ chế tác dụng khác nhau. e.tác dụng độc trên cơ thể bệnh nhân. 13. Các Cephalosporin thế hệ III được dùng để điều trị nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương vì: a. ít độc. b.diệt được tất cả các vi khuẩn . c. chống lại được Pseudomonas aeruginosa d. duy trì lâu trong cơ thể. d. khuyếch tán tốt qua màng não vào khoang dịch não tuỷ. 14. Tác dụng phụ quan trong của kháng sinh ho beta lactamin là: a. gây suy gan. b. độc cho thận. c. gây suy tủy. d. độc cho hệ thần kinh. e. dị ứng và choáng phản vệ. 15. Hai kháng sinh thuộc họ aminoglycoside là: a. Streptomycin , Gentamycin . b. Streptomycin , Bactrim. c. Gentamycin, Chloramphenicol . d.Gentamycin, Tetracyclin . e. Neomycin, Erythromycin . 16. Thuốc kháng sinh nào sau đây có tác dụng chống vi khuẩn lao: a. Neomycin b.Tobramycin. c. Streptomycin d. Gentamycin e. Tetracyclin . 17. kháng sinh có tác dụng tốt chống Chlamydia và Mycoplasma là: a. Chloramphenicol b. Tetracyclin c. Gentamycin d. Penicillin e. Sulfamethoxazol + Trimethoprim Bactrim). 18. Các thuốc nào sau đây có tác dụng chống Rickettsia:

24. 24 a. Tetracyclin . b. Chloramphenicol c. Doxycyclin. d. Tetracyclin và Chloramphenicol . e. 4 câu trên đều đúng. 19. Các kháng sinh nào sau đây có tác dụng diệt khuẩn với vi khuẩn gram (+) và/ hoặc gram (-): a. Tetracyclin, Penicillin b. Gentamycin, Penicillin c. Chloramphenicol, Bactrim. d. Bactrim, Gentamycin . e. Polymycin, Erythromycin . 20. Các kháng sinh nào sau đây có tác dụng kìm khuẩn với nhiều vi khuẩn gram (+) và gram (-): a. Tetracyclin, Chloramphenicol b. Sulfamide, erythromycin . c. Erythromycin, Sulfamide. d. Chloramphenicol, Sulfamide. e. các câu trên đều đúng. 21. Cotrimoxazol (hay Bactrim) là phối hợp cuả: a. Sulfamethoxazol + Pyrimethamin. . b. Sulfadoxin + Trimethoprim c. Sulfamethoxazol + Trimethoprim d. Sulfamide + Quinolone e. Sulfadiazin + Chloramphenicol . 22. Cơ chế tác dụng chống vi khuẩn của quinolone và các fluoroquinolone là: a. ức chế sự tạo vách vi khuẩn . b. ức chế tổng hợp protein vi khuẩn . c. ức chế tổng hợp nhân bằng ức chế enzym DHFR. d. ức chế chức năng màng nguyên tương. e. ức chế tổng hợp nhân bằng ức chế enzym ADN gyrase. 23. Erythromycin có tác dụng chống vi khuẩn bằng cơ chế sau: a. ức chế tổng hợp protein bằng gắn vào đơn vị 50s của ribosome. b. ức chế tổng hợp protein bằng gắn vào đơn vị 30s của ribosome c. ức chế nhân qua tranh chấp PABA. d. ức chế tổng hợp vách của vi khuẩn . e ức chế chức năng màng nguyên tương. 24. Chloramphenicol được chiết xuất đầu tiên từ : a. Streptomyces venezuelae. b. Streptomyces mediterranei c. Pseudononas aeruginosa d. Streptoccocus pneumoniae e. Streptomyces griseus chúng tôi khuẩn đề kháng thuốc kháng sinh bằng cơ chế: a. sản xuất ra độc tố làm mất tác dụng của thuốc. b. không dùng kháng sinh làm thức ăn. c. sản xuất ra các enzym phá hủy thuốc kháng sinh. d.tạo nha bào và trở nên đề kháng e. tạo ra vỏ xung quanh thân. 26. Vi khuẩn gram (+) có thể đề kháng với Penicillin do: a. sản xuất ra enzym Penicillinase. b. thuốc không thấm vào vách tế bào. c. vi khuẩn mang các gen kháng thuốc. d. vi khuẩn giảm độc lực. e. vi khuẩn tạo vỏ quanh thân. 27. Nhiều vi khuẩn gram (-) và gram (+) đề kháng vơi kháng sinh họ beta lactamin do: a. thay đổi cấu trúc tế bào vi khuẩn. b. sản xuất enzym beta lactamase làm bất hoạt thuốc. c. kháng sinh không đi vào tế bào. d. vi khuẩn có mang các gen đề kháng. e. các câu trên đều đúng. 28. Vi khuẩn gram (-) đề kháng Polymycin do: a. thay đổi con đường chuyển hóa làm Polymycin mất tác dụng. b. thay đổi tính thấm của vi khuẩn đối với Polymycin. c. sản xuất enzym phá hủy Polymycin. d. vi khuẩn không có màng nguyên tương. e. vi khuẩn không có vách tế bào. 29. Vi khuẩn ở trạng thái sinh lý không nhân lên: a. dễ bị giết chết bởi kháng sinh. b. không bị tác dụng cuả thuốc kháng sinh. c. thuốc kháng sinh có tác dụng ở mức độ hạn chế. d. vi khuẩn thích nghi với thuốc kháng sinh . e. vi khuẩn tạo ra vỏ. 30.Sự kháng thuốc của vi khuẩn: a. có nguồn gốc duy nhất là đột biến nhiễm sắc thể. b. do tiếp nhận plasmit kháng thuốc

25. 25 c. hiếm khi do tiếp nhận plasmit kháng thuốc. d. do thay đổi nhiễm sắc thể hoặc tiếp nhận plasmit kháng thuốc . e. nguồn gốc chưa được biết. 31.Yếu tố R đề kháng là: a. một lớp plasmit mang gen F. b. lớp plasmit quy định khả năng gây bệnh. c. một lớp plasmit mang các gen đề kháng với một hoặc nhiều thuốc kháng sinh . d. một lớp plasmit mang các gen cần thiết để chuyển hóa protein. e. một lớp plasmit mang các gen cần thiết để chuyển hóa glucide. 32. Các vật liệu di truyền kháng thuốc : a. không thể truyền được cho nhau giữa các vi khuẩn . b. có thể truyền được cho nhau giữa các vi khuẩn bằng tiếp hợp. c. chỉ có truyền được giữa các vi khuẩn gram (-) mà thôi. d. chỉ có thể truyền được cho nhau giữa các vi khuẩn gây bệnh. e. chỉ truyền được cho nhau giữa các vi khuẩn gram (+). 33. Sự truyền các vật liệu di truyền kháng thuốc giữa các vi khuẩn bằng tải nạp do: a. các virus gây bệnh. b. các vi khuẩn tiếp xúc với nhau. d. do bacteriophage. e. do một cơ chế đặc hiệu dưới sự tác dụng của các enzym. c. do sự thẩm thấu của các vật liệu di truyền ở trạng thái hòa tan vào tế bào. 34. Các vi khuẩn trở nên đề kháng với thuốc kháng sinh thì: a.trở nên gây bệnh cho người. b.nguyên tương luôn luôn có các plasmit kháng thuốc . c. luôn có sự thay đổi bất thường trong bộ nhiễn sắc thể. d. vi khuẩn phát triển được khi có một nồng độ thuốc kháng sinh nhất định. e. vi khuẩn trở thành mối lo ngại trong các bệnh nhân nằm viện. 35. Vi khuẩn đề kháng Tetracyclin do: a. sản xuất enzym phá hủy Tetracyclin . b.phát triển một con đường tổng hợp protein mới. c. giảm sự thấm của Tetracyclin vào trong tế bào vi khuẩn . d. thay đổi cấu trúc ribosome của vi khuẩn . e. vi khuẩn không còn tổng hợp protein. 36. Vi khuẩn đề kháng lại Sulfamide bằng cơ chế: a. không dùng PABA mà dùng axit folic có sẳn trong môi trường. b. giảm sự thẩm thấu của Sulfamide vào tế bào. c. sản xuất enzym phá hủy Sulfamide. d. vi khuẩn không có nhu cầu tổng hợp nhân. e. do vi khuẩn thay đổi cấu tạo nhân. 37. Sự đề kháng kháng sinh do thay đổi receptor đặc hiệu của thuốc tìm thấy với các thuốc sau: a. Penicillin b. Streptomycin c. Erythromycin d. Cephalosporin e. các thuốc trên. 38. Các yếu tố di truyền làm lây lan nhanh tính kháng thuốc trong quần thể vi khuẩn a. transposon b. các integron c. các plasmit đề kháng d. chọn a và c e. chọn a, b, c 39. Có thể nêu tác dụng của kháng sinh chống vi khuẩn như sau: a. Các kháng sinh có tác dụng đặc hiệu đối với một loại vi khuẩn hoặc một nhóm vi khuẩn nhất định b. Các kháng sinh có tác dụng chống tất cả vi khuẩn trong tự nhiên. c. Các kháng sinh có tác dụng chống tất cả vi khuẩn gây bệnh cho người d. Các kháng sinh có tác dụng chống hầu hết vi khuẩn gây bệnh cho người và động vật e. Các kháng sinh có tác dụng chống phần lớn các vi khuẩn hoại sinh. 40. Các tiểu chuẩn nào sau đây của thuốc kháng sinh nên được chọn để điều trị bệnh nhiễm trùng a. hiệu lực, ít tai biến, đắt tiền. b.hiệu lực, ít độc, rẽ tiền. c. hiệu lực, chỉ gây độc cho một số cơ quan, rẽ tiền. d.kém hiệu lực, ít độc, giá rẽ. e. rất hiệu lực,rất độc cho nhiều cơ quan, đắt tiền. 41. Thử nghiệmphòng thí nghiệm để đánh giá độ nhạy của vi khuẩn với thuốc kháng sinh:

26. 26 a. kỹ thuật cấy vi khuẩn . b. kỹ thuật khuyếch tán kháng sinh . c. kỹ thuật pha loãng kháng sinh d. kháng sinh đồ. e. kỹ thuật dĩa kháng sinh . 42. Phối hợp thuốc kháng sinh nhằm: a. giảm khả năng xuất hiện chủng vi khuẩn đề kháng b. điều trị các nhiễm khuẩn hỗn hợp c. để tăng khả năng diệt khuẩn d. giảm liều gây độc của một số kháng sinh e. các lựa chọn trên ĐẠI CƯƠNG VIRUS I.Câu hỏi trả lời ngắn: 1.Liệt kê 5 giai đoạn của quá trình nhân lên của virus trong tế bào sống: A… B… C… D… E… 2.Kể một số loại hình thể virus thường gặp: A…….. B …….. C…….. D…….. E…….. 3.Tất cả các hạt virus đều có hai thành phần cấu trúc cơ bản là: A…….. B…….. 4. Vỏ ngoăi (envelope) của virus c nguồn gốc từ măng …A…. hoặc măng …B….cùa tế bào chủ nhưng đê bị virus cải tạo vă mang tnh khâng nguyín đặc hiệu cho virus. 5.Kể hai hình thái nhiễm virus thuộc loại thứ nhất có đặc điểm là tác động của virus lên cơ thể xảy ra trong thời gian ngắn: A……….. B…………………… 6. Kể 4 hình thái nhiễm trùng thuộc loại thứ hai đặc trưng bởi tác động kéo dài của virus trong cơ thể: A…………….. B…………….. C……………… D …….. 7.Liệt kê ba hệ thống tế bào sống dùng để nuôi cấy virus động vật: A…………….. B……………. .C…………………. 8.Kể 3 loại tế bào nuôi thường dùng trong nuôi cấy virus: A……………. B……………. .C………………. 9. Nêu 3 họ virus chứa ADN mà anh (chị) đã học: A……………. B……………… C…………….. 10. Nêu 3 họ virus chứa ARN mà anh (chị) đã học: A……………. B……………… C………………. 11. Virus sinh sản bằng cách …A…. từ vật liệu di truyền duy nhất của chúng, không phân chia bằng cách …B…. như các vi khuẩn. 12. Phân tử ADN của virus phần lớn ở dạng…A…. và có một số ít ở dạng…B…. như Parvoviridae. 13. Phân tử ARN của virus đa số ở dạng…A…., trừ một số ít ở dạng…B…. như Reoviridae. 14. Capsid là cấu trúc bao quanh…A…., bản chất hóa học của capsid là…B…. 15. Interferon là những……(A)……do nhiều loại tế bào sản xuất ra sau khi có tác dụng kích thích của……(B)….. II. Câu hỏi đúng – sai: 1. Virus ký sinh bắt buộc trong tế bào sống. 2. Mỗi một hạt virus chỉ chứa một loại axit nucleic: hoặc là ADN hoặc là ARN. 3. Virion là hạt virus hoàn chỉnh có khả năng gây nhiễm trùng cho tế bào cảm thụ. 4. Virus có cấu tạo tế bào. 5. Virus có cấu tạo rất đơn giản và có khả năng tự sinh sản. 6. Virus nhạy cảm với các kháng sinh thông thường. 7. Viroid là một tác nhân nhiễm trùng nhỏ bé gây bệnh ở thực vật và có thể ở một vài nhiễm trùng virus chậm của động vật. 9. Virus khng c quâ trnh trao đổi chất, không có khả năng tự nhân lên ngoài tế bào sống. III. Câu hỏi 1/ 5: 1. Năm 1892 D.I. Ivanovski chứng minh được rằng mầm bệnh gây bệnh khảm thuốc lá : a.Có thể chui qua lọc vi khuẩn bằng sứ . b.Có thể trông thấy được ở kính hiển vi quang học .

27. 27 c.Mọc được ở môi trường nuôi cấy nhân tạo. d.Có thể tách biệt và kết tinh được . e.Có hình que. 2. L.Pasteur đã tìm ra: a.Vaccine phòng bệnh đậu mùa. b.Vaccine chống bệnh dại . c.Virus của vi khuẩn. d. Tác nhân gây bệnh lở mồm long móng ở bò e.Virus khảm thuốc lá. 3. Virus là tác nhân nhiễm trùng nhỏ nhất : a.Có khả năng tự sinh sản. b. Có quá trỉnh trao đổi chất c.Có cấu tạo rất đơn giản . d.Có cấu tạo tế bào. e.Có cả ADN và ARN trong một hạt virus . 4. Virus là tác nhân nhiễm trùng . a.Không có axit nucleic b. Không có lớp protein cấu trúc c.Không có khả năng nhân lên trong tế bào sống d. Không có cấu tạo tế bào . e.Không qua được các lọc vi khuẩn . 5. Kích thước của virus : a.Thường được đo bằng đơn vị micromet. b.Không thay đổi trong suốt quá trình phát triển . c.Quyết định khả năng gây bệnh của virus . d.Quyết định chu kỳ nhân lên của virus trong tế bào cảm thụ. e.Phụ thuộc vào môi trường phát triển . 6. Axit nucleic của virus : a.Chiếm 50% trọng lượng phân tử của hạt virus . b.Gồm có DNA và RNA trong một hạt virus c.Đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn bám của virus chúng tôi toàn bộ mã thông tin di truyền đặc trưng cho từng virus e.Có đối xứng xoắn hoặc đối xứng khối . 7. Axit nucleic và vỏ protein của virus a.Hợp lại tạo thành lipoprotein. chúng tôi tính kháng nguyên đặc hiệu của virus c.Có thể bị ether phá hủy . d.Có vai trò quan trọng trong sự tổng hợp protein. chúng tôi yếu tố ngưng kết hồng cầu. 8.Capsid của virus : a.Có tác dụng bảo vệ axit nucleic của virus . b.Quyết định khả năng gây nhiễm trùng của virus . c.Quyết định chu kỳ nhân lên của virus . d.Là một phức hợp lipit-protein-gluxit. e.Có thể bị ether, muối mật phá hủy . 9. Họ virus nào sau đây được gọi là những virus trần ? a.Herpesviridae. b.Togaviridae. c.Adenoviridae . d.Orthomyxoviridae e.Rhabdoviridae. 10. Họ virus nào sau đây chứa RNA ? a.Adenoviridae và Herpesviridae. b. Reoviridae và poxviridae. c.Togaviridae và papovaviridae. d.Picornaviridae và Flaviviridae. e.Hepadnaviridae và Orthomyxoviridae. 11.Họ virus nào sau đây chứa DNA ? a.Herpesviridae và Adenoviridae. b.Poxviridae và Arenaviridae. c.Parvoviridae và Retroviridae . d.Papovaviridae và Rhabdoviridae. e.Hepadnaviridae và Caliciviridae. 12.Hạt virion: a.Không có axit nucleic . b. Không có lớp protein cấu trúc . c.Không có khả năng tự nhân lên ngoài tế bào sống . d.Không có khả năng gây nhiễm trùng cho tế bào cảm thụ . e.Không có bao ngoài (envelope ). 13. Hạt virion: a.Có quá trỉnh trao đổi chất . b.Có tính nhạy cảm với ether. c.Có một hệ enzym chuyển hóa hoàn chỉnh như vi khuẩn . d.Có khả năng gây nhiễm trùng cho tế bào cảm thụ . e.Chỉ có axit nucleic, không có lớp protein cấu trúc .

29. 29 c.Tế bào bị tổn thương nhiểm săc thể d.Tạo hạt DIP e.Tế bào không bị hủy hoại 27. Các tế bào tăng sinh vô hạn khi bị nhiễm một số loài virus là do a.Tế bào không bị hủy hoại và virus vẫn nhân lên trong tế bào b.Tế bào bị tổn thương nhiểm sắc thể c.Các họat động bình thường của tế bào bị ức chế d.Các chất cần thiết cho tế bào không được tổng hợp. e.Có hiện tượng mất ức chế tiếp xúc khi tế bào sinh sản 28. Trong các tế bào nhiễm virus có thể xuất hiện các tiểu thể đặc trưng cho các virus khác nhau và dựa vào đó có thể a.Định loại virus trong tế bào cảm nhiễm. b.Chẩn đoán gián tiếp sự nhiễm virus trong tế bào. c.Phân biệt bản chất các tiểu thể d.Nhuộm soi thấy dưới kính hiển vi quang học có nền đen e.Có biện pháp dự phòng hửu hiệu 29. Tiểu thể Negri có trong bào tương của tế bào nhiễm: a.Virus cúm. b.Virus sởi. c. Virus đậu mùa. d.Virus adeno. e.Virus dại. 30. Hạt virus không hoàn chỉnh (DIP) là những hạt a.Đã nhận nhầm vật liệu di truyền của tế bào chủ b.Chỉ có axit nucleic, không có hoặc có không hoàn chỉnh capsid c.Chỉ có capsid, không có hoặc có không hoàn chỉnh axit nucleid d.Có khả năng nhân lên độc lập khi vào trong các tế bào. e.Không thể giao thoa đặc hiệu với những virus đồng chủng. 31. Bản chất hoá học của interferon là: a.glycoprotein. b.lipoprotein. c. Globulin. d.Peptidoglycan. e.lipopolysaccarit 32. Interferon có tinh chất a.Đặc hiệu với virus đã cảm ứng sinh interferon b.Tính kháng nguyên mạnh c.Không đặc hiệu loài d.Xuất hiện sớm sau kích thích của chất cảm ứng. e.Đặc hiệu đối với động vật 33. Tính chất chống virus của interferon chúng tôi tính đặc hiệu với virus chúng tôi tính đặc hiệu loài chúng tôi tính đặc hiêu với động vật chúng tôi tính đặc hiệu typ interferon chúng tôi tính đặc hiệu với chất cảm ứng 34. Interferon do một virus cảm ứng tạo thành a.Không bền vững ở nhiệt độ thấp b.Có tác dụng ức chế sự nhân lên của nhiều loài virus khác nhau. c.Có tác dụng bảo vệ cho tế bào của nhiều loài động vật khác nhau d.Chỉ có tác dụng ức chế sự nhân lên của virus đã cảm ứng e.Có tác dụng chống lại nhiều virus ở bên ngoài tế bào 35. Interferon hiệu quả nhất để điều trị bệnh ở người được sản xuất a.Ở màng niệu phôi gà b.Ở tế bào thận khỉ c.Ở tế bào người d.Ở tế bào lợn e.Ở khoang ối phôi gà 36. Loại interferon có tác dụng chống virus mạnh là a.interferon  và  b.interferon  và  c. interferon  d. interferon  e interferon  và 37. Chất cảm ứng quan trọng nhất đối với các gen mã hóa cho interferon  và là a.vikhuẩn b.ký sinh trùng c.virus d.lipopolysaccarit e.một vài phân tử tổng hợp 38. Loại interferon nào có tác dụng chủ yếu là điều hòa miễn dịch và ức chế tế bào ung thư ? a. interferon  b. interferon  c. interferon  và  d interferon  e. interferon  và  39. Trong các tế bào bình thường đều có sẵn gen sinh interferon, các gen này a.luôn luôn ở trạng thái hoạt động. b.ở dạng hoạt động khi bị kích thích bởi các interferon.

30. 30 c.bị ức chế khi tế bào nhiễm virus. d. ở trạng thái ức chế và không hoạt động. e.được giải ức chế khi tế bào bị bệnh. 40. Interferon có tác dụng chống virus bằng cách a.kích thích tế bào tổng hợp các protein kháng virus b.tác động trực tiếp lên virus như kháng thể c.tiêu diệt các tế bào nhiễm virus d.khởi động đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào e.họat hóa các tế bào lympho B và T. 41. Các enzym ức chế virus ở trong tế bào sống là chúng tôi endonucleaza. chúng tôi kinaza. c.proteaza. d.oligoadenylate synthetaza. chúng tôi kinaza và oligoadenylate synthetaza 42. Hình thái nhiễm virus nào sau đây có đặc điểm là tác động của virus lên cơ thể xảy ra trong thời gian ngắn ? a.nhiễm virus cấp tính và nhiễm virus tiềm tàng b.nhiễm virus không biểu lộ và nhiễm virus mạn tính c.nhiễm virus cấp tính và nhiễm virus tồn tại dai dẵng d.nhiễm virus tiềm tàng và nhiễm virus không biểu lộ e.nhiễm virus cấp tính và nhiễm virus không biểu lộ 43. Trong nhiễm virus không biểu lộ, người bệnh a.không có triệu chứng b.bạch cầu giảm c.không có kháng thể trong huyết thanh d.có triệu chứng điển hình e.không thải virus ra môi trường xung quanh 44. Cả bốn hình thái nhiễm virus tồn tại dai dẵng, tiềm tàng, mạn tính, chậm, đều có đặc điểm là a.không thải virus ra môi trường xung quanh b.không có triệu chứng c.trạng thái mang virus kéo dài d.virus có thể ở dưới dạng tiền virus e.bệnh kết thúc bằng những tổn thương rất nặng hoặc tử vong 45. Trong nhiễm virus tiềm tàng a.thời gian ủ bệnh ngắn b.virus nhân lên và phá hủy tế bào khắp cơ thể c.ví dụ như bệnh herpes, cúm, quai bị, baị liệt, viêm gan chúng tôi nucleic của virus có thể tích hợp vào bộ gen của tế bào chủ e.virus ở trong cơ thể một thời gian ngắn và thải trừ nhanh 46.Nhiễm virus tồn tại dai dẵng đóng vai trò quan trọng trong dịch tể vì a.người bệnh không được điều trị . b.là nguồn bệnh nguy hiểm c.là nguy cơ trực tiếp gây ô nhiễm môi trường . d.người bệnh không đi khám bệnh . e.có thời gian ủ bệnh kéo dài . 47.Nhiễm virus có thời gian nung bệnh không có triệu chứng kéo dài nhiều tháng hoặc năm , tiếp theo là sự phát triển chậm nhưng không ngừng tăng lên của các triệu chứng và kết thúc bằng những tổn thương rất nặng hoặc tử vong, là đặc điểm của hình thái : a.nhiễm virus chậm . b.nhiễm virus tiềm tàng . c.nhiễm virus mãn tính. d.nhiễm virus không biểu lộ . e.nhiễm virus tồn tại dai dẵng. 48.Các virus động vật : a.có thể nuôi cấy được trên các môi trường nhân tạo b.không thể nuôi cấy được c.có thể nuôi cấy được trên một hệ thống tế bào sống . d.không thể nuôi cấy in vivo . e.có thể nuôi cấy in vitro. 49.Đối với Arbovirus, động vật thí nghiệm cảm thụ thường được sử dụng là: a.cừu . b.ngựa. c.khỉ d.chuột nhắt mới đẻ . e.thỏ. 50.Phôi gà được tiêm nhiễm virus để: a.để phân lập, thử nghiệm virus và điều chế interferon. b.sản xuất vaccine, phân lập virus, điều chế interferon. c.thử nghiệm virus, sản xuất vaccine, điều chế globulin. d.sản xuất vaccine, phân lập virus, thử nghiệm virus. e.sản xuất interfron, sản xuất vaccine, thử nghiệm virus 51.Nuôi tế bào trong ống nghiệm có chứa môi trường nuôi đặc biệt thì tế bào phát triển :

31. 31 a.trong môi trường . b.ở mặt tiếp xúc của môi trường . c.thành một lớp tế bào đều đặn bám vào mặt trong của ống nghiệm . d.thành nhiều lớp tế bào bám vào đáy của ống nghiệm . e.cách đáy ống nghiệm 1cm. 52.Nuôi cấy tế bào nguyên phát có đặc điểm : a.có thể cấy truyền nhiều lần mà không bị thoái hóa . b.thường được sử dụng trong sản xuất vaccine sống . c.phát triển thành nhiều lớp tế bào trong ống nghiệm . d.chúng không chứa các virus tiềm tàng . e.không thể cấy truyền nhiều lần được chúng tôi dòng tế bào thường dùng trong nuôi cấy virus là: a.tế bào nguyên phát, tế bào thường trực, tế bào lưỡng bội của người. b.tế bào thường trực, tế bào Hela, tế bào bào thai người . c.tế bào thận khỉ, tế bào C6/36, mô của phôi gà . d.tế bào bào thai người, tế bào nguyên phát, tế bào thận chuột đồng. e.tế bào lưỡng bội của người, tế bào thường trực, tế bào Vero. 54.Dòng tế bào thường trực có đặc điểm là: a.chỉ sử dụng một lần, không thể cấy truyền nhiều lần được . b.cấy truyền nhiều lần mà không bị thoái hóa . c.chúng không chứa các virus tiềm tàng . d.có hình thái bình thường và nhiễm sắc thể lưỡng bội . e.là dòng tế bào bào thai người . 55.Dòng tế bào lưỡng bội của người : a.có đặc điểm chỉ sử dụng một lần . b.thường được sử dụng trong sản xuất vaccine sống . c.có thể cấy truyền trong một thời gian không giới hạn . d.có hình thái không bình thường . e.thường chứa các virus tiềm tàng như các loại tế bào nguyên phát. 56.Đa số các virus có các thành phần sau đây, TRỪ a. Lõi là axít nucleic b. Genom gồm ADN và ARN c. Một vỏ protein d. Một nucleocapsid e. Genom gồm ADN hoặc ARN NHIỄM TRÙNG VÀ ĐỘC LỰC CỦA VI SINH VẬT I. Câi hỏi trả lời ngắn: 1. Nêu các yếu tố tạo nên độc lực của vi sinh vật. A….. B…… C……. 2. Nêu hai loại độc tố ở vi khuẩn: A……. B……….. 3.Nêu 3 nhân tố tạo nên quá trình nhiễm trùng: A…….. B………… C…………. 4. Cho 3 ví dụ về các enzym ngoại bào A………B……….. C…………. 5. Vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho cơ thể vật chủ phụ thuộc vào : A………..B……….. C……….. 6.Các giai đoạn của bệnh nhiễm trùng là: A…….. B……….. C………… D ……………. 7. Ba cách tránh né đáp ứng miễn dịch của vi sinh vật là: A……….. B……….. C vi khuẩn tạo các yếu tố hòa tan làm trở ngại đáp ứng miễn dịch. 8. Hai tác dụng sinh học của nội độc tố trên cơ thể vật chủ là: A………… B………… 9. Lúc vi sinh vật gây bệnh bằng phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên những…….A……. mới thì chúng làm phát sinh bệnh …..B…… A……….. B…………

Tại Sao Viettel Chặn Wattpad

Bạn đang cố gắng để truy cập vào 1 website bị chặn, điều này thực sự làm bạn bực mình vì nó chứa 1 số nội dung mà bạn đang cần cho việc học hoặc công việc của mình. Vậy có cách nào để có thể vào được các website bị chặn không? Câu trả lời là có. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn 1 số cách để có thể vào được các website đó.

https://authorjunie.wordpress.com › 2023/08/03 › huon…

3 thg 8, 2023 – Vào tháng 3.2023, hai nhà mạng VNPT và FPT đã chặn wattpad. Tháng 8.2023 nhà mạng Viettel cũng chặn luôn rồi. Những con … Đối với người dùng thiết bị di động: các bạn tải một cái app gọi là VPN Master về. Nó đây:.

https://voz.vn › … › Chuyện trò linh tinh™

wattpad biết lâu rồi mà giờ lòi ra cả trang scribd bị chặn. Mấy web truyện sách này sao bị chặn nhỉ các thím. Đc thằng bạn bên Mẽo cho cái acc scribd đọc…

Trước đây là Blogger, và giờ đến WordPress. Hỡi VNPT, tại …

https://www.phamen.com › Góc nhìn

Và nếu như họ vi phạm luật của Việt Nam thì tại sao các ISP khác như Viettel, FPT, SPT, v.v. lại không chặn họ? Những ISP này coi thường luật pháp Việt Nam?

[HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA LỖI WATTPAD] Edit:… – Nhà văn … Tại sao viettel chặn wattpad

https://www.facebook.com › posts

[HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA LỖI WATTPAD] Edit: Các bạn ơi, đọc kĩ bài đăng giúp … + Cách 2: Tải VPN master (app trên điện thoại về) cái hay dùng khi sang … đặc biệt là Viettel và VNPT đã CHẶN WEB NÀY BÊN VIỆT NAM, vì thế chúng ta …

6 ứng dụng & web đọc truyện bản quyền thay thế Wattpad bị …

https://www.thegioididong.com › … › App › Truyện sách

27 thg 8, 2023 – Đến tháng 8/2023, Wattpad cũng đã bị nhà mạng Viettel chặn luôn. … Hiện tại bạn có thể đọc sách trên trang web Waka hoặc tải ứng dụng …

2 cách khắc phục Wattpad bị lỗi không vào được điện thoại … Tại sao viettel chặn wattpad

https://www.thegioididong.com › … › App › Truyện sách

12 thg 8, 2023 – Chào bạn ! Dạ bạn thao tác như hướng dẫn trong bài viết bên mình đăng tải xem sao bạn ạ. Chia sẻ cùng bạn. Trả lời – …

Sửa lỗi không vào được wattpad trên máy tính và điện thoại … Tại sao viettel chặn wattpad

https://mrsleestranger.wordpress.com › 2023/04/03 › su…

3 thg 4, 2023 – Không vào được wattpad vì tiếp tục lỗi, thường là lỗi với mạng viettel … Mình không chắc tại sao lại như vậy nhưng các bạn phải đảm bảo … Tải phần mềm này về, cũng vào được wordpress cho những ai bị chặn wordpress.

Đọc Truyện Hướng dẫn sử dụng Wattpad – 1. Chữa lỗi không … Tại sao viettel chặn wattpad

https://www.wattpad.com › 702362621-hướng-dẫn-sử-…

Bước 3: Ở mục DSN, chọn phần “Định cấu hình DSN” (chuyển nó thành thủ công nếu bạn chưa chuyển) …

Đọc Truyện Văn 11 12 – HƯỚNG DẪN CÁCH SỬA … – Wattpad

https://www.wattpad.com › 878162302-văn-11-12-hướ…

+ Cách 2: Tải VPN master (app trên điện thoại về) cái hay dùng khi sang … mình, đặc biệt là Viettel và VNPT đã CHẶN WEB NÀY BÊN VIỆT NAM, vì thế chúng ta …

Wattpad lỗi đăng nhập, kết nối mạng và cách sửa chữa Tại sao viettel chặn wattpad

https://dienthoaivui.com.vn › wattpad-bi-loi-dang-nhap-k…

7 ngày trước – Wattpad bị lỗi kết nối mạng, lỗi đăng nhập không được, bị chặn phải làm sao? … Nhưng bỗng một ngày wattpad lỗi mạng, lỗi đăng nhập thì phải làm sao. … Lỗi Wattpad không vào được mạng nguyên nhân chính là do Viettel và VNPT … Bước 5: Tại mục cài đặt IP → Chọn tĩnh; Bước 6: Điền địa chỉ IP tĩnh: …

Penna_23’s conversations – Wattpad Tại sao viettel chặn wattpad

https://www.wattpad.com › user › Penna_23 › conversa…

25 thg 10, 2023 – Mình không hiểu sao ở nhà vào Wattpad thì bị block, còn máy ở trên … Penna_23 thử dùng turbo VPN đi, wattpad bị mạng Viettel với Vinaphone chặn rồi … Thông báo nhỏ thôi: Mình đã đăng tải tất cả cuốn truyện trở lại rồi …

Một số cách truy cập trang web bị chặn trên hệ thống internet …

https://salavietnam.vn › kien-thuc › mot-so-cach-truy-c…

Một số cách truy cập trang web bị chặn trên hệ thống internet Viettel. … Bước 3: Tại giao diện tùy chỉnh mạng Wifi, bạn chọn vào ô Hiển thị tùy chọn chuyên sâu. Kích chọn Tĩnh … Chứng chỉ số SSL là gì, vì sao website cần phải có ? 03/11/ …

Hướng Dẫn Vào Wattpad khi bị chặn mới nhất 2023 – FPT …

https://fptinternet.org › Thủ Thuật Internet

Cách vào Wattpad khi bị lỗi kết nối – Mia Tree

https://miatree0402.wordpress.com › 2023/03/02 › cac…

2 thg 3, 2023 – bạn kéo lướt lướt đt xuống thử xem, nhiều khi nó nằm ở phía dưới mà bạn ko để ý, chứ trường hợp này mình cũng ko biết phải làm sao, vì thông …

Làm thế nào truy cập được website bị chặn – Fptshop.com.vn

https://fptshop.com.vn › Tin tức › Tư Vấn

27 thg 4, 2023 – Bạn đang cố gắng để truy cập vào 1 website bị chặn, điều này thực sự làm bạn bực mình vì nó chứa 1 số nội dung mà bạn đang cần cho việc …

Cách sửa lỗi không vào được Wattpad – Bigvn

https://bigvn.blog › video › sua-chua › cach-sua-loi-kh…

Mình làm video này để chia sẻ cho tất cả mọi người cách sửa lỗi Wattpad để xem truyện được. … Xem nhiều video hơn tại: Hướng dẫn sửa chữa … Cho mình hỏi sao mình tải Wattpad trên điện thoại rồi nhưng sao không đăng nhập vào đc vậy.

Xếp hạng: 5 · ‎1 phiếu bầu

Fake IP Android, 4 ứng dụng VPN cho điện thoại Android tốt …

https://quantrimang.com › … › Thủ thuật ứng dụng

28 thg 10, 2023 – Để truy cập những trang web bị chặn hay các dịch vụ Internet bị giới hạn địa lý … Với khoảng 330 triệu lượt tải trên toàn cầu, Hotspot Shield xứng đáng … Danh sách DNS tốt, nhanh nhất của Google, VNPT, FPT, Viettel, Singapore … Không được sao chép hoặc sử dụng hoặc phát hành lại bất kỳ nội dung …

Xếp hạng: 3,4 · ‎28 phiếu bầu

Hướng dẫn đổi DNS trên Android bằng hình … – Viettel Store

https://tintuc.viettelstore.vn › Mẹo công nghệ

Ở bài viết này, Viettel Store sẽ hướng dẫn bạn đổi DNS trên điện thoại Android cực kỳ đơn giản, chỉ cần một vài thao tác là có thể thực hiện thành công.

Cách chỉnh DNS để khắc phục lỗi không vào được mạng …

https://tinhte.vn › … › Thông tin công nghệ

Cloudflare bổ sung thêm dịch vụ DNS giúp chặn phần mềm độc hại và nội … Mà nên dùng DNS của google, đặc biệt là cái 8.8.8.8, vì tại khu vực VN thì … Từ đầu năm nay hình như Viettel đã mở cho truy cập vào voz,pỏnhub rồi hay sao ấy, …

Cách đổi DNS khi mạng chậm, vào facebook bị chặn, gmail …

https://thuthuat.taimienphi.vn › …

Thay đổi DNS giúp bạn truy cập vào website, Facebook bị chặn, tuy nhiên … kỳ do đó người dùng không cần tùy chỉnh nhưng vì một lý do nào đó, DNS đó có thể … một danh sách tổng hợp các DNS nhanh và tốt nhất của Google, Viettel, FPT, …

Tại sao Wattpad bị chặn

Wattpad bị lỗi 2023

VPN Master cho wattpad

Tại sao không vào được Wattpad trên Chrome

Wattpad bị lỗi Samsung

Tại sao không vào được Wattpad trên PC

Wattpad trên web

Tại sao không thể mở Wattpad trên máy tính

Tai Sao Phai An Chay Vao Ngay 15 Va Mung 1

…… … .  . .  .  .

 

Tại sao phải ăn chay vào những ngày mùng một và ngày rằm?

Nguyễn Thị Mỹ Hằng hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

Câu hỏi:

Kính gởi Ban phụ trách hộp thư Phật học

Em hiện đang là student của một University ở Mỹ. Em đang cần làm một essay về “Ăn chay trong Đạo Phật”. Em đã đọc khá nhiều những bài viết về các quan điểm ăn chay trong đạo Phật để có thể tìm thêm thông tin cho bài essay của mình. Nhưng có một vấn đề mà em rất quan tâm và thắc mắc nhưng không tìm thấy câu trả lời, đó là vì sao mà người Phật tử lại thường ăn chay vào những ngày mùng một và ngày rằm âm lịch, mà không phải là ngày khác trong tháng. Có thể là theo như giáo lý nhà Phật thì hai ngày này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nào không?

Em rất chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban phụ trách hộp thư có thể cung cấp cho em những thông tin này, nhằm giúp em hiểu biết thêm về quan điểm ăn chay của đạo Phật, đồng thời để em có thêm tư liệu để hoàn tất bài essay của mình một cách hoàn chỉnh và chính xác hơn.

Rất chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban phụ trách.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng.

Trả lời:

Phật tử Mỹ Hằng mến,

Quý Thầy Cô trong Ban phụ trách hộp thư Phật học rất   ca ngợi tinh thần học hỏi của Mỹ Hằng, cũng như đã chọn đề tài cho bài essay của mình về Quan điểm ăn chay của đạo Phật. Giờ  Thầy đại diện quý Thầy Cô gởi  vài gợi ý đến  MH,  hy vọng nó sẽ  tháo gỡ phần nào mối  băn khoăn của MH.

Vấn đề ăn chay là để trưởng dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật và cũng để giảm bớt nghiệp sát cho chính bản thân của người ăn chay. Do đó, việc ăn chay càng nhiều ngày càng quý, không kể vào ngày nào. Nếu ăn chay bất cứ ngày nào trong tuần và tu tập tâm thương người mến vật cũng đều được, mấy ngày ấy đều trở nên cát tường quý báu cả.

Vấn đề Phật tử MH đặt ra khá lý thú, gần như ít có người đề cập đến, nếu không muốn nói là không có. Theo chỗ biết giới hạn của Thầy, thì chưa có bài sách nào trình bày vấn đề này, nên Thầy đưa ra hai cách lý giải của Thầy như sau.

1) Nhìn từ góc độ lịch sử

Để giải quyết vấn đề này chúng ta đặt nó trong bối cảnh nó ra đời, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra lý do tại sao. Vấn đề ăn chay như là một pháp môn tu đầu tiên, tối thiểu cho các Phật tử tại gia, mỗi tháng ăn chay 2 ngày là kể đến công của các bậc Tổ Sư Phật giáo Đại thừa. Các nhà Đại thừa thực hiện rất đúng tôn ý của Đức Phật. Để khuyến khích Phật tử hạn chế nghiệp sát và phát triển bi tâm, trong buổi đầu tu học Phật, chư Tăng Đại thừa đã chọn các ngày trong tháng như mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 để tiêu chuẩn hoá các ngày ăn chay tuỳ theo sự phát tâm của mỗi người, 2 ngày, 4 , 6, hoặc 10 ngày. Theo truyền thống của cả Nam truyền và Bắc truyền, vào ngày đầu tháng (mùng một) và ngày trăng tròn (rằm) chư Tăng của hai truyền thống đều tụ họp lại tại một trú xứ nào đó gần nhất để lắng nghe vị cao đức trùng tuyên giới luật và để phát lồ sám-hối những  điều sai lầm mà đã lỡ tạo. Đây là truyền thống có từ thời Phật còn tại thế. Do đó, việc chư tăng hội họp lại vào ngày đầu tháng và rằm để kiểm thảo, nhắc nhở lẫn nhau, hai ngày này trở thành ngày hội của chư Tăng lúc bấy giờ. Và cũng từ đó, hai ngày này có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo không những cho hàng xuất gia mà cả cho hàng cư sĩ tại gia. Sau này các bậc Tổ sư đã giới thiệu 2 ngày (mùng một và rằm) hàng Phật tử tại gia không nên dùng huyết nhục của loài động vật và cũng để  nuôi lớn lòng bi mẫn đối với chúng sanh.

Như vậy Phật tử MH có thể đặt vấn đề tiếp: tại sao Đức Phật không chọn ngày khác mà lại chọn vào ngày đầu tháng và giữa tháng âm lịch ?

Việc thành lập truyền thống tụng giới của  Tăng đoàn của Phật cũng rất là vì nhu cầu chung. Đức Phật không bao giờ đặt ra một đạo luật, giới điều để thiết chế tăng đoàn khi sự kiện đó chưa xảy ra. Ngày Bố-tát (Uposatha// Observance day) cũng tương tự, không phải do Đức Phật tự đặt ra, mà do vua Seniya Bimbisàra (Tần-bà-sa-la) thưa với Đức Phật truyền thống tổ chức tốt đẹp của các giáo phái khác, họ biết quy tụ vào ngày mùng 8, 14, 15 của nửa tháng đầu, tương tự tụ họp vào ngày 23, 29 và 30 cho nửa tháng sau  ở tại một nơi để thuyết giảng giáo thuyết của họ cho tín đồ. Đức Phật đã lắng nghe lời thưa của vua Seniya Bimbisàra và đã  dạy bảo các vị Tỳ-kheo cũng tụ họp lại vào những ngày giống như truyền thống của các tôn giáo khác để kiểm thảo và tụng Giới bổn (Pà.timokkha). Câu chuyện này được ghi lại trong  Đại Phẩm  (Mahavagga) thuộc Luật Tạng (The Book  of Discipline, vol. IV tr. by I.B. Honer, Oxfort: The Pali Text Society, 1993, pp. 130f). Cũng theo câu chuyện trên, Đức Phật không rập khuôn với những truyền thống khác  mà chỉ cho phép các vị Tỳ-kheo tụng giới và kiểm thảo vào ngày 14 hoặc ngày 15, và tương tự cho nửa tháng sau là cuối tháng hoặc đầu tháng tới.  Đó là nguyên nhân Phật giáo có ngày hội họp vào 14, hoặc 15, cũng như 30 cuối tháng hoặc đầu tháng (mùng một) của mỗi tháng.

Chưa hết, sẽ có vị tiếp tục đặt câu hỏi: như vậy thì tại sao khi các Phật tử phát tâm ăn chay một tháng 4 ngày, 6 ngày, hoặc 10 ngày thì  lại chọn một vài ngày khác như là mùng 8,14 , 23, 24, 28 và  29 ?

Câu trả lời đơn giản là các ngày đó được phân bố đều trong tuần của tháng để nhắc nhở các Phật tử thường xuyên tu tập tâm từ bi đến với các loài động vật mà không nỡ giết để làm thực phẩm cho mình và đấy cũng là phương pháp gieo nhân lành, tránh nghiệp sát để kiếp sau khỏi phải trả nợ máu cho chúng sanh. Truyền thống này cũng được các Phật tử tại Ấn Độ thời đó đã thực hiện tu tập Bát Quan Trai Giới (thọ trì 8 giới, tập tu giống như một vị xuất gia trong một ngày) ngay khi Phật còn tại thế qua nhiều câu chuyện trong Chuyện Tiền Thân của Đức Phật (Jàtaka).

Theo ý của Thầy, vì để tổ chức hoá thời gian nên ăn chay cũng như đến chùa lễ Phật, tụng kinh, tu thiền, làm các việc phúc lợi xã hội, các bậc Tổ  Sư, Thánh triết sau này đã chọn ngày đầu tháng thay vì ngày 30 để nhắc nhở hàng Phật tử một tháng đã đi qua, hôm nay là ngày khởi điểm của một tháng mới, nên sống như thế nào để có ý nghĩa trong tháng này.

Hơn nữa, chúng ta thấy dân tộc Trung Hoa rất chú trọng đến ngày mới của một năm, một mùa hoặc một tháng, thậm chí giờ mới của một ngày, đó cũng là lý do tại sao các vị Tổ Sư lại chọn ngày mùng một không chọn ngày 30. Còn ngày rằm cũng vậy, gần như các nước trên thế giới, khi nền khoa học điện quang chưa phát triển, họ đều lấy ngày ấy như là ngày vui chơi, lễ hội, những ngày trao đổi tình duyên, v.v… Các bậc Thánh thời xưa đã khéo chọn ngày ấy để khuyên nhân dân làm lành, tu nhân tích đức. Thay vì họ tổ chức các lễ hội (có thể lành mạnh hoặc không lành mạnh) để mua vui, thì Phật giáo cũng có những tổ chức lễ hội để làm đẹp cuộc sống bằng chất liệu của chân, thiện và mỹ, chứ không nhắm đến cái “đẹp” như một số truyền thống lễ hội của các quốc gia hoặc của các bộ tộc của các nền văn minh thời cổ trung đại.

2) Nhìn từ góc độ vũ trụ học

Nếu câu trả lời dừng lại ở trên, chắc chắn độc giả chưa hài lòng vì những giải đáp đơn giản như vậy. Ở đây, xin  đưa ra cách giải thích khác, đó là cách lý giải dựa theo nhịp sinh học của vũ trụ. Cách lý giải này, cách đây khoảng 5 năm, có một bài viết ngắn đăng trên Bán nguyệt san Giác Ngộ cũng đặt vấn đề tại sao Phật tử phải đi chùa vào ngày mùng một và ngày rằm âm lịch? Tác giả bài báo đó cũng trình bày vài  điểm khá độc đáo do dựa theo chu kỳ của vũ trụ. Ở đây, Thầy cũng tán đồng quan điểm đó.

Cũng cần nên lưu ý, Đức Phật đặt căn bản giáo lý của Ngài trên nền tảng của tu tập đạo đức, tu tập tâm thức và hướng đến giải thoát, giác ngộ tối thượng, chứ không  hướng  mục đích giáo pháp của Ngài đến những vấn đề triết lý siêu hình hay giải thích về những hiện tượng đa phức của vũ trụ. Nhưng những khoa học gia phương Tây ngày nay và các Thần y lừng danh Trung Hoa đã khám phá  ra rằng tất cả những gì Đức Phật giảng dạy cho đệ   tử Ngài đặc biệt về ăn, uống, ngủ nghỉ, các tư thế  đi, đứng, ngồi, nằm không những phù hợp với những thành tựu khoa học ngày nay mà còn đi trước những thành tựu khoa học và khoa học còn phải tiếp tục khám phá nhiều hơn nữa mới hy vọng bắt kịp với hệ thống triết học nhân sinh của Phật giáo.

Đức Phật dạy, con người do các duyên mà thành, thế giới vạn hữu này cũng do các duyên mà thành, tất cả đều cộng trụ tương sanh và tương diệt. Sự hiện hữu của cái này cũng là sự hiện hữu của cái kia, sự vắng mặt của cái này cũng là sự vắng mặt của cái khác, đây là định lý “duyên khởi pháp”. Mọi sự vật hiện tượng đều tác động và chịu ảnh hưởng lẫn nhau. 

Các nhà đại thần y Trung Hoa xa xưa đã đưa ra lý thuyết sự vận hành các nhâm mạch của con người cũng như sự vận hành 4 mùa của Trời Đất (Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàn) để vận dụng trong cách trị liệu của mình và khuyên con người nên sống đúng theo vận hành trời đất để tăng thêm tuổi thọ và  làm đẹp cuộc đời. Ngày nay các nhà y khoa phương Tây đã tính ra được nhịp sinh học của mỗi người, vào giờ nào con người có thể hưng phấn nhất trong một ngày, tương tự giờ nào có thể xuất hiện những âm tính như quạu, cáu, gắt, khó chịu, buồn, giận, v.v… nhiều nhất.

Tương tự, nhịp sinh học của  trái đất, của mặt trăng và mặt trời, nói chung là các thiên thể cũng có những chu kỳ nhất định.  Hiện tượng trăng tròn và trăng khuyết có ảnh hưởng đến  thuỷ triều và các con nước ròng của các con sông và ngay cả những sóng ngầm dưới lòng đất. Không những các hành tinh xa lắc xa lơ đó tác động mạnh đến các  yếu tố môi trường chung quanh của con người mà ngay cả chi phối, điều động cả con người.  Ta có thể lấy một ví dụ bệnh phong cùi, hen, suyễn, đều chịu ảnh hưởng rất lớn của các biến động trời đất, như trăng tròn và khuyết và sự thay đổi bốn mùa! Cho nên triết học vũ trụ quan của người Trung Hoa rất nhấn mạnh mối liên hệ hỗ tương giữa các Thiên thể, hành tinh của chúng ta và con người (thiên địa nhân tương ứng).

Theo các nhà thống kê về tội phạm và tai nạn giao thông (rất tiếc là không có con số và thông tin cụ thể ở đây!), phần lớn các tội phạm và tai nạn thường xảy ra nhiều nhất vào những ngày đầu tháng, cuối tháng và những ngày trăng tròn. Nếu chúng ta quan sát kỹ  thì chính dòng máu của chính bản thân của ta cũng bị chi phối bởi  mặt trăng tròn và khuyết và những tánh tình kỳ cục nhất thường xảy ra vào những ngày ấy.

Do đó, thật là kỳ diệu, các vị Thánh triết thời cổ đại đã chọn những ngày như vậy để khuyên mọi người nên tu nhân tích đức.  Truyền thống Phật giáo hay tổ chức lễ hội vào ngày đầu tháng và ngày rằm và khuyên mọi người nên ăn chay để tránh được tối đa những hội chứng tâm lý bất thiện có thể phát sinh.

Để hiểu triệt để những vấn đề huyền bí trên, chúng ta không thể giới hạn trong những tác phẩm thuộc Ấn Độ học mà phải mò mẫm trong các tác phẩm cổ điển Trung Hoa về y dược và Dịch học cũng như những phát minh của khoa học về mối liên hệ mật thiết giữa thiên nhiên và con người. Nhưng vấn đề khó ở đây, muốn hiểu triệt để những vấn đề trên, đòi hỏi người nghiên cứu phải có  vốn ngôn ngữ  và chuyên ngành về lãnh vực đó, mới hy vọng có thể  hiểu vấn nay tại Việt Nam cũng có một vài đã được dịch sang Việt ngữ, và với số lượng sách tiếng Anh khổng lồ tại các thư viện ở Mỹ, hy vọng Phật của con người và vũ trụ.

Một trong số tài liệu tham khảo tổng quát bằng tiếng Việt về các vấn đề huyền bí của vũ trụ, ngày giờ, tương sinh tương khắc và nhiều thông tin trên cơ sở đó có thể đưa ra kết luận được đó là bài khảo cứu  của tác giả Nguyễn Hoàng Điệp, cũng là thư ký biên soạn cuốn gần như bách khoa:  Almanach Những Nền Văn Minh Thế Giới  (Hà Nội, Nhà Xuất Bản Văn Hoá –Thông Tin, 1996, từ trang 520 đến 529). Thầy trích lại những đoạn khá độc đáo sau:

Trong vũ trụ, mặt trời cùng với môi trường bao quanh nó liên tục truyền cái trật tự của mình  tới tất cả những gì trên Trái đất, Mặt trăng, một vật thể gần Trái đất nhất, cũng gây ảnh hưởng tới Trái đất. Mọi sinh vật và cả những đồ vật vô tri vô giác đều “hưởng ứng” với nó và thay đổi cùng với nó. Các con sông thay đổi theo dòng cùng ánh sáng Mặt trăng, các đại dương thay đổi các đợt sóng triều theo sự mọc và lặn của Mặt trăng. Các đợt “triều lên” không chỉ bao gồm nước của biển và đại dương mà còn cả lớp không khí của Trái đất, và lớp vỏ cứng (mặt đất) cũng có hiện tượng “triều lên -xuống”, hiện tượng “triều lên xuống” cũng diễn ra ngay trong sinh thể của con người và tất cả sinh vật nói chung.

Các nhà vật lý, y – sinh học và nhiều ngành khoa học đã phát hiện ngày một nhiều những nhịp điệu có chu kỳ khác nhau diễn ra trong cơ thể của con người: chu kỳ ngắn nhất có thể từ vài phần giây đến vài giây, như tần số của những dòng điẹn sinh học, nhịp tim, nhịp thở, nhu động đường ruột, sóng điện não (chừng xấp xỉ một giây). Nhưng nhịp điệu này có thể thay đổi theo thời gian trong ngày, theo thời tiết và môi trường. Có chu kỳ kéo dài từ vài chục phút tới vài giờ, như chức năng cua thận, của máu, và hoạt động trí óc…

…Có những nhịp điệu dài hơn 24 giờ, như nhịp điệu tháng, năm… được chi phối bởi ảnh hưởng của Mặt trời và Mặt trăng . Mặt trời quay xung quanh trục của nó trung bình là 27,3  ngày. Còn Mặt trăng quay xung quanh Trái đất là  29,5 ngày. điều đó cho ta tới chu kỳ hoạt động sinh vật trên Trái đất, điển hình là chu kỳ rụng buồng trứng, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, nhịp điệu sinh lý – thụ thai ở con người, và chu kỳ động hớn của động hơn. Chính vì thế, thời cổ xưa đã cho rằng Mặt trăng là thần của ái tình, thần của dục khí, thần của tâm hồn… như vậy hiện tượng này đã được phát hiện từ rất xưa.

Dưới tác dụng sức hút của Mặt trăng, trong con người cũng diến ra thuỷ triều học . Sự i-on hoá của khí quyển, hoặc sự biến động về từ trường của Trái đất  đều lệ thuộc vào các pha của mặt trăng. Theo các quan sát này, đối chiếu với số thống kê cho thấy, con số các rối loạn về tâm lý, trạng thái sinh lý mạnh mẽ đều tăng vọt vào đầu tuần trăng và giữa tuần trăng trong khi những biểu hiện về trạng thái thần kinh não, tim mạch lại chịu tác động mạnh mẽ với vòng quay (chu kỳ) của Mặt trời, và xuất hiện những tai biến đối với con người, xã hội cũng gia tăng khác thường.

Như vậy, nhịp sinh học trên Trái đất nói chung, nhịp điệu sinh học của con người nói riêng có nguồn gốc từ nhịp điệu của vũ trụ, những ảnh hưởng của Mặt trời và Mặt trăng  là yếu tố chính, chủ yếu, trực tiếp.

Có thể nói Con Người và Vũ trụ tuy hai nhưng mà một, tuy là một nhưng vẫn là hai. Đó là định lý thuận – nghịch, là mối quan hệ sinh biến tương đồng với nhịp điệu vũ trụ. Ít có nhịp điệu nào của vũ trụ bỏ qua con người và đời người. Phải chăng khoa học đương thời đã gặp lại những trí tuệ mà một thời từng huy hoàng ở phương Đông?

***

Qua đó, chúng ta thấy lời  Đức Phật dạy “trùng trùng duyên khởi”, “hữu hoá duyên sanh” của các pháp trong Kinh Hoa nghiêm , vạn pháp nương nhau mà tạo thành, nương nhau mà biến hoại trong hệ thống duyên khởi (Paticasamuppada) của hệ Nikàya mà Đức Phật đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần ttrong suốt cuộc đời giảng dạy của Ngài. Đến đây chúng ta cũng có thể hiểu tại sao các nhà khoa học gia nổi tiếng của thế kỷ XX như Albert Einstein (1879 – 1955) đã tìm đến với Phật giáo và không ngớt lời ca ngợi đạo Phật như là một tôn giáo của  khoa học trong thế kỷ XXI này: “Nếu có một Tôn giáo nào đương đầu với những nhu cầu khoa học hiện đại tân tiến, thì đó là Phật giáo” (If there is religion that would cope with modern scientific needs it would be Buddhism).

Trong khả năng có hạn, Thầy chỉ giới thiệu vài cách lý giải mang tính gợi ý, để người thực hiện essay của mình có thể phát huy tối đa về sức độc sáng trong nghiên cứu và hoàn thành một bài luận ăn chay liên hệ khá sâu sắc lòng khi chưa có những con số thống kê, hoặc chưa giới thiệu sách nào cụ giả một  nguồn cảm hứng thật sự, một bài essay có tính nghiên cứu cao có thể đóng góp vào học giới, và cũng là nền tảng để Phật tử MH tiếp tục nghiên cứu rộng sâu hơn sau này.

Quý Thầy Cô trong Ban phụ trách hộp thư Phật học mến chúc Phật tử Mỹ Hằng luôn có  tinh thần học hỏi như vậy, và dồi dào nghị lực để  tiếp cận được giáo pháp cao siêu, nhiệm mầu của Đức Điều Ngự, làm đẹp cuộc đời cho mình và cho xã hội nhân sinh.

http://www.buddhismtoday.com/viet/anchay/ngay_ram_mung_mot.htm

Không Vào Được Wattpad – Hướng Dẫn Cách Truy Cập Dễ Dàng

Vì sao không truy cập vào được Wattpad?

Nhiều người dùng truy cập Wattpad gặp vấn đề bị lỗi kết nối mạng không truy cập vào được, không thể đăng nhập tài khoản hoặc không thể đọc truyện dù mạng wifi hay 3G, 4G cực kỳ mạnh. Vậy nguyên nhân là gì?

Lỗi Wattpad không vào được nguyên nhân chính là do nhà mạng đã chặn website này.

Người dùng quên, nhớ sai mật khẩu không thể đăng nhập được trên web hoặc ứng dụng.

Hướng dẫn khắc phục lỗi Wattpad không vào được

Bước 1. Trước tiên, bạn cần cài đặt ứng dụng 1.1.1.1, tải về miễn phí theo link bên dưới:

Bước 2: Sau khi tải về, bạn mở ứng dụng 1.1.1.1, sau đó trượt thanh gạt sang phải.

Kêt luận

Bên trên mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi thành công khi không truy cập hay không đăng nhập tài khoản vào được Wattpad. Thực tế không phải do trang web hay ứng dụng bị lỗi mà do Wattpad bị chặn ở Việt Nam. Vì vậy việc sử dụng VPN là cách khắc phục hiệu quả nhất.

4

/

5

(

6

votes

)