Thuyết Minh Về Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả / 2023 / Top 19 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Channuoithuy.edu.vn

Thuyết Trình Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả / 2023

Thuyết Trình Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Thuyết Trình Phương Pháp Dạy Học Hiệu Quả Cấp Tiểu Học, Bài Thuyết Trình Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Thuyết Trình: Phuong Pháp Làm Quen Tác Phẩm Văn Học Cho Trẻ Mầm Non 3-4 Tuổi, Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Tiểu Luận Phương Pháp Học Hiệu Quả, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Tài Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Tiểu Học, Phương Pháp Tìm Kiếm Tài Liệu Hiệu Quả Bằng Google, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Hiệu Quả Điều Trị Thoái Hóa Khớp Gối Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ Catgut Kết Hợp Với Bài Thuốc Độc Hoạt, Hiệu Quả Điều Trị Thoái Hóa Khớp Gối Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ Catgut Kết Hợp Với Bài Thuốc Độc Hoạt , Phương Trình Hóa Học Nào Sau Đây Thể Hiện Cách Điều Chế Cu Theo Phương Pháp Th, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị, Thuyết Minh Về Một Phương Pháp Cách Làm, Giáo án Phương Pháp Thuyết Minh, Giải Bài Tập Phương Pháp Thuyết Minh, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Để Có Bài Thuyết Trình Hiệu Quả, Bài Thuyết Trình Nếu Tôi Là Hiệu Trưởng, Bài Thuyết Trình Quản Trị Thương Hiệu, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Thuyet Trinh Thi Bi Thu Chi Bo Gioi Phuong, Hãy Trình Bày Tóm Tắt Phương Pháp 5s, Phương Trình Pháp Tuyến, Bài Thuyết Trình Phương án Điều Tra Hội Nhập Quốc Tế Về Kh&cn, Giáo Trình Phương Pháp Tính, Mẫu Bài Thuyết Trình Biện Pháp Mầm Non, Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học, Em Hay Trinh Ba Phuong Phap Tim Thu Tu Dau Thang Va Dau Giang O Hoa Bieu, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pdf, Qui Trình, Phương Pháp Tổng Hợp Methyl Salicylat, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, 7 Quy Trình Dạy Học Mĩ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch, 7 Quy Trình Dạy Mĩ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Thuyết Trình Thông Tin Một Nội Dung Về Thời Sự Trong Nước, Địa Phương, Báo Cáo Thuyết Trình Một Số Biện Pháp Dạy Hát Môn âm Nhạc Lớp 2, Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Filetype Pdf, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Dược Liệu, Tập 2: Phương Pháp Và Chiến Thuật Hoạt Động Trinh Sát., Trinh Doo Năng Lực Phương Pháp Tac Phong Cua Quan Nhan Tron, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Hiểu Biết Của Đồng Chí Về Vi Phạm Pháp Luật, Kỷ Luật Và Trách Nhiệm Pháp Lý? Các Giải Pháp Phòng, Ch, Bài Thuyết Trình Biện Pháp Rèn Kỹ Năng Đọc Cho Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số, Bài Thuyết Trình Về Sự ô Nhiễm Môi Trường Và Các Biện Pháp Khắc Phục , Powerpoint Thuyết Trình Biện Pháp Giúp Học Sinh Cảm Thụ Tốt Bộ Môn âm Nhạc, Trinh Đọ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Cong Tac Của Quan Nhân , Phấn Đâu Xứng Danh Bộ Đội Cụ Hô, Phương Pháp Tự Nghiên Cứu Học Tập Để Không Ngừng Nâng Cao Trình Độ Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên, Văn Bản Pháp Luật Nào Dưới Đây Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Phương Thức Sản Xuất, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong, Vận Dụng ý Nghĩa Phương Pháp Luận Của Quan Điểm Toàn Diện Và Xu Thế Đa Dạng Hóa Đa Phương Hóa Trong , Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Của Quân Nhân, Liên Hệ Bản Thân Về Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Chuyen Đề Nâng Cao Trinh Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Bài Thu Hoạch Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực Phương Pháp Tác Phong Công Tác, Nang Cao Trinh Độ Năng Lực Phương Phap Tac Phong Quân Nhân Phân Đấu Xưng Danh Bộ Đội Cụ Hồ Trong Thờ, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nâng Cao Trình Độn Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Độ, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nâng Cao Trình Độ, Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân; Phấn Đấu Xứng Danh “bộ Đ, Nâng Cao Trình Độ Năng Lực, Phương Pháp, Tác Phong Công Tác Của Quân Nhân, Phấn Đấu Xứng Danh Bộ Đội, Nang Cao Trình Độ Nang Lực Phương Pháp Tác Phong, Phương Trình 35x=53x Không Tương Đương Với Phương Trình Nào Dưới Đây, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Vũ Mai Phương, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pháp Luật, 9bai Thuyet Giang Phap Luan Dai Phap Cua Su Phu Ly Hong Chi Tai Quang Chau Trung Quoc, Các Phương án Marketing Hiệu Quả, 7 Bài Pháp Luận Của Thuyết Pháp Về Kinh Phật, Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Pháp, Em Hiểu Khái Niệm Về Phố Phường Như Thế Nào, Phương án Làm Giảm Hao Phí Hữu Hiệu Nhất Là, Phương Pháp Và Phương Tiện Dạy Học, Mẫu Bìa Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Câu 2 Bài Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Câu 2 Bài Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Tìm Hiểu Về Các Biện Pháp Tu Từ, Đáp án 9 Câu Hỏi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Có Hiệu Lực Khi Nào, Văn Bản Pháp Luật Mới Có Hiệu Lực, Đáp án 9 Câu Hỏi Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp, Văn Bản Pháp Luật Sắp Có Hiệu Lực, Văn Bản Có Hiệu Lực Pháp Lý Cao Nhất, Câu 5 Bài Dự Thi Tìm Hiểu Hiến Pháp,

Thuyết Trình Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Thuyết Trình Phương Pháp Dạy Học Hiệu Quả Cấp Tiểu Học, Bài Thuyết Trình Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Thuyết Trình: Phuong Pháp Làm Quen Tác Phẩm Văn Học Cho Trẻ Mầm Non 3-4 Tuổi, Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả, Tiểu Luận Phương Pháp Học Hiệu Quả, Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt Tiểu Học, Đề Tài Tìm Hiểu Phương Pháp Dạy Tiếng Việt Tiểu Học, Phương Pháp Tìm Kiếm Tài Liệu Hiệu Quả Bằng Google, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Hãy Chứng Minh Pháp Luật Là Phương Tiện Hữu Hiệu Nhất Mà Nhà Nước Sử Dụng , Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị Công Tác , Hiệu Quả Điều Trị Thoái Hóa Khớp Gối Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ Catgut Kết Hợp Với Bài Thuốc Độc Hoạt, Hiệu Quả Điều Trị Thoái Hóa Khớp Gối Bằng Phương Pháp Cấy Chỉ Catgut Kết Hợp Với Bài Thuốc Độc Hoạt , Phương Trình Hóa Học Nào Sau Đây Thể Hiện Cách Điều Chế Cu Theo Phương Pháp Th, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế Violet, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số, Bài 4 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Đội Ngũ Lãnh Đạo Cấp Phòng Tại Địa Phương/Đơn Vị, Thuyết Minh Về Một Phương Pháp Cách Làm, Giáo án Phương Pháp Thuyết Minh, Giải Bài Tập Phương Pháp Thuyết Minh, Bài Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Bài 3 Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Thế, Để Có Bài Thuyết Trình Hiệu Quả, Bài Thuyết Trình Nếu Tôi Là Hiệu Trưởng, Bài Thuyết Trình Quản Trị Thương Hiệu, Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền , Hai Phương Pháp Sản Xuất Giá Trị Thặng Dư Và ý Nghĩa Của Việc Phát Huy Hai Phương Pháp Đó Trong Nền, Thuyet Trinh Thi Bi Thu Chi Bo Gioi Phuong, Hãy Trình Bày Tóm Tắt Phương Pháp 5s, Phương Trình Pháp Tuyến, Bài Thuyết Trình Phương án Điều Tra Hội Nhập Quốc Tế Về Kh&cn, Giáo Trình Phương Pháp Tính, Mẫu Bài Thuyết Trình Biện Pháp Mầm Non, Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học, Em Hay Trinh Ba Phuong Phap Tim Thu Tu Dau Thang Va Dau Giang O Hoa Bieu, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Pdf, Qui Trình, Phương Pháp Tổng Hợp Methyl Salicylat, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học, 7 Quy Trình Dạy Học Mĩ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch, 7 Quy Trình Dạy Mĩ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch, Giáo Trình Phương Pháp Dạy Học Tiếng Việt 2, Thuyết Trình Thông Tin Một Nội Dung Về Thời Sự Trong Nước, Địa Phương, Báo Cáo Thuyết Trình Một Số Biện Pháp Dạy Hát Môn âm Nhạc Lớp 2, Bài Thuyết Trình Pháp Luật Đại Cương, Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học, Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Filetype Pdf,

Thuyết Minh Về Phương Pháp Học Môn Ngữ Văn / 2023

Đề bài: Thuyết minh về phương pháp học môn Ngữ văn – Bài tập làm văn số 5 lớp 10

Ngữ Văn là một trong những môn học quan trọng nằm trong chương trình học của chúng ta. Môn Ngữ Văn tuy có vẻ đơn giản nhưng với người bạn thì đó lại là một môn học khó. Họ không biết phải học Văn như thế nào cho tốt. Trước mỗi một tác phẩm, họ không thể nào cảm thụ được hết cái hay, cái đẹp của tác phẩm đó. Chính vì vậy mà họ ngày càng ghét môn học này. Bạn biết không, học Ngữ Văn cũng cần phải có phương pháp. Vậy theo bạn phương pháp học môn Ngữ Văn là gì?

Theo tôi, phương pháp học tuyệt vời nhất bao giờ cũng là tự học. Nói là tự học không có nghĩa là chúng ta không cần đến trường, không cần nghe cô giáo giảng nữa mà tự học là một bước đệm giúp chúng ta hiểu bài hơn sau khi có sự giảng dạy của thầy cô giáo. Vậy thì phương pháp tự học Ngữ Văn hiệu quả nhất là như thế nào?

Môn Ngữ Văn có một điểm rất hay là chúng ta thường học theo các thời kì khác nhau của Văn học. Mỗi một thời kì chúng ta được tìm hiểu về các tác giả và tác phẩm tiêu biểu của thời kì đó. Vì vậy mà khi ta hiểu được tác phẩm này thì rất dễ để hiểu tác phẩm khác. Chẳng hạn các nhà thơ như Xuân Diệu, Huy Cận, Tản Đà,… đều là những nhà thơ thuộc phòng trào Thơ Mới. Khi chúng ta hiểu được phong trào Thơ Mới với khuynh hướng và giọng điệu thơ như thế nào thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với thơ của các tác giả này.

Tất nhiên, nếu chỉ đọc thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải thực hành bằng cách viết. Cách viết đầu tiên và đơn giản nhất là trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thông qua việc soạn bài. Một lần viết là một lần nhớ. Sau khi soạn bài, chúng ta cũng sẽ ghi nhớ sâu hơn về tác phẩm. Vì vậy mà khi lên lớp nghe cô giáo giảng bài sẽ tiếp thu rất nhanh. Rồi khi ôn bài cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Sau đó là tập cách viết dàn ý. Mỗi một dàn ý chỉ lấy đi của chúng ta khoảng 5 đến 10 phút. Nhưng dựa vào dàn ý đó thì khi viết văn chúng ta sẽ làm rất nhanh. Cũng dựa vào dàn ý, khi làm bài sẽ không lo bỏ sót ý nào cả. Một bài văn muốn đạt điểm cao thì không chỉ hay mà còn cần phải đủ ý nữa. Nếu bài văn của bạn hay nhưng thiếu đi ý chính quan trọng nhất thì bài văn đó sẽ không đạt điểm cao.

Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về các dạng về văn khác nhau. Chúng ta có văn thuyết minh, văn phân tích,… Mỗi một dạng văn sẽ có những cách viết khác nhau và bạn phải nắm vững kiến thức lý thuyết của từng dạng để không bao giờ sợ lạc đề.

Nhã Đan

Từ khóa tìm kiếm

Phương Pháp Học Tập Thông Minh / 2023

Giới thiệu sách Phương Pháp Học Tập Thông Minh – Tác giả Rechard Guare, Peg Dewson, EdD

Phương Pháp Học Tập Thông Minh

Bạn cảm thấy bất lực trước những hành động quậy phá của con mình?

Bạn nghĩ con mình là một đứa trẻ “thông minh nhưng nghịch ngợm”?

Vậy làm gì để giảm bớt sự nghịch ngợm, và khai phá tố chất thông minh của con? Cuốn sách này sẽ giúp bạn: Phương pháp học tập thông minh là “Cuốn sách đã mang đến cho tôi nhiều bài học hữu ích giúp tôi nhận ra tài năng tiềm ẩn của con trai mình để từ đó tìm cách động viên con phát huy những tài năng ấy thay vì việc chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của thằng bé để chỉ trích”

Phương pháp học tập thông minh là “Cuốn sách thật tuyệt đối với tất cả những ai đang có những đứa con thông minh nhưng nghịch ngợm. Nội dung trong cuốn sách này rất dễ để cho các bậc cha mẹ làm theo nhằm xác định điểm mạnh và điểm yếu của con để kịp thời giúp con củng cố và bồi dưỡng những kỹ năng điều hành cần thiết. Tôi đã thực hiện những điều trong sách và tôi nhận thấy một sự thay đổi lớn ở đứa con của mình, nó thực sự giúp ích cho bọn trẻ rất nhiều.” Phương pháp học tập thông minh là cuốn sách nổi tiếng của hai tác giả Peg Dawson và Richard Guare – họ đều là những tiến sĩ đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên để giải quyết những vấn đề khó khăn trong học tập và những vấn đề rối loạn kỹ năng điều hành. Phương pháp học tập thông minh là cuốn sách “gối đầu giường” của các bậc cha mẹ, là cuốn sách mà các bậc phụ huynh không thể bỏ qua. Cuốn sách sẽ giúp cha mẹ khai phá, bồi dưỡng, và truyền động lực cho con trong việc học tập cũng như trong cuộc sống! Hãy để những đứa trẻ được “nghịch ngợm” một cách “thông minh”!

1. Thông tin chi tiết

Tên sách: Phương Pháp Học Tập Thông Minh

Mã hàng 8936066686426

Tên Nhà Cung Cấp 1980 Books

Tác giả: Rechard Guare, Peg Dewson, EdD

Người Dịch: Đỗ Minh Hường

NXB: NXB Dân Trí

Trọng lượng: (gr) 420

Kích thước: 14 x 20.5

Số trang: 402

Hình thức: Bìa Mềm

2. Đánh giá Sách Phương Pháp Học Tập Thông Minh

1 Đây là một cuốn sách hay được viết bởi Peg Dawson – Richard Guare. Đồng tác giả với cuốn sách ” Cha Mẹ Thông Thái Con Thông Minh ” . Cả hai cuốn sách đều rất phù hợp với các độc giả là bậc phụ huynh .Riêng cuốn ” Phương Pháp Học Tập Thông Minh ” này là cũng phù hợp với cả học sinh. Bìa sách thiết kế rất lôi cuốn. Gía cả mình thấy cũng hợp lý vì sách dày tận khoảng 500 trang lận. Về phận nội dung thì 100% là cái tiêu đề : ” Phương Pháp Học Tập Thông Minh “.

2 Quyển sách Phương pháp học tập thông minh trình bày cho người đọc nhiều phương pháp học tập rất hay và bổ ích. Bên cạnh lí thuyết là những ví dụ minh họa cụ thể giúp người đọc dễ dàng hình dung ra được những điều mà tác giả muốn nói. Quyển sách không chỉ phù hợp với các bậc phụ huynh để có thể chỉ dạy tạo động lực, khai phá tiềm năng của cái mình mà nó còn thích hợp ngay cả cho các bạn học sinh sinh viên để có thể tự áp dụng cho chính bản thân của mình. Quyển sách này còn được trình bày một cách rõ ràng và đẹp mắt.

3 Bạn hãy đọc cuốn sách tuyệt vời này để có cái nhìn sâu sắc về những kỹ năng điều hành mà thanh thiếu niên còn thiếu hụt nhằm mục đích tìm ra phương pháp học tập thông minh giúp tạo nên bước đột phá trong quá trình học tập. Là một cuốn sách cẩm nang mà phụ huynh hay thanh thiếu niên nên đọc. Sách đưa ra những phương pháp học tập rất hay mà bên đó là ví dụ minh họa cụ thể để người đọc dễ hình dung. Quả thực là tiền nào của đấy. Có thể nói sách đắt nhưng thật không phí tiền hay hối hận gì. Mà con thất mình thật may mắn khi mua được quyển sách này. Bìa sách rất đẹp, cỡ chữ, kiễu chữ phù hợp.

4 Cuốn sách có nội dung rất hay, bổ ích . Cha mẹ hoặc các học sinh đọc thì có thể hiểu được tâm lí của con. Mình đọc để cần có thêm những phương pháp học tập tốt hơn. Mình đã áp dụng các phương pháp vào học tập cũng hiệu quả. Cuốn sách nhìn cũng rất đẹp. Tiki là nhà sách uy tín và giao hàng khá nhanh. cuốn sách này mọi người nên mua để đọc để hiểu tâm lí của con cái hơn.. Tuy nhiên em mua thì phần bìa sách bị trầy xước một chút và cuốn sách bị hở keo

5 Trước đây mình thường có phương pháp học tập riêng của mình nhưng lướt tiki thấy hiện cuốn sách này và mình đặt. Cuốn sách khá dày và bổ ích. Nó giúp mình bổ sung các phương pháp học tập khác, cải thiện các phương pháp học tập cũ. Sách trình bày một cách logic và dễ hiểu dễ đọc và nhớ. Sách mang lại những cách giúp ta đam mê học tập bằng những lời khuyên và cách học sao cho tốt. Hi vọng tiki sẽ cập nhật nhiều đầu sách hay để bọn mình còn đặt mua nữa.

Review sách Phương Pháp Học Tập Thông Minh

Hiện tại chưa có review về cuốn sách này, hy vọng sẽ có trong lần quay lại tiếp theo của bạn. Xin cảm ơn!

Mua sách Phương Pháp Học Tập Thông Minh ở đâu?

Giá trên thị trường cuốn “Phương Pháp Học Tập Thông Minh” khoảng 90.000đ đến 96.000đ. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo sách trên các trang thương mại điện tử như: Shopee, Newshop, Fahasa, Tiki…

1 Giá khuyến mãi ưu tiên số 1 “Phương Pháp Học Tập Thông Minh Tiki”

2 Giá khuyến mãi ưu tiên số 2 “Phương Pháp Học Tập Thông Minh Shopee”

3 Giá khuyến mãi ưu tiên số 3 “Phương Pháp Học Tập Thông Minh Fahasa”

Đọc sách Phương Pháp Học Tập Thông Minh ebook pdf

(Trong nhiều trường hợp vướng mắc về bản quyền hoặc mới xuất bản nên một số link sách sẽ không được cung cấp. Hoặc số lượng fan xin sách quá nhiều Sach86 không thể gửi kịp trong thời gian 15 ngày nên rất mong mọi người thông cảm).

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Từ ngày 20/12/2020 Sách 86 tạm thời ngừng cung cấp các bản [Ebook, Pdf] với lý do vướng mắc về bản quyền. Tính năng tải sách sẽ được mở lại khi có thông báo mới. MỘT SỐ SÁCH VẪN ĐƯỢC TẢI

6 Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả / 2023

1. Vạch mục tiêu và lên kế hoạch thực hiện chúng

Học tập và làm việc có hệ thống, nghiên cứu điều gì nên làm trước, điều gì nên làm sau. Hãy vạch ra mục tiêu của bản thân, sau đó lên kế hoạch thực hiện chúng một cách khoa học để mục tiêu sớm được hoàn thành.

Vạch mục tiêu là bước đầu quan trọng để bạn định hướng tốt công việc phải làm (Nguồn ảnh: Viet Future)

2. Chọn thời điểm thích hợp nhất

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để chúng ta làm việc và học tập. Nên ngồi gần cửa sổ, ánh nắng mặt trời buổi sáng rất tốt cho cơ thể và giúp chúng ta có thêm năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc và học tập thật tốt.

Chọn thời điểm thích hợp để học tập giúp bạn tiếp thu bài học tốt nhất (Nguồn ảnh: Giaoduchocduong)

Khả năng sử dụng bộ não tăng dần từ sáng sớm đến gần trưa, do đó bạn nên nghỉ trưa khoảng từ 15-30 phút để nạp lại năng lượng. Sau giờ ăn tối, khả năng hoạt động trí óc lại tăng dần cho đến khoảng 21 giờ, bạn nên tranh thủ học vào thời gian này và cố gắng đi ngủ trước 22 giờ để cơ thể được khỏe mạnh. Giấc ngủ cho phép bộ não của bạn củng cố được những kiến thức bạn đã học và giúp não của bạn phục hồi sau một ngày học tập vất vả.

3. Sắp xếp góc học tập ngăn nắp, tạo hứng thú khi học

Việc sắp xếp góc học tập ngăn nắp, gọn gàng sẽ tạo cho chúng ta sự hứng thú học tập và chứng tỏ bạn có phải là con người chỉnh chu không. Chính vì thế hãy tạo thói quen sắp xếp sách vở, dụng cụ gọn gàng khi học xong, một là để chúng ta tập được một thói quen tốt, hai là để có được sự hứng khởi khi học lần tiếp theo.

Tạo thói quen sắp xếp góc học tập thật gọn gàng, ngăn nắp (Nguồn ảnh: Kenh14)

4. Học chủ động

Chủ động học hỏi để hiểu sâu được kiến thức (Nguồn ảnh: Viet Future)

5. Dạy cho người khác

Để biết được mình đã hiểu rõ hết những kiến thức đã được học hay chưa, hãy thử dạy người khác! Đối tượng có thể là bạn bè hay các thành viên khác trong gia đình bạn … Hãy nhờ họ đặt câu hỏi cho bạn và sau đó trả lời, bạn sẽ biết được mình đã hiểu chỗ nào, chưa hiểu chỗ nào và tìm cách củng cố lại kiến thức hổng của mình để hoàn thiện hơn.

Bạn có thể củng cố kiến thức bằng cách dạy người khác (Nguồn ảnh: Giasuttv)

6. Tham gia các hoạt động thể thao nhẹ nhàng – cách thư giãn vui nhưng hiệu quả

Không nên kéo dài thời gian học nhiều tiếng đồng hồ liên tục mà bạn nên nghỉ giải lao từ 10-15 phút khi đã học xong mỗi 1 tiếng. Điều này giúp cho bạn thư giãn sau những giờ phút học tập căng thẳng. Cách thư giãn hiệu quả nhất là tập thể dục hay vận động nhẹ nhàng như đi dạo, đạp xe, … vừa giúp đầu óc thoải mái, vừa giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Hãy vận động nhẹ nhàng sau khi học để giúp đầu óc thoải mái (Nguồn ảnh: Ancotnam)

Mai Phương