So Sánh Bảo Hiểm Nhân Thọ / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Channuoithuy.edu.vn

So Sánh Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

Đối với bảo hiểm nhân thọ, trong trường hợp tử vong, người được hưởng quyền bảo hiểm không phải là nạn nhân của sự cố. Người được bảo hiểm chết, người được hưởng là người có mối quan hệ thân thuộc với người được bảo hiểm. Người ta thấy rằng điều này đã làm hạn chế đến sự tự do của người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm không phải lúc nào cũng có thể tự do thay đổi người được thừa hưởng vì một số người khác cũng cũng có thể được thừa hưởng từ người này. Trường hợp này có thể xảy ra đối với bảo hiểm trong trường hợp sống nhưng rất hiếm. Trong bảo hiểm nhân thọ, các mối quan hệ giữa người ký, người được bảo hiểm và người được hưởng rất phức tạp và mang tính nguyên tắc hơn rất nhiều so với các loại hình bảo hiểm khác.

Bảo hiểm nhân thọ có tính đa mục đích.

Trong khi các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có một mục đích là bồi thường cho các hậu quả của một sự cố tiêu cực, không lường trước thì bảo hiểm nhân thọ lại có nhiều mục đích khác nhau: tạo lập một quỹ dự phòng cho tương lai để con cái học tập hay lập nghiệp, lập ra một quỹ hưu trí cho bản thân khi về già, để lại một khoản tiền cho người thân khi tử vong, dành khoản tiền để chi tiêu cho một mục đích trong tương lai.

Trong bảo hiểm nhân thọ có sự ràng buộc của nhiều mối quan hệ

Bảo hiểm con người thường áp dụng nguyên tắc khoán.

Một người được hưởng bảo hiểm muốn gia đình hay người thân của anh ta hưởng một khoản tiền nhất định nào đó tuỳ thuộc vào thu nhập hoàn cảnh gia đình của mình… Anh ta có quyền ấn định khoản tiền bồi thường vào thời điểm ký hợp đồng với nhà bảo hiểm. Như vậy bảo hiểm trong trường hợp tử vong không nhằm vào bồi thường một thiệt hại. Hơn nữa, trong nhiều loại hình bảo hiểm con người, biến cố dẫn đến nghĩa vụ của người bảo hiểm không có bản chất thiệt hại. Do vậy khái niệm thiệt hại không thể sử dụng trong bảo hiểm con người.

Nhìn chung, bảo hiểm con người dẫn đến các khoản trợ cấp khoán mà số tiền được ấn định trước và tách biệt với khái niệm bồi thường.

Đó là: Nguyên tắc khoán được áp dụng trong hầu hết các loại hình bảo hiểm con người. Loại trừ trường hợp hoàn trả các khoản chi phí y tế, bị bệnh hoặc tai nạn, bảo hiểm ở đây mang tính chất bồi thường vì nhà bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm giá của sự chăm sóc thuộc trách nhiệm của anh ta.

Bảo hiểm nhân thọ không có sự thế quyền.

Cùng một lúc, khách hàng có thể tham gia nhiều loại hình bảo hiểm con người và nếu có xảy ra sự cố nào đó thuộc phạm vi bảo hiểm của nhiều hợp đồng thì họ được nhận tất cả các khoản bồi thường từ các hợp đồng khác nhau.

Người được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm con người có thể đồng thời nhận được các khoản bồi thường từ các hợp đồng mà họ tham gia và khoản bồi thường của người gây ra thiệt hại. Trong trường hợp này, không có sự khiếu nại của nhà bảo hiểm (nhà bảo hiểm bồi thường cho các hợp đồng do người bị tai nạn tham gia) đối với người thứ ba (người gây ra thiệt hại) và nhà bảo hiểm của anh ta.

Duy nhất trong bảo hiểm nhân thọ cho phép đảm bảo cùng một lúc hai sự cố đối lập nhau là “tử vong và sống”.

Bảo hiểm nhân thọ không áp dụng nguyên tắc đóng góp

Nguyên tắc này chỉ áp dụng trong bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm thiệt hại. Theo nguyên tắc đóng góp thì công ty bảo hiểm khi đã đền bù cho người được bảo hiểm có quyền gọi các công ty bảo hiểm khác chia sẻ tổn thất trong trường hợp:

Có hai hợp đồng bồi thường có hiệu lực trở lên

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm con người nên người tham gia bảo hiểm nhân thọ có quyền nhận quyền lợi của mọi hợp đồng mà họ tham gia. Hơn nữa, con người là vô giá nên không áp dụng nguyên tắc này.

Giúp Tôi So Sánh Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Phi Nhân Thọ

Hiện tại, tôi đang có một số tiền dư, ý định muốn mua bảo hiểm nhưng đang phân vân cũng như có khá nhiều ý kiến trái chiều. Hãy giúp tôi so sánh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, từng ưu, nhược điểm cụ thể để tôi quyết định sáng suốt được không?

Để giúp bạn so sánh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ một cách dễ hiểu nhất, chúng tôi xin phân tích theo dạng kẻ bảng như sau:

Khi so sánh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, chúng tôi thấy bên cạnh những điểm khác nhau thì cả hai loại hình này đều có những đặc điểm chung. Đó là:

Đều là các hình thức kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích sinh lời cho người kinh doanh và hạn chế rủi ro cho người tham gia.

Người tham gia bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đều được bảo hiểm đền bù nếu xảy ra rủi ro. Dù điều kiện là bảo hiểm người hoặc tài sản hợp đồng đã ký.

Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Là loại nghiệp vụ nhằm mục đích chính dùng để bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết

Là loại nghiệp vụ nhằm mục đích dùng để bảo hiểm các rủi ro về tài sản, trách nhiệm dân sự, tai nạn,… rộng hơn bảo hiểm nhân thọ.

Bảng so sánh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ khác nhau như thế nào, thông qua bảng so sánh trên, chắc bạn đã nắm rõ. Tổng kết lại, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét chung và khái quát như sau:

Về định nghĩa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ bạn có thể hiểu đơn giản là bảo hiểm nhân thọ thì hướng đến sức khỏe và con người còn bảo hiểm phi nhân thọ thì hướng đến nhiều lợi ích, rủi ro khác trong cuộc sống.

Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ chủ yếu ở quyền lợi và đối tượng, thời gian đóng phí cũng như mức hưởng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ hẹp nhưng lại có mức bảo hiểm lớn và lâu dài. Ngược lại, quyền lợi bảo hiểm phi nhân thọ rộng nhưng mức bảo hiểm thấp và ngắn hạn.

So sánh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Bảo Hiểm Nhân Thọ Và Phi Nhân Thọ

So sánh sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ở những điểm cơ bản nhất, sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt 02 loại hình bảo hiểm phổ biến này. BH nhân thọ và phi nhân thọ có gì khác nhau?

1/ Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết (Theo Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam)

Các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời (bảo vệ & tiết kiệm trọn đời)

Kế hoạch bảo vệ gia đình (vợ chồng)

Kế hoạch giáo dục (dành cho trẻ em)

Kế hoạch hưu trí (dành cho người già)

2/ Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ (Theo Điều 3, Chương 1, Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam)

Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ:

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm xe cơ giới (xe máy, xe ôtô..)

Bảo hiểm nhà ở, căn hộ chung cư

Bảo hiểm tai nạn 24h

Bảo hiểm du lịch

3/ So sánh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Thông thường khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, có thể mua kèm các sản phẩm bổ sung vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính.

Các sản phẩm bổ sung này có đặc điểm của bảo hiểm phi nhân thọ nhưng lại thuộc về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên rất khó để đưa ra so sánh chi tiết.

Căn cứ theo nhận thức thực tế về sản phẩm của hai nghiệp vụ bảo hiểm, có điểm khác nhau cơ bản như sau :

Đối tượng bảo hiểm chính hợp đồng

Tính mạng(Con người)

Các đối tượng còn lại (Tài sản, trách nhiêm dân sự..)

Thời hạn hiệu lực hợp đồng

Có thể liên tục suốt cả đời người

Hiệu lực trong: 01 năm

Thời gian đóng phí của hợp đồng

Đóng phí trong: 4 – 20 năm

Đóng phí trong: 01 năm

Khi không có rủi ro xảy ra

Được nhận lại: khoản tiền+ lãi chia (nếu có)

Mất hoàn toàn phí đóng (nên phí đóng rất thấp)

Tổng số tiền tối đa bồi thường khi tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm cùng lúc

Bồi thường tất cả hợp đồng khi rủi ro xảy ra (vì tính mạng là vô giá)

Không vượt quá giá trị tài sản dù có mua nhiều hợp đồng

5 Đặc Trưng Của Bảo Hiểm Nhân Thọ So Với Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ

5 đặc trưng của bảo hiểm nhân thọ, thể hiện sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong hệ thống bảo hiểm dựa trên tính chất, phạm vi, thời gian, phí và quyền lợi bảo hiểm.

So sánh điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ:

1/ Phạm vi bảo hiểm

Con người

Tài sản, Con người, Trách nhiệm dân sự

2/ Thời gian bảo hiểm

Dài hạn 5-10, 20, 50 năm hoặc suốt đời

Thường là 01 năm

3/ Phí bảo hiểm

-Nhân tố ảnh hưởng

Thời gian tham gia Số tiền bảo hiểm Tỷ lệ lãi kỹ thuật Xác suất tử vong

Xác suất rủi ro Số tiền bảo hiểm Chế độ bảo hiểm

-Số lần đóng phí

Phí đóng theo tháng, quý, 6 tháng hay 1 năm

Thường đóng phí một lần sau khi ký hợp đồng

4/ Quyền lợi bảo hiểm

Chi trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp: Chết Thương tật toàn bộ vĩnh viễn Hết hạn hợp đồng

Chỉ được bồi thường tổn thất trong giới hạn hợp đồng khi có tổn thất xảy ra.

5/ Tính chất

Vừa mang tính chất rủi ro vừa mang tính tiết kiệm.

Chỉ mang tính rủi ro.

Qua bảng so sánh giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ trên, ta thấy bảo hiểm nhân thọ có một số đặc trưng:

1. Có sự liên kết giữa các mối quan hệ người ký, người được bảo hiểm và người được hưởng quyền lợi bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ.

Các loại bảo hiểm khác ngoài bảo hiểm nhân thọ đều đề phòng các hậu quả của một sự cố không lường trước. Người ta cũng biết được ai là người được hưởng quyền lợi của hợp đồng, chẳng hạn là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự cố.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, trong trường hợp tử vong, người được hưởng quyền bảo hiểm không phải là nạn nhân của sự cố. Người được bảo hiểm chết, người được hưởng là người có mối quan hệ thân thuộc với người được bảo hiểm. Người ta thấy rằng điều này đã làm hạn chế đến sự tự do của người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm không phải lúc nào cũng có thể tự do thay đổi người được thừa hưởng vì một số người khác cũng cũng có thể được thừa hưởng từ người này. Trường hợp này có thể xảy ra đối với bảo hiểm trong trường hợp sống nhưng rất hiếm. Trong bảo hiểm nhân thọ, các mối quan hệ giữa người ký, người được bảo hiểm và người được hưởng rất phức tạp và mang tính nguyên tắc hơn rất nhiều so với các loại hình bảo hiểm khác.

2. Bảo hiểm nhân thọ có tính đa mục đích.

Trong khi các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có một mục đích là bồi thường cho các hậu quả của một sự cố tiêu cực, không lường trước thì bảo hiểm nhân thọ lại có nhiều mục đích khác nhau: tạo lập một quỹ dự phòng cho tương lai để con cái học tập hay lập nghiệp, lập ra một quỹ hưu trí cho bản thân khi về già, để lại một khoản tiền cho người thân khi tử vong, dành khoản tiền để chi tiêu cho một mục đích trong tương lai.

Một người được hưởng bảo hiểm muốn gia đình hay người thân của anh ta hưởng một khoản tiền nhất định nào đó tuỳ thuộc vào thu nhập hoàn cảnh gia đình của mình… Anh ta có quyền ấn định khoản tiền bồi thường vào thời điểm ký hợp đồng với nhà bảo hiểm. Như vậy bảo hiểm trong trường hợp tử vong không nhằm vào bồi thường một thiệt hại. Hơn nữa, trong nhiều loại hình bảo hiểm con người, biến cố dẫn đến nghĩa vụ của người bảo hiểm không có bản chất thiệt hại. Do vậy khái niệm thiệt hại không thể sử dụng trong bảo hiểm con người.

Nhìn chung, bảo hiểm con người dẫn đến các khoản trợ cấp khoán mà số tiền được ấn định trước và tách biệt với khái niệm bồi thường.

Đó là: Nguyên tắc khoán được áp dụng trong hầu hết các loại hình bảo hiểm con người. Loại trừ trường hợp hoàn trả các khoản chi phí y tế, bị bệnh hoặc tai nạn, bảo hiểm ở đây mang tính chất bồi thường vì nhà bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm giá của sự chăm sóc thuộc trách nhiệm của anh ta.

4. Bảo hiểm nhân thọ không có sự thế quyền.

Cùng một lúc, khách hàng có thể tham gia nhiều loại hình bảo hiểm con người và nếu có xảy ra sự cố nào đó thuộc phạm vi bảo hiểm của nhiều hợp đồng thì họ được nhận tất cả các khoản bồi thường từ các hợp đồng khác nhau.

Người được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm con người có thể đồng thời nhận được các khoản bồi thường từ các hợp đồng mà họ tham gia và khoản bồi thường của người gây ra thiệt hại. Trong trường hợp này, không có sự khiếu nại của nhà bảo hiểm (nhà bảo hiểm bồi thường cho các hợp đồng do người bị tai nạn tham gia) đối với người thứ ba (người gây ra thiệt hại) và nhà bảo hiểm của anh ta.

Duy nhất trong bảo hiểm nhân thọ cho phép đảm bảo cùng một lúc hai sự cố đối lập nhau là “tử vong và sống”.

5. Bảo hiểm nhân thọ không áp dụng nguyên tắc đóng góp.

Nguyên tắc này chỉ áp dụng trong bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm thiệt hại. Theo nguyên tắc đóng góp thì công ty bảo hiểm khi đã đền bù cho người được bảo hiểm có quyền gọi các công ty bảo hiểm khác chia sẻ tổn thất trong trường hợp:

Có hai hợp đồng bồi thường có hiệu lực trở lên

Các hợp đồng đều bảo hiểm cho các quyền lợi chung

Các hợp đồng đều bảo hiểm cho các rủi ro chung

Nhưng bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm con người nên người tham gia bảo hiểm nhân thọ có quyền nhận quyền lợi của mọi hợp đồng mà họ tham gia. Hơn nữa, con người là vô giá nên không áp dụng nguyên tắc này.

Như vậy, nếu bảo hiểm nhân thọ có những điểm tương đồng với các loại hình bảo hiểm con người thì nó lại có những khác biệt với các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.