Phương Pháp Phonics Là Gì / Top 13 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Channuoithuy.edu.vn

Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp Phonics Là Gì Và Tác Dụng Của Phương Pháp Phonics Thế Nào?

Thời gian tốt nhất để học là khi nào?

Thường là tốt nhất để bắt đầu học đọc qua âm học từ mầm non đến lớp 2 hoặc khoảng từ 3-8 tuổi .

Tại sao lại phải bắt đầu sớm thế?

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ chưa phát triển kỹ năng đọc trước lớp hai, sẽ gặp một sự trở ngại trong việc học suốt thời gian học ở trường của học.

Tôi là một người mẹ. Làm thế nào tôi có thể giúp con tôi học đọc?

Một âm vị là đơn vị nhỏ nhất của âm thanh có thể phân biệt ý nghĩa. Ví dụ, trong từ cat, chúng ta có thể nghe thấy ba âm vị phân biệt / k / / a / / t /. Nếu chúng ta thay đổi / k / / a / / t / thành / k / / a / / p / thì ý nghĩa của từ sẽ thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, thật là quan trọng đối với trẻ để có thể nghe rõ ràng và phân biệt các âm vị.

Nhận thức âm vị là khả năng nghe và điều khiển được các âm vị cá nhân. Nhận thức âm vị là sự nhận thức rằng trong một từ là âm thanh riêng lẻ hoặc là các âm vị.

Nhận thức về dấu hiệu là gì?

Trước khi con của bạn có thể bắt đầu đọc từ và câu trong tiếng Anh, những đứa trẻ cần để phát triển nhận thức về dấu hiệu. nhận thức về dấu hiệu đề cập đến sự hiểu biết và sử dụng dấu hiệu của một đứa trẻ. Nhận thức về dấu hiệu có một mối quan hệ trực tiếp đến nhận thức từ ngữ. Nhận thức từ ngữ là khả năng nhận ra các từ như các bộ phận khác nhau của giao tiếp bằng lời và bằng văn bản. Trước khi học mẫu giáo, hầu hết trẻ em nên có kỹ năng này. Nhận thức về dấu hiệu là bước đầu tiên trong việc phát triển năng đọc viết và được thực hiện tốt nhất ở cấp mẫu giáo.

Làm thế nào tôi có thể phát triển sự nhận thức về dấu hiệu của con tôi?

Hãy lấy cuốn sách tiếng Anh dành cho trẻ em. Lật mặt trước cuốn sách xuống và yêu cầu trẻ chỉnh nó lại đúng về vị trí đọc tự nhiên.

Hãy lấy cuốn sách tiếng Anh cho trẻ em và yêu cầu trẻ chỉ cho bạn thấy mặt trước

Yêu cầu trẻ chỉ tiêu đề của cuốn sách

Dạy trẻ tên các chữ cái từ A đến Z. Thật là rất quan trọng để dạy chữ cái ứng âm thanh.

Dạy trẻ rằng các chữ cái trong tiếng Anh có chữ viết hoa như A, chữ viết thường như a.

Chỉ ra một từ và hỏi trẻ những chữ cái nào có trong từ. Ví dụ từ dog có các chữ cái d, o, g.

Chỉ một câu trong cuốn sách cho trẻ và giúp trẻ thấy rằng các từ được cách nhau bằng dấu cách (tốt hơn là một cuốn sách dành cho trẻ em với phông chữ lớn và đậm)

Chỉ cho con bạn cách bắt đầu đọc một cuốn sách từ đâu.

Chỉ cho con từ đầu tiên và từ cuối cùng của một câu

Chỉ ra cho con rằng chúng ta đọc từ trái sang phải và trên xuống dưới cùng của trang

Cho con thấy rằng cuốn sách có các trang và các trang có thể được đánh số

Chỉ ra hai cuốn sách, một cuốn với ít trang hơn, cuốn khác có nhiều trang hơn và yêu cầu trẻ chỉ ra cuốn sách có nhiều trang hơn và ngược lại

Cho con thấy một cuốn sách dành cho trẻ em và chỉ ra rằng những cuốn sách có thể có các hình ảnh và văn bản

Cho con thấy từ đầu tiên của một câu và yêu cầu họ cho bạn thấy từ cuối. Trước đó con bạn hoặc lũ trẻ nàh bạn có thể làm tất cả những điều trên, họ đã có thể đạt được nhận thức về dấu hiệu tốt. Đối với những người nói Tiếng Anh không phải người bản xứ thì đây luôn luôn là một ý tưởng tốt để sử dụng một cuốn sách tiếng Anh. Điều này là bởi vì không phải tất cả ngôn ngữ luôn luôn viết từ trái sang phải.

Sự khác biệt giữa một âm vị và một tự vị là gì?

Chúng tôi đã nói trước đó rằng một âm vị là đơn vị nhỏ nhất của âm thanh đó có thể phân biệt ý nghĩa. Nếu một âm vị là đơn vị nhỏ nhất của âm thanh có thể phân biệt ý nghĩa thì một tự vị có thể là một đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ viết có thể phân biệt ý nghĩa.

Một tự vị là một chữ cái hoặc một kí hiệu. Chữ cái a là một ví dụ về một tự vị. Những âm thanh (âm vị) chữ a tạo thành có thể là /a/ như trong apple. Xin lưu ý rằng vấn đề với tiếng Anh là chúng ta có 26 chữ cái trong bảng chữ cái, nhưng có hơn 44 âm vị.

Ví dụ c có thể tao thành hai âm . Chúng ta có c như trong cat và c như trong city. Ngoài ra, c có thể kết hợp với h để tạo thạnh một âm / ch / khác nhau / như trong chair.

Hãy nghĩ về nó theo cách này. Có 26 chữ cái trong bảng chữ cái (trong đó có 26 tự vị). Một trong những chữ cái này là ‘y’. Chữ cái ‘y’ tạo ra 4 âm khác nhau. Bạn không tin tôi? Vâng nhìn vào những từ này: yak, g ym, bab y, cr y.

Để làm cho vấn đề khó khăn hơn, chữ ‘y’ có thể tạo các phụ âm và nguyên âm. Điều này có nghĩa, các chữ cái của bảng chữ cái là không đáng tin cậy để dạy các âm vị , nhưng chúng có thể là một khởi đầu tốt cho việc giảng dạy tự vị và âm vị chính. Đó là lý do tại sao âm học học trước chữ của bảng chữ cái.

Có nhiều loại khác nhau của âm vị (âm ) trong tiếng Anh không?

Âm thường được chia thành hai nhóm, có người nói là ba nhóm – Nguyên âm, phụ âm và nguyên âm đôi.

Nguyên âm là âm được nói mà không dừng lại luồng khí từ phổi. Các nguyên âm thường được biết đến nhiều nhất được tạo bởi bởi các chữ cái a, e, i, o, u. Những chữ cái này có thể miêu tả cho nguyên âm ngắn và dài. Cố gắng nói những từ sau đây: apple, egg, igloo, octopus, u p. Bạn có để ý rằng khi bạn nói các nguyên âm ngắn âm thanh của a, e, i, o, u, khí trong miệng của bạn không dừng lại? Đó là những gì nguyên âm làm.

Những quan niệm sai lầm phổ biến của hầu hết mọi người là nói có 5 nguyên âm trong tiếng Anh. Đúng và sai! Có 6 chữ cái (a, e, i, o, u và đôi khi có y) mà thường đại diện cho nguyên âm, nhưng có ít nhất 19 nguyên âm trong tiếng Anh. CHÚA ƠI! Được rồi bình tĩnh lại! Và bạn ở đó hãy dừng há miệng! Bạn sẽ học được các âm trong chương trình của chúng tôi mà không có điều này. Được rồi và giờ chúng ta hãy nói về phụ âm.

Phụ âm, là âm thanh được tạo ra bởi việc đóng một phần hoặc toàn bộ khí đến từ phổi. Phụ âm được biểu diễn phổ biến nhất của tất cả các chữ cái khác không phải là a, e, i, o, u. Điều này có nghĩa b, c, d, e, g, h và phần còn lại. Có 25 phụ âm trong tiếng Anh.

Vấn đề phụ âm và nguyên âm này là khó hiểu đối với tôi.

Trước khi bạn bị bối rối, hãy đơn giản hóa mọi thứ:

Có 26 chữ cái trong bảng chữ cái. 26 chữ cái có thể được vận dụng để tạo thành 44 âm. Có 44 âm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Trong số những âm này, 19 âm là nguyên âm, trong khi 25 âm là phụ âm. Các nguyên âm được biểu diễn nhiều nhất bởi những dấu hiệu a, e, i, o, u. Các phụ âm thường được biểu diễn bằng các dấu hiệu b, c, d, e, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y và z. Chữ cái ‘y’ có thể tạo thành một phụ âm và nguyên âm. Bằng cách vận dụng 26 chữ cái, thông qua ngữ âm, chúng ta có thể học 44 âm thanh (âm vị). Ví dụ, chúng ta có thể đặt ch với nhau để tạo ra một âm mới như trong từ ch air. Kỹ thuật này của việc kết hợp 2 chữ cái để tạo thành một âm được gọi là một chữ ghép . Có chữ ghép của phụ âm và nguyên âm.

Bạn đã nói về các chữ ghép?

Có, tôi đã nói và bạn đã biết nó. Một chữ ghép là khi một cặp chữ cái cùng nhau để tạo một một âm . Ví dụ, s + h kết hợp để tạo ra âm chúng ta nghe ở phần cuối của fi sh . Các chữ ghép phụ âm thường gặp bao gồm: ch như trong chair, sh như trong sheep, th như trong think, ck như du ck. Chữ ghép nguyên âm thường gặp bao gồm: oa như trong g oat , ee như ở kn ee, ai như trong tr ai nvà nhiều hơn nữa.

[su_note note_color=”#66ffec” radius=”5″]Mình xin chia sẻ bảng âm Phonics hoàn chỉnh cho bé có thể ôn luyện hàng ngày , các bạn có thể xem đoạn video ở trên hoặc hình ảnh về các âm ở trên, tài liệu bao gồm toàn bộ âm của phonics.

Các bạn có thể inbox qua cho mình để đặt toàn bộ bộ giáo trình này gồm : oxford phonics word 10 cuốn sách oxford phonics world in offset đẹp + 500 thẻ fashcard (như hình trên)+ file dvd+ file mp3 + file 60 bài luyện âm [/su_note]

Các Nhà Nghiên Cứu Nói Gì Về Phương Pháp Phonics

Bạn sẽ nhận được câu trả lời cho những câu hỏi trên ngay bên dưới:

Phonics là gì?

Phonics chỉ đơn giản là hệ thống các mối quan hệ giữa các chữ cái và âm thanh trong một ngôn ngữ. Khi bạn thấy con mình phát âm a, bờ, cờ… cho các chữ cái A, B, C… (thay vì ây, bi, cee như bình thường), bạn biết là các bé đang được học phương pháp Phonics.

Phương pháp Phonics sẽ giúp con bạn học cách đọc và đánh vần. Ngôn ngữ viết có thể được xem như một loại mã, vì vậy biết được cách phát âm và sự kết hợp giữa các chữ cái sẽ giúp trẻ giải mã các từ khi đọc. Phương pháp Phonics cũng sẽ giúp con bạn biết cách viết của một từ khi nghe được cách phát âm của từ đó.

Phonics thường được giảng dạy ở độ tuổi nào?

Ở các nước có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, các bé được học Phonics từ lớp mẫu giáo đến lớp hai. Ở lớp mẫu giáo, trẻ em thường được dạy phát âm các phụ âm (tất cả các chữ trừ các nguyên âm a, e, i, o, u). Học sinh lớp một và lớp hai lớp thường được dạy phát âm tất cả các chữ cái, ghép vần, và các bộ phận từ (chẳng hạn như “ing” và “ed”). Trẻ thực hành đọc và đánh vần các từ có chứa những chữ cái và vần. Học sinh lớp hai thường ôn lại và thực hành các kỹ năng Phonics mà chúng đã học được để viết chính tả và đọc trơn tru các đoạn văn.

Các nhà nghiên cứu nói gì?

Gần đây, Ủy ban Quốc Gia về Đọc (National Reading Panel), gồm các chuyên gia trong lĩnh vực văn học, theo yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ, đã kiểm tra các nghiên cứu khoa học về việc giảng dạy môn tập đọc. Một nhóm chuyên gia của National Reading Panel đã xem xét 38 nghiên cứu để xác định những kết luận về phương pháp Phonics.

Dạy Phonics một cách rõ ràng và có hệ thống, theo một lộ trình cụ thể thì hiệu quả hơn dạy không có hệ thống hoặc không có hướng dẫn ngữ âm nào.

Phương pháp Phonics phát huy hiệu quả tốt nhất khi dạy cho trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo hay lớp một.

Phonics nâng cao các kỹ năng nhận dạng chữ, đánh vần, và đọc hiểu của trẻ.

Phương pháp Phonics đặc biệt có hiệu quả đối với các bé gặp khó khăn trong việc đọc.

Phonics là một phần của chương trình dạy đọc toàn diện cho trẻ mới học tiếng Anh. Các chương trình dạy tiếng Anh hiệu quả nên tập trung vào việc hướng dẫn trẻ đọc trôi chảy, phát triển vốn từ vựng, và hiểu văn bản.

Phương Pháp Học Phonics Cho Trẻ Em Từ 3

Phonics là phương pháp học tiếng Anh bằng cách ghét các vần để đọc các từ trong tiếng Anh. Phương pháp học Phonics cũng tương tự như phương pháp học đánh vần mà chúng ta được học khi bập bẹ học tiếng Việt. Khi các bé đã nắm rõ các quy tắc về đánh vần, lúc này bé hoàn toàn có thể nhìn được mặt chữ và đọc chuẩn xác. Phương pháp học Phonics không những giúp các bé đọc từ chính xác mà còn tạo tiền đề để bé phát âm chuẩn, nghe và nói đúng những âm “ẩn” của từ vựng, viết đúng chính tả và đọc hiểu tốt.

Phát âm chuẩn rất quan trọng bởi nó là chìa khóa cho các kỹ năng còn lại. Phát âm chuẩn giúp trẻ nói được và nghe được thứ tiếng Anh chuẩn. Nghe và nói lại là hai kỹ năng cơ bản, có tính ứng dụng cao nhất trong việc học ngoại ngữ. Nghe nói tốt sẽ là cái nền vững chắc để học đọc viết tốt, giúp trẻ hoàn thiện được cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

Đối với trẻ chưa đến tuổi đi học, bố mẹ nên cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên thông qua các bài hát tiếng Anh, các chương trình truyền hình thiếu nhi bằng tiếng Anh và nếu có điều kiện, nên cho trẻ bắt đầu học đánh vần tiếng Anh bằng phương pháp học Phonics tại các trung tâm uy tín để trẻ có thể phát âm chuẩn ngay từ đầu.

Khóa học tiếng Anh trẻ em tại EIV Education

Tại EIV Education bé sẽ được tham gia học tập tại môi trường vui nhộn, với nhiều bạn bè. Ngoài việc học tiếng Anh, các thầy cô luôn cố gắng tạo ra lớp học vui vẻ, vừa học vừa chơi để bé nhớ được từ vựng.

EIV Education hiện có chương trình trả góp với lãi suất 0%. Cha mẹ hoàn toàn không phải lo đến khoản học phí “đóng băng” mà có thể trả dãn dần vào hàng tháng. Vừa dễ cho cha mẹ, lại tốt cho con yêu. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 028 709 9959 hoặc gửi thông tin về địa chỉ webiste chúng tôi để nhận được sự tư vấn của chuyên viên.

Tiếp Cận “Đa Giác Quan” Trong Giảng Dạy Tiếng Anh Theo Phương Pháp Phonics

Ở thời điểm hiện tại, chúng ta không cần nói thêm về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh ngay từ những năm tháng đầu đời của trẻ nữa.

Rất nhiều phương pháp dạy và học tiếng Anh đã được áp dụng nhằm mục tiêu giúp trẻ học Tiếng Anh sớm một cách hiệu quả nhất trong đó có phương pháp dạy theo Phonics.

Phương pháp Phonics rất phổ biến trong việc dạy và học tiếng Anh ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các nước nói tiếng Anh có nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc và Singapore.

Phương pháp Phonics là gì?

Phonics là phương pháp giảng dạy tiếng Anh thông qua cách đánh vần, phát âm, hay hiểu đơn giản là bộ quy tắc đánh vần trong tiếng Anh.

Trẻ có thể học tiếng Anh tương tự như tiếng Việt bằng cách đánh vần từng đơn âm rồi sau đó ghép lại để đánh vần cả một từ.

Tại sao nên học Tiếng Anh bằng phương pháp Phonics?

Tại sao kỹ năng phát âm lại được chú trọng nhất trong việc học tiếng Anh hiện nay? Phát âm chuẩn vô cùng quan trọng bởi nó là chìa khóa cho các kỹ năng còn lại: Phát âm chuẩn giúp trẻ nói và nghe được ngôn ngữ Anh chuẩn.

Nghe nói tốt sẽ là nền tảng vững chắc để đọc – viết tốt, từ đó giúp trẻ hoàn thiện được cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết với những đặc tính phức tạp về trọng âm cùng hệ thống 44 âm vị bao gồm cả âm đơn và âm kép.

Hơn nữa, cách phát âm các chữ cái trong bảng alphabet không phải là cách phát âm các chữ cái đó khi nó được đặt trong từ.

VD: Trẻ được dạy chữ a trong bảng chữ cái tiếng Anh đọc là /ei/, nhưng chữ “a” trong từ “cat” lại phát âm là /ae/, trong “was” là /o/, trong “baby” là /ei/, trong “father” là /a/, trong “orange” lại là /i/, …

Như vậy, với chỉ một chữ “a” mà đã có những sự biến hóa khôn lường trong cách phát âm khi đặt vào các từ khác nhau.

Vậy nên, nếu chỉ học theo cách truyền thống, tức là học thuộc từ, thì học sinh khó có thể nhớ lâu cách phát âm từ đó, đồng thời chủ động nắm bắt được cách đọc từ mới nếu không được hướng dẫn.

Một nghiên cứu ở Mỹ đã cho thấy theo phương pháp dạy tiếng Anh truyền thống có đến 30% học sinh không được học đọc và phát âm.

Có nghĩa là, 30% học sinh đó phải được học lại, vì ngay từ đầu, những bất cập trong cách dạy truyền thống đã không mang lại hiệu quả.

Phương pháp Phonics ra đời nhằm giải quyết bất cập này, giúp học sinh hiểu bản chất của cách thức đánh vần và phát âm, từ đó không gặp phải trở ngại gì khi phát âm từ mới trong tiếng Anh.

Thứ nhất: Phonics giúp trẻ phát âm chuẩn theo bộ quy tắc nhất định

Tiếng Anh là ngôn ngữ có nhiều giọng điệu như Anh Anh, Anh Mỹ, Anh Canada, Anh Úc. Mỗi quốc gia, vùng miền lại có giọng điệu, cách phát âm, các biến thể khác nhau. Phonics giúp chuẩn hóa vô số các biến thể đó để trẻ phát âm tiếng Anh chuẩn và tự tin giao tiếp.

Ở Việt Nam và Châu Á, khi phát âm tiếng Anh các từ thường thiếu đi âm cuối, vd: “build” thường đọc là “biu” – âm /ld/ hoàn toàn biến mất; hay “milk” được giản lược thành “miu”; “save” đọc thành “sây”, Phonics cũng giúp khắc phục nhược điểm lớn này.

Phonics không bắt trẻ học thuộc cách phát âm từ mới mà sẽ cung cấp cho trẻ bộ quy tắc phát âm để trẻ không bị rối loạn khi thầy cô, cha mẹ, bạn bè… mỗi người đọc một từ theo nhiều cách khác nhau.

Lúc đó, bộ quy tắc sẽ giúp trẻ tìm ra cách đọc đúng nhất và vẫn phát âm đúng dù lâu không dùng lại từ đó.

Thứ hai: Phonics giúp trẻ nhận biết từ tốt hơn

Phương pháp Phonics có những nguyên tắc riêng để nhận biết từ nhanh và chuẩn nhất. Ngôn ngữ viết có thể được xem như một loại mã, vì vậy khi biết được cách phát âm và sự kết hợp giữa các chữ cái sẽ giúp trẻ giải mã các từ khi đọc.

Theo đó, Phonics sẽ giúp trẻ biết cách viết của một từ khi nghe phát âm của từ đó.Khi thành thạo, trẻ sẽ không cần phải ghi nhớ tất cả các từ để phát âm và viết từ đó mà hoàn toàn có thể vận dụng quy tắc Phonics.

Việc này hình thành cho trẻ một kỹ năng không những giúp trẻ học tiếng Anh dễ dàng hơn mà còn sử dụng tiếng Anh một cách bền vững, ngay cả khi không tiếp xúc thường xuyên.

Thứ ba: Phonics giúp trẻ học tiếng Anh không phụ thuộc vào trí nhớ

Như đã nói ở trên, Phonics giúp trẻ hiểu rõ quy tắc phát âm, đánh vần, nhờ đó trẻ không cần ghi nhớ tất cả các từ vựng nữa mà sẽ vận dụng quy tắc mỗi lần cần phát âm.

Bởi nếu bắt trẻ hễ gặp từ mới nào là phải vận dụng trí nhớ để học thuộc cách đọc thì rất phản khoa học bởi trí nhớ con người thường chỉ tốt trong ngắn hạn.

Dạy và học tiếng Anh theo phương pháp phonics như thế nào cho tốt?

Hiện nay có khá nhiều chương trình dạy và học tiếng Anh theo phương pháp Phonics.

Tuy nhiên, nếu chỉ quá chú trọng vào âm từ mà bỏ qua các tình huống, cơ hội luyện tập giao tiếp, diễn đạt sẽ khiến việc sử dụng phương pháp Phonics trở nên cứng nhắc, rời rạc, dễ gây cảm giác khô khan, nhàm chán không phù hợp với đặc tính học tập qua trải nghiệm và luyện tập của trẻ nhỏ.

Vì vậy một chương trình dạy tiếng Anh tốt cần vừa đáp ứng cho trẻ luyện tập Phonics, đồng thời vừa phải giúp trẻ ứng dụng được vào trong cuộc sống thường ngày.

E-smart English được phát triển dựa trên bộ chương trình tiếng Anh iGarten của tập đoàn giáo dục hàng đầu Hàn Quốc – Chungdahm Learning, sử dụng phương pháp Phonics cùng các bài tập ứng dụng luyện tập, trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với khung chương trình tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tính hệ thống, học thuật cao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ em Tiểu học Việt Nam.

E-Smart English là chương trình học ứng dụng phương pháp Phonics được các chuyên gia ngôn ngữ đánh giá cao hiện nay.

Dựa vào đặc tính học tập của trẻ nhỏ là qua trải nghiệm và luyện tập, E-Smart English không chỉ giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh thông qua các âm vị, chữ cái, cách ghép vần đơn thuần mà còn được lồng ghép vào các nội dung, hoạt động ứng dụng cao như Daily experssions, Story art… kết hợp phương pháp “Đa giác quan”.

Đây cũng chính là điểm đặc biệt khiến E-Smart English vượt trội so với các chương trình tiếng Anh Phonics khác.

Việc sử dụng nhiều giác quan cùng lúc như: thính giác, xúc giác, vị giác, khướu giác, thị giác thông qua các hoạt động thú vị như: vui chơi, sáng tạo, cảm thụ âm nhạc và hội họa giúp tăng cường khả năng nhận biết, tư duy, ghi nhớ của trẻ.

Đó là lý do mặc dù E-Smart English tích hợp đầy đủ các kiến thức của 6 môn học: Toán học, Khoa học, Khoa học xã hội, Nghệ thuật, Lịch sử, Giáo dục thể chất nhưng vẫn không gây nhàm chán, áp lực học. Mà ngược lại vẫn đảm bảo một chương trình học tập logic hệ thống nhưng rất thực tế với nhiều tính ứng dụng tạo nguồn hứng thú và hăng say học tập một cách tự nhiên nhất cho trẻ.

Đặc biệt chú trọng luyện tập ngữ âm giúp học sinh tự tin khi nghe – nói – đọc – viết.

Đi kèm với bộ giáo trình sinh động, đạt chuẩn quốc tế do các chuyên gia Mỹ của Tập đoàn Chungdahm biên soạn, E-Smart English còn trang bị hệ thống học liệu điện tử phong phú, hiện đại như Màn hình cảm ứng, ứng dụng học tập online i-learning… giúp trẻ có công cụ học tập trực quan.

Có thể nói, E-Smart English là chương trình học kết hợp 2 phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay là “Phonics và Đa giác quan”đồng thời đáp ứng đủ tiêu chí cho một chương trình học tiếng Anh công nghệ cho trẻ em Tiểu học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Hiện tại, E-Smart English được phân phối độc quyền bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển và Phân phối các sản phẩm Giáo dục EPRO (đơn vị thành viên trực thuộc Egroup) và đang được triển khai giảng dạy tại các chuỗi trường uy tín trên toàn quốc.