Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án

Bài học thiết kế theo dự án chứa đựng nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau, có thể lôi cuốn được mọi đối tượng học sinh không phụ thuộc vào cách học của các em. Thông thường học sinh sẽ được làm việc với các chuyên gia và những thành viên trong cộng đồng để giải quyết vấn đề, hiểu sâu nội dung hơn. Các phương tiện kỹ thuật cũng được sử dụng để hỗ trợ việc học. Trong quá trình thực hiện dự án có thể vận dụng nhiều cách đánh giá khác nhau để giúp học sinh tạo ra những sản phẩm có chất lượng.

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó HS dưới sự điều khiển và giúp đỡ của GV tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, thông qua đó tạo ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được.

a) Phân loại theo quĩ thời gian thực hiện dự án:

Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2 đến 6 giờ.

Dự án trung bình: thực hiện trong một số ngày (còn gọi là ngày dự án) nhưng giới hạn trong một tuần hoặc 40 giờ học.

Dự án lớn: được thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần, có thể kéo dài trong nhiều tuần.

b) Phân loại theo nhiệm vụ:

Dự án tìm hiểu: là dự án khảo sát thực trạng đối tượng.

Dự án nghiên cứu: nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, quá trình.

Dự án kiến tạo: tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm vật chất hoặc thực hiện các hành động thực tiễn, nhằm thực hiện những nhiệm vụ như trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác.

c) Phân loại theo mức độ phức hợp của nội dung học tập:

Dự án mang tính thực hành: là dự án có trong tâm là việc thực hiện một nhiệm vụ thực hành mang tính phức hợp trên cơ sở vận dụng kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học nhằm tạo ra một sản phẩm vật chất

Dự án mang tính tích hợp: là dự án mang nội dung tích hợp nhiều nội dung hoạt động như tìm hiểu thực tiễn, nghiên cứu lí thuyết, giải quyết vấn đề, thực hiện các hoạt động thực hành, thực tiễn

Ngoài các cách phân loại trên, còn có thể phân loại theo chuyên môn (dự án môn học, dự án liên môn, dự án ngoài môn học); theo sự tham gia của người học (dự án cá nhân, dự án nhóm, dự án lớp…).

Định hướng hứng thú người học: HS được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. Ngoài ra, hứng thú của người học cần được tiếp tục phát triển trong quá trình thực hiện dự án.

Mang tính phức hợp, liên môn: nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc nhiều môn học khác nhau nhằm giải quyết một nhiệm vụ, vấn đề mang tính phức hợp.

Định hướng hành động: trong quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực hành. Thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lý thuyết cũng như rèn luyện kỹ năng hành động, kinh nghiệm thực tiễn của người học.

Tính tự lực của người học: trong dạy học theo dự án, người học cần tham gia tích cực, tự lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học. Điều đó cũng đòi hỏi và khuyến khích tính trách nhiệm, sự sáng tạo của người học. GV chủ yếu đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ. Tuy nhiên, mức độ tự lực cần phù hợp với kinh nghiệm, khả năng của học sin và mức độ khó khăn của nhiệm vụ.

Cộng tác làm việc: các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm. Dạy học theo dự án đòi hỏi và rèn luyện tính sẵn sàng và kỹ năng công tác làm việc giữa các thành viên tham gia, giữa HS và GV cũng như với các lực lượng xã hội khác tham gia trong dự án. Đặc điểm này còn được gọi là học tập mang tính xã hội.

Định hướng sản phẩm: trong quá trình thực hiện dự án, các sản phẩm được tạo ra không chỉ giới hạn trong những thu hoạch lí thuyết, mà trong đa số trường hợp các dự án học tập tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt động thực tiễn, thực hành. Những sản phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu.

Các dự án học tập cần góp phần gắn việc học tập trong nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội; có sự kết hợp giữa nghiên cứu lí thuyết và vận dụng lí thuyết vào hoạt động thực tiễn, thực hành.

Nhiệm vụ dự án cần chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng của HS.

HS được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân.

Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc môn học khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp.

Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm.

Sản phẩm của dự án không giới hạn trong những thu hoạch lý thuyết; sản phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu.

Dạy học dự án rất thích hợp để tổ chức dạy học các ứng dụng kĩ thuật của vật lí hay vận dụng các kiến thức vật lí để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Dạy học dự án không phù hợp với các bài học đòi hỏi sự trình bày chính xác, chặt chẽ và hệ thống (đại lượng vật lí, định luật, thuyết vật lí).

Bước Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Chuẩn bị

Xây dựng ý tưởng,

Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập

2. Thực hiện dự án

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

Tiến hành thu thập, xử lý thông tin thu được.

Xây dựng sản phẩm hoặc bản báo cáo.

Liên hệ, tìm nguồn giúp đỡ khi cần.

Thường xuyên phản hồi, thông báo thông tin cho GV và các nhóm khác.

3. Kết thúc dự án

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi báo cáo dự án.

Theo dõi, đánh giá sản phẩm dự án của các nhóm.

Thiet-ke-du-an-hieu-qua-Intel.docx

Vat-ly-THPT-Tap-huan-Day-hoc-kiem-tra-theo-dinh-huong-phat-trien-nang-luc-hoc-sinh-2014.doc

Cac-phuong-phap-day-hoc-tich-cuc.doc

Md18-Phuong-phap-day-hoc-tich-cuc.pdf

Dạy Học Theo Dự Án

Thứ hai – 16/01/2024 04:06

1. Mô tả Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế họach, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của DHDA.

2. Đặc trưng cơ bản của dạy học dự án · Người học là trung tâm của quá trình dạy học · Dự án tập trung vào những mục tiêu học tập quan trọng gắn với các chuẩn · Dự án được định hướng theo bộ câu hỏi khung chương trình · Dự án đòi hỏi các hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên · Dự án có tính liên hệ với thực tế. · Người học thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua sản phẩm và quá trình thực hiện · Công nghệ hiện đại hỗ trợ và thúc đẩy việc học của người học · Kĩ năng tư duy là yếu tố không thể thiếu trong phương pháp dạy học dự án

3. Bộ câu hỏi định hướng Bộ câu hỏi định hướng giúp học sinh kết nối những khái niệm cơ bản trong cùng một môn học hoặc giữa các môn học với nhau. Các câu hỏi này tạo điều kiện để định hướng việc học tập của học sinh thông qua các vấn đề kích thích tư duy. Các câu hỏi định hướng giúp gắn các mục tiêu của dự án với các mục tiêu học tập và chuẩn của chương trìnhBộ câu hỏi định hướng bao gồm:

Câu hỏi khái quát. Câu hỏi khái quát là những câu hỏi mở, có phạm vi rộng, kích thích sự khám phá, nhắm đến những khái niệm lớn và lâu dài, đòi hỏi các kỹ năng tư duy bậc cao và thường có tính chất liên môn.

Câu hỏi bài học. Câu hỏi bài học là những câu hỏi mở có liên hệ trực tiếp với dự án hoặc bài học cụ thể, đòi hỏi các kỹ năng tư duy bậc cao, giúp học sinh tự xây dựng câu trả lời và hiểu biết của bản thân từ thông tin mà chính các em thu thập được

5. Các loại sản phẩm và thực hiện nhiệm vụ Thành quả học tập bao gồm cả thành quả có thể đo lường (lượng hóa) và thành quả khó có thể đo lường (khó lượng hóa).

7. Đánh giá dự án Đánh giá dự án không chỉ đơn thuần là đánh giá sản phẩm của dự án mà còn phải đánh giá mức độ hiểu, khả năng nhận thức và kĩ năng của học sinh đồng thời theo dõi sự tiến bộ ở các em. Một số công cụ đánh giá:

Bài kiểm tra viết và kiếm tra nói. Các bài kiểm tra có thể đưa ra được chứng cứ trực tiếp về khả năng tiếp thu kiến thức và hiểu kiến thức của học sinh.

Sổ ghi chép. Sổ ghi chép là những phản ảnh về việc học và những hồi đáp với những gợi ý ở dạng viết. Ngoài những phản hồi, các gợi ý giúp thể hiện rõ các kỹ năng tư duy cụ thể ở những phần quan trọng của dự án.

Phỏng vấn và quan sát dựa trên kế hoạch đã chuẩn bị. Các cuộc phỏng vấn miệng chính thức, được lên lịch với các thành viên trong nhóm để thăm dò sự hiểu bài của học sinh. Thể thức câu hỏi phỏng vấn là yêu cầu học sinh giải thích và đưa ra lý do về cách hiểu vấn đề. Các quan sát cũng được tiến hành tương tự nhưng dùng cho việc đánh giá kỹ năng, tiến trình và sự thể hiện năng lực và cũng có thể được thực hiện bởi học sinh.

Sự thể hiện – là những bài trình bày, các sản phẩm và các sự kiện mà học sinh thiết kế và thực hiện để thể hiện quá trình học tập của các em.

Kế hoạch dự án. Kế hoạch dự án giúp học sinh tự chủ trong học tập. Học sinh xác định mục tiêu, thiết kế chiến lược để đạt mục tiêu, đặt thời gian biểu và xác định các tiêu chí để đánh giá.

Phản hồi qua bạn học. Phản hồi của bạn học giúp cho học sinh tiếp thu được đặc điểm về chất lượng học tập qua đánh giá việc học của bạn học.

Quan sát các nhóm làm việc để hỗ trợ đánh giá kỹ năng cộng tác.

Các sản phẩm. Sản phẩm là những gì học sinh sáng tạo ra hoặc xây dựng nên thể hiện việc học tập của các em.

Sản phẩm và sự thể hiện năng lực

Báo cáo

Nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học, bài báo để đăng tạp chí, các đề nghị về chính sách.

Thiết kế

Thiết kế các sản phẩm, trang trí nội thất, lên kế hoạch xây dựng hoặc trang trí trường học, các phương án giao thông.

Xây dựng

Các mẫu thiết kế, máy móc, triển lãm, tranh ảnh trang trí.

Các bài viết

Sản phẩm nghệ thuật

Làm đồ gốm, điêu khắc, làm thơ, đồ mỹ nghệ, tranh áp phích, hoạt hình, tranh tường (bích hoạ), nghệ thuật cắt dán ảnh, vẽ tranh, viết bài hát, viết lời thoại phim.

Đa phương tiện: quầy thông tin, đoạn phim, báo ảnh, slide show, sách điện tử…

Bài trình bày

Thể hiện kỹ năng

Các qui trình tại phòng thí nghiệm khoa học, hướng dẫn, kỹ năng thể thao, dạy hoặc cố vấn cho học sinh lớp dưới, những nhiệm vụ theo yêu cầu.

Tính nghệ thuật/ sáng tạo trình diễn

Múa nghệ thuật, đóng kịch, thơ hoặc kịch ngắn trào phúng, nghiên cứu tính cách, kịch dựa trên sự kiện có thật, nhà hát, kịch trên radio.

Mô phỏng

Phiên toà, sự kiện lịch sử, đóng vai.

Các công cụ đánh giá này phải được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án, tại các thời điểm quan trọng hay vào giai đoạn cuối của dự án.Những kĩ thuật đánh giá trên cung cấp thông tin có giá trị cho cả giáo viên và học sinh. Mỗi kĩ thuật đưa ra những phương pháp và công cụ đồng nhất. Điều then chốt là phải hiểu được các mục đích khác nhau của chúng, chúng được thiết kế như thế nào, và cuối cùng, xử lí kết quả thu được ra sao.

8. Ưu nhược điểm của dạy học dự án a. Ưu điểm:Các đặc điểm của DHDA đã thể hiện những ưu điểm của phương pháp dạy học này. Có thể tóm tắt những ưu điểm cơ bản sau đây của dạy học theo dự án: · Gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội; · Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học; · Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm; · Phát triển khả năng sáng tạo; · Rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp; · Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn; · Rèn luyện năng lực cộng tác làm việc; · Phát triển năng lực đánh giá.b. Nhược điểm: · DHDA không phù hợp trong việc truyền thụ tri thức lý thuyết mang tính trừu tượng, hệ thống cũng như rèn luyện hệ thống kỹ năng cơ bản; · DHTDA đòi hỏi nhiều thời gian. Vì vậy DHDA không thay thế cho PP thuyết trình và luyện tập, mà là hình thức dạy học bổ sung cần thiết cho các PPDH truyền thống. · DHTDA đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp.

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Tú

Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác

Usinxki

02:23 02/12/2024 – Lê Trung

05:29 19/10/2024 – Honhha Vo

21:28 06/08/2024 – Hà Đức Toàn

04:02 25/06/2024 – Phạm Ngọc Tú

04:47 16/06/2024 – Phạm Ngọc Tú

Bạn Đã Biết Gì Về Phương Pháp Giáo Dục Dạy Học Theo Dự Án Chưa?

1. Bạn hiểu thế nào về dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học mà trong đó người học sẽ có trách nhiệm thực hiện một công việc, nhiệm vụ học tập thầy cô giáo giao cho. Nhiệm vụ này sẽ bao gồm cả những kiến thức lý thuyết cũng như thực hành để tạo ra những sản phẩm hiệu quả giới thiệu đến tất cả mọi người. Nhờ có công việc, nhiệm vụ mà thầy cô giao cho thì người học phải có tinh thần trách nhiệm cũng như sự tự lực cao trong học tập, tự lên được cho mình những kế hoạch, mục tiêu, thực hiện kiểm tra, rà soát để đánh giá được quy trình mình thực hiện. Làm việc nhóm chính là một phương thức cơ bản của dạy học theo dự án.

2. Những nét đặc trưng chủ yếu của việc dạy học theo dự án

– Người học sẽ là trung tâm của quá trình giảng dạy trên lớp:

Người học sẽ là chủ thể thực hiện mọi hành động từ việc lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, rà soát, và giới thiệu sản phẩm đến tất cả mọi người. Thầy cô có trách nhiệm giảng dạy truyền đạt kiến thức cũng như hỗ trợ, giúp đỡ một phần nào đó cho sinh viên nếu như sinh viên có khúc mắc mà thôi. Vậy nên người học chính là người có vai trò quan trọng nhất trong việc học tập trên lớp.

– Dự án sẽ phải gắn liền với những mục tiêu học tập chuẩn mực:

Đương nhiên là khi cho học sinh thực hiện những dự án học tập thì giáo viên đều phải có những mục đích nhất định. Và mục tiêu lớn nhất của các thầy cô chính là việc học sinh có thể lĩnh hội được kiến thức từ những dự án đấy. Ví dụ học sinh có thể đo lường cũng như tính toán được phương thức tính toán tiền điện thông qua những công thức, sự hướng dẫn của thầy cô. Học sinh ít nhất sẽ có được những kiến thức cơ bản thông qua dạy học theo dự án này.

– Dự án dạy học sẽ định hướng theo câu hỏi được lên trước một chương trình: Thầy cô sẽ là người lên một danh sách những câu hỏi sẵn cho học sinh chọn lựa dự án để theo đuổi. Thầy cô sẽ lên những câu hỏi làm sao để gắn liền với chương trình học tập trên lớp để học sinh có thể hiểu ngay được bản chất vấn đề thông qua những câu hỏi của dự án dạy học.

– Dự án phải có tính liên hệ với thực tế: Một dự án không thể nào không có sự thực tế nằm trong nó được. Bởi vì dự án dạy học là để phục vụ nhu cầu học sinh nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề nổi cộm trong thực tế hàng ngày. Nên những dự án dạy học phải có tính liên hệ thực tế cao để học sinh có thể ứng dụng ngay được vào cuộc sống đời thường.

– Người học phải thể hiện được sự hiểu biết về sản phẩm cũng như quá trình thực hiện: Người học phải đưa ra được sản phẩm của mình trước mọi người và biết cách giới thiệu cũng như trình bày đến những tính năng công dụng của sản phẩm. Có như vậy thì người học mới có thể hiểu được sản phẩm của mình có những tính năng như thế nào. Có thể kể đến như em Tâm (trường THPT Sơn Giang) có được sản phẩm của mình chính là chiếc máy hút rác bẩn. Đây chính là một sản phẩm của chương trình dạy học theo dự án có sự hỗ trợ của thầy cô em đã tự tin và thành công diễn thuyết được tính năng cũng như giới thiệu sản phẩm đến với mọi người.

– Người học phải có kỹ năng tư duy cũng như trình độ nhận thức tốt: Không phải dự án dạy học nào cũng được áp dụng được với tất cả đối tượng mà dự án dạy học cũng được thầy cô lựa chọn những bạn học sinh ưu tú có sự thông minh, khả năng tư duy thì mới có thể tiếp thu được kiến thức và thực hiện dự án được.

3. Bộ câu hỏi định hướng vấn đề cho học sinh

Bộ câu hỏi định hướng sẽ giúp các bạn học sinh hiểu được những khái niệm trong sách cùng một môn học hay với những môn học khác nhau. Các câu hỏi này sẽ giúp cho học sinh định hướng vấn đề để kích thích được sự tư duy, khả năng khám phá của học sinh. Các câu hỏi sẽ giúp cho học sinh gắn được những mục tiêu dự án dạy học với chương trình học tập liên kết với nhau. Đó sẽ là một quá trình học tập lý thuyết cho đến thực hành để các bạn có thể hiểu rõ được bản chất cũng như chức năng của vấn đề.

Một bộ câu hỏi định hướng sẽ gồm có những yếu tố sau:

– Câu hỏi khái quát, tổng hợp: Đây sẽ là những câu hỏi mang tính chất mở, có phạm vi rộng lớn để kích thích khai phá được sự tò mò của học sinh. Nhờ đó học sinh có thể thỏa sức tư duy cũng như tìm tòi được kiến thức rộng lớn, bao la. Tuy nhiên với những câu hỏi khái quát mở rộng thì học sinh sẽ phải có kỹ năng tư duy bậc cao và có tính chất biết liên hệ kiến thức từ nhiều môn học thì mới có thể đạt được tiêu chuẩn của câu hỏi khái quát tổng hợp.

– Câu hỏi bài học: Những câu hỏi bài học sẽ giúp cho các bạn học sinh có thể liên hệ được trực tiếp vào bài học cụ thể của mình đã được thầy cô giảng dạy mình trên lớp. Học sinh có thể tự xây dựng cho mình được những câu trả lời và sự hiểu biết của bản thân về những gì các em thu thập được thông qua quá trình học tập và tích lũy.

4. Vai trò của thầy cô giáo viên và các bạn học sinh trong dạy học theo dự án 4.1. Vai trò của học sinh trong dự án

Học sinh chính là nhân tố quyết định dạy học theo dự án có thành công hay không. Chính học sinh sẽ là chủ thể trung tâm của mọi vấn đề. Học sinh sẽ phải tự mình đưa ra được những câu trả lời cho vấn đề. Thế nên học sinh sẽ phải chuẩn bị mọi thứ từ công tác lên kế hoạch, xác định mục tiêu cũng như phải tự tiến hành thực hiện, giải quyết dự án.

Học sinh sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề từ cuộc sống thông qua những kỹ năng của người lớn như làm việc nhóm. Làm việc nhóm chính là một yếu tố giúp các bạn học sinh nhanh chóng tìm được câu trả lời cho vấn đề nhanh nhất. Nếu như các bạn học sinh không tự mình trao đổi, làm việc nhóm thì sẽ rất khó để có thể đưa ra được kết luận cho vấn đề một cách chính xác và đúng đắn được.

Chính những bạn học sinh sẽ là người lựa chọn và nghiên cứu những nguồn dữ liệu để thu thập những dữ liệu có lợi và có tính chất phục vụ được cho quá trình công tác nghiên cứu vấn đề dự án dạy học. Vấn đề chọn lựa nguồn dữ liệu tin cậy cũng như biết tổng hợp thông tin không phải là kỹ năng đơn giản. Vậy nên thông qua dự án dạy học các bạn học sinh có thể tích lũy được kiến thức từ chương trình làm việc này rồi.

Học sinh có vai trò quan trọng vì các bạn sẽ là người sẽ đưa ra được những sản phẩm cho dự án. Họ cũng sẽ là nhân tố tiếp thu được kiến thức nhiều nhất trong chương trình dạy học theo dự án. Cuối cùng học sinh sẽ là người đánh giá được sản phẩm của mình có tốt hay không, những bài học mà học sinh thu lại được sau quá trình nghiên cứu từ chương trình dạy học theo dự án là gì? Sản phẩm đấy đã có tính thực thi và hợp lý trong cuộc sống hay chưa?

4.2. Vai trò của giáo viên

Khác với phương pháp giáo dục truyền thống giáo viên sẽ đóng vai trò trung tâm và học sinh chỉ là khách thể thụ động tiếp thu kiến thức thì nay đối với dự án dạy học thì giáo viên chỉ đóng vai trò phụ trợ, mang tính chất giúp đỡ và hướng dẫn thêm cho học sinh những kiến thức khác. Họ cũng sẽ là những người tham vấn, đưa ra những lời khuyên bổ ích cho học sinh nếu như học sinh có định hướng đi sai lầm với dự án. Họ sẽ không còn là những người cầm tay chỉ việc cho học sinh nữa mà chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn những kiến thức cơ bản, cũng như định hướng lối đi giải quyết vấn đề cho học sinh, để học sinh có thể tự mình khám phá và tìm tòi kiến thức đưa ra được những cực phẩm.

Tóm lại thì giáo viên sẽ giữ vai trò chủ đạo trong quá trình dạy học nhưng họ sẽ là những người hướng dẫn, phụ đạo cho các bạn học sinh trong việc thực hiện dự án dạy học mà thôi.

5. Ưu và nhược điểm của dạy học theo dự án 5.1. Ưu điểm

Những ưu điểm của dạy học theo dự án đều được thể hiện nổi bật. Có thể kể đến một vài ưu điểm sau đây:

– Học sinh có hứng thú say mê với việc thực hành: Khi học tập mà chúng ta không áp dụng vào được thực tế có nghĩa là những lý thuyết chúng ta học chỉ mang tính chất lý thuyết suông mà thôi. Khi các bạn học sinh được học dạy học theo dự án sẽ biết gắn những lý thuyết vào thực tiễn đời sống của mình để tạo ra được những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống con người tốt nhất.

– Phát triển được sự tư duy cũng như nhận thức

– Là người có trách nhiệm trong công việc hơn vì học sinh sẽ phải làm việc nhóm và thực hiện một phần công việc trong đó.

– Rèn luyện được sự bền bỉ kiên trì trong công việc

– Phát triển được khả năng sáng tạo cũng như ham học hỏi mọi thứ

– Có được kỹ năng giải quyết vấn đề phức hợp để sau này giúp ích được cho công việc sau này.

5.2. Nhược điểm

– Tốn nhiều thời gian và công sức nếu như học sinh không đi đúng hướng vấn đề

– Phương pháp dạy học theo dự án sẽ không phù hợp với những vấn đề trừu tượng vì như vậy học sinh khó liên tưởng cũng như khó thực hiện được dự án.

– Dạy học theo dự án đòi hỏi nhiều phương tiện cũng như công nghệ và tài chính để phục vụ nó.

Tại Sao Phương Pháp Dạy Học Dự Án Lại Quan Trọng

DẠY HỌC DỰ ÁN GIÚP HỌC SINH PHÁT TRIỂN CÁC KĨ NĂNG CHO CUỘC SỐNG TRONG MỘT XÃ HỘI CÔNG NGHỆ CAO DỰA TRÊN TRI THỨC

Thực trạng học tập một cách bị động và lối học thuộc lòng nội dung kiến thức của các mô hình trường học cũ là không đủ để chuẩn bị cho học sinh tồn tại trong thế giới ngày nay. Giải quyết các vấn đề phức tạp cao yêu cầu học sinh cần cả các kĩ năng cơ bản (đọc, viết, tính toàn…) và các kĩ năng của thế kỉ 21 (làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, nghiên cứu thu thập, quản lí thời gian, tổng hợp thông tin, sử dụng các công cụ công nghệ cao). Với sự kết hợp các các kĩ năng này, học sinh trở thành chủ nhân thực sự và quản lí trực tiếp quá trình học của các em, được hướng dẫn và định hướng bởi một giáo viên giỏi.

Các kĩ năng của thế kỉ 21 gồm:

trách nhiệm cá nhân và xã hội

lên kế hoạch, tư duy phản biện, lập luận, và sáng tạo

các kĩ năng giao tiếp mạnh mẽ, cho cả nhu cầu giao tiếp và trình bày

hiểu biết đa văn hóa

hình dung và ra quyết định

biết làm thế nào và khi nào để sử dụng công nghệ và chọn lựa các công cụ thích hợp nhất cho nhiệm vụ

DẠY HỌC DỰ ÁN VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MANG LẠI MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI GIÚP VIỆC HỌC TRONG LÒNG BÀN TAY

Dạy học dự án không chỉ là một cách học; nó là một cách để làm việc cùng nhau. Nếu học sinh cách tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình, các em sẽ tạo ra cơ sở cho cách các em làm việc với người khác trong cuộc sống trưởng thành của mình.

DẠY HỌC DỰ ÁN THÍCH HỢP VỚI ĐÁNH GIÁ XÁC THỰC

Đánh giá và kiểm tra xác thực cho phép chúng ta ghi chép một cách hệ thống sự tiến bộ và phát triển của một đứa trẻ. Dạy học dự án khuyến khích điều này bằng việc thực hiện các việc sau:

Nó cho phép giáo viên có nhiều cơ hội đánh giá.

Nó cho phép một đứa trẻ chứng mình khả năng của chúng trong quá trình làm việc độc lập.

Nó cho thấy khả năng của đứa trẻ để áp dụng các kĩ năng mong muốn như nghiên cứu.

Nó phát triển năng lực của đứa trẻ để làm việc với bạn của mình, xây dựng đội nhóm và kĩ năng làm việc nhóm.

Nó cho phép giáo viên học nhiều hơn về trẻ như là một con người.

Nó cho phép giáo viên giao tiếp trong một phương pháp tiến bộ và ý nghĩa với trẻ hoặc một nhóm trẻ về một loạt các vấn đề.

DẠY HỌC DỰ ÁN THÚC ĐẨY VIỆC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Lee Shulman, chủ tịch của quỹ Carnegie vì sự tiến bộ của giảng dạy, từng nhận xét “Dạy học từng là một hoạt động được thực hiện đằng sau những cánh cửa khép kín giữa những người tham gia ôn hòa”. Dạy học dự án thúc đẩy việc học tập suốt đời bởi vì:

Dạy học dự án và việc sử dụng công nghệ cho phép học sinh, giáo viên, nhà quản lí vượt ra khỏi những bức tường của trường học.

Học sinh trở thành những kiến trúc sư kiến tạo nên những kiến thức nền tảng và trở thành một người học tập tích cực và suốt đời.

Dạy học dự án dạy học sinh để kiểm soát việc học của các em, bước đầu tiên của việc học tập suốt đời.

DẠY HỌC DỰ ÁN THÍCH HỢP VỚI NHỮNG HỌC SINH CÓ PHONG CÁCH HỌC TẬP KHÁC NHAU

” Chúng đa đang sống trong một nền kinh tế mới – được cung cấp bởi công nghệ, được thúc đẩy bằng thông tin và được điểu khiển bằng tri thức ” – Bộ lao động Hòa Kỳ.

Chúng ta biết rằng trẻ có nhiều các phong cách học tập khác nhau. Chúng tích lũy kiến thức của mình thông qua các bối cảnh và kinh nghiệm khác nhau. Chúng ta cũng nhận ra rằng trẻ em có nhiều năng lực hơn là những điều chúng được bộc lộ trong một lớp học thông thường với việc tập trung vào các văn bản truyền thống. Dạy học dự án giải quyết tất cả sự khác biệt này, bởi vì học sinh phải sử dụng tất cả các phương thức trong quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề, sau đó chuyển hóa chúng thành các giải pháp. Khi trẻ quan tâm về những điều chúng đang làm và có khả năng sử dụng các thế mạnh của mình, chúng sẽ đạt được mục tiêu ở mức độ cao hơn.

Nguyễn Văn Vương dịch

(Nguồn: https://www.edutopia.org/project-based-learning-guide-importance)

Chuyên Đề Phương Pháp Dạy Học Theo Dự Án Và Bước Đầu Thực Nghiệm “Dạy Học Dự Án” Vào Bộ Môn Lịch Sử

- Các dự án thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự phân công và cộng tác làm việc giữa các thành viên. - Làm việc theo nhóm giúp cho sản phẩm chất lượng hơn, tốn ít thời gian hơn vì nó kết hợp và phát huy được sở trường của mỗi cá nhân. - Các dự án đòi hỏi kỹ năng cộng tác làm việc giữa các thành viên, giữa học viên và giáo viên cũng như với các lực lượng xã hội khác cùng tham gia trong dự án. Nhờ đó, hoạt động trong dạy học dự án có tính xã hội cao. 5. Quan tâm đến sản phẩm của hoạt động - Trong quá trình thực hiện dự án, người ta quan tâm nhiều đến các sản phẩm được tạo ra. Sản phẩm có thể là vật chất, hoặc phi vật chất, một bản thiết kế hoặc một kế hoạch. - Các sản phẩm không chỉ là những thu hoạch thuần túy về lí thuyết mà trong đa số trường hợp, các dự án còn tạo ra những sản phẩm vật chất mang tính xã hội. - Để có một sản phẩm tốt do người học tự làm, giáo viên phải khéo léo điều chỉnh dự án sao cho sản phẩm của dự án là kết quả của quá trình thực hiện một công việc thực tế chứ không chỉ là trình bày lại các thông tin thu thập được. - Giáo viên cùng với người học đánh giá sản phẩm dựa trên tính thực tế, tính hữu ích của sản phẩm và sự kết hợp làm việc giữa các thành viên trong nhóm. - Những sản phẩm đem lại nhiều ích lợi đối với xã hội thường được đánh giá cao. Chúng có thể được công bố, giới thiệu rộng rãi và đưa vào sử dụng trong thực tế. III. Cấu trúc của dạy học dự án: 1. Người học -Người học là trung tâm của dạy học dự án, người học không hoạt động độc lập mà làm việc theo nhóm, đóng vai là những người thuộc các lĩnh vực khác nhau, có nhiệm vụ hoàn thành vai trò của mình theo mục tiêu đã đề ra. -Học sinh( nhóm ) thực hiện dự án bằng việc thực hiện các vai được chỉ định. -Học sinh tự lực triển khai dự án( quyết định cách tiếp cận vấn đề, tự hoạch định và tổ chức các hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề ). -Học sinh( nhóm ) thu thập, sử lí thông tin từ nhiều nguồn theo vai đảm nhận để tích lũy kiến thức và nhiều giá trị khác từ quá trình làm việc. -Học sinh tập giải quyết các vấn đề có thật trong đời sống bằng những kĩ năng của "người lớn" như cộng tác và diễn giải. 2. Giáo viên -Từ nội dung bài học hình thành ý tưởng dự án mang tính thực tiễn. -Tạo vai cho học sinh trong dự án, làm cho vai của học sinh gắn với nội dung cần học(thiết kế các bài tập trong dự án cho học sinh) - Tạo môi trường học tập, chỉ dẫn, gợi lên những nghi vấn và thúc đẩy sự hiểu biết sâu hơn của người học. - Hướng dẫn người học tập trung vào tìm hiểu, giải quyết vấn đề và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của dự án. - Cho phép và khuyến khích người học tự kiến tạo nên kiến thức của họ. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, giáo viên là người hướng dẫn, người tham vấn, người huấn luyện, người bạn cùng học, chứ không phải là "người cầm tay chỉ việc" cho học sinh. 3. Nội dung dạy học Nội dung dạy học được người học tiếp thu trong quá trình thực hiện dự án. Nội dung dạy học cần theo sát chương trình học và có phạm vi kiến thức liên môn. Khi thiết kế dự án, cần phải chọn những nội dung dạy học có mối liên hệ với cuộc sống ở môi trường ngoài lớp học, hướng tới những vấn đề của thế giới thật. 4. Phương pháp dạy học - Trong dạy học dự án người tổ chức có thể phối hợp nhiều PPDH khác nhau: thuyết trình, đàm thoại, nghiên cứu, nêu vấn đề, làm việc theo nhóm - Học tập trong dự án là học tập trong hành động. Vì vậy, người học không tiếp thu thông tin một cách bị động mà là người tích cực giành lấy kiến thức. Như vậy, mỗi bài học đều thật sự hấp dẫn đối với người học vì đó là những vấn đề có thật trong đời sống. 5. Phương tiện dạy học Phương tiện dạy học trong dạy học dự án là sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, máy tính, internet, các phương tiện trình chiếu Người học cần được tạo điều kiện sử dụng công nghệ thông tin khi sản xuất một ấn phẩm, khi trình bày vấn đề... 6. Môi trường và thời gian thực hiện dự án Dự án có thể chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học và có độ dài khoảng 1-2 tiết, hoặc có thể vượt ra ngoài phạm vi lớp học và kéo dài trong suốt năm học. IV. Các hình thức dạy học dự án. 1. Phân loại theo lĩnh vực hoạt động của dự án - Dự án về giáo dục - Dự án về môi trường - Dự án về văn hóa - Dự án về kinh tế ... 2. Phân loại theo nội dung chuyên môn - Dự án trong một môn học; - Dự án liên môn (nội dung bao gồm nhiều môn học khác nhau); 3. Phân loại theo quy mô Người ta phân ra các dự án: nhỏ, vừa, lớn dựa vào: - Thời gian, chi phí; - Số người tham gia: nhóm, tổ, lớp, trường, liên trường - Phạm vi tác động (ảnh hưởng) của dự án: trong trường, ngoài trường, khu vực K.Frey(học giả hàng đầu về dạy học dự án của Cộng hòa liên bang Đức) đề nghị cách phân chia như sau: - Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2-6 giờ học; - Dự án trung bình: thực hiện trong một ngày đến một tuần hoặc 40 giờ học; - Dự án lớn: thực hiện với quỹ thời gian lớn, trên một tuần và có thể kéo dài nhiều tháng. 4. Phân loại theo tính chất công việc - Dự án "tham quan và tìm hiểu"; Ví dụ: Dự án tham quan và tìm hiểu một quy trình sản xuất, dịch vụ (rượu bia, xi măng, đồ gốm); Dự án tham quan và tìm hiểu việc sử dụng khí oxi ở bệnh viện - Dự án "thiết lập một cơ sở sản xuất, kinh doanh"; Ví dụ: Dự án xây dựng một cơ sở xử lí hạt giống (lúa, bắp ); Dự án mở một cửa hàng bán thực phẩm chế biến - Dự án "nghiên cứu, học tập"; Ví dụ: Dự án xác định độ pH của đất trồng; Dự án khảo sát môi trường chăn nuôi, trồng trọt Ví dụ: Dự án tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; Dự án giới thiệu cho nông dân cách nuôi trồng thủy sản, sử dụng phân bón hóa học, thuốc phòng trừ sâu bệnh Dự án tiếp thị sản phẩm cho các cơ sở sản xuất (oxi sạch, thuốc trừ sâu, phân bón ). - Dự án "tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội". Ví dụ: Dự án trồng và chăm sóc cây xanh; Dự án xây dựng trường học "xanh,sạch, đẹp" V. Qui trình dạy học theo dự án: 1. Dạy học theo dự án được thực hiện theo 5 bước như sau: Bước 1: Chọn đề tài, chia nhóm - Phát hiện những gì tương ứng đã và đang xảy ra trong cuộc sống. Chú ý vào những vấn đề lớn mà xã hội và thế giới đang quan tâm. - Giáo viên phân chia lớp học thành các nhóm, hướng dẫn người học đề xuất, xác định tên đề tài. Đó là một dự án chứa đựng một nhiệm vụ cần giải quyết, phù hợp với các em, trong đó có sự liên hệ nội dung học tập với hoàn cảnh thực tiễn đời sống xã hội. Giáo viên cũng có thể giới thiệu một số hướng đề tài để người học lựa chọn. Bước 2: Các nhóm hình thành đề cương và lập kế hoạch thực hiện. -Giáo viên hướng dẫn người học xác định mục tiêu của dự án. Hình dung nội dung chi tiết và các công việc cụ thể, cách thức thực hiện, các điều kiện cần thiết như: nguồn tư liệu, thiết bị cần thiết, kinh phí, người tham giaDự kiến thời gian, địa điểm triển khai công việc, phân công người thực hiện, dự kiến sản phẩm cần đạt. Tất cả các vấn đề trên được trình bày trong đề cương hoạt động và kế hoạch thực hiện. - Xác định mục tiêu học tập cụ thể bằng cách dựa vào chuẩn kiến thức và kĩ năng của bài học/chương trình, những kĩ năng tư duy bậc cao cần đạt được. - Việc xây dựng đề cương cho một dự án là công việc hết sức quan trọng vì nó mang tính định hướng hành động cho cả quá trình thực hiện, thu thập kết quả và đánh giá dự án. *Xây dựng đề cương cho một dự án Một bản dự án có các phần chính như sau: TÊN DỰ ÁN I. Tổng quan:- Mục tiêu của dự án- Người thực hiện- Các chuyên gia, cố vấn, tổ chức phối hợp thực hiện - Phạm vi nghiên cứu dự án - Thời gian II. Nội dung dự án: 1. Lí do hình thành dự án 2. Nhiệm vụ của dự án 3. Điều kiện thực hiện dự án: Nguồn lực, các thiết bị và cơ sở vật chất, tài chính 4. Tổ chức thực hiện - Chia nhóm - Thực hiện các công việc được giao - Thu thập số liệu, báo cáo kết quả - Đánh giá sản phẩm - Kế hoạch thực hiện theo thời gian 5. Sản phẩm của dự án - Tiêu chí đánh giá sản phẩm III. Phụ lục: -Các tài liệu học tập và tham khảo - Câu hỏi định hướng người học khi thực hiện và rút ra những kết luận từ dự án. Bước 3: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ: -Các nhóm phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên. Các thành viên trong nhóm thực hiện kế hoạch đã đề ra -Thu thập thông tin từ sách báo, tạp chí, internet, khảo sát, điều tra, phỏng vấn, thực địa -Xử lí thông tin: tổng hợp, phân tích dữ liệu. -Xây dựng sản phẩm: tập hợp các kết quả thành một sản phẩm cuối cùng. Bước 4: Thu thập kết quả, giới thiệu sản phẩm trước tập thể lớp. - Kết quả thực hiện dự án có thể được viết dưới dạng dạng ấn phẩm (bản tin, báo, áp phích, thu hoạch, báo cáo) và có thể được trình bày trên Power Point, hoặc thiết kế thành trang Web, bản đồ, tranh ảnh, mô hình, đóng vai diễn kịch, kể chuyện - Tất cả học viên cần được tạo điều kiện để trình bày kết quả cùng với kiến thức mới mà họ đã tích lũy thông qua dự án (theo nhóm hoặc cá nhân). - Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các nhóm người học, giới thiệu trước lớp, trong trường hay ngoài xã hội. Bước 5: Đánh giá kết quả dự án, rút kinh nghiệm. -Học sinh rút ra những bài học từ việc học theo dự án: đã học được gì? Hình thành được những thái độ tích cực nào? Có hài lòng về kết quả thu được không? Đã gặp những khó khăn gì và đã giải quyết như thế nào? Những cảm nhận của cá nhân sau khi thực hiện xong một dự án. -Giáo viên: đánh giá quá trình thực hiện và kết quả dự án dựa trên những sản phẩm thu được, tính khúc chiết và hợp lý trong cách thức trình bày của các em. Hướng dẫn người học rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án tiếp theo. *Có thể tóm tắt qui trình theo sơ đồ sau: Xây dựng ý tưởng dự án Lập kế hoạch dự án, phiếu hoạt động nghiên cứu, thang điểm, đáp án. Tổ chức nhóm, phân vai Triển khai dự án cho học sinh Giao nhiệm vụ cho học sinh Phát tài liệu hỗ trợ cho học sinh Theo dõi, đôn đốc kịp thời Tổ chức thực hiện dự án Xử lí thông tin phản hồi Trình bày sản phẩm Nghiệm thu dự án Góp ý nhận xét Đánh giá, cho điểm Kết quả sản phẩm 2. Những bài học kinh nghiệm để dạy học dự án thành công: - Việc phân chia các bước trong dạy học dự án chỉ có tính tương đối. Trong thực tế chúng có thể xen kẽ và thâm nhập lẫn nhau. - Giáo viên phải phác họa trước các ý tưởng cơ bản của dự án. Nếu không bám sát vào mục tiêu dạy học, mục đích của dự án sẽ mơ hồ và kết quả học tập có thể bị hiểu sai. - Hãy để cho nội dung đào tạo định hướng việc lựa chọn và thiết kế dự án. Dựa vào mục đích, mục tiêu và chuẩn kiến thức, kĩ năng; giáo viên sẽ lựa chọn các bài học cần ưu tiên trong chương trình. Khi thiết kế dự án, phải chắc chắn rằng việc lập kế hoạch hành động sẽ giúp cho người học xác định được mục tiêu học tập dự kiến. - Giáo viên nên luôn nhớ rằng mình là người hướng dẫn và hỗ trợ, không làm thay mà là tạo điều kiện cho học viên làm việc. - Giáo viên cần đặt câu hỏi cho người học suy nghĩ và thử thách họ. Nên lựa chọn những câu hỏi định hướng một cách cẩn thận để người học tiếp thu được những kiến thức cần thiết trong chương trình. - Hãy nhớ kiểm tra những kỹ năng cần thiết, kiểm tra tư duy của học sinh. Việc kiểm tra và tự kiểm tra, điều chỉnh cần được thực hiện kịp thời trong tất cả giai đoạn của dự án. - Trong suốt dự án, nên tạo nhiều cơ hội để đánh giá và kiểm soát sự tiến bộ của học sinh. Sau mỗi dự án cần đánh giá và rút kinh nghiệm nghiêm túc cho lần sau có kết quả tốt hơn. VI. Đánh giá dự án 1.Các yêu cầu bắt buộc phải đạt được với một dự án - Dự án phải gắn với nội dung dạy học của chương trình. - Dự án phải gắn với thực tiễn đời sống. - Thiết kế được các hoạt động (việc làm) cụ thể cho người học. - Qua hoạt động của dự án người học tiếp thu được kiến thức của môn học. - Có tính khả thi (phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của người học). - Có các sản phẩm cụ thể. 2. Các tiêu chí đánh giá: đạt: 25-30; không đạt: dưới 25. STT Tiêu chí Điểm Ghi chú 1 2 3 4 5 1 Những kiến thức, kĩ năng thu được sau dự án 2 Lượng kiến thức gắn với môn học trong dự án 3 Tạo điều kiện cho mọi thành viên tham gia 4 Chỉ rõ những công việc người học cần làm 5 Tính hấp dẫn với người học của dự án 6 Phù hợp với điều kiện thực tế 7 Phù hợp với năng lực của người học 8 Áp dụng công nghệ thông tin 9 Sản phẩm có tính khoa học 10 Sản phẩm có tính thực tiễn, thiết thực 3.Một dự án tốt: 1. Nhiệm vụ của dự án phù hợp với khả năng thực hiện của người học. 2. Dự án tập trung vào những nội dung học tập quan trọng, cốt lõi của chương trình. 3. Các nhiệm vụ của dự án kích thích được cảm hứng, say mê của người học. 4. Người học được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để thực hiện công việc có chất lượng tốt. 5. Phát huy tối đa năng lực cá nhân của người học khi họ đảm nhận những vai trò khác nhau và hợp tác làm việc trong các nhóm. 6. Dự án phải gắn với đời sống thực tế của người học. Người học có điều kiện để tiếp xúc với những đối tượng thực tế, các nguồn lực cộng đồng, tham khảo các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu. 7. Kết quả của dự án được thể hiện kết tinh trong sản phẩm của người học. Ngay từ khi triển khai dự án, các kết quả dự kiến phải được làm rõ và luôn được rà soát nhiều lần. 8. Người học có điều kiện thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua báo cáo và sản phẩm. 9.Dự án có các hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên. 10. Dự án có sự tham gia của công nghệ hiện đại. Người học được tiếp cận với nhiều công nghệ khác nhau để hỗ trợ việc phát triển kỹ năng tư duy và tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt. VII. Những ưu điểm, hạn chế và khó khăn khi thực hiện dạy học theo dự án 1. Ưu điểm: Các đặc điểm của DHDA đã thể hiện những ưu điểm của phương pháp dạy học này. Có thể tóm tắt những ưu điểm cơ bản sau đây của dạy học theo dự án: -Gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội; -Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học; -Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm; -Phát triển khả năng sáng tạo; -Rèn luyện năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp; -Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn; -Rèn luyện năng lực cộng tác làm việc(sự hợp tác làm việc nhóm) ; -Phát triển năng lực đánh giá. 2. Hạn chế - Dạy học dự án đòi hỏi nhiều thời gian. Đây là trở ngại lớn nhất, nếu không được bố trí thời gian hoặc giáo viên không có sự linh hoạt thì buộc những người thực hiện phải làm việc ngoài giờ. Điều này lí giải tại sao một phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm như dạy học dự án lại rất khó đi vào thực tiễn dạy học ở nước ta. - Không thể áp dụng dạy học dự án tràn lan mà chỉ có thể áp dụng với những nội dung nhất định trong những điều kiện cho phép. Dạy học dự án không thể thay thế phương pháp thuyết trình trong việc truyền thụ những tri thức lý thuyết hay việc thông báo thông tin. - Dạy học dự án đòi hỏi có sự chuẩn bị và lên kế hoạch thật chu đáo thì mới lôi cuốn được người học tham gia một cách tích cực. - Hoạt động thực hành, thực tiễn khi thực hiện dạy học dự án đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp. - Dạy học dự án khó áp dụng ở cả bậc đại học cũng như trung học, tiểu học. 3. Những khó khăn khi dạy học dự án: * Người học thường gặp khó khăn: - Xác định một dự án, thiết kế các hoạt động và lựa chọn phương pháp thích hợp. - Thiết lập mục tiêu rõ ràng cho các giai đoạn khác nhau của dự án. - Tiến hành điều tra, tìm những câu hỏi để thu thập thông tin một cách khoa học. - Quản lý thời gian, giữ đúng thời hạn cho từng công việc và khi kết thúc dự án. - Phối hợp và hợp tác trong nhóm. * Giáo viên thường gặp khó khăn: - Muốn hiểu đúng và đầy đủ về dạy học dự án. - Thiết kế một dự án vừa gắn với nội dung dạy học vừa gắn với thực tiễn đời sống. - Tổ chức thực hiện, theo dõi dự án, giám sát tiến độ, quản lý lớp học. - Đưa ra phản hồi và hỗ trợ khi cần thiết. - Sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ dự án. - Thiết kế các tiêu chí đánh giá cho một dự án cụ thể. * Một số lưu ý khi dạy học theo dự án. -DHTDA không đơn thuần là "làm thí nghiệm" trong phòng thí nghiệm mà dự án phải gắn với thực tiễn, thời sự hấp dẫn học sinh. -Nội dung dự án phải bám sát chương trình học và mang tính liên môn. -Học sinh phải đối mặt với thách thức của tình huống(mơ hồ, phức tạp, không tiên liệu trước được). -Đảm bảo phát triển các kĩ năng(làm việc theo nhóm, giao tiếp, tư duy bậc cao, tự tổ chức, UDCNTT) cho học sinh. -Dự án có thể chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học và có độ dài khoảng 1 đến 2 tuần, hoặc có thể vượt ra ngoài phạm vi lớp học và kéo dài trong suốt khóa học, năm học. VIII. Kết luận. DHDA ra đời đã lâu và được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thường xuyên sử dụng. Nhưng ở Việt Nam, giáo viên và học sinh chỉ mới được tiếp cận và sử dụng phương pháp dạy học này trong những năm gần đây. Trong cách dạy và học mới này, vai trò và nhiệm vụ của cả giáo viên và học sinh điều phải thay đổi. So với phương pháp dạy học truyền thống, sự thay đổi này quá lớn khiến giáo viên và học sinh gặp không ít thách thức và khó khăn. Tuy nhiên, đây là một phương pháp dạy học tích cực, phát huy tối đa tính chủ động và dân chủ của học sinh thông qua việc yêu cầu học sinh thực hiện các dự án mô phỏng với các dự án có thật trong xã hội để lĩnh hội kiến thức bài học. Như vậy phương pháp dạy học này có vai trò rất lớn trong việc thực hiện dạy học tích cực.Có thể khái quát tác dụng của dạy học dự án như sau: Dạy học dự án làm cho nội dung học tập trở nên có ý nghĩa hơn Dạy học dự án góp phần đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi phương thức đào tạo Dạy học dự án tạo ra môi trường thuận lợi cho người học rèn luyện và phát triển Dạy học dự án phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của người học Dạy học dự án giúp người học phát triển khả năng giao tiếp. B. THỰC NGHIỆM: Vận dụng dạy học theo dự án ở phần "Tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai" đối với cuộc sống của con người. -Nhóm I: Tìm hiểu tác động của cách mạng khoa học - kĩ thuật đến cuộc sống của con người. -Nhóm II: Tìm hiểu Việt Nam đã ứng dụng những thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật vào công cuộc xây dựng đất nước và phục vụ cuộc sống con người như thế nào? -Nhóm IV: Nêu các giải pháp để hạn chế những tác động tiêu cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật. Trong các giải pháp đó địa phương, trường, bản thân em đã thực hiện được những giải pháp nào? Bước 2. Các nhóm xây dựng đ