Cuộc Thi Tìm Hiểu 1010 Năm Đăng Ký / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Channuoithuy.edu.vn

Cuộc Thi Trực Tuyến “Tìm Hiểu 1010 Năm Thăng Long

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010 – 2023), chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội”, gồm 2 nội dung trắc nghiệm và tự luận.

Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 18 câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử, truyền thống văn hóa, di sản, di tích và con người Thăng Long – Hà Nội. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa là 20 phút. Hết thời gian quy định phần mềm tự động nộp bài.

Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Phần thi tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận. Nội dung tập trung đề xuất các ý tưởng, giải pháp cho công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”. BTC cũng cho biết, có thể thi thử nhiều lần trước khi thi chính thức.

Phần thi tự luận, người dự thi trả lời 02 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết có số lượng 1000 từ trở lên cho 01 câu, 2.000 từ trở lên cho 02 câu hỏi thi. Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 30/10/2020 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử font chữ Times New Roman cỡ chữ 14, theo các định dạng sau: .doc, .docx).

Cuộc thi là dịp để các tầng lớp nhân dân sinh sống, làm việc Thủ đô ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả dân tộc.

Đồng thời cuộc thi tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, về kho tàng di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội của các tầng lớp nhân dân, nhằm tiếp thêm động lực, phát huy hơn nữa vị thế của Thủ đô trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới của nhân dân thủ đô được phát huy; phấn đấu xây dựng Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Chính Thức Cuộc Thi Trực Tuyến “Tìm Hiểu 1010 Năm Thăng Long

Ngày 1-9, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động, chính thức khởi động trên trang web https://timhieu1010namthanglonghanoi.hanoi.gov.vn.

Cuộc thi dành cho các tầng lớp nhân dân sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 2 nội dung trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 18 câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử, truyền thống văn hóa, di sản, di tích và con người Thăng Long – Hà Nội.

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa là 20 phút. Hết thời gian quy định, phần mềm tự động nộp bài. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi, gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Phần thi tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận. Nội dung tập trung đề xuất các ý tưởng, giải pháp cho công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, phát huy giá trị Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình. Người dự thi cần đăng ký tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu, bảo đảm thông tin chính xác theo giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Ban Tổ chức lưu ý, mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu đảm bảo các thông tin chính xác theo Giấy khai sinh/Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.Phần mềm cuộc thi sẽ mở trước thời gian cuộc thi chính thức diễn ra 5 ngày để người dự thi đăng ký tài khoản và thi thử. Hết thời gian thi thử, các kết quả sẽ bị xoá bỏ để cuộc thi chính thức diễn ra.

Vòng sơ loại Cuộc thi sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 30/10/2020. Vòng Chung khảo sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 9/11/2020. Thời gian trao giải dự kiến trong tháng 11/2020.Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải tập thể – trao cho các đơn vị có tỷ lệ người dự thi cao và chất lượng tốt có 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 15 giải Khuyến khích.

Giải cá nhân có 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải Khuyến khích. Trong trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau, BTC sẽ tính điểm ưu tiên theo thứ tự: Thời gian thi trắc nghiệm, thời gian thi tự luận, điểm phần thi tự luận.

Theo BTC, cuộc thi là dịp để các tầng lớp Nhân dân Thủ đô ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả dân tộc.

Đồng thời, cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, về kho tàng di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội của các tầng lớp nhân dân, nhằm tiếp thêm động lực, phát huy hơn nữa vị thế của Thủ đô trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới của nhân dân thủ đô; phấn đấu xây dựng Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.

D.Hà

Lê Thị Lượt

Tham Gia Trực Tuyến Cuộc Thi “Tìm Hiểu 1010 Năm Thăng Long

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” gồm 2 nội dung trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 18 câu hỏi thuộc lĩnh vực lịch sử, truyền thống văn hóa, di sản, di tích và con người Thăng Long – Hà Nội.Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa là 20 phút. Hết thời gian quy định phần mềm tự động nộp bài. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.Phần thi tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận. Nội dung tập trung đề xuất các ý tưởng, giải pháp cho công cuộc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, sản phẩm du lịch của Thủ đô tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.Theo BTC, người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu đảm bảo các thông tin chính xác theo Giấy khai sinh/Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.Phần mềm cuộc thi sẽ mở trước thời gian cuộc thi chính thức diễn ra 5 ngày để người dự thi đăng ký tài khoản và thi thử. Hết thời gian thi thử, các kết quả sẽ bị xoá bỏ để cuộc thi chính thức diễn ra.Vòng sơ loại Cuộc thi sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 30/10/2020. Vòng Chung khảo sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 9/11/2020. Thời gian trao giải dự kiến trong tháng 11/2020.Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải tập thể – trao cho các đơn vị có tỷ lệ người dự thi cao và chất lượng tốt có 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 15 giải Khuyến khích.Giải cá nhân có 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 10 giải Khuyến khích. Trong trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau, BTC sẽ tính điểm ưu tiên theo thứ tự: Thời gian thi trắc nghiệm, thời gian thi tự luận, điểm phần thi tự luận.Theo BTC, cuộc thi là dịp để các tầng lớp Nhân dân Thủ đô ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của cả dân tộc.

Đồng thời, cuộc thi cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, về kho tàng di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội của các tầng lớp nhân dân, nhằm tiếp thêm động lực, phát huy hơn nữa vị thế của Thủ đô trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới của nhân dân thủ đô; phấn đấu xây dựng Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Cv Về Việc Tham Gia Cuộc Thi Trực Tuyến “Tìm Hiểu 1010 Năm Thăng Long

CV về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long-Hà Nội”

Thực hiện Công văn số 2592/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long-Hà Nội”;

– Đối tượng: Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

– Hình thức thi: Tham gia thi trực tuyến trên website cuộc thi từ ngày 25/8/2020.

– Nội dung thi: Gồm 2 phần: Thi Trắc nghiệm và Tự luận

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm./.

Download CV tổ chức cuộc thi tìm hiểu 1010 năm TL – HN(13.08.2020_16h49p14)_signed.pdf

Download KH 356KH-VHTT.pdf

Nhấn nút Download để tải tài liệu