Xu Hướng 10/2023 # Tìm Hiểu Chính Sách # Top 17 Xem Nhiều | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Tìm Hiểu Chính Sách # Top 17 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tìm Hiểu Chính Sách được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hỏi: Tôi nhập ngũ năm 1978, trực tiếp tham gia chiến đấu tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, sau đó về phục viên ngày 30/5/1985. Tiếp đó, tôi tham gia Công an xã với thời gian công tác 4 năm 7 tháng. Vậy, trường hợp của tôi có được tính hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không và thời gian công tác tại Công an xã có được tính nối để hưởng chế độ không?

Trả lời: Tại Điều 4 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định cách tính thời gian hưởng chế độ như sau: Thời gian tính hưởng chế độ đối với quân nhân là thời gian thực tế công tác trong Quân đội; đối tượng là Công an xã thời gian tính hưởng chế độ là thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trường hợp, đối tượng có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc các nhóm đối tượng khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu thời gian tham gia Công an xã, ông có trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn và thời gian theo quy định thì được cộng thời gian công tác trong Quân đội với thời gian tham gia Công an xã có trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để tính hưởng chế độ. Nếu thời gian tham gia Công an xã không trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thì ông chỉ được tính hưởng chế độ đối với thời gian thực tế công tác trong Quân đội từ năm 1978 đến tháng 5/1985.

Phòng NCTH/Cục Chính sách 

Tìm Hiểu Chính Sách, Pháp Luật Về Bình Đẳng Giới

Trả lời:

* Theo Điều 5 của Luật Bình đẳng giới quy định 8 thuật ngữ về bình đẳng giới.

Nội dung như sau:

1. Giới: chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.

2. Giới tính: chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ.

3. Bình đẳng giới: là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

4. Định kiến giới: là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.

5. Phân biệt đối xử về giới: là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

6. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới: là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh

7. Hoạt động bình đẳng giới: là hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới.

8. Chỉ số phát triển giới (GDI): là số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ trung bình, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người của nam và nữ

* Ví dụ minh họa:

– Về định kiến giới:

Ông bà ngày xưa có câu “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, rõ ràng quan niệm này cho thấy việc xem trọng con trai: 1 con trai thì có, 10 con gái cũng như không. Mặc dù đó là quan niệm sai lầm nhưng còn nặng trong tư tưởng của mỗi người dân Á Đông cả trong xã hội hiện đại. Chính vì lẽ đó mà áp lực về việc sinh con trai đối với các gia đình vẫn còn tồn tại, nhiều gia đình sinh quá số con theo khả năng nuôi dưỡng của mình và trái với chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình cũng vì muốn có thêm con trai. Ngay trong đội ngũ giáo viên là những người đi dạy người, tuyên truyền về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình nhưng cũng có không ít giáo viên vi phạm pháp lệnh dân số không phải vì vỡ kế hoạch mà vì định kiến giới, muốn sinh con trai.

– Về giới tính:

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009, tỷ lệ sinh giảm từ 2,33 con/phụ nữ vào năm 1999 xuống còn 2,03 con/phụ nữ vào năm 2009. Với mỗi quốc gia, dự báo dân số trong tương lai có ý nghĩa quyết định tới mọi lĩnh vực, đặc biệt là việc hoạch định chính sách, chiến lược. Việt Nam vẫn là nước có qui mô dân số lớn thứ 13 trên thế giới, chất lượng dân số còn hạn chế, chỉ số phát triển con người vẫn ở mức thấp, tầm vóc, thể lực còn hạn chế… Đặc biệt, tỷ số chỉ số giới tính ở Việt Nam đang trải qua thời kỳ gia tăng bất thường, liên tục và ở mức đáng báo động, từ 106,2 bé trai vào năm 2000 lên tới 110,5 bé trai vào năm 2009. Việc lựa chọn giới tính thai nhi cho thấy sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, định kiến giới tính.

Câu 2: Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là gì? Nêu các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực? Trả lời:

* Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới: Là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.

* Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực như sau:

– Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm:

a. Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

b. Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

– Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm:

a. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật;

b. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật.

– Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm:

a. Quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động;

b. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ;

c. Người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.

– Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm:

a. Quy định tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, đào tạo;

b. Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ dạy nghề theo quy định của pháp luật.

– Những biện pháp khác

a. Quy định tỷ lệ nam, nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia, thụ hưởng;

b. Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực cho nữ hoặc nam;

c. Hỗ trợ để tạo điều kiện, cơ hội cho nữ hoặc nam;

d. Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù cho nữ hoặc nam;

đ. Quy định nữ được quyền lựa chọn trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam;

e. Quy định việc ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam;

Câu 3: Nêu những quy định về nội dung và mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động? Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, chế độ nghỉ thai sản được quy định như thế nào ?

Trả lời:

* Mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phân công công việc mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc chênh lệch về mức tiền lương, tiền công của những người lao động có cùng trình độ, năng lực vì lý do giới tính.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

– Áp dụng các điều kiện khác nhau trong tuyển dụng lao động nam và lao động nữ đối với cùng một công việc mà nam, nữ đều có trình độ và khả năng thực hiện như nhau, trừ trường hợp áp dụng biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới hoặc đối với các nghề nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật;

– Từ chối tuyển dụng hoặc tuyển dụng hạn chế lao động nam hoặc lao động nữ vì lý do giới tính, trừ trường hợp áp dụng biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; sa thải hoặc cho thôi việc người lao động vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.

* Chế độ nghỉ thai sản hiện hành theo quy định của Luật lao động

1. Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng do Chính phủ quy định, tuỳ theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày.

2. Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoản 1, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động. Người lao động nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khoẻ và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc.

Câu 4: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2023 đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị? Bằng hiểu biết của mình hãy nêu tên đầy đủ của các vị lãnh đạo nữ cấp cao hiện nay của Đảng và Nhà Việt Nam (gồm: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chính phủ, các Bộ trưởng) Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2351/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2023 với mục tiêu, chỉ tiêu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị như sau:

* Mục tiêu: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

* Chỉ tiêu:

– Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2023 – 2023 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2023 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2023 – 2023 trên 35%.

– Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2023 đạt 80% và đến năm 2023 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ. – Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2023 đạt 70% và đến năm 2023 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

* Các vị lãnh đạo nữ cấp cao hiện nay của Đảng, Nhà nước ta hiện nay là:

– Bộ Chính trị: Đồng chí Tòng Thị Phóng

– Ban Bí thư: + Đồng chí Hà Thị Khiết

+ Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

– Quốc hội: + Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch QH

+ Đồng chí Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch QH

– UBTVQH: + Đồng chí Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội + Đồng chí Nguyễn Thị Nương – Trưởng Ban Công tác đại biểu

– Phó Chủ tịch nước: Đồng chí Nguyễn Thị Doan

– Chính phủ: + Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế

Câu 5: Từ những tình huống, câu chuyện thực tế trong cuộc sống, hãy viết một bài tối đa 1.500 từ về cá nhân hoặc tập thể điển hình hoặc chia sẻ câu chuyện, sự kiện ấn tượng trong việc thực hiện bình đẳng giới .

Trả lời:

Tôi có dịp được xem đoạn phim tại Ấp Bắc – huyện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp, anh Sơn được xem là người đầu tiên trong ấp đem đồ ra bờ sông để giặt mà không chỉ giặt đồ cho anh mà cho cả gia đình anh nữa.

Theo câu chuyện trên đoạn video đó, lần đầu tiên anh rất ngại, mỗi lần đi giặt đồ như thế anh thường làm lén lén có thể đi vào sáng sớm tinh mơ hoặc vào lúc trưa mọi người không ai để ý vì rất ngại và rất mắc cỡ vì sợ mọi người nhìn thấy.

Câu 6: Theo anh/ chị, bản thân và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi anh chị đang sinh sống nên làm gì để thực hiện bình đẳng giới được tốt hơn .

Trả lời:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước các cấp đối với công tác phụ nữ, nhằm phấn đấu đến năm 2023, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực có sự bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, tạo đà cho sự thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2023. Về cơ bản, bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.

– Rà soát các quy định của Đảng và Nhà nước về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu. Xác định những bất hợp lý và bất lợi đối với phụ nữ khi thực hiện những quy định này để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Bình đẳng giới.

– Nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực của cuộc sống thông qua tăng cường sự tham gia lãnh đạo và quản lý của phụ nữ; thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ; lồng ghép cơ chế, chính sách cụ thể về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ. Thực hiện công tác quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện.

– Xây dựng cơ chế đảm bảo thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các quá trình ra quyết định và tăng tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2023. Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở và từng cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm cho nữ cán bộ, công chức tham gia quản lý nhà nước.

– Tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về công tác cán bộ nữ, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đa dạng hóa các hình ảnh của nữ giới với các vai trò và nghề nghiệp khác nhau.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, trước hết là quy định về độ tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm.

– Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án nâng cao năng lực.

– Giảm chi phí tiếp cận việc làm và thời gian tìm việc của người lao động thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin về thị trường lao động, tư vấn về việc làm và về cơ hội đầu tư. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động và đào tạo nghề có tách biệt theo giới tính. Có các biện pháp cụ thể để khuyến khích đầu tư vào việc cung cấp thông tin về thị trường lao động.

– Tiếp tục hoàn thiện chính sách và mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, nhất là đối với nhóm lao động mới; thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của nữ giới và nam giới tham gia bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp, chú ý nhóm dễ bị tổn thương (như lao động di cư, lao động nghèo ở vùng nông thôn, vùng dân tộc).

– Bảo đảm các điều kiện để phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng giới các nguồn lực kinh tế (như đất canh tác, các nguồn vốn tín dụng, thông tin thị trường, thông tin về luật pháp, chính sách), bình đẳng về cơ hội tham gia sản xuất kinh doanh.

– Các chính sách, chương trình đào tạo nghề cần tập trung vào khu vực nông thôn, vùng dân tộc; thu hút nhiều lao động nữ; nâng cao tay nghề, kỹ năng, cách quản lý, kinh doanh phát triển tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng cũng như phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống dân cư ở nông thôn. Có chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là cơ sở thu hút nhiều lao động nữ. Tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng hệ thống cơ sở dạy nghề.

– Bảo đảm các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm sử dụng ngân sách nhà nước thu hút nhiều học viên nữ. Xác định và bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu về nữ trong việc bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo cho người dân ở khu vực nông thôn và ven đô thị, vùng dân tộc, hỗ trợ họ áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và chế biến.

– Có chính sách ưu đãi đối với phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất. Xây dựng chính sách nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ đối với phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường các dự án kinh tế hỗ trợ cho các đối tượng phụ nữ ở những vùng khó khăn; phát triển các mô hình kinh tế trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và triển khai các biện pháp cần thiết để khắc phục tình trạng thiếu việc làm của phụ nữ ở nông thôn.

– Xây dựng và thực hiện chính sách đặc thù đối với lao động nữ làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xã, biên giới và là người dân tộc thiểu số.

– Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với lao động nữ nhằm bảo đảm tính hiệu quả, công bằng trong chính sách đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và chế độ nghỉ hưu.

– Đưa nội dung về bình đẳng giới vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục, đặc biệt ở các cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học. Đưa nội dung về giới vào các chương trình bồi dưỡng về quản lý nhà nước, đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

– Có những chính sách đặc thù cho một số nhóm đối tượng: chính sách, chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt có chính sách khuyến khích đối với trẻ em gái, phụ nữ nông thôn và vùng dân tộc thiểu số; chính sách đặc thù cho giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện khó khăn; chính sách thu hút giáo viên tiểu học và mầm non là nam giới.

– Vận động mọi gia đình động viên con em trong độ tuổi đi học, đặc biệt quan tâm giũp đỡ và tạo mọi điều kiện tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xoá mù chữ, thực hiện tốt chính sách giáo dục đối với vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

– Rà soát để xóa bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong hệ thống sách giáo khoa hiện nay.

– Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành giáo dục; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt theo giới tính, dân tộc ở các cấp học, bậc học.

– Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới. Đặc biệt, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản linh hoạt, dễ tiếp cận và miễn phí đối với phụ nữ và nam giới vùng dân tộc.

– Mở rộng mạng lưới tư vấn về sức khỏe sinh sản cho nam giới. Tăng cường đào tạo bác sỹ chuyên khoa nam tại các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh và cấp huyện.

– Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới. Tăng cường sự tham gia của nam giới vào việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Mở rộng các hoạt động truyền thông đối với người chưa thành niên về sức khỏe tình dục, tránh thai an toàn.

– Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị cho ngành y tế, nhất là các trạm y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng. Đặc biệt quan tâm bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

– Yêu cầu các cơ quan, đơn vị hàng năm có kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công chức; Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người dân tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

– Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và đặc biệt trong đào tạo sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại cho cán bộ làm công tác y tế.

– Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành y tế.

– Nâng cao nhận thức về giới cho người sản xuất các sản phẩm văn hóa, thông tin. Xóa bỏ các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới trong các sản phẩm văn hóa, thông tin.

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng khu vực.

– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động và sản phẩm văn hóa, thông tin từ góc độ giới.

– Đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, trong đó chú trọng tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình.

– Chú trọng xây dựng mô hình các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực, thu hút sự tham gia tích cực của nam giới vào các hoạt động này.

– Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình tư vấn, hỗ trợ phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và buôn bán người; nhân rộng các mô hình thành công.

– Bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt ở thôn, xóm, cụm dân cư. Xây dựng mạng lưới chuyên gia về giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá và lồng ghép giới cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia hoạch định chính sách và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tổ chức các đợt tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới cho thành viên ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

Thi ‘Tìm Hiểu Chính Sách, Pháp Luật Đối Với Lao Động Nữ”

Tin xem nhiều

Thi ‘Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” Từ ngày 10/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” trong đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3/2023.Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2023), 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. ​

Theo bà Nguyễn Thị Thái, Trưởng ban Nữ công CĐNHVN, cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng; nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Cuộc thi được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, cán bộ, đoàn viên, người lao động có cơ hội nắm bắt, hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bản thân và của người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi trực tuyến phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và cần được áp dụng rộng rãi, thường xuyên.

Gần 150 câu hỏi tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ bao gồm các lĩnh vực trong Luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới… đã được Ban Nữ công CĐNHVN xây dựng và đăng tải trên website Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Các câu hỏi được thiết kế rõ ràng, bao quát và thiết thực gắn liền với quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thể hiện rõ những ưu việt trong chế độ đãi ngộ với lao động nữ.

Chị Thảo Minh nữ đoàn viên Thời báo Ngân hàng chia sẻ, chị rất háo hức với cuộc thi này. Ngay từ khi Ban nữ công CĐNHVN có kế hoạch phát động cuộc thi chị đã lên mạng đọc tài liệu, câu hỏi và hướng dẫn của cuộc thi. Thông qua việc tìm hiểu các câu hỏi chị đã nắm bắt được rõ hơn về quyền và lợi ích của nữ lao động. Không chỉ có thế, với những kiến thức nắm được, chị sẵn sàng làm cầu nối tư vấn pháp luật, chính sách lao động nữ… để giúp đỡ những lao động nữ trong và ngoài ngành.

Phát triển bởi

Tìm Hiểu Sách Kinh Thánh

Chia sẻ

Từ “Sách Kinh Thánh”, “Sách Thánh”, ‘Kinh Thánh” xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ. Ta Biblia (τὰ βιβλία) trong tiếng Hy Lạp là danh từ  số nhiều, có nghĩa là “những quyển sách” hay “những cuộn sách”. Khi từ này được tiếng Latinh dùng lại, nó chuyển nghĩa thành danh từ số ít và có nghĩa là “quyển sách”. Do đó, nguồn gốc của từ này cho ta biết rằng Kinh Thánh là một bộ sưu tập nhiều quyển sách; nhưng đồng thời, từ này cũng cho thấy đây là một quyển sách quan trọng đến nỗi không có từ nào khác có thể chuyển tải được ý nghĩa ngoài từ “Quyển Sách”.

Kinh Thánh chia làm mấy phần và tỉ lệ giữa các phần đó như thế nào trong Kinh Thánh?

Kinh Thánh Kitô giáo được chia thành 2 phần chính: Cựu Ước và Tân ước. Từ “ước” có nghĩa là giao ước. Những quyển sách đầu tiên của Kitô giáo đề cập đến giao ước “cũ” hay giao ước “đầu tiên” giữa Thiên Chúa và dân của Người là Israel, và giao ước mới. Cựu ước gồm những diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân người suốt nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giêsu đến. Tân Ước diễn tả tương quan mới mà Thiên Chúa đã khởi sự với con người ngang qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu và thiết lập giáo hội nhờ Chúa Thánh Thần.

Khi chúng ta để ý đến tỉ lệ phân chia giữa Cựu Ước và Tân Ước, ta thấy rằng, Cựu Ước dài hơn Tân Ước ít nhất 3 lần. Cựu Ước là một bộ gồm 46 sách riêng biệt vốn được viết trong nhiều thế kỷ.Tân Ước có 27 quyển và chỉ được viết trong một vài thập kỷ.

Công Tùng SJ

Chuyển ngữ theo Stephen J. Binz,  A Catholic Guide to Studying Scripture

Bhxh Tỉnh: Thi Tìm Hiểu Chính Sách Pháp Luật Về Bhxh, Bhyt, Bhtn

Ngày 30/5, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo hình thức thi trực tuyến tại trụ sở Bưu điện tỉnh và BHXH các huyện.

Cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hình thức thi trực tuyến.

Tham gia cuộc thi có 243 thí sinh dự thi là cán bộ, nhân viên, người lao động cơ quan bưu điện, nhân viên các đại lý thu thuộc trung tâm y tế huyện, UBND, trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh làm bài thi theo hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính có kết nối internet theo phần mềm bộ đề câu hỏi được ban tổ chức thiết kế sẵn. Nội dung dự thi là các quy định cơ bản về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và trách nhiệm của đại lý thu, cơ quan bưu điện trong việc tổ chức tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tổ chức chi trả, quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Sau thời gian thi 5 ngày, ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi. Về cơ cấu giải thưởng gồm: Giải cá nhân: 1 giải nhất trị giá 6 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 4 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 2 triệu đồng. Giải tập thể: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng.

Thúy Hằng – Thành Luân

Bài Dự Thi “Tìm Hiểu Chính Sách Pháp Luật Về Bình Đẳng Giới”

BÀI DỰ THI

Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Trả lời: Theo Điều 5 của luật bình đẳng giới quy định 8 thuật ngữ về bình đẳng giới. Nội dung như sau: 1. Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội. 2. Giới tính chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ. 3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 4. Định kiến giới là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ. 5. Phân biệt đối xử về giới là việc hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, vị trí của nam và nữ, gây bất bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 6. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được. 7. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. 8. Hoạt động bình đẳng giới là hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới. 9. Chỉ số phát triển giới (GDI) là số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ trung bình, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người của nam và nữ

Ví dụ: Về định kiến giớiÔng bà ngày xưa có câu “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, rõ ràng quan niệm này cho thấy việc xem trọng con trai: 1 con trai thì có, 10 con gái cũng như không. Mặc dù đó là quan niệm sai lầm nhưng còn nặng trong tư tưởng của mỗi người dân Á đông cả trong xã hội hiện đại. Hoặc “Đàn ông xây nhà, đàn bà bay thẳng cánh”Ví dụ: Về giới tínhTheo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009, tỷ lệ sinh giảm từ 2,33 con/phụ nữ vào năm 1999 xuống còn 2,03 con/phụ nữ vào năm 2009……. ở mức thấp, tầm vóc, thể lực còn hạn chế… Đặc biệt, tỷ số chỉ số giới tính ở Việt Nam……, từ 106,2 bé trai vào năm 2000 lên tới 110,5 bé trai vào năm 2009. Việc lựa chọn giới tính thai nhi cho thấy sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, định kiến giới tính.Câu 2. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là gì? Nêu các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên từng lĩnh vực (15 điểm)?Theo Luật Bình đẳng giới của Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 10 số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006, khoản 6 Điều 5 giải thích rõ:Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ

Cập nhật thông tin chi tiết về Tìm Hiểu Chính Sách trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!