Xu Hướng 3/2023 # Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta # Top 5 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sự phát triển nhận thức về đường lối đối ngoại của Đảng ta

Sau hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích to lớn, đưa đến những thay đổi về chất trong thế và lực của đất nước. Theo lời của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay trên trường quốc tế.”[1] Để có được kết quả như vậy, nguyên nhân trước hết là do Đảng ta đã hình thành và phát triển được nhiều tư duy, nhận thức mới, đã chuyển được tư duy và nhận thức mới đó vào chủ trương, chính sách và đã quyết tâm chỉ đạo quá trình triển khai sự nghiệp đổi mới toàn diện. Đặc biệt, trong bối cảnh chung đó, công tác đối ngoại “đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành một điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước ta.”[2] Điều này cho thấy tầm quan trọng của (i) những nhận thức và tư duy mới về đường lối và chính sách đối ngoại mà Đảng ta đã đạt tới trong tiến trình đổi mới từ năm 1986 đến nay và (ii) những bước đi đúng đắn trong chỉ đạo và triển khai chính sách đối ngoại được xây dựng trên cơ sở tư duy và nhận thức mới.

Những nhận thức đã rõ của Đảng ta về đường lối và chính sách đối ngoại cho đến thời điểm hiện nay gồm các điểm chính sau:

1. Mục tiêu

Từ Đại hội XI đến nay, lợi ích quốc gia – dân tộc đã chính thức trở thành mục tiêu của chính sách đối ngoại. Văn kiện Đại hội ghi rõ trong phần phương hướng và nhiệm vụ đối ngoại là phải “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc.”[3] Qua đó, Đảng ta khẳng định: Thứ nhất, lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc là đồng nhất; thứ hai, lợi ích quốc gia – dân tộc của Việt Nam được xác định trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, không phải là những lợi ích dân tộc vị kỷ, hẹp hòi; thứ ba, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc phải là nguyên tắc tối cao của mọi hoạt động đối ngoại, lợi ích quốc gia – dân tộc phải là tối thượng, là tiêu chí hàng đầu đánh giá hiệu quả của mọi hoạt động đối ngoại.

Cách Viết Bài Tiểu Luận Đường Lối Cách Mạng Của Đảng

Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng

Là môn học thuộc về đường lối chính trị của Đảng nên đa số các bạn sinh viên luôn cảm thấy khô khan và gặp không ít khó khăn khi làm tiểu luận đường lối cách mạng. Để viết tốt một tiểu luận đường lối cách mạng, bạn cần ghi nhớ rõ các bước sau đây:

Bước 1: Nắm rõ cấu trúc bài tiểu luận

Bài tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam yêu cầu một sự trình bày trang trọng, gọn gàng, và không quá cầu kỳ. Cấu trúc của bài tiểu luận này bao gồm 11 phần đầy đủ như sau:

Lưu ý: Bắt đầu của từng phần cần được trình bày ở một trang mới. Tùy vào quy mô của tiểu luận và yêu cầu của giáo viên mà bạn có thể lược bỏ một số phần.

Bước 2: Tìm đề tài và phân tích đề tài

Tìm và phân tích đề tài rất quan trọng vì nó quyết định trực tiếp giá trị của bài tiểu luận. Nếu đề tài cho bạn tự chọn, bạn cần chọn cho mình một đề tài vừa hay vừa phù hợp với khả năng nghiên cứu của bản thân. Vì nếu đề tài hay mà quá sức của bạn thì bài luận của bạn cũng không thể cho ra các lý lẽ thuyết phục hay những kết quả chính xác.

Bước lập dàn ý sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của bài tiểu luận đường lối cách mạng. Khi bạn hoàn thành tốt việc liệt kê và sắp xếp được các ý chính vào từng mục lớn nhỏ, bạn đã định hình được những gì mình cần viết và những tài liệu nào mình cần đọc để nghiên cứu vấn đề.

Do đó, dàn ý càng chi tiết thì việc viết nội dung chính của bạn sẽ càng dễ dàng và có sự liên kết chặt chẽ.

Bước 4: Viết nội dung chính

Phần nội dung chính là nội dung cốt lõi của tiểu luận đường lối cách mạng. Phần này được cấu tạo bởi 3 mục chính: Mở bài (Nêu vấn đề), thân bài (Giải quyết vấn đề, đưa ra kết quả và giải pháp), và kết bài (Tổng hợp ý chính và kết quả tìm được).

I. Mở bài: Nêu lên vấn đề cần nghiên cứu

Mục này sẽ giúp người đọc biết bài tiểu luận đường lối cách mạng của bạn có những ý chính nào, và bạn sẽ dùng phương pháp nào để thực hiện bài tiểu luận của mình. Mở bài bao gồm 3 phần sau:

Dẫn dắt nhằm khơi gợi vấn đề. Bạn sẽ đưa ra một số dẫn chứng để người đọc thấy được độ quan trọng và cấp thiết của đề tài trong tiểu luận.

Nêu mục tiêu chính của tiểu luận: Bạn sẽ viết ngắn gọn và rõ ràng những gì bạn sẽ nghiên cứu trong tiểu luận, và nêu ra những đóng góp cụ thể của việc nghiên cứu này.

Nêu phương pháp nghiên cứu: Bạn cần nêu rõ phương pháp mà bạn áp dụng để nghiên cứu vấn đề trong tiểu luận, đây là phần ảnh hưởng đến giá trị đóng góp của tiểu luận, vì nếu phương pháp nghiên cứu không khả thi thì kết quả tìm được trong tiểu luận sẽ mất giá trị.

Ở thân bài, bạn sẽ bắt đầu đưa ra các luận cứ nghiên cứu, sau đó đưa ra những cơ sở lý thuyết mà bạn tham khảo trong sách báo hoặc bài giảng để lập luận xem luận cứ này có chính xác hay không. Cuối cùng, bạn sẽ đưa ra kết luận cho luận cứ này trước khi tiến hành lập luận cho luận cứ khác.

Sau khi lập luận hết tất cả các luận cứ chính, bạn cần viết một đoạn văn thống kê lại các kết quả nhận được sau những lập luận. Đây có thể nói là ý nghĩa của bài tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, vì sau khi nghiên cứu bạn cần rút ra một bài học nào đó.

Sau khi đã có kết quả từ việc nghiên cứu, bạn nên gợi ý một số giải pháp nhằm phát triển thêm những cái hay cái đẹp trong đường lối cách mạng của Đảng, hoặc khắc phục những vấn đề còn tồn đọng (nếu có).

III. Kết luận: Tóm tắt mục tiêu, ý chính, kết quả và giải pháp và nêu kiến nghị của bản thân.

Phần kết luận chính là phần tổng hợp tất cả nội dung của tiểu luận đường lối cách mạng bao gồm: mục tiêu chính, các luận cứ, các kết quả nhận được và những giải pháp được đề xuất.

Mục đích của mục kết luận là giúp người đọc hệ thống lại toàn bộ nội dung của tiểu luận một cách ngắn gọn và dễ nhớ nhất. Cuối cùng, bạn cần nêu lên các kiến nghị của bản thân về những vấn đề cần được nghiên cứu sâu thêm ở các tiểu luận đường lối cách mạng khác.

Gợi ý một số đề tài tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Những ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945 trong thành công của Cách mạng tháng Tám.

Ý nghĩa quan trọng của đường lối kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975) dẫn đến thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phương hướng và quyết sách phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng và Nhà nước. Liên hệ hệ thống giáo dục tại Việt Nam hiện nay.

Những quan điểm về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu và động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Phân tích vai trò quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh hưởng tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.

Ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.

Phân tích con đường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.

Thực tiễn vận dụng tư tưởng của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới.

Tiểu Luận: Đường lối cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam: Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG – Quá trình chuyển sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954-1975)

Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng? Thành quả, thời cơ và thách thức của sự nghiệp đổi mới.

Tiểu luận ” đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường ”

Tiểu luận “Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

Tiểu luận “Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh “Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc

Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phân tích quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong giai đoạn sau đổi mới

Tiểu luận Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay.Trình bày suy nghĩ của nhóm về văn hóa chính trị của giới trẻ hiện nay

Tiểu luận môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đại hội Đảng III (9/1960) đề ra, kết quả, ý nghĩa

Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kỳ trước đổi mới (1975-1986) và suy nghĩ của nhóm về cách nhìn giới trẻ hiện nay về “Thời bao cấp”

Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế này

Tiểu luận môn Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam: Đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng giai đoạn 1945-1954.

Lối Đi Riêng Của Tập Đoàn Brg Trong Phát Triển Bất Động Sản

Chạy bộ và tận hưởng không gian trong lành quanh Hồ Tây đã trở thành thói quen hàng ngày của vợ chồng Jeff Prentice, một chuyên gia kinh tế nông nghiệp công nghệ cao đến từ Mỹ.

Jeff vẫn nhớ quãng thời gian lúng túng ban đầu khi tìm kiếm một nơi sống phù hợp cho cả gia đình tại Hà Nội. Nhờ những người bạn tại Việt Nam, Jeff được giới thiệu và sống tại Oriental Westlake, một tòa căn hộ ngay sát Hồ Tây lộng gió và gần nhiều khu vực tiện ích, được phát triển bởi BRGLand – thương hiệu bất động sản của Tập đoàn BRG.

“Việt Nam là nhà, nhà là tổ ấm. Nơi gia đình tôi đang ở, Oriental Westlake thực sự là một nơi sống lý tưởng, các phòng đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió mát “, Jeff không giấu nổi sự hào hứng khi ngắm nhìn hai con trai nô đùa trong không gian căn hộ của mình.

Jeff kể rằng, biết tới BRGLand là một cái duyên và may mắn, vì hầu như các dự án của Tập đoàn BRG ít được quảng bá rầm rộ. Khi được giới thiệu biết tới Oriental Westlake, anh mới tìm hiểu về Tập đoàn BRG và được biết dự án Thành phố Thông minh phía Bắc Hà Nội và các khách sạn danh tiếng mà anh hay lui tới như Hilton Hà Nội Opera, Sheraton Grand Đà Nẵng Resort, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa… đều được phát triển và thuộc sở hữu của chủ đầu tư này.

Sự yêu mến và gắn bó của những chuyên gia nước ngoài như Jeff, những người đã quen với tiêu chuẩn sống cao, đã cho thấy sự đúng đắn và lối đi khác biệt của Tập đoàn BRG trong việc theo đuổi sứ mệnh “Nâng tầm tiêu chuẩn sống”.

Tòa tháp BRG Diamond Residence được ví như một viên kim cương xanh trên tọa độ vàng giữa trời Tây Hà Nội Hành trình “Kiến tạo Giá trị Đỉnh cao”

BRGLand – thương hiệu bất động sản của Tập đoàn BRG đang theo đuổi hành trình “Kiến tạo Giá trị Đỉnh cao” khi tiếp tục đưa ra thị trường những dự án đẳng cấp như Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, BRG Diamond Residence, BRG Legend, BRG Grand Plaza…

Với sứ mệnh “Nâng tầm tiêu chuẩn sống”, BRGLand đang đi tiên phong để kiến tạo nên những công trình đặc sắc, mang nét riêng và hội tụ những tiêu chí cao cấp nhất, theo chuẩn quốc tế. BRGLand luôn lựa chọn hợp tác với các đối tác danh tiếng thế giới như Tập đoàn P&T, WOW Architects Singapore, Aqua Works Singapore, trong hạng mục thiết kế kiến trúc, cảnh quan, nội thất cho các dự án.

Đặt chất lượng công trình là cốt lõi và nền tảng cho thành công của dự án, nên BRGLand lựa chọn các nhà thầu uy tín như Hòa Bình Corporation là đối tác trong thi công công trình; Cùng với đó, việc trong quản lý, vận hành các dự án Bất động sản của Tập đoàn BRG cũng sẽ được đảm bảo bởi những tên tuổi lớn như Savills, nhằm đem tới khách hàng những trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn nhất.

Bởi BRGLand hiểu rằng căn hộ giờ đây không chỉ là nơi để ở, mà đã thực sự trở thành thương hiệu cá nhân, đi kèm là phong cách thiết kế, tên tuổi của nhà đầu tư, kiến trúc sư và vị trí địa lợi để từng căn hộ có thể giúp khẳng định giá trị thương hiệu của chính cư dân, đồng thời trở thành một khoản đầu tư sinh lời lớn trong tương lai.

Đáp lại sự trau chuốt, kỹ lưỡng đó là sự quan tâm, săn đón của đông đảo cư dân cũng như các nhà đầu tư đối với các dự án căn hộ hạng sang BRGLand đang triển khai như BRG Diamond Residence, BRG Legend hay các dự án căn hộ hạng trung BerRiver Long Biên, Le Grand Jardin…

BRG Legend là dự án chung cư cao cấp duy nhất sánh đôi cùng Khách sạn Hilton danh tiếng Lối đi khác biệt

Một điều đặc biệt khác, bên cạnh việc triển khai những dự án bất động sản phục vụ nhu cầu cuộc sống cho cư dân, Tập đoàn BRG còn nổi bật với vai trò phát triển những dự án quy hoạch tầm cỡ, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả một khu vực.

Nổi bật là quy hoạch hai bên trục đường Nhật Tân – Nội Bài với tổng diện tích lên tới 2.080ha, cửa ngõ kết nối Thủ đô Hà Nội với thế giới. Một quy hoạch đã gắn liền với tên tuổi của Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG và cho thấy tầm nhìn xuyên suốt mà Tập đoàn BRG xây dựng cho riêng lĩnh vực bất động sản: “Kiến tạo phong cách sống cho kỷ nguyên mới”.

Ngược lại dòng thời gian của hơn 10 năm trước, khi thị trường bất động sản Hà Nội phát triển nóng với nhiều dự án được phát triển trong thành phố, nhưng tất cả hầu như không tạo nên một điểm nhấn nào thực sự cho Hà Nội và hoàn toàn dễ có thể tạo ra những áp lực về hạ tầng và xã hội nếu không có một bản quy hoạch hoàn chỉnh cho Thủ đô.

Với khát vọng cửa ngõ của Việt Nam với Thế giới trở thành điểm nhấn, ấn tượng đẹp của khách quốc tế khi đến với Việt Nam, Madame Nga cùng Tập đoàn BRG đã tự bỏ kinh phí thuê rất nhiều nhà tư vấn danh tiếng của nước ngoài, phối hợp cùng các nhà quy hoạch hàng đầu Việt Nam, hoàn thiện quy hoạch 1/500 trên diện tích khoảng 2.080 ha hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài với ý tưởng “Rồng đón Ngọc”.

Điểm nhấn trong bản quy hoạch đầy tâm huyết này chính là dự án Thành phố Thông minh phía Bắc Hà Nội, nơi được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế mới của Hà Nội, thu hút những nhà đầu tư và du khách đến với Hà Nội và Việt Nam. Đặc biệt, việc phát triển Thành phố Thông minh sẽ hỗ trợ Thủ đô Hà Nội giải quyết những vấn đề đang tồn tại hiện nay như hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, năng lượng và những bất cập trong quản lý và quy hoạch đô thị.

Bên cạnh bản quy hoạch hai bên trục đường Nhật Tân – Nội Bài với dự án Thành phố Thông minh phía Bắc Hà Nội, những bản quy hoạch lớn đã và đang làm nên tên tuổi của BRGLand như quy hoạch Đại lộ Vinh – Cửa Lò (Nghệ An), thành phố Sân Bay (Hà Nội), dự án Khu du lịch Quốc tế đa chức năng BRG Garden City (Hà Nam), Khu tổ hợp du lịch BRG Golden Sand City (Huế)… được giới chuyên môn và các cấp chính quyền đánh giá cao về hiệu quả kinh tế và xã hội.

Trở lại với câu chuyện của Jeff, có thể thấy rằng có một rào cản không nhỏ trong việc thu hút những dòng vốn đầu tư lớn từ nước ngoài, khi nước ta chưa đủ những điều kiện cơ sở vật chất đồng bộ cho các chuyên gia cao cấp nước ngoài. Vậy, những gì BRGLand đang làm được không chỉ là xây nên những ngôi nhà đẹp, hàng loạt căn hộ tiện nghi mà là kiến tạo những giá trị đỉnh cao, giúp nâng tầm tiêu chiêu chuẩn sống của cộng đồng, để từ đó kiến tạo nên phong cách sống cho kỷ nguyên mới.

Tuấn Hường

Tâm Sự Của Người Ngoại Quốc Về Nạn Phân Biệt Đối Xử Ở Nhật

Đây là câu chuyện tôi gặp ở sân bay Narita, Tokyo. Vì còn 3 tiếng nữa mới đến chuyến bay nên tôi quyết định mua bia vừa uống vừa đọc sách. Tôi vào cửa hàng bán đồ lưu niệm, lấy một lon bia Asahi rồi mang đến quầy tính tiền. Thu ngân là một cô gái trẻ, nhỏ hơn tôi chừng 10 tuổi. Khi thấy tôi, cô liền đưa một ngón tay lên để biểu thị số 1. Tôi thấy khá lạ rồi trả lời bằng tiếng Nhật rằng “Vâng, tôi chỉ lấy 1 lon bia thôi”.

Tiếp theo cô ấy lại sử dụng ngôn ngữ ngón tay để cố truyền đạt cho tôi biết giá của lon bia. Vì tôi không hiểu ý muốn của cô ấy nên tôi cất lời, bằng tiếng Nhật, rằng “Cô cứ nói chuyện bình thường đi, tôi nghe hiểu tiếng Nhật mà”. Thế nhưng cô ấy thay vì trả lời đã viết giá tiền lên giấy rồi đưa tôi xem. Tôi có cảm giác mình đang chơi trò chơi đố chữ với cô gái thu ngân này vậy. Sự khó chịu dần xuất hiện trong tôi.

Chìa tờ giấy ra gí thẳng vào mặt tôi…

Kế tiếp cô ấy lấy một tờ giấy khác rồi chìa sát vào mặt tôi với khoảng cách chỉ còn 2cm. Tờ giấy được in với nội dung được viết bằng tiếng Anh, tiếng Trung và Hàn Quốc, rằng “Do quy định cấm mang đồ uống có cồn lên máy bay nên, xin quý khách hãy uống hết bia trước khi lên máy bay”.

Đối mặt với một nhân viên thu ngân mang khuôn mặt lạnh tanh không một nụ cười không một câu nói, cùng với một tờ giấy gí sát mặt, tôi thấy cực kỳ khó chịu. Tồi tệ hơn là chính công ty nơi cô ấy đang làm đã chỉ thị cô ấy cách đối ứng như vậy và xem đó là “dịch vụ chăm sóc khách hàng”.

Tôi ngờ rằng với cung cách dịch vụ như vậy, cô ấy có lẽ đã gây ấn tượng xấu cho nhiều người nước ngoài khác. Nhưng về bản chất, hành động của cô ấy là bất lịch sự, kể cả là người Nhật thì nếu bị đối xử như vậy cũng sẽ khó chịu và muốn phàn nàn ngay lập tức.

Thế vận hội Olympic 2020 sắp đến gần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lượng du khách đến Nhật Bản ngày càng tăng, nguy cơ gặp những vấn đề phân biệt đối xử này cũng không ít. Thực tế tôi đã dành 1/3 đời người sống ở Nhật, và tôi nhận thấy vài năm trở lại đây, số trường hợp phân biệt làm đối phương bị tổn thương đang tăng rõ rệt. Không chỉ đối với du khách mà sự phân biệt còn lan ra cả những người nước ngoài đang du học, làm việc hoặc con lai.

Chỉ vì là người nước ngoài mà bị gán là kẻ nói dối

Tôi xin kể thêm một trường hợp phân biệt đối xử rất ác ý của người Nhật. Anh A, bạn của tôi, người Mỹ, đang sống ở Fukuoka và nói tiếng Nhật rất lưu loát. Một ngày, sau khi xuống xe điện, anh ấy đi về phía cổng soát vé. Do giá vé bị sai nên anh ấy định trả phần tiền chênh lệch. Anh đến chỗ nhân viên soát vé rồi định giải thích sự tình thì người nhân viên cau mày và nói thế này:“Anh đã đi loanh quanh trên tàu rất lâu phải không? Hãy xem thời gian vào cửa in trên vé này!”

Đúng là thời gian sau khi lên tàu rất dài. Nhưng đó là vì bạn tôi đã phải nhận một cuộc gọi quan trọng từ công việc. Anh định giải thích thì người nhân viên bảo anh nói dối, vừa liên tục lườm anh với vẻ đe dọa gay gắt, vừa ném tấm vé của anh A vào thùng rác nhỏ bên cạnh. Sau đó người nhân viên tiếp tục bảo anh A là đừng có nói dối và kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu đuổi một cách lỗ mãng: “Thôi đi khỏi đây đi”.

Người đó không hề nghe bạn tôi giải thích, bị gán là kẻ nói dối và không cho bạn tôi cơ hội biện hộ mà đã đuổi bạn tôi ra ngoài. Anh A sau đó đã gửi khiếu nại đến công ty đường sắt. Người nhân viên đã xin lỗi với vẻ khó ở. Nhưng ngay sau khi xin lỗi thì anh ta đã chống chế rằng “Do anh là người nước ngoài nên tôi đành phải làm vậy”. Và đến tận bây giờ mỗi khi bạn tôi lên tàu đều phải chịu cái nhìn chằm chằm từ người nhân viên ấy. Công ty kia cũng không có động thái đào tạo lại nhân viên của mình sau vụ việc đó.

Một thực tế không thể chối cãi là có rất nhiều người nước ngoài gian lận vé tàu. Trong số những người lưu trú ngắn hạn ở Nhật như du học sinh thì không ít người xem nhẹ pháp luật nước bản xứ. Nhưng anh bạn A của tôi đã định trả phần tiền chênh lệch thì không có lý do gì để chịu sự đối xử vô lễ của người nhân viên. Anh ta chỉ nhìn bề ngoài mà đã đưa ra phán đoán rằng “Là người nước ngoài thì sẽ gian lận tiền vé tàu”.

Ngoài ra ở Nhật cũng có một kiểu phân biệt đối xử ngầm dựa vào màu da. Du khách từ các nước phương Tây (có màu da trắng) sẽ được nhận sự tốt bụng tử tế từ người Nhật hơn là du khách ở Châu Á (có màu da ngăm hoặc da đen). Việc này cũng đã được chứng minh bởi một nghiên cứu gần đây của nhà tâm lý học Kazuo Mori thuộc trường ĐH Matsumoto. Nghiên cứu cho thấy người Nhật có sự thiên vị tiềm ẩn với người da trắng, rằng họ thích người da trắng hơn người có da màu hoặc da đen.

Những sự phân biệt đối xử trên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Nhật Bản. Với các hành động mang nặng định kiến đó, họ vô tình “đuổi” những người nước ngoài có tài ra khỏi Nhật Bản hoặc họ không còn ý định sinh sống lâu dài, đồng thời sẽ làm giảm lượng khách du lịch đến Nhật. Thực tế trong phạm vi tìm hiểu của mình thì đã có nhiều người nước ngoài giỏi giang rời khỏi Nhật và trở về nước mẹ của họ. Đó thật là điều đáng tiếc, đặc biệt trong bối cảnh nước Nhật đang thiếu hụt nguồn lao động trẻ trầm trọng.

chúng tôi

Cập nhật thông tin chi tiết về Sự Phát Triển Nhận Thức Về Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Ta trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!