Xu Hướng 3/2023 # Phân Biệt Speak Và Talk # Top 4 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Phân Biệt Speak Và Talk # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Phân Biệt Speak Và Talk được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Khác biệt đôi chút

Gần như không khác biệt giữa talk và speak. Trong những tình huống nhất định, người ta ưu tiên dùng talk hoặc speak hơn, mặc dù có thể dùng cả 2.

2. Trang trọng

Talk là một từ thông dụng hơn trong giao tiếp thân mật. Ví dụ: When she walked into the room everybody stopped talking. (Khi cô ấy bước vào phòng, mọi người ngừng nói chuyện.) Could I talk to you about the football match for a few minutes? (Tớ có thể nói chuyện với cậu về trận bóng đá một chút không?)

Speak thường được dùng trong giao tiếp nghiêm túc hơn hoặc trong tình huống trang trọng hơn. Ví dụ:  I’ll have to speak to that boy – he’s getting very lazy. (Tôi cần phải nói chuyện với cậu bé đó – cậu ấy rất lười.) They had a row last week, and now they’re not speaking to one another. (Tuần trước họ cãi nhau và giờ họ không thèm nói chuyện với nhau nữa.) After she had finished reading the letter, nobody spoke. (Sau khi cô ấy đọc xong lá thư, không ai nói gì.)

3. Các bài giảng…

Talk được dùng trong những bài giảng thông thường, speak dùng trong những bài giảng, bài thuyết giáo trang trọng hơn.  Hãy so sánh: This is Patrick Alien, who’s going to talk to us about gardening. (Đây là Patrick Alien, người sẽ nói cho chúng ta về việc làm vườn.) This is Professor Rosalind Bowen, who is going to speak to us on recent developments in low-temperature physics. (Đây là giáo sư Rosalind Bowen, người sẽ nói cho chúng ta biết về những phát triển gần đây trong vật lý nhiệt độ thấp.) The Pope spoke to the crowd for seventy minutes about world peace. (Giáo hoàng diễn thuyết trước đám đông khoảng 70 phút về hòa bình thế giới.)

4. Ngôn ngữ

Speak được dùng thông dụng hơn để chỉ kiến thức và cách dùng ngôn ngữ và chỉ khả năng nói. Ví dụ: She speaks three languages fluently. (Cô ấy nói thành thạo ba ngoại ngữ.) We spoke French so that the children wouldn’t understand. (Chúng tôi nói tiếng Pháp để những đứa trẻ không hiểu được.)  His throat operation has left him unable to speak. (Ca phẫu thuật cổ họng làm anh ấy không thể nói.)

5. Các trường hợp khác

Chúng ta thường yêu cầu nói chuyện với ai đó (speak to somebody) qua điện thoại (Anh-Mỹ là speak with). Ví dụ: Hello. Could I speak to Karen, please? (A lô. Tôi có thể nói chuyện với Karen được không?)

Talk được dùng trước sense, nonsense và các từ mang nghĩa tương tự khác. Ví dụ: You’re talking complete nonsense, as usual. (Cậu đang nói những điều hoàn toàn vô nghĩa, như mọi khi.) KHÔNG DÙNG: You’re speaking complete nonsense…

Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Say, Tell, Speak, Talk

Khi muốn diễn tả hành động nói trong tiếng Anh, chúng ta có thể dùng các từ như Say, Tell, Speak, Talk. Vì mang cùng một nghĩa nên chắc hẳn, việc phân biệt chúng sẽ không hề dễ dàng chút nào. Nếu bạn cũng đang gặp những khó khăn trong việc phân biệt 4 từ này, bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm ra điểm khác biệt giữa chúng, từ đó, có cách dùng phù hợp nhất.

1. SAY

Ý nghĩa: Nói, nói ra, nói rằng.

Người ta dùng “say” khi muốn đưa ra lời nói chính xác của ai đó hoặc chú trọng vào nội dung được nói ra.

Một vài lưu ý khi dùng “say“:

“Say” không đứng trước tân ngữ chỉ người. Sau “say” thường là mệnh đề trực tiếp hoặc mệnh đề gián tiếp, tường thuật lại những gì ai đó đã nói.

Nếu muốn đề cập tới một tân ngữ nằm ở phía sau “say”, bạn phải thêm giới từ “to” đằng sau ví dụ như cụm “say something to somebody” – “nói gì đó với ai đó”.

Chúng ta không thể nói “say about”, nhưng có thể nói “say something about” – “nói gì đó về…”.

Ex 1: She said that she had a flu (Cô ấy nói rằng cô ấy bị cảm)

Ex 2: He said: “Don’t walk on the grass” (Ông ấy nói rằng :”Đừng đi trên cỏ”)

2. TELL

Về nghĩa, “tell” có nghĩa tương tự như “say”, đồng thời, nó cũng được sử dụng khi muốn truyền đạt một thông tin hoặc hướng dẫn ai đó làm gì.

Điểm khác nhau giữa việc dùng “tell” và “say” là: trong khi “say” dùng khi người ta muốn tập trung thể hiện lời nói thì “tell” lại dùng trong trường hợp người ta muốn nhấn mạnh nội dung và thông điệp từ lời nói đó.

Một số lưu ý khi dùng “tell“:

Đứng sau “tell” thường có 2 tân ngữ kèm theo.

Khác với “say”, “tell” thường đứng trước tân ngữ chỉ người.

Tell thường đi cùng với các từ bắt đầu bằng wh- (when, where, what…) để đưa ra thông tin, sự kiện

Tell cũng được sử dụng khi khuyên bảo, hướng dẫn một ai đó.

Tell cũng có thể được sử dụng với một từ nguyên thể mang nghĩa là để ra lệnh cho ai đó làm điều gì.

Ex 1: Please tell me what happened (Làm ơn nói cho tôi biết rằng đã có chuyện gì xảy ra)

Ex 2: She’s always telling lies (Cô ấy lúc nào cũng nói dối cả)

Ý nghĩa: Nói, trò chuyện, trao đổi

Talk thường cho thấy hai hoặc nhiều người hơn đang nói chuyện. Talk mang nghĩa “nói chuyện”, “trao đổi về việc gì”, … với mục đích chia sẻ thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc.

Khi dùng “talk”, người ta chú trọng hành động “nói” hơn là ý nghĩa của câu nói.

Lưu ý khi sử dụng “talk“:

“Talk” thường dùng trong các cấu trúc như “talk to somebody” – “nói chuyện với ai”, “talk about something” – “nói về điều gì”, “talk with somebody” – “trò chuyện với ai”,…

Ex 1: She talks to her mother on the phone every week (Cô ấy nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại mỗi tuần)

Ex 2: They are talking about you (Họ đang nói về bạn đấy)

4. SPEAK

Ý nghĩa: Nói, nói chuyện, phát biểu

“Speak” dùng để diễn tả hành động phát ra tiếng, nói ra thành lời. Tuy cũng có nghĩa tương tự như “talk” nhưng người ta sẽ sử dụng “speak” trong những bối cảnh lịch sự và trang trọng hơn.

Lưu ý khi sử dụng “speak“:

Thông thường, theo sau “speak” không có tân ngư, nhưng vẫn có trường hợp theo sau “speak” là danh từ chỉ thứ tiếng, dùng để diễn tả khả năng nói một ngôn ngữ nào đó.

Ngoài ra, một vài trường hợp danh từ đặc biệt vẫn có thể đứng sau “speak” đó là: the truth, thuth, human,…)

Khi muốn nói về ý “nói với ai”, chúng ta dùng cụm “speak to somebody” hoặc “speak with somebody” – đều có nghĩa là “nói chuyện với ai”.

Ex 1: I can speak English and French (Tôi có thể nói được tiếng Anh và tiếng Pháp)

Ex 2: Can i speak to your teacher? (Tôi có thể nói chuyện với giáo viên của bạn không?)

Could Và Be Able To – Speak English

1. CAN / COULD

‘Can’ được dùng để nói về khả năng làm 1 việc gì đó ở thì hiện tại đơn. Và dùng ‘Could’ ở thì quá khứ.

a. Chúng ta dùng “can/ could” đặc biệt với:

see, hear, smell, taste, feel, remember, understand Eg:

– When we went into the house,we could smell burning.

Khi chúng tôi đi vào căn nhà, chúng tôi có thể ngửi được mùi cháy.

– She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.

Cô ấy đã nói giọng rấttrầm, nhưng tôi có thể hiểu cô ấy nói gì.

b. Chúng ta dùng can/ could để diễn tả ai đó nói chung có khả năng hay được phép làm điều gì:

– My grandfather can speak five languages.

Ông tôi có thể nói đượcnăm ngoại ngữ.

– We were completely free. We could do what we wanted. (= we were allowed to do…)

Chúng ta đã hoàn toàn tự do. Chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta muốn (= chúng ta đã được phéplàm…)

c. Chúng ta dùng can/ could để chỉ khả năng nói chung (general ability).

d. Dạng phủ định can’t / couldn’t ( can not/ could not) có thể được dùng cho tất cả các trường hợp:

– My grandfather can’tswim.

Ông tôi không biết bơi.

– We tried hard but wecouldn’t persuade them to come with us.

Chúng tôi đã cố gắng rấtnhiều nhưng không thể nào thuyết phục họ đến với chúng tôi được.

– Alf played well but hecouldn’t beat Jack.

Alf đã chơi rất hay nhưngkhông thể thắng được Jack.

2. To be able to

a. Dùng để chỉ khả năng làm được một việc gì đó, đôi khi có thể sử dụng thay thế cho “can”, nhưng không thông dụng bằng “Can” Eg: I’m able to read = I can read

b. Dùng để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt (particular situation), chúng ta dùng was/were able to… (không dùng could):

– The fire spread throughthe building quickly but everybody was able to escape or … everybody managed toescape (but not ‘could escape’).

Ngọn lửa lan nhanh trongtòa nhà nhưng mọi người đã có thể chạy thoát được.

– They didn’t want tocome with us at first but we managed to persuade them or … we were able topersuade them (but not ‘could persuade’).

Lúc đầu họ không muốn đếnnhưng sau đó chúng tôi đã thuyết phục được họ.

Một vài ví dụ:

– Jack was an excellent tennisplayer. He could beat anybody. (= He had the general ability to beat anybody)

Jack là một vận động viênquần vợt cừ khôi. Anh ấy có thể đánh bại bất cứ ai. (= anh ấy có một khả năngnói chung là đánh bại bất cứ ai)

nhưng

– Jack and Alf had a gameof tennis yesterday. Alf played very well but in the end Jack managed to beathim or… was able to beat him (= he managed to beat him in this particular game)

Jack và Alf đã thi đấuquần vợt với nhau ngày hôm qua. Alf đã chơi rất hay nhưng cuối cùng Jack đã cóthể hạ được Alf. (= Jack đã thắng được anh ấy trong trận đấu đặc biệt này).

Learn To Speak English Like A Native

Chào các bạn. Tôi là A.J. Hoge. Một giáo viên tiếng Anh đến từ nước Mỹ.

Mười lăm năm trước, tại công việc giảng dạy đầu tiên của tôi, tôi có một sinh viên tên là Gladys. Gladys thật tuyệt vời. Cô ấy thông minh, thân thiện, và cô ấy làm việc chăm chỉ. Mỗi ngày cô học ebook giáo khoa tiếng Anh trong 4 giờ! Cô đã cố gắng nhớ 50 từ vựng mới mỗi ngày!

Nhưng, sau 6 tháng miệt mài, cô vẫn không thể nói được tiếng Anh. Cô ấy cảm thấy thất vọng. Cô cảm thấy xấu hổ. Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy khủng khiếp. Vì vậy, tôi đã yêu cầu các giáo viên khác giúp đỡ. Nhưng họ có cùng một vấn đề .. rất ít sinh viên của họ cũng được cải thiện. Điều đó khiến tôi nhận ra có gì đó không ổn với phương pháp giảng dạy tiếng Anh thông thường.

Tôi muốn giúp tất cả những học sinh vui vẻ, thân thiện, thông minh, tuyệt vời như Gladys, và tôi quyết định sẽ tìm một câu trả lời. Tôi sẽ tìm cách giúp học sinh của mình nói tiếng Anh mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Trong nhiều năm, tôi đã nghiên cứu ebook về giảng dạy tiếng Anh. Tôi liên tục thử các phương pháp mới trong các lớp học của tôi. Tôi đọc, nghiên cứu và nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi có bằng Thạc sĩ về Dạy tiếng Anh và đó là khi tôi tìm thấy những phương pháp mới lạ thường. Tôi đã rất hào hứng! Ngay lập tức tôi bắt đầu sử dụng các phương thức mới này trong các lớp học của mình và mỗi ngày tôi làm việc chăm chỉ để CẢI THIỆN các phương thức này.

Sau vài năm thử nghiệm và cải tiến, cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời! Học sinh của tôi bắt đầu cải thiện khả năng nói của họ. Họ học nói, không chỉ đọc và viết! Và thậm chí tốt hơn – họ yêu các lớp học của tôi và họ đã hạnh phúc!

Tôi rất hào hứng! Tôi thích nhìn thấy học sinh của tôi cải thiện. Các lớp học của tôi đầy những sinh viên hào hứng!

Tôi đã có một ý tưởng, tôi quyết định ghi lại các bài học của mình và cung cấp chúng trên internet cho sinh viên tiếng Anh ở khắp mọi nơi! Phải mất một thời gian dài, và rất nhiều công việc, nhưng cuối cùng tôi đã hoàn thành một gói bài học đầy đủ!

Bây giờ, tôi có thể giúp học sinh ở khắp mọi nơi trên thế giới và bây giờ tôi có thể giúp bạn.

Tôi rất vui lòng khi được làm giáo viên của bạn. Tôi hứa tôi sẽ luôn làm hết sức mình để giúp bạn nói tiếng Anh xuất sắc.

Tôi sẽ dạy bạn nói tiếng Anh trôi chảy để bạn có thể tránh những lỗi lúng túng với phát âm, ngữ pháp và từ vựng.

Tôi sẽ dạy bạn nói tiếng Anh mạnh mẽ để có được công việc tốt hơn, hoặc thậm chí cứu cánh cho công việc của bạn.

Tôi sẽ giúp kết nối bạn với cộng đồng quốc tế.

Tôi hiểu vấn đề của bạn và tôi sẽ giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy!

Welcome to Effortless English!

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt Speak Và Talk trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!