Xu Hướng 2/2023 # Phân Biệt In – On – At Trong Tiếng Anh – Speak English # Top 5 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Phân Biệt In – On – At Trong Tiếng Anh – Speak English # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Phân Biệt In – On – At Trong Tiếng Anh – Speak English được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Về thời gian:

Chúng ta sử dụng in khi nói về tháng, năm và các quãng thời gian.

Ví dụ:

In          March 1997 the twenties (trong những năm 20)

the 21st centurythe

morning/afternoon/evening

Chúng ta cũng sử dụng in khi nói đến các quãng thời gian trong tương lai như vừa rồi  có dùng: “in 5 minutes” và in a few days, in 2 years, in a couple of months…

At chỉ được sử dụng với một mốc thời gian rõ ràng nào đó:

At        10 p.m.

half past six

5 o’clock

noon/night

On được sử dụng khi đề cập đến những ngày cụ thể trên lịch:

On       March 5th

Christmas

Lưu ý rằng in the morning/afternoon/evening nhưng at night/noon và cần phân biệt sự khác nhau giữa IN – On – AT

Về địa điểm:

Chúng ta sử dụng in với những khoảng không gian như:

In         a park

a garden

a room

space (trong vũ trụ)

với các thành phố và các quốc gia;

và với các dạng của nước như:

In         the sea

the ocean

the river

the pool

hay với các hàng, đường thẳng như:

In         a line

a row

a queue

At thì được sử dụng khi đề cập đến các địa điểm:

At        the cinema

the bus stop

the end of the street

và các vị trí trên một trang giấy:

At the top/bottom of the page

vị trí trong một nhóm người:

At        the back of the class

the front of the class

On được sử dụng với các bề mặt:

On       the ceiling/the wall/the floor

the table

và các hướng:

On       the right

your left

và khi nói “mặt trước/sau” của một tờ giấy: On the front/back of a piece of paper/the bill…

Lưu ý:

–         Cũng có thể sử dụng at the river/sea… khi muốn đề cập đến river/sea như một địa điểm. Ví dụ như “We met at the river and headed North” (chúng tôi gặp nhau tại bờ sông và tiến về hướng Bắc) hay “Breakfast at the sea” (bữa sáng bên bờ biển)…

–         Có thể sử dụng on đối với những hòn đảo nhỏ.

–         Chúng ta nói “in the corner of the room”(1) nhưng lại nói “at the corner of the street” (2) vì (1) muốn đề cập đến một vị trí tương đối(góc phòng, giữa phòng…) còn (2) muốn đề cập đến một địa điểm.

–         Tương tự chúng ta như trên đối với:

o       in the front/back of a car (vị trí)

o       at the front/back of buildings (địa điểm)

Phân Biệt Trong Tiếng Tiếng Anh

Phân biệt chủng tộc?

Racism?

OpenSubtitles2018.v3

Bằng cách làm như vậy, ta có phân biệt các bề mặt.

And by doing so, we can differentiate the surfaces.

QED

Chất béo, đường bột, protein — chẳng phân biệt tốt hay xấu, tất cả đều là thực phẩm

Fats, carbs, proteins — they weren’t bad or good, they were food.

QED

Liệu sự phân biệt chủng tộc có thể dự đoán trước bằng cách nào đó không?

Is racism predictable in some way?

ted2019

(Tiếng cười) “Chú Joe thì lại phân biệt đối xử.”

(Laughter) “Uncle Joe is racist.”

ted2019

Mày bị phân biệt giới rồi đấy.

And now you’re being sexist.

OpenSubtitles2018.v3

Vì phân biệt chủng tộc.

From racism.

OpenSubtitles2018.v3

Sao, anh nghĩ sẽ thắng bằng cách gọi tôi là kẻ phân biệt chủng tộc?

What, you think you’re gonna win me over by calling me a racist?

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không thể phân biệt được, chúng có thật hay chỉ do tôi tưởng tượng ra.

I can’t tell the difference, whether they’re real or in my head.

OpenSubtitles2018.v3

“Trong nhiều nơi, phụ nữ bị phân biệt đối xử và ngược đãi.

“In many parts of the world, women suffer discrimination and mistreatment.

jw2019

Làm sao phân biệt được?

How can you tell?

jw2019

Einstein thực sự tin rằng khoa học nên vượt qua sự phân biệt dân tộc và quốc gia.

Einstein believed deeply that science should transcend national and ethnic divisions.

ted2019

Nhưng phân biệt bạn thật tình và bạn giả hiệu là tối quan trọng.

But it is vital to distinguish between true and false friends.

jw2019

Phân biệt dị tính.

It’s heterosexist.

QED

A trong môn ” Nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi ”

A in Apartheid in South African Society.

OpenSubtitles2018.v3

chớ thành kiến hay phân biệt ai.

It’s the heart and not the face.

jw2019

Làm sao họ có thể phân biệt điều đúng, điều sai?

How can they separate the good from the bad?

jw2019

Tất cả môn đồ của võ thuật được đối xử không phân biệt.

All wushu disciplines are respected equally.

OpenSubtitles2018.v3

Anh ko thể phân biệt được bánh Seb từ lò Dior hả?

You couldn’ t distinguish a Seb toaster from a Dior panty

opensubtitles2

Phân biệt tuổi tác có cả hai chiều.

Ageism cuts both ways.

ted2019

Chúng ta có thể phân biệt được một số nhiệm vụ riêng biệt và sửa lỗi chính tả.

We can distinguish a number of separate tasks and spelling correction.

QED

Mà không phải là một phân biệt đối xử đối với phụ nữ?

To seem excessively clumsy. Grow to open up baby face.

QED

Có 5 đặc điểm về quân sự phân biệt thành Azuchi với các tòa thành trước đó.

There were five main militaristic features of Azuchi Castle that differentiated it from earlier castle designs.

WikiMatrix

Tôi có sống trong một xã hội nơi mình không bị phân biệt không?

Do I live in a society where I’m not discriminated against?

ted2019

Kinh-thánh phân biệt loại kinh phong đó với loại kinh phong thường (Ma-thi-ơ 4:24).

The Bible distinguishes between this epilepsy and that from natural causes. —Matthew 4:24.

jw2019

Phân Biệt Được Trong Tiếng Tiếng Anh

Tôi không thể phân biệt được, chúng có thật hay chỉ do tôi tưởng tượng ra.

I can’t tell the difference, whether they’re real or in my head.

OpenSubtitles2018.v3

Làm sao phân biệt được?

How can you tell?

jw2019

Anh ko thể phân biệt được bánh Seb từ lò Dior hả?

You couldn’ t distinguish a Seb toaster from a Dior panty

opensubtitles2

Chúng ta có thể phân biệt được một số nhiệm vụ riêng biệt và sửa lỗi chính tả.

We can distinguish a number of separate tasks and spelling correction.

QED

Nhìn xuống dưới, tôi chẳng thể phân biệt được ai bị nhiễm độc và ai thì không.

Looking down, you couldn’t tell which faces were infected and which weren’t.

OpenSubtitles2018.v3

Máy dịch chuyển không phân biệt được bác sĩ McCoy và quả ngư lôi.

The transporter cannot differentiate between Dr. McCoy and the torpedo.

OpenSubtitles2018.v3

Nhưng điều gì thật sự đã phân biệt được lời giảng dạy của Ngài?

But what truly distinguished His teaching?

LDS

Não của bạn không phân biệt được đúng sai.

Your brain doesn’t know the difference between true and false.

QED

Làm sao bà phân biệt được đâu là sự cố đâu là tôi?

How do you know what’s a glitch and what’s me?

OpenSubtitles2018.v3

Cô phải bao nhiêu tuổi mới phân biệt được đúng sai?

How old do you have to be to know the difference between right and wrong?

OpenSubtitles2018.v3

Thật khó phân biệt được hai chị em song sinh đó vì họ trông rất giống nhau.

It’s difficult to tell those two twins apart because they look so much alike.

Tatoeba-2020.08

Bởi vì tôi phân biệt được thế nào là ” của tôi “?

Because I know what the word ” my ” means.

OpenSubtitles2018.v3

Theoden không còn phân biệt được bạn và thù nữa.

Théoden no longer recognizes friend from foe.

OpenSubtitles2018.v3

Ông còn không phân biệt được một cái lò nướng Seb với một cái quần Dior.

You couldn’t distinguish a Seb toaster from a Dior panty.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không phân biệt được phần lớn màu sắc.

I was born unable to see most colors.

QED

Một lý do khác là việc phân biệt được Thánh Linh là một ân tứ của Thánh Linh.

Another reason is that discerning the Spirit is a gift of the Spirit.

LDS

Các người không thể phân biệt được.

You can’t tell the difference.

OpenSubtitles2018.v3

Khách hàng không thể phân biệt được.

But the guests can never tell what’s good or bad.

OpenSubtitles2018.v3

Họ có thể phân biệt được Thánh Linh của Chúa với tất cả mọi linh khác.

Tell the brethren to keep their hearts open to conviction, so that when the Holy Ghost comes to them, their hearts will be ready to receive it.

LDS

Anh phân biệt được tiếng động giữa xác sống và người thường sao?

You can tell the difference between walkers and humans by sound?

OpenSubtitles2018.v3

Tất cả đều có thể phân biệt được với nhau và chúng có nhiều khác biệt.

All of them can be distinguished from each other, and have many differences.

WikiMatrix

Ngài chủ yếu trở nên không thể phân biệt được với Cha Ngài.

He had, in essence, become indistinguishable from His Father.

LDS

Ultron không thể phân biệt được giữa cứu thế giới và hủy diệt nó.

Ultron can’t tell the difference between saving the world and destroying it.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi không thể phân biệt được mình đang nói chuyện

I can’t tell when I’m talking

OpenSubtitles2018.v3

Anh không thể phân biệt được.

You cannot tell them apart.

OpenSubtitles2018.v3

Sự Không Phân Biệt Trong Tiếng Tiếng Anh

Khóa-giá trị không phân biệt chữ hoa chữ thường: không có sự phân biệt giữa các từ được nhập bằng chữ hoa và chữ thường.

Key-values are not case sensitive: there is no distinction between words entered in lowercase and uppercase.

support.google

Trong vòng dân sự của Đức Giê-hô-va không có sự phân biệt nào mà người thế gian có?

What worldly distinction has no place among Jehovah’s people?

jw2019

19 Một giáo sư đại học ở Nam Phi, người trước kia từng bị luật pháp về chủng tộc của nước đó kỳ thị, đã gọi Nhân-chứng Giê-hô-va là “một dân tộc được giáo dục theo những tiêu chuẩn cao cả của Kinh-thánh. Họ thật sự không phân biệt màu da”.

19 A South African university professor who experienced discrimination under that country’s racial laws calls Jehovah’s Witnesses a “people educated by the lofty standards of the Bible to be truly ‘color-blind.’”

jw2019

họ không muốn sự phân biệt pháp lý giữa việc chia sẻ hợp pháp và không hợp pháp

They don’t want legal distinctions between legal and illegal sharing.

ted2019

Tuy nhiên, những người bị giam giữ tại Na Uy và Hà Lan, chỉ trong một thời gian ngắn và thực sự không phân biệt; có một đỉnh điểm giam giữ ngắn tại các quốc gia này bởi việc giam giữ được dùng một phần cho mục đích phân loại người hợp tác và không hợp tác.

The internments in Norway and Netherlands, meanwhile, were highly temporary and were rather indiscriminate; there was a brief internment peak in these countries as internment was used partly for the purpose of separating Collaborationists from non-Collaborationists.

WikiMatrix

□ Trong vòng dân sự của Đức Giê-hô-va không có sự phân biệt nào như ta thường thấy trong thế gian?

□ What worldly distinction has no place among Jehovah’s people?

jw2019

Và tôi học được từ Whitopia một đất nước có thể tồn tại sự phân biệt chủng tộc dù không có người phân biệt chủng tộc.

And I learned in Whitopia how a country can have racism without racists.

ted2019

Không có sự phân biệt giữa từ Dragon (con rồng) và Dragoon trong tiếng Pháp.

There is no distinction between the words dragon and dragoon in French.

WikiMatrix

Khi bạn giết người thì không có sự phân biệt giữa nạn nhân và kẻ chiếm đóng.

[ If you kill, there’s no difference between victim and occupier. ]

QED

Tuy nhiên, sự phân biệt không phải luôn rõ ràng.

Even so, a clear distinction cannot always be made.

WikiMatrix

Đôi khi việc không hiểu sự phân biệt đó đưa đến nỗi thất vọng.

LDS

Hậu Kỳ dị sẽ không có sự phân biệt giữa con người và máy móc “.

There will be no distinction, post-Singularity, between human and machine”.

WikiMatrix

Khi bạn giết người thì không có sự phân biệt giữa nạn nhân và kẻ chiếm đóng.

[If you kill, there’s no difference between victim and occupier.]

ted2019

Không có sự phân biệt giữa dân luật và hình luật.

No distinction was made between civil law and criminal law.

jw2019

Vậy, giữa họ không có sự phân chia tăng lữ / giáo dân, và họ không phân biệt màu da hoặc giàu nghèo.

Thus, they have no clergy/laity division, and they are not segregated according to skin color or wealth.

jw2019

Sau khi tập huấn, không còn sự phân biệt: cùng một số lượng nhãn cho các bạn thân nhất và không được quý nhất.

After the intervention, no more discrimination: the same amount of stickers to their best friend and the least favorite child.

ted2019

Không có sự phân biệt ngôn ngữ cụ thể nào tại sông Prut, biên giới giữa Romania và Moldova.

There is no particular linguistic break at the Prut River, the border between Romania and Moldova.

WikiMatrix

Nó cũng có sự phân biệt không có đèn giao thông vĩnh viễn ở bất cứ đâu trong quận.

It also has the distinction of having no permanent traffic lights anywhere in the county.

WikiMatrix

Thế hệ của Carl Friedrich Gauss không có sự phân biệt rộng rãi, giữa thuần túy và áp dụng.

Carl Friedrich Gauss did not directly contribute to either derivation.

WikiMatrix

Các chị em có thể chịu có sự khác biệt và phân biệt rõ ràng không?

Can you bear being distinct and different?

LDS

(Ma-thi-ơ 23:8) Vì thế, trong vòng tín đồ thật của Đấng Christ không có sự phân biệt giàu nghèo.

(Matthew 23:8) Thus, all who take up true worship become part of a brotherhood that does not discriminate on the basis of wealth.

jw2019

Từ năm 1993, những người đồng tính được phục vụ công khai trong quân đội, gồm cả tại các đơn vị đặc biệt, mà không có sự phân biệt đối xử nào.

Homosexuals serve openly in the military, including special units, without any discrimination.

WikiMatrix

Chỉ có ở Thượng đế, một thực tại siêu nhiên, mới không có sự phân biệt bản chất và hiện hữu.

I believe that no other reality, divine or otherwise, exists.

WikiMatrix

* Điều đáng chú ý là trong Kinh-thánh không có sự phân biệt đáng kể giữa công bình và chính trực.

* Interestingly, in the Scriptures there is no significant difference between justice and righteousness.

jw2019

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt In – On – At Trong Tiếng Anh – Speak English trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!