Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39 # Top 6 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39 # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39 được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Các trường hợp hủy hóa đơn

a. Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.

b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

c. Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật.

Chú ý: Nếu các bạn viết sai hóa đơn GTGT các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn là được không cần phải làm thủ tục hủy hóa đơn

Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

2. Trình tự, thủ tục hủy hóa đơn khi không tiếp tục sử dụng

Khi doanh nghiệp muốn hủy số hóa đơn mà không tiếp tục sử dụng nữa thì phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn theo một trình tự như sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Doanh nghiệp cần hủy hóa đơn phải có Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Các thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn chịu trách nhiệm trước pháp luật và tiến hành các việc sau:

Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Tiến hành hủy hóa đơn và Lập biên bản hủy hóa đơn

Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nội dung của Biên bản kiểm kê hóa đơn cần hủy như sau:

“Trong bảng kê hóa đơn cần hủy này phải có các thông tin cần thiết như: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, Từ số … đến số … Và phải có chữ ký của người lập và hội đồng hủy hóa đơn.”

Trước khi hủy hóa đơn, Hội đồng kiểm kê phải tiến hành kiểm kê số hóa đơn cần hủy, với các chỉ tiêu như quy định trên. Hội đồng kiểm kê phải Lập bảng kiểm kê và ký xác nhận.

Bước 3 : Tiến hành lập Biên bản hủy hóa

Khi hủy hóa đơn, Hội đồng phải lập biên bản hủy hóa đơn. Biên bản ghi rõ thông tin cần thiết của hóa đơn hủy như:

Biên bản được lập sau khi hóa đơn đã hủy và có chữ ký của những người trong Hội đồng hủy hóa đơn

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Sau khi hủy hóa đơn xong phải tiến hành lập thông báo hủy hóa đơn. Tại điều 29 khoản 3 điểm d quy định về Thông báo hủy hóa đơn như sau:

“Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.“

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn 3.11 ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy ( Mẫu: TB03/AC trên HTKK)

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Thông Tư 39

Hóa đơn giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn Giá trị gia tăng

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT, các trường hợp phải hủy hóa đơn GTGT, hồ sơ hủy hóa đơn GTGT theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về thủ tục hủy hóa đơn GTGT cụ thể như sau:

phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn. phải thực hiện huỷ hoá đơn.

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa

b. Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn – Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. – Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng ( trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ Công ty: – Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ: Nếu tổ chức số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

a. Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

b. Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức) – Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.

c. Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh)

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy + Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). + Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

– Cắt góc (Cắt góc dưới bên phải, góc phần chữ ký thủ trưởng đơn vị) – Đốt – Xé nhỏ(Trong các hình thức huỷ trên thì các bạn nên chọn Cắt góc, lưu ý thêm: Mỗi chi cục thuế lại yêu cầu 1 hình thức khác nhau. Nơi thì yêu xé nát và lưu tại Công ty không được cắt góc. Nơi thì hướng dẫn là Đốt. Nơi thì hướng dẫn cắt góc …)

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không Có Nhu Cầu Sử Dụng ?

Doanh nghiêp, tổ chức,hộ cá thể kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT do chuyển địa điểm khác quận, giải thể và không có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT đã in thì phải tiến hành theo trình tự thủ tục điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014.

►Điều 29. Hủy hóa đơn Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau :

1. Hóa đơn được xác định đã hủy

– Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

– Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

3.Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  điền vào mục hủy bỏ .

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG

Số :     /2017/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH đại lý thuế Đông Dương;

Căn cứ vào Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 về việc “hủy hóa đơn” .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công ty TNHH đại lý thuế Đông Dương.

Điều 2 : Thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn gồm những người có tên sau đây :

Ông ( Bà): ………………….…. – Chức vụ Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng.

Ông ( Bà): …………………… – Chức vụ Kế toán – Thành viên Hội đồng.

Điều 3 : Hội đồng hủy hóa đơn có nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và tiến hành hủy số hóa đơn (do Bộ Tài chính phát hành) còn tồn ở Công ty TNHH đại lý thuế Đông Dương.

Điều 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công ty TNHH đại lý thuế Đông Dương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

    -  Như điều 2 (để thực hiện).

    -  Lưu VPCT.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

 Hà Nội, ngày……tháng…….năm 2023

Hôm nay vào hồi: 08h30  ngày … tháng… năm

Tại văn phòng CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG, chúng tôi gồm:

Ông (Bà): …

Ông (Bà):…

Địa chỉ: Số nhà 11, Ngõ 13 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc,Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Mã số thuế: 0107819578.

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc  huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ  từ số: ……….đến số  ………………… phát hành ngày ………..

2. Lý do huỷ hoá đơn: ………….. 

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn ……………..và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                        HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

     

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ ĐÔNG DƯƠNG

     

Số:       /DD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

                     

           Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN

Hôm nay vào hồi: 08h30  ngày … tháng… năm

Tại trụ sở chính công ty TNHH Đại Lý Thuế Đông Dương , chúng tôi gồm:

Ông (Bà): …

Ông (Bà):…

Cùng nhau kiểm kê số hóa đơn chưa sử dụng hết cần hủy, có số  liệu như sau :

STT

Loại hóa đơn

Mẫu hóa đơn

Ký hiệu

Từ quyển ….

Đến quyển ….

Từ số ….

Đến số ….

01

Giá trị gia tăng

01GTKT3/001

TL/11P

01

Từ số: 0000033 đến số: 0000250

Cộng

218

Công tác kiểm kê kết thúc vào hồi 08h 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập và đọc cho mọi người có mặt cùng nghe và thống nhất ký vào biên bản này

NGƯỜI LẬP BIỂU

HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

Tải mẫu biểu tại đây :

– Bản kiểm kê hóa đơn hủy. – Mẫu biên bản hủy hóa đơn.

– Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn.

Thông Báo Không Tiếp Tục Sử Dụng Và Hủy Hóa Đơn Khi Giải Thể Doanh Nghiệp, Phá Sản Doanh Nghiệp

Thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn khi giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp phát sinh các trường hợp sau thì phải dừng việc sử dụng và thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn đó nữa:

– Được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

– Phát hành loại hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã thông báo phát hành mà chưa sử dụng hết.

– Không tiếp tục sử dụng hóa đơn đã mua từ cơ quan thuế. 

– Hóa đơn bị mất, cháy, hỏng. 

Thông báo về việc không sử dụng hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp. 

Đây là thủ tục thông báo nên cơ quan thuế sẽ không có văn bản trả lời về vấn đề này.

Sau khi thực hiện xong thủ tục thông báo, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn đối với các trường hợp trên.

Hủy hóa đơn khi giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.”

Trình tự thủ tục hủy hóa đơn:

Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy( từ số …đến số…hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hó đơn cần hủy không liên tục);

Biên bản hủy hóa đơn;

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Không Tiếp Tục Sử Dụng Theo Tt 39 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!