Xu Hướng 9/2022 ❤️ Doanh Nghiệp Được Lựa Chọn Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định Có Hiệu Quả ❣️ Top View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 ❤️ Doanh Nghiệp Được Lựa Chọn Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định Có Hiệu Quả ❣️ Top View

Xem 495

Bạn đang xem bài viết Doanh Nghiệp Được Lựa Chọn Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định Có Hiệu Quả được cập nhật mới nhất ngày 28/09/2022 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

Lũy Kế Là Gì? Khấu Hao Lũy Kế, Cách Tìm Ra Các Khoản Suy Giảm Lũy Kế

Không Đăng Ký Phương Pháp Khấu Hao Tscđ Có Bị Phạt Không?

Thông Tư 200: Hạn Chế Và Vướng Mắc Trong Hạch Toán Tài Sản Cố Định Và Bất Động Sản Đầu Tư

Ứng Dụng Excel Lập Bảng Khấu Hao Tài Sản Cố Định

Cách Tính Khấu Hao Xe Ô Tô Cũ【Cập Nhập Bản Chuẩn 2022】

Tài sản cố định của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính.

TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình đều phải thoả mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn sau:

– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

– Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

– Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

– Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận kê TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thoả mãn 7 điều kiện sau:

– Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa TSCĐ vô hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

– Doanh nghiệp dự định hoàn thành TSCĐ vô hình để sử dụng hoặc để bán;

– Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản cố định vô hình đó;

– TS vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

– Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

– Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

– Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho TSCĐ vô hình.

Doanh nghiệp không được tính và tính khấu hao đối với những tài sản cố định và khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng vào hoạt động kinh doanh. Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng, doanh nghiệp phải xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm đền bù, đòi bồi thường thiệt hại… và tính vào chi phí khác.

Những TSCĐ không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không phải trích khấu hao, bao gồm:

– TSCĐ thuộc dự trữ Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý hộ, giữ hộ.

– TSCĐ phục vụ các hoạt động phúc lợi trong doanh nghiệp như nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà truyền thống, nhà ăn… được đầu tư bằng quỹ phúc lợi.

– Những TSCĐ phục vụ nhu cầu chung toàn xã hội không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của riêng doanh nghiệp như đe đập, cầu cống, đường sá… mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý.

– TSCĐ khác không tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý những TSCĐ không tham gia vào hoạt động kinh doanh như đối với TSCĐ đang hoạt động kinh doanh. Nhưng không phải trích khấu hao mà chỉ tính hao mòn hàng năm. Mức tính hao mòn hàng năm được xác định bằng cách lấy nguyên giá TSCĐ chia : cho thời gian sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

Việc trích hoặc thôi tính khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày theo Sổ ngày của tháng mà TSCĐ tăng, giảm hoặc ngưng tham gia vào hoạt động kinh doanh.

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng tuyến tính

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ Thời gian sử dụng

– Tỷ lệ khấu hao trung bình hàng năm của TSCĐ = Thời gian sử dụng

– Nguyên giá TSCĐ là giá TSCĐ ghi sổ kế toán doanh nghiệp.

– Thời gian sử dụng doanh nghiệp căn cứ vào khung thời gian sử dụng tối thiểu và tối đa do Bộ Tài chính quy định để lựa chọn.

– Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải tính cả năm chia cho 12 tháng.

Mức tính khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó.

Các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là: máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Ví dụ: Một TSCĐ hữu hình có nguyên giá 12.000.000, thời gian sử dụng là 5 năm.

Giả định doanh nghiệp trích khấu hao nhanh 20% tức là 1,2 lần theo phương pháp khấu hao đường thẳng, vậy từng năm và năm cuối cùng mức tính khấu hao TSCĐ này như sau:

2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Áp dụng phương pháp này là TSCĐ đầu tư mới chưa qua sử dụng; là máy móc, thiết bị dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; Đối với doanh nghiệp có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi nhanh.

Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỉ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỉ lệ khấu hao nhanh = Tỉ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng của TSCĐ quy định hiện hành QĐ 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12-12-2003.

Nguyên giá TSCĐ là: 12.000.000

Thời gian sử dụng: 5 năm

Tỉ lệ khấu hao TSCĐ theo đường thẳng = 1/5 x 100 =20%

Hệ số điều chỉnh theo quy định là: 2

Vậy tỉ lệ khấu hao nhanh là: 20% x 2 = 40%

3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Áp dụng phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của TSCĐ;

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế.

Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức tính khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức tính khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm = Nguyên giá TSCĐ : Sản lượng theo công suất thiết kế

Mức tính khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức tính khấu hao năm của TSCĐ = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm x Mức tính khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm. Ví dụ: TSCĐ nguyên giá: 12.000.000

Sản lượng theo công suất thiết kế là 10.000m3

Giả dụ tháng này doanh nghiệp TSCĐ hữu hình này đạt sản lượng thực tế là 800m. Vậy mức tính khấu hao của tháng là:

1.200 x 800 = 96.000

Việc trích khấu hao TSCĐ có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, lợi nhuận và hình thành quỹ đầu tư xây dựng của doanh nghiệp, do vậy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần căn cứ vào thực trạng TSCĐ của đơn vị và đặc điểm mỗi phương pháp tính và trích khấu hao để áp dụng cho phù hợp và có hiệu quả.

Nguồn: TC Xây dựng số 7-2006

Khấu Hao Tài Sản Cố Định Theo Phương Pháp Đường Thẳng

Trình Bày Khái Niệm Khấu Hao Tscđ Và Nêu Các Phương Pháp Khấu Hao Tscđ Áp Dụng Trong Các Doanh Nghiệp Hiện Nay:

03 Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định Năm 2022

Thông Báo Khấu Hao Tài Sản Cố Định Cho Cơ Quan Thuế

Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Thông Dụng

Cập nhật thông tin chi tiết về Doanh Nghiệp Được Lựa Chọn Phương Pháp Khấu Hao Tài Sản Cố Định Có Hiệu Quả trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 1937 / Xu hướng 2027 / Tổng 2117 thumb
🌟 Home
🌟 Top