Xu Hướng 9/2023 # Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Trực Tuyến 2023 # Top 9 Xem Nhiều | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Trực Tuyến 2023 # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Trực Tuyến 2023 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bộ câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2023

Đáp án thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2023 Bộ câu hỏi thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần 1

(Chủ đề: Luật tiếp cận thông tin)

Lựa chọn phương án phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi sau:

1. Hành vi nào không bị nghiêm cấm theo Luật tiếp cận thông tin

A. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin.

B. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực.

C. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

D. Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin

Đáp án: D ( điểm b khoản 1 Điều 8, Điều 11 Luật tiếp cận thông tin).

2. Theo Luật tiếp cận thông tin, khi tiếp cận thông tin, công dân không có nghĩa vụ nào?

A. Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

B. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

C. Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

D. Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp .

Đáp án: B (điểm a, khoản 1 Điều 8 Luật tiếp cận thông tin).

3. Nội dung nào không thuộc nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo Luật tiếp cận thông tin

A. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

B. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

C. Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.

D. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác

Đáp án: C (Điều 3 Luật tiếp cận thông tin)

B. Thông tin thuộc bí mật nhà nước

C. Thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước

D. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng

Đáp án: A ( Điều 7 Luật tiếp cận thông tin).

D. Tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

Đáp án:D (khoản 2 Điều 6 Luật tiếp cận thông tin)

6. Theo Luật tiếp cận thông tin, thông tin do Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do ai chịu trách nhiệm cung cấp?

A. Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Sở Thông tin và truyền thông cấp tỉnh.

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đáp án: A (điểm e, khoản 2 Điều 9 Luật tiếp cận thông tin)

7. Theo Luật tiếp cận thông tin, thông tin do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tạo ra do ai chịu trách nhiệm cung cấp?

A. Thường trực Ủy ban nhân dân cấp huyện

B. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện

C. Hội đồng nhân dân cấp huyện

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Đáp án: B (điểm g khoản 2 Điều 9 Luật tiếp cận thông tin)

8. Thông tin nào không được công khai rộng rãi theo Luật tiếp cận thông tin?

A. Văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước.

B. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước.

C. Thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước

D. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, địa phương.

Đáp án: C ( khoản 2 Điều 6 Luật tiếp cận thông tin)

9. Theo Luật tiếp cận thông tin, nhận định nào sau đây không chính xác ?

A. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

B. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật.

C. Trong mọi trường hợp, công dân được cung cấp thông tin không phải trả chi phí.

D. Người yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với cơ quan nhà nước, người có trách nhiệm cung cấp thông tin.

Đáp án: C (theo khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4, Điều 12, Khoản 1 Điều 14 Luật tiếp cận thông tin).

Câu hỏi tình huống

A có đơn đề nghị bộ phận đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan B cung cấp Công văn X bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở. Sau khi được bộ phận đầu mối cung cấp thông tin theo quy định, hôm sau A quay lại và yêu cầu cung cấp thông tin bằng hình thức cung cấp bản photocopy Công văn X. Yêu cầu này cũng được bộ phận đầu mối cung cấp thông tin ở cơ quan B đáp ứng.

Sau ngày nhận bản photocopy Công văn X một tuần, công dân A trở lại cơ quan B yêu cầu cung cấp Công văn X dưới hình thức cung cấp qua mạng điện tử với lý do là bản photocopy đã bị mất. Bộ phận đầu mối cung cấp thông tin ở cơ quan B phải:

A. Cung cấp Công văn X theo yêu cầu của công dân A.

B. Từ chối cung cấp Công văn X theo yêu cầu của công dân A;

C. Cung cấp Công văn X theo yêu cầu của công dân A nhưng dưới hình thức cho xem trực tiếp.

D. Chỉ cung cấp Công văn X theo yêu cầu của công dân A nếu xét thấy công dân A có lý do chính đáng và Công văn X đáp ứng đủ điều kiện cung cấp qua mạng điện tử.

Đáp án: D ( điểm d khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 30 Luật tiếp cận thông tin)

Bộ câu hỏi thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần 3

Chủ đề “Tìm hiểu luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2023”. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15/10/2023 và kết thúc vào ngày 15/11/2023

Câu hỏi 1: Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2023, người yêu cầu bồi thường có quyền yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết yêu cầu bồi thường trong trường hợp nào sau đây?

A. Khi chưa có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.

B. Sau khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.

C. Yêu cầu bồi thường đó đã được các cơ quan giải quyết bồi thường khác thụ lý, giải quyết.

D. Yêu cầu bồi thường đó đã được Tòa án thụ lý, giải quyết trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính.

Đáp án: B.

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Khoản 4 quy định: Nhà nước giải quyết yêu cầu bồi thường sau khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự theo quy định của Luật này.

Câu hỏi 2: Người bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan nào sau đây giải quyết bồi thường?

A. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật.

B. Cơ quan cấp trên của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ.

C. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

D. Các cơ quan nhà nước.

Đáp án: A

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Khoản 7 quy định: Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng.

Câu hỏi 3: Thời hiệu yêu cầu bồi thường là bao lâu kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2023 nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường?

A. 01 năm.

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 05 năm.

Đáp án C

Căn cứ: Khoản 1 Điều 6 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Điều 6. Thời hiệu yêu cầu bồi thường

1. Thời hiệu yêu cầu bồi thường là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu bồi thường quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật này nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật này và trường hợp yêu cầu phục hồi danh dự.

2. Thời hiệu yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án hành chính được xác định theo thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.

Câu hỏi 4: Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2023, trường hợp nào sau đây thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính?

A. Áp dụng biện pháp buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng trái pháp luật.

B. Áp dụng biện pháp buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh trái pháp luật.

C. Áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại trái pháp luật.

D. Áp dụng biện pháp buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện trái pháp luật.

Đáp án A

Căn cứ: Khoản 3 Điều 17

Điều 17. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

3. Áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính sau đây trái pháp luật:

a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

b) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

c) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

Câu hỏi 5: Nhà nước bồi thường những thiệt hại nào sau đây?

A. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm; Thiệt hại về tinh thần; Các chi phí khác được bồi thường.

B. Thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

C. Thiệt hại do công trình đang xây dựng do Nhà nước làm chủ đầu tư.

D. Thiệt hại do công tác quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Đáp án: A

Căn cứ: Từ Điều 23 đến Điều 28 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Câu hỏi 6: Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023, đối tượng nào sau đây được phục hồi danh dự?

Những thiệt hại nào nhà nước sẽ bồi thường

A. Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật.

B. Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

C. Người bị thiệt hại trong hoạt động thi hành án dân sự.

D. Người bị thiệt hại trong hoạt động thi hành án hình sự.

Đáp án: A

Căn cứ: Khoản 1 Điều 31

Điều 31. Phục hồi danh dự

1. Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật, người bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật thì được phục hồi danh dự.

2. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm chủ động thực hiện việc phục hồi danh dự đối với người bị thiệt hại trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. Việc phục hồi danh dự được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương V của Luật này.

Câu hỏi 7: Bà Nguyễn Thị H là công chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện B bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc với lý do sinh con thứ 3. Bà H đã có khiếu nại về tính trái pháp luật của quyết định xử lý kỷ luật nêu trên và cơ quan có thẩm quyền đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại trong đó chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị H. Căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại, Bà Nguyễn Thị H đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện B giải quyết bồi thường do ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật. Vậy trong trường hợp này, yêu cầu bồi thường của bà Nguyễn Thị H thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực nào?

A. Thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

B. Thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

C. Thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng.

D. Thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự.

Đáp án A

Căn cứ: Khoản 14 Điều 17

Điều 17. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính14. Ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

Câu hỏi 8: Ông V bị Viện kiểm sát nhân dân huyện C khởi tố vụ án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và Tòa án nhân dân huyện C đã ra bản án hình sự sơ thẩm tuyên phạt 03 năm tù về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông V đã kháng cáo bản án nêu trên lên Tòa án nhân dân tỉnh H. Tòa án nhân dân tỉnh H đã ra bản án hình sự phúc thẩm với nội dung hủy bản án sơ thẩm, tuyên Ông V không có tội và đình chỉ vụ án vì hành vi của ông V không cấu thành Tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Căn cứ bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh H, ông V đã có yêu cầu bồi thường nhưng chưa biết gửi đến cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường đối với trường hợp của ông. Vậy trong trường hợp này, cơ quan nào là cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường đối với yêu cầu bồi thường của Ông V?

A. Tòa án nhân dân tỉnh H.

B. Tòa án nhân dân huyện C.

C. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh H.

D. Viện kiểm sát nhân dân huyện C.

Đáp án B

Căn cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 36

Điều 36. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự

1. Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau đây:

a) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm;

Câu hỏi 9: Bà Q là người mua trúng tài sản được bán đấu giá (căn nhà 150 m2) đã nộp đủ số tiền mua theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng do không nhận được tài sản trúng đấu giá, bà Q có đơn khiếu nại đối với việc không được nhận tài sản do sai phạm của cơ quan thi hành án trong quá trình cưỡng chế kê biên. Ngày 17/4/2023, Cục THADS tỉnh A ra Quyết định giải quyết khiếu nại số m/QĐ-GQKNTHA với nội dung chấp nhận khiếu nại của bà Q, khẳng định việc cơ quan thi hành án không giao được căn nhà cho bà Q là không đúng quy định của pháp luật và gây phát sinh thiệt hại đối với bà Q. Trên cơ sở đó bà Q muốn yêu cầu bồi thường nhưng không biết thủ tục yêu cầu bồi thường được thực hiện như thế nào? Vậy trong trường hợp này, theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bà Q có thể yêu cầu cơ quan nào hỗ trợ để thực hiện quyền yêu cầu bồi thường?

A. Cục Thi hành án dân sự tỉnh A.

B. Tổng Cục thi hành án dân sự.

C. Các cơ quan nhà nước khác.

D. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh A).

Đáp án: D Điểm đ Khoản 2 Điều 73

Điều 73. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

2. Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

đ) Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường;

Câu hỏi 10: Dự đoán số người trả lời đúng

Bộ câu hỏi thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần 4

Câu hỏi 1: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2023, đâu là các biện pháp giám giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp được miễn miễn trách nhiệm hình sự?

A. Biện pháp khiển trách

B. Biện pháp hòa giải tại cộng đồng

C. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

A. Phạt tiền

B. Tù có thời hạn

C. Tử hình

D. Cải tạo không giam giữ

Đáp án C, căn cứ Khoản 5 Điều 91 Bộ luật HÌnh sự 2023

Điều 91. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Không phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Câu hỏi 3: P 17 tuổi phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2023 có khung hình phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trong trường hợp này, nếu Tòa án áp dụng phạt tiền là hình phạt chính thì mức tiền phạt tối đa P phải chịu là bao nhiêu?

A. 10 triệu đồng

B. 15 triệu đồng

C. 20 triệu đồng

D. 25 triệu đồng

Đáp án D, căn cứ Điều 99 Bộ Luật hình sự 2023

Điều 99. Phạt tiền

Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Câu hỏi 4: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2023, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Có thể áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

B. Có thể áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

C. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

D. Khiển trách là một trong những hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Đáp án C, căn cứ khoản 2 Điều 100 BLHS 2023

Điều 100. Cải tạo không giam giữ

2. Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó.

Không khấu trừ thu nhập người chưa thành niên

Không khấu trừ thu nhập người chưa thành niên

Câu hỏi 5: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2023, đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá thời hạn nào sau đây?

A. 10 năm tù

B. 12 năm tù

C. 15 năm tù

D. 18 năm tù

Đáp án B, căn cứ Khoản 2 Điều 101 BLHS

Điều 101. Tù có thời hạn

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Câu hỏi 6: B phạm tội cướp tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2023 có khung hình phạt từ 03 năm đến 10 năm. Thời điểm B thực hiện hành vi phạm tội là 15 tuổi 04 tháng. Trong trường hợp này, mức phạt tù tối đa mà Tòa án có thể áp dụng đối với B là bao nhiêu?

A. 03 năm

B. 05 năm

C. 07 năm

D. 08 năm

Đáp án B, căn cứ Khoản 2 Điều 101 BLHS

Điều 101. Tù có thời hạn

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự

Người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự

Câu hỏi 7: Theo Bộ luật Hình sự năm 2023, nhận định nào sau đây đúng về tuổi trách nhiệm hình sự?

A. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác.

B. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

C. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự năm 2023 có quy định khác.

D. Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Đáp án D, căn cứ Khoản 1 Điều 12 BLHS

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Câu hỏi 8: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nếu chuẩn bị phạm tội

A. Tội giết người và Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

B. Tội cướp tài sản và Tội cướp giật tài sản

C. Tội giết người và Tội cướp tài sản

D. Tội giết người và tội cướp giật tài sản

Đáp án C, căn cứ Khoản 3 Điều 14 BLHS 2023 sửa đổi, bổ sung 2023

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”.

Câu hỏi 9: H (15 tuổi) đánh S bị thương phải nhập viện cấp cứu. Qua giám định xác định tỷ lệ thương tật của S là 21%. Trường hợp này, H có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình không?

A. H không phải chịu trách nhiệm hình sự

B. H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

C. H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng được miễn trách nhiệm hình sự

D. H phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Đáp án A, vì theo Điều 9, Khoản 2 Điều 12 và Khoản 1 Điều 134 BLHS 2023 sửa đổi, bổ sung 2023

Theo Khoản 2 Điều 12 thì “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”.

Theo Điều 9 phân loại tôi phạm thì tội rất nghiêm trọng có mức phạt từ trên 7 năm đến 15 năm tù. Theo Khoản 1 Điều 134 thì mức phạt đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm.

Như vậy, hành vi của H chưa tới mức phải chịu trách nhiệm hình sự.

Câu hỏi 10: Dự đoán số người trả lời đúng*

Các bạn dự đoán tầm 3 – 5 nghìn người là có cơ hội nhận thưởng.

Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật Trẻ Em Trực Tuyến 2023 Bảng A Khối Tiểu Học

Bộ câu hỏi và đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

Đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 1. Câu hỏi Luật trẻ em trực tuyến bảng A vòng 4 2. Câu hỏi Luật trẻ em trực tuyến bảng A vòng 3

CHỦ ĐỀ 3: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG, QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM

(2023-12-31 09:00:00 – 2023-01-12 22:00:00)

3. Câu hỏi Luật trẻ em trực tuyến bảng A vòng 2

Vòng 1 cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến 2023 dành cho khối tiểu học bắt đầu từ ngày 11/11/2023 đến 24/11/2023.

4. Đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến bảng A vòng 4 5. Đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến bảng A vòng 3 6. Đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến bảng A vòng 2 7. Đáp án thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến bảng A vòng 1

Câu 1: Đâu là tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em.

Câu 2: Trong quy định về chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Luật trẻ em, những người nào được ưu tiên tư vấn, bảo vệ, chăm sóc, sức khỏe, dinh dưỡng.

Câu 3: Lần đầu tiên nước ta ban hành Luật về bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em là năm bao nhiêu?

Câu 4: Trong trường hợp chăm sóc thay thế, trẻ em được ưu tiên chăm sóc thay thế bởi ai?

Người thân thích

Cơ sở trợ giúp xã hội

Cá nhân, gia đình không phải là người thân thích

Câu 5: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Công ước quốc tế về Quyền trẻ em vào tháng năm nào?

Câu 6: Theo em, bố mẹ có nên xem nhật ký của con mà không trao đổi và được con đồng ý không?

Câu 7: Theo Luật trẻ em 2023 trẻ em có bao nhiêu nhóm quyền?

Câu 8: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em có đầu số nào?

Câu 9: Khi trẻ em không còn cha mẹ, hoặc không thể sống cùng cha mẹ, hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn….trẻ em được chăm sóc thay thế bởi những hình thức nào sau đây?

Câu 12: Nhóm nào sau đây không phải là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt?

Người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, nhận con nuôi

Người thân thích; Nhận con nuôi; Cá nhân; Gia đình không phải là người thân thích; Cơ sở trợ giúp xã hội.

Bởi người thân thích; Nhận con nuôi; Cơ sở trợ giúp xã hội.

Bởi người thân thích.

Câu 10: Khi phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em thì quốc gia thành viên có nghĩa vụ cam kết phổ biến rộng rãi những nguyên tắc và quy định của Công ước này bởi người lớn cũng như trẻ em, bằng các phương tiện thích hợp và tích cực. Đúng hay sai?

Câu 11: Hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên chọn các nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Người thân thích; Công dân Việt Nam cư trú trong nước; Cá nhân người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế nơi trẻ em cư trú; Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế nơi trẻ em cư trú; Người thân thích; Công dân Việt Nam cư trú trong nước; Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Người thân thích; Cá nhân người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế nơi trẻ em cư trú; Công dân Việt Nam cư trú trong nước; Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Người thân thích; Công dân Việt Nam cư trú trong nước; Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Trẻ em vi phạm pháp luật

Trẻ em là con em gia đình nông dân

Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ

Trẻ em khuyết tật

Câu 13: Đối với trẻ em vi phạm pháp luật cần ưu tiên áp dụng các biện pháp nào?

Câu hỏi số 16: Nếu em gặp tình huống mà khiến em cảm thấy lo lắng, sợ hãi, em nên làm gì? A.Tránh xa, đi khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt

Biện pháp cưỡng chế và hạn chế tự do

Các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính

Các biện pháp hỗ trợ, can thiệp hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính.

Câu 14. Hằng ngày theo em nên dùng Internet bao nhiêu là đủ?

Dùng đến bao giờ thấy chán thì thôi

Dùng trong khoảng thời gian 3h/ngày

Dùng trong khoảng thời gian 2h/ngày

A.Trẻ em bị bỏ rơi chưa được chăm sóc thay thế. Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc thay thế.

Câu 15. Gọi điện đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em có mất phí không?

B.Nói với bạn em

C.Không làm gì cả

Câu hỏi số 17: Nhóm trẻ em bị bỏ rơi gồm những đối tượng trẻ em nào?

A.Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

B.Trẻ em bị bỏ rơi

C.Trẻ em bị bỏ rơi. Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc thay thế.

D.Trẻ em bị bỏ rơi chưa được chăm sóc thay thế. Trẻ em bị bỏ rơi.

Câu hỏi số 19: Khi nào cần làm giấy khai sinh cho trẻ em?

Câu hỏi số 18: Nhóm trẻ em nào được Nhà nước hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nghị định 56?

B.Trong 60 ngày

B.Nhà nước không hỗ trợ miễn, giảm học phí

Câu hỏi số 20: Khi bị người lạ kéo đi, bạn sẽ làm gì?

C.Mọi trẻ em dưới 5 tuổi

B.Hô lên thật to, kêu cứu, bỏ chạy

D.Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

A.Khi nào đi học

A.Đúng

C.Trong 30 ngày

Câu hỏi số 22: Ai có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực xâm hại?

A.Bạn sẽ khóc

B.Gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương

C.Kêu cứu, chống cự bằng cách ngồi xuống ôm vào chân kẻ xấu.

Câu hỏi số 21: Trẻ em là người làm chứng được bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư, hạn chế tối đa việc dẫn giải, gây áp lực về tâm lý. Đúng hay sai?

Câu hỏi số 23: Khi tham gia mạng xã hội, em nên kết bạn với ai?

B.Sai

A.Gia đình

C.Chính quyền các cấp

D.Nhà trường

A.Những người gửi lời mời kết bạn cho em

A.Quốc gia đầu tiên

B.Những người em quen biết

C.Bạn cùng lớp

D.Bất kỳ ai mà em thích

Câu hỏi số 25: Theo Luật trẻ em, cấp độ phòng ngừa được hiểu như thế nào?

Câu hỏi số 24: Việt Nam là quốc gia thứ mấy ở châu Á phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em?

B. Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng mái trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

B.Quốc gia thứ 15

C.Quốc gia thứ hai

D.Quốc gia thứ 10

B. Có

A. Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại, hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

C. Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

B.Ủy ban nhân dân các cấp

Câu hỏi số 26: Luật trẻ em có quy định các biện háp bảo vệ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là người bị hại, trẻ em là người làm chứng không?

A. Không

Câu hỏi số 28: Cơ quan nào được quyết định việc chăm sóc thay thế?

Câu hỏi số 27: Đâu là cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em?

A.Ngành Văn hóa

C.Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh

D.Ủy ban nhân dân cấp xã Câu hỏi số 29: Chăm sóc thay thế là gì? A. Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

D.Các nhà trường

A.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B.Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu hỏi số 30: Luật trẻ em quy định có bao nhiêu hình thức chăm sóc thay thế?

C.Cơ quan lao động thương binh và xã hội cấp huyện

B.Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhầm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

C.Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; trẻ em bị ảnh hưởng xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

D.4

D.Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ

A.1

B.3

C.2

8. Nội dung chính cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

Cuộc thi tìm hiểu Luật được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng về Luật Trẻ em năm 2023; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, thiếu nhi và toàn xã hội về các quyền, bổn phận của trẻ em.

Đồng thời, cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tại nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường.

Đối tượng dự thi được chia làm hai bảng. Bảng A dành cho học sinh bậc Tiểu học (từ lớp 3-lớp 5); Bảng B dành cho học sinh bậc Trung học cơ sở (từ lớp 6-lớp 9).

Nội dung thi bao gồm kiến thức về Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; Luật Trẻ em năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các kỹ năng cần thiết để phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và bạo lực học đường; các hành vi vi phạm quyền trẻ em và chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức theo ba vòng: Vòng loại, Vòng Bán kết, Vòng Chung kết toàn quốc.

Trong trường hợp điểm cuối cùng và thời gian thi của thí sinh bằng nhau, thí sinh nào có nhiều thời gian tìm hiểu về Luật Trẻ em và học tập miễn phí trên website http://hocplus.vn sẽ được ưu tiên trong trao giải hoặc xét vào vòng trong.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ở mỗi bảng 50 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất của mỗi tỉnh, thành phố tham gia Vòng bán kết.

Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục bước vào Vòng Chung kết toàn quốc với 2 phần thi: đấu loại trực tiếp và chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023.

Đáp Án Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu Bộ Luật Lao Động 2023

1. Đáp án tìm hiểu Bộ luật lao động 2023 tuần 3

Câu 01. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

A. Hòa giải viên lao động

B. Hội đồng trọng tài lao động

C. Tòa án nhân dân

D. Tất cả các đáp án trên Câu 02. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất bao nhiêu giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác

A. 8 giờ

B. 10 giờ

C. 12 giờ

D. 16 giờ

Câu 03. Người lao động sinh đôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản bao nhiêu tháng

A. 04 tháng

B. 05 tháng

C. 06 tháng

D. 07 tháng Câu 04. Thời giờ làm việc ban đêm là

A. Từ 20 giờ đến 04 giờ sáng ngày hôm sau

B. Từ 21 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau

C. Từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau

D. Từ 23 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau

Câu 05. Trường hợp nào người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc

A. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

B. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải

C. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất

D. Cả ba trường hợp trên Câu 06. Thời gian thử việc đối với công việc chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ

A. 180 ngày

B. 60 ngày

C. 30 ngày

D. 6 ngày

Câu 07. Mức lương để tính trợ cấp thôi việc là

A. Trung bình toàn bộ thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động

B. Bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc

C. Trung bình 6 tháng liền kề trước ngày 31/12/2008

D. Trung bình 6 tháng liền kề sau ngày 01/01/2009

Câu 08. Người lao động có điều kiện nào sau đây được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với điều kiện bình thường

A. bị suy giảm khả năng lao động

B. làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

C. làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

D. cả 03 trường hợp trên Câu 09. Thời giờ làm thêm trong một năm không quá A. 200 giờ/năm

B. 250 giờ/năm

C. 300 giờ/năm

D. 400 giờ/năm

Câu 10. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên công ty có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không

A. Công ty không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

B. Công ty chỉ được quyền sa thải người lao động

C. Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và không cần báo trước

D. Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước

Câu 11. Trong doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện người lao động thì tổ chức nào được quyền lãnh đạo đình công A. Chỉ có Công đoàn

B. Tổ chức nào cũng có quyền

C. Chỉ có tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể

D. Tổ chức bên ngoài doanh nghiệp lãnh đạo

Câu 12. Người lao động áp dụng biện pháp kết hoạch hóa gia đình triệt sản được nghỉ hưởng chế độ BHXH bao nhiêu ngày

A. 05 ngày

B. 07 ngày

C. 10 ngày

D. 15 ngày Câu 13. Trong số 15 trọng tài viên do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thì Công đoàn được đề cử bao nhiêu thành viên

A. 05 người

B. 10 người

C. 15 người

D. Không được đề cử

Câu 14. Mức trợ cấp mai táng phí là

A. 5 lần mức lương cơ sở

B. 10 lần mức lương cơ sở

C. 5 lần mức lương tối thiểu

D. 10 lần mức lương tối thiểu

Câu 15. Tiền lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ là bao nhiêu

A. 200% + tiền lương ngày lễ

B. 250% + tiền lương ngày lễ

C. 300% + tiền lương ngày

D. 400

Câu 16. Người lao động tham gia đình công được hưởng lương như thế nào

A. Được trả đủ lương

B. Được trừ vào ngày nghỉ hành năm

C. Không được hưởng lương

D. Được hưởng lương tối thiểu

Câu 17. Thời giờ làm việc bình thường của người lao động là

A. Không quá 8 giờ một ngày, 40 giờ một tuần

B. Không quá 8 giờ một ngày, 44 giờ một tuần

C. Không quá 8 giờ một ngày, 48 giờ một tuần

D. Không quá 8 giờ một ngày, 52 giờ một tuần

Câu 18. Các trường hợp nào sau đây người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước

A. Không được bố trí theo đúng công việc

B. Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn

C. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc

D. Cả 3 trường hợp trên Câu 19. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào sau đây

A. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

B. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá thời gian quy định

C. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm

D. Cả 3 trường hợp trên Câu 20. Tổ chức đại diện người lao động ra quyết định đình công khi có bao nhiêu % người được lấy ý kiến đồng ý

A. Trên 25%

B. Trên 50%

C. Trên 75%

D. 100%

2. Đáp án tìm hiểu Bộ luật lao động 2023 tuần 2

Câu 01. Thời giờ làm thêm trong một ngày

A. Không quá 3 giờ

B. Không quá 4 giờ

C. Không quá 5 giờ

D. Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày Câu 02. Có mấy loại hợp đồng lao động A. Có 02 loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

B. Có 03 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng laođộng xác định thời hạn và hợp đồng mùa vụ

C. Có 04 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng laođộng xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ và hợp đồng khoán.

Câu 03. Người lao động có điều kiện nào sau đây được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với điều kiện bình thường

D. Có 05 loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng laođộng xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ, hợp đồng khoán và hợp đồng tính % theo doanhthu.

A. bị suy giảm khả năng lao động

B. làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

D. cả 03 trường hợp trên Câu 04. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường là bao nhiêu A. 150 % so với tiền lương của ngày làm việc bình thường

C. làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

B. 180% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường

C. 200% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường

Câu 05. Điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản là

D. 210% so với tiền lương của ngày làm việc bình thường

A. Đóng BHXH 6 tháng liên tục trước tháng sinh

C. Đóng BHXH đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh

B. Đóng BHXH 6 tháng là đủ điều kiện

Câu 06. Mức trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động không còn có người trực tiếp nuôi dưỡng là

D. Đóng BHXH đủ 12 tháng trong 24 trước khi sinh

A. 50% mức lương cơ sở

C. 70% mức lương cơ sở

B. 60% mức lương cơ sở

Câu 07. Người lao động tự ý bỏ việc bao nhiêu ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải?

D. 100% mức lương cơ sở

B. 05 ngày

A. 03 ngày

C. 08 ngày

Câu 08. Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày bao nhiêu phút trong thời gian làm việc mà vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động

D. 10 ngày

A. 30 phút

C. 60 phút

B. 45 phút

Câu 09. Từ năm 2023 trở đi đến năm 2028, tuổi về hưu của người lao động nam tăng mỗi năm mấy tháng

D. 70 phút

A. 01 tháng

C. 03 tháng

B. 02 tháng

Câu 10. Hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng các hình thức nào sau đây?

D. 04 tháng

A. Bằng văn bản

B. Bằng lời nói

D. Cả 3 hình thức trên Câu 11. Trong doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện người lao động thì tổ chức nào được quyền lãnh đạo đình công A. Chỉ có Công đoàn

C. Bằng phương tiện điện tử

B. Tổ chức nào cũng có quyền

C. Chỉ có tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể

Câu 12. Theo quy định của Bộ luật lao động 2023 thì tổng số ngày lễ, tết trong một năm là

D. Tổ chức bên ngoài doanh nghiệp lãnh đạo

A. 9 ngày

C. 11 ngày

B. 10 ngày

Câu 13. Các tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích?

D. 12 ngày

A. Hòa giải viên lao động

B. Hội đồng trọng tài lao động

D. Đáp án a và b Câu 14. Mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người sử dụng lao động là bao nhiêu %

C. C.Tòa án

A. 18%

C. 14%

B. 17,5%

Câu 15. Tiền lương làm thêm giờ của người lao động vào ngày nghỉ lễ là bao nhiêu

D. 8%

A. 200% + tiền lương ngày lễ

C. 300% + tiền lương ngày

B. 250% + tiền lương ngày lễ

Câu 16. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là

D. 400%

A. 04 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 01 tháng

C. 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng

B. 05 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng

Câu 17. Nội quy lao động phải gồm các nội dung nào sau đây

D. 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 03 tháng.

A. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

B. Trật tự tại nơi làm việc

D. Cả ba nội dung trên Câu 18. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là bao lâu đối với hành vi vi phạm bình thường A. 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm

C. An toàn, vệ sinh lao động

B. 08 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm

C. 10 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm

Câu 19. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động không ?

D. 12 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm

A. Chỉ được giao kết một hợp đồng với một người sử dụng lao động

B. Chỉ được giao kết tối đa 02 hợp đồng với 02 người sử dụng lao động

D. Được giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo Câu 20. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết

C. Chỉ được giao kết tối đa 03 hợp đồng với 03 người sử dụng lao động.

A. Mức lương theo công việc hoặc chức danh

D. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

B. Mức lương theo công việc hoặc chức danh và phụ cấp lương

Câu 01. Tuổi nghỉ hưu của người lao động nam làm công việc bình thường năm 2023 là

C. Mức lương theo công việc hoặc chức danh và các khoản bổ sung khác

2. Đáp án tìm hiểu Bộ luật lao động 2023

C. 60 tuổi

A. 55 tuổi

Câu 02. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản bao nhiêu ngày

B. 58 tuổi

D. 62 tuổi

A. 05 ngày làm việc

D. Tất cả phương án trên Câu 03. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm

B. 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật

C. 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi

A. Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể

D. Cả ba đáp án trên Câu 04. Hết thời hạn giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết thì tập thể người lao động có quyền

B. Khi một bên từ chối thương lượng tập thể

C. Khi một bên không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật

C. Khởi kiện ra Tòa

A. Tiến hành thủ tục đình công

Câu 05. Mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng bao nhiêu % mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

B. Đình công ngay

D. Yêu cầu Thanh tra giải quyết

A. 65%

D. 100% Câu 06. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

B. 75%

C. 85%

A. Hòa giải viên lao động

D. Tất cả các đáp án trên Câu 07. Mức hưởng trợ cấp thôi việc là A. Mỗi năm làm việc một nửa tháng lương

B. Hội đồng trọng tài lao động

C. Tòa án nhân dân

B. Mỗi năm làm việc một tháng lương

Câu 08. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm

C. Mỗi năm làm việc một tháng rưỡi tháng lương

D. Mỗi năm làm việc hai tháng lương

A. Mức lương theo công việc hoặc chức danh

D. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác Câu 09. Người lao động tự ý bỏ việc bao nhiêu ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải?

B. Mức lương theo công việc hoặc chức danh và phụ cấp lương

B. 05 ngày

C. Mức lương theo công việc hoặc chức danh và các khoản bổ sung khác

A. 03 ngày

Câu 10. Người lao động sinh đôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản bao nhiêu tháng

C. 08 ngày

D. 10 ngày

A. 04 tháng

D. 07 tháng Câu 11. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại và đóng BHXH dưới 15 năm là A. 30 ngày

B. 05 tháng

C. 06 tháng

B. 40 ngày

Câu 12. Khi Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì tập thể người lao động có thể

C. 50 ngày

D. 60 ngày

A. Đình công để tạo áp lực

D. Không được thực hiện các hoạt động trên Câu 13. Mức hưởng chế độ BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi là

B. Khởi kiện ra Tòa

B. Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng

C. Bao vây nhà máy

A. Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 01 tháng

Câu 14. Người lao động tự ý bỏ việc bao nhiêu ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải A. 20 ngày

C. Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 02 tháng

D. Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 2,5 tháng

B. 25 ngày

Câu 15. Tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp giữa A. Người lao động với người sử dụng lao động

C. 30 ngày

D. 35 ngày

B. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động

Câu 16. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại và đóng BHXH từ trên 30 năm là

C. Tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động

D. Cả 03 câu trên đều đúng

C. 60 ngày

A. 40 ngày

Câu 17. Hành vi nào bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động

B. 50 ngày

D. 70 ngày

A. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao độ

D. Cả ba trường hợp trên Câu 18. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng

B. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động

C. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động

C. 85% mức lương của công việc đó

A. 65% mức lương của công việc đó

Câu 19. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá bao nhiêu tuổi so với điều kiện nghỉ hưu bình thường

B. 75% mức lương của công việc đó

D. 95% mức lương của công việc đó

C. 05 tuổi

A. 02 tuổi

Câu 20. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là

B. 03 tuổi

D. 10 tuổi

C. 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng

A. 04 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 01 tháng

D. 07 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 03 tháng.

Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến Nghệ An

Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính

Cuộc thi Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính 1. Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính

1. Theo Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ, ” Bản sao điện tử” được hiểu như thế nào?

A. Là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.

B. Là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy.

C. Là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản sao dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản sao dạng văn bản giấy.

2. Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ quy định cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện hành vi nào sau đây?

B. Trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; ứng xử, giao tiếp không phù hợp với quy chế văn hóa công sở.

C. Cả 02 hành vi trên.

3. Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ?

A. 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

B. 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

C. 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Địa chỉ truy cập vào Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An là địa chỉ nào?

A. https://dichvucong.nghean.gov.vn

B. https://nghean.dichvucong.gov.vn

C. https://nghean.net

5. PAPI là tên viết tắt tiếng Anh của chỉ số nào sao đây ?

A. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

B. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

C. Chỉ số cải cách hành chính.

6. Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, “Dịch vụ công mức độ 3” được hiểu như thế nào?

A. Là dịch vụ công trực tuyến thực hiện sau khi hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

C. Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 7. Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị có những quyền nào sau đây?

A. Có quyền phản ánh, kiến nghị với các cơ quan hành chính nhà nước về quy định hành chính.

B. Có quyền yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận thông báo về tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị.

8. Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ, các phương án nào sau đây quy định nội dung phản ánh, kiến nghị?

A. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức.

B. Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế.

9. Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm các nguyên tắc nào sau đây?

A. Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với nhau; khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền thông, mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép.

C. Phải bảo đảm cả hai nguyên tắc trên.

10. SIPAS là tên viết tắt tiếng Anh của chỉ số nào sau đây?

A. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

B. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

C. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

11. Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu?

B. 20.000 đồng/giấy.

C. 30.000 đồng/giấy.

12. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ được sử dụng như thế nào?

A. Là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

B. Là thông tin cần thiết để rút kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.

C. Là căn cứ để khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

13. Nghị định số 54/2023/NĐ-CP ngày 19/6/2023 của Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ vũ trường phải tuân theo quy định nào?

A. Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

B. Không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng. Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.

C. Cả 2 phương án trên.

14. Theo quy định hiện hành, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc?

A. Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

B. Chi cục Văn thư Lưu trữ.

C. Chi cục Văn thư Lưu trữ và Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

15. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ yêu cầu tiêu chuẩn về thâm niên công tác trong ngành, lĩnh vực được phân công bao nhiêu năm?

B. Tối thiểu 02 năm.

C. Tối thiểu 04 năm.

2. Hướng dẫn làm bài dự thi trực tuyến Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính

Để trả lời đúng tất cả các câu hỏi của cuộc thi Tìm hiểu kiểm soát thủ tục hành chính, các bạn làm như sau:

Chúc thành công!

Cuộc Thi “Tìm Hiểu Pháp Luật Trực Tuyến” Năm 2023

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố khuyến khích công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2023 do Bộ Tư pháp tổ chức (theo Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 9/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx dành cho tất cả các đối tượng là người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người ngước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

CÁCH THỨC THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM

Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi, trong đó có 9 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi. 1.Câu hỏi trắc nghiệm 2.Câu hỏi phân loại Tại câu số 10 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng  các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi. 3. Cách tính điểm Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất.   Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 10 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

THỜI GIAN THI

Đợt 1: Tổ chức trong tháng 5, 6 năm 2023.

Đợt 2: Tổ chức trong tháng 6, 7 năm 2023.

Đợt 3: Tổ chức trong  tháng 7, 8 năm 2023.

Đợt 4: Tổ chức trong tháng 8, 9 năm 2023.

Mỗi đợt thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày. Thời gian thi cụ thể (thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi đợt thi) sẽ được thông tin trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

NỘI DUNG THI

Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật phòng, chống tham nhũng; biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển;

Bộ luật hình sự năm 2023

GIẢI THƯỞNG Giải thưởng mỗi đợt thi gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Giải Nhất: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);

Giải Nhì: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng/giải);

Giải Ba: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải). Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024.62739468./.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Trực Tuyến Năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2023, Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về Thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn Quận 5 năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2023 như sau:

– Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật. Tạo điều kiện để các tổ chức chính trị – xã hội, chính trị – xã hội – nghề nghiệp, xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận.

– Qua việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phát hiện bồi dưỡng, tạo điều kiện phát huy vai trò tuyên truyền pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác tiếp cận pháp luật, tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt dộng pháp luật trên địa bàn quận.

2. Yêu cầu

– Nội dung thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân; bám sát mục đích phổ biến kiến thức pháp luật.

– Phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, sử dụng lâu dài và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện thông tin khác.

– Công tác tổ chức cuộc thi phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; tránh hình thức, lãng phí.

– Các đơn vị thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 5, ban ngành đoàn thể thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường đảm bảo việc triển khai, phổ biến kế hoạch cuộc thi được tổ chức sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc quận, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (công an, quân sự, dân quân tự vệ), giáo viên các bậc học, cấp học thuộc quận, các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhân dân trên địa bàn quận.

– Đối với quận: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đơn vị thuộc quận, các Ban Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận; đoàn viên công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quận; hội viên các Hội phụ nữ thuộc Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp thanh niên quận; đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn thuộc Quận Đoàn 5; giáo viên, cán bộ pháp chế các cấp học, bậc học thuộc quận; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (công an, quân sự, dân quân tự vệ) thuộc quận.

– Đối với 15 phường: Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban nhân dân 15 phường; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường (công an, quận sự, dân quân tự vệ); thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hội viên các Chi hội phụ nữ khu phố, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Luật gia, đoàn viên các Chi đoàn khu phố, Chi hội Thanh niên, hòa giải viên ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật 15 phường và nhân dân trên địa bàn.

– Các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Hội đồng ra đề thi, Ban Thư ký cuộc thi không được tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên địa bàn quận.

Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các hành vi bị cấm và chế tài xử lý; nội dung chính sách pháp luật có tác động trực tiếp đến nhân dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau đây:

– Luật An ninh mạng năm 2023;

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2023;

– Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

– Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;

– Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

– Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm.

– Người tham dự thi trực tiếp trên giao diện của Trang thông tin điện tử Quận 5 chúng tôi

– Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 5. Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn 100 câu hỏi. Số lượng câu hỏi trong một phần thi trực tuyến là 10 câu hỏi (09 câu hỏi trực tiếp; 01 câu dự đoán số người trả lời đúng nhất và 01 câu hỏi phụ tham khảo ý kiến người dự thi). Một phần thi trực tuyến của 01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút.

– Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Quận 5 chúng tôi Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận.

+ Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần trong thời gian diễn ra cuộc thi.

+ Ban tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường hợp thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

– Mỗi lần thi có 10 câu hỏi, trong đó có 09 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu dự đoán số người trả lời đúng nhất và 01 câu hỏi phụ (không tính điểm).

– Bài thi chỉ được xem là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi (không tính câu hỏi phụ).

– Người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi (01 câu hỏi phụ tham khảo ý kiến).

– Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng nhất hoặc gần đúng với kết quả cuộc thi; 01 câu hỏi phụ (không tính điểm).

– Trường hợp nhiều người dự thi có câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu hỏi phân loại đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

– Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu hỏi phân loại đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban tổ chức quyết định.

– Từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến ngày 25 tháng 10 năm 2023: Thông báo kết quả cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 5, Tuần tin Quận 5, Trang thông tin điện tử của Quận Đoàn 5.

– Tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng hội thi: Từ ngày 05 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 trong tổ chức kỷ niệm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11”.

Giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2023.

Dành cho 05 tập thể nào có số lượng người dự thi nhiều nhất: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng kèm theo Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 5.

Dành cho 10 cá nhân xuất sắc nhất hội thi kèm theo Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 5, gồm:

Các đơn vị tham gia hoặc hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi (kinh phí xã hội hóa) liên hệ 5. Thông tin liên hệ ban tổ chức: c ơ quan Thường trực hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận (Phòng Tư pháp Quận 5), số 203 An Dương Vương Phường 8, Quận 5, điện thoại: 028.38551203.

+ Điện thoại: 028.38550520 (112) – Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 (Tổ tin học); 028.38550306 (Quận Đoàn 5).

+ Hộp thư điện tử: chúng tôi

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Pháp Luật Trực Tuyến 2023 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!