Xu Hướng 10/2023 # Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) # Top 10 Xem Nhiều | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) # Top 10 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Giới thiệu 

Chương trình cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh đào tạo nhân lực có kiến thức khoa học giảng dạy và nghiên cứu tốt; có khả năng tư duy sáng tạo độc lập để giải quyết các vấn đề về lý luận dạy học và phương pháp giảng dạy tiếng anh; đủ kỹ năng giải quyết những yêu cầu thực tiễn về giảng dạy tiếng Anh; đồng thời vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thời gian đào tạo 

12 – 18 tháng

Khối lượng đào tạo

62 tín chỉ

Chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần (tiếng Việt)

Tên học phần (tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

A. Phần kiến thức chung

17

   

FL701010

Ngoại ngữ 2 (Học viên có thể chọn 1 trong 5 ngoại ngữ: Trung, Đức, Nga, Pháp, Nhật)

Second Foreign Language (Mandarine Chinese, German, Russian, French, Japanese)

10

10

0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

Philosophy

3

3

0

FL701020

Phương pháp nghiên cứu trong Giảng dạy Ngoại ngữ

Research Methods in Language Teaching

4

4

0

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

30

   

B.1 Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

9

   

FL701030

Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Approaches and Methods in TESOL

3

3

0

FL701040

Kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ

Language Testing and Assessment

3

3

0

FL701050

Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai

Second Language Acquisition

3

3

0

B.2 Các học phần chuyên ngành tự chọn (chọn tối thiểu 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

   

FL701060

Thiết kế chương trình

Curriculum Design

3

3

0

FL701070

Giao tiếp liên văn hóa

Intercultural Communication

3

3

0

FL701080

Giảng dạy ngôn ngữ theo hoạt động

Task-based Language Teaching

3

3

0

FL701090

Hỗ trợ trực quan và công nghệ trong giảng dạy

Visual Aids and Technology in TESOL

3

3

0

FL701100

Phân tích diễn ngôn

Discourse Analysis

3

3

0

FL701110

Nghiên cứu thực tiễn

Research in Practice

3

3

0

FL701120

Giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ 

Teaching Language Skills

3

3

0

FL701130

Chuyên đề về Kỹ năng viết tiếng Anh học thuật  1

Seminar on  Critical Academic Writing

3

3

0

FL701140

Chuyên đề về Kỹ năng viết tiếng Anh học thuật  2

Seminar on Research/ Thesis

Proposal Writing

3

3

0

C. Luận văn thạc sĩ

15

   

FL701000

Luận văn thạc sĩ

Master’s Thesis

15

0

0

Tổng cộng

62

   

Ghi chú:

1 tín chỉ = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh

THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

A. CHƯƠNG TRÌNH LOẠI I (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước. – Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại I được trang bị khả năng thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học. – Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy. – Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để bước đầu độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

Tên văn bằng

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh – Tên tiếng Anh: Master in English

Môn thi tuyển sinh

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh – Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh – Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó: – Khối kiến thức chung (bắt buộc) : 11 tín chỉ – Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 33 tín chỉ + Bắt buộc: 25 tín chỉ + Lựa chọn: 8 tín chỉ/ 27 tín chỉ – Luận văn: 7 tín chỉCHƯƠNG TRÌNH LOẠI II (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước. – Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại II được trang bị khả năng làm công tác nghiên cứu phương pháp dạy học tiếng Anh; thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học. – Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy. – Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh).

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

Tên văn bằng

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh – Tên tiếng Anh: Master in English

Môn thi tuyển sinh

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh – Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh – Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó: – Khối kiến thức chung (bắt buộc): 11 tín chỉ – Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 25 tín chỉ + Bắt buộc: 19 tín chỉ + Lựa chọn: 6 tín chỉ/ 33 tín chỉ – Luận văn: 15 tín chỉ

– 01 Bản sao Giấy khai sinh bản sao – 01 CMND photo – 02 ảnh 3 x 4 – Các loại bằng khác : Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.II. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN HỒ SƠ – Nhận hồ sơ các ngày trong tuần (8h – 16h30 kể cả thứ 7 & CN) , mở lớp thường xuyên , liên tục vào các tháng – Trực tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm sau : + 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành Phố hồ Chí Minh. + Hẻm 167/2E, Đường TX 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh Hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ sau : :NHẤN VÀO ĐÂY* Email : giaoducdatviet.net@gmail.com * Zalo : 0945.22.88.44 III. HẬU KHÓA HỌC – Sau khi tốt nghiệp khóa học, nếu có bất kỳ thắc mắc đều có thể gọi về Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt để được nhận sự giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ đội ngũ nhân viên, giảng viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao. – Nhận được sự ưu đãi nếu tiếp tục đăng ký các khóa học khác tại đơn vị, cũng như khi giới thiệu được bạn bè đến tham gia các khóa học tại Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt. – Trong quá trình làm việc, sẽ được hỗ trợ nhiệt tình về mặt chuyên môn. – Học viên sẽ được giới thiệu các chương trình mới, cập nhật những thông tin mới nhất trong xây dựng và đào tạo. – Được hỗ trợ tài liệu học tập.

Tư vấn ( Ms. Lai ) : 0945.22.88.44

Tiến Sĩ Lý Luận &Amp; Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.

0 (0 / 5 sao – 0 lượt đánh giá)

Thông tin khóa học

Trường

Chương trình

Tiến sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Công lập

AAOU, SEMOLEC

341,000 m2

30 Trung tâm đào tạo

40,000 đầu sách

93% sinh viên có việc làm ngay

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh nhằm đào tạo các giảng viên và nghiên cứu viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức chuyên sâu về lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh. Có khả năng giảng dạy bậc sau Đại học, có khả năng nghiên cứu độc lập và sáng tạo. Có khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới và có ý nghĩa về giáo dục và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu cụ thể Phẩm chất

Có thể đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau. Có thể đưa ra quyết định mang tính chuyên gia.

Có thể thích ứng, tự điều chỉnh và hợp tác với người khác. Có trách nhiệm cao trong quản lý nghiên cứu, học tập để phát triển chuyên môn.

Kiến thức

Có kiến thức tiên tiến, chuyên sâu về lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh.

Có kiến thức cốt lõi, nền tảng về ngôn ngữ Anh và đặc điểm văn hóa – xã hội của các nước nói tiếng Anh.

Kỹ năng

Có kỹ năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực học và dạy tiếng Anh và phổ biến các kết quả nghiên cứu.

Có kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển cơ sở đào tạo.

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Hình thức đào tạo: Tập trung

– Thời gian đào tạo:

Đối với người có bằng Thạc sĩ: 03 năm

Đối với người có bằng Đại học: 04 năm

ĐỐI TƯỢNG

Thạc sĩ hoặc cử nhân (tốt nghiệp loại giỏi) đúng chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh.

Thạc sĩ tốt nghiệp các chuyên ngành gần:

– Ngôn ngữ Anh (chương trình trong nước)

– English studies (Tiếng Anh)

– Applied linguistics (Ngôn ngữ học ứng dụng)

– Brirish/ English/ American literature (Văn chương Anh / Mỹ)

Được Đại học nước ngoài đào tạo mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh phải hoàn tất học bổ túc các học phần cho phù hợp với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh như:

Tốt Nghiệp Trong Nước

Tốt Nghiệp Nước Ngoài

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên hoặc bằng Thạc sĩ.

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau :

+ Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc bằng Thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập không phải là tiếng Anh.

+ Bằng tốt nghiệp Đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài (khác tiếng Anh) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

+ Chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 4/6 theo khung năng lực 6 bậc dung cho Việt Nam theo quy định do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển là công dân nước ngoài:

Ngoại trừ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, người dự tuyển các chuyên ngành khác phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Người dự tuyển dự tuyển chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngoại trừ công dân các nước sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính thức) phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL IBT từ 79 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 6.5 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của nhà trường (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án Tiến sĩ).

Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế – Đại học, THCN và DN số 10/TT – LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

CÁCH THỨC XÉT TUYỂN

Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

– Đánh giá hồ sơ dự tuyển

– Đánh giá việc trình bày và vấn đáp của thí sinh

– Đối với thí sinh dự tuyển từ bậc Đại học, ngoài phần xét tuyển, thí sinh phải dự thi và đạt các môn trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của chuyên ngành theo học.

HỒ SƠ

Đơn xin dự tuyển

Lý lịch khoa học

Bản sao văn bằng, chứng chỉ (công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)

Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 3 của quy định này và thâm niên công tác (nếu có)

Đề cương nghiên cứu

Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo gồm 90 tín chỉ đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ, trong đó:

Các học phần bổ sung (nếu có)

Các học phần ở trình độ Tiến sĩ: 20 tín chỉ

Luận án: 70 tín chỉ

Bài báo về nội dung và kết quả công trình NCKH

CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh là cử nhân phải hoàn tất các học phần của chương trình Thạc sĩ định hướng nghiên cứu hiện hành (không bao gồm ngoại ngữ và luận văn).

Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ nhưng ở chuyên ngành gần với chuyên ngành LL&PPDHBMTA

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 học phần bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh. Nghiên cứu sinh sẽ được xét miễn giảm nếu đã học các học phần ở trình độ Thạc sĩ.

ENG611

Theories of language learning and teaching

03

ENG701

Advanced methodology for language teaching

03

ENG702

Language teaching practice

03

CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ LUẬN ÁN

Các học phần ở trình độ Tiến sĩ

Mã Học Phần

Học Phần Của Chương Trình Tiến Sĩ

Số tín chỉ (TC)

Phần chữ

Phần số

Tổng số

LT

TH

ENG

803

Seminar 1 (Chuyên đề 1)

2

2

ENG

804

Seminar 2 (Chuyên đề 2)

2

2

PHẦN 2 : CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

(NCS chọn 4 trong các học phần sau)

4

4

Bài tiểu luận khoảng 8.000 – 10.000 từ (không quá 40 trang A4)

Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 02 chuyên đề theo hướng đề tài nghiên cứu. Mỗi chuyên đề khoảng 8.000 từ (20-40 trang A4).

Hoạt động nghiên cứu khoa học phải phù hợp với mục tiêu của luận án Tiến sĩ. Nhà trường và người hướng dẫn khoa học có trách nhiệm tổ chức, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm và đội ngũ cán bộ nghiên cứu hỗ trợ nghiên cứu hỗ trợ nghiên cứu sinh thực hiện các hoạt động nghiên cứu. Nhà trường, người hướng dẫn khoa học và nghiên cứu sinh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu của luận án, chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế.

Thời gian nghiên cứu khoa học được bố trí trong thời gian đào tạo trình độ Tiến sĩ. Nếu vì lý do khách quan hay chủ quan, việc nghiên cứu khoa học không thể hoàn thành trong thời gian dự kiến thì để đảm bảo chất lượng luận án nghiên cứu sinh được đăng ký kéo dài thời gian nghiên cứu. Các chi phí đào tạo trong thời gian kéo dài do nghiên cứu sinh chịu hoặc do đơn vị cử đi học.

Bên cạnh đó, mỗi nghiên cứu sinh phải tham dự các hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước. Khuyến khích trung bình mỗi năm, nghiên cứu sinh phải tham dự ít nhất 01 hội thảo chuyên ngành.

Luận án Tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo của chính nghiên cứu sinh, có đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giải pháp mới có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu, giải quyết sáng tạo các vấn đề của ngành khoa học hay thực tiễn kinh tế – xã hội.

Nghiên cứu sinh viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh.

Luận án Tiến sĩ có khối lượng không quá 150 trang A4 (45.000 – 70.000 từ), không kể phụ lục, trong đó có ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh. Cấu trúc của luận án Tiến sĩ bao gồm các phần và chương sau:

Phần mở đầu: giới thiệu ngắn gọn về công trình nghiên cứu, lý do lựa chọn đề tài, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Nội dung, kết quả nghiên cứu (một hoặc nhiều chương): trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận và giả thuyết khoa học, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và bàn luận.

Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu, kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo.

Phụ lục (nếu có)

Luận án Tiến sĩ phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuê được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ

Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải xuất trình với cơ sở đào tạo các văn bản của các thành viên trong tập thể đó đồng ý cho phép nghiên cứu sinh sử dụng công trình này trong luận án để bảo vệ lấy bằng Tiến sĩ.

Việc sử dụng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác, của đồng tác giả phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (trích dẫn bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận án không được duyệt để bảo vệ hay sẽ phải bảo vệ lại.

TỐT NGHIỆP Điều kiện tốt nghiệp

Đối với các nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sĩ

Hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ của nhà trường (các học phần bổ sung nếu có, các học phần ở trình độ Tiến sĩ).

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (cấp cơ sở và cấp nhà nước) theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đáp ứng các quy định và điều kiện khác của trường.

Đối với các nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ

Nghiên cứu sinh phải hoàn thành chương trình các học phần bổ sung trong chương trình đào tạo Thạc sĩ của chuyên ngành LL&PPDHBMTA.

Triển vọng công việc sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp có thể trở thành các giảng viên tại các trường Đại học, và Cao đẳng trong nước và quốc tế.

Có thể tham gia nghiên cứu và chủ trì các đề tài nghiên cứu về lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh ở các cơ sở nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng, và các trung tâm đào tạo trong nước và quốc tế.

Có thể tham gia công tác và tư vấn tại các sở ban ngành để đưa ra các chiến lược, chính sách về giáo dục ngoại ngữ thích hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh

97 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, TPHCM

Đánh giá của học viên

BẠN ĐÃ TỪNG HỌC QUA CHƯƠNG TRÌNH NÀY? HÃY GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

So sánh khóa học tương tự

Kiểm định: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bậc học:

Hình thức học:

Thời gian học: 3 năm

Yêu cầu nhập học:

Edunet thuộc Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. Edunet hiện là website so sánh, cung cấp thông tin và đăng ký các khóa học toàn diện nhất tại Việt Nam.

Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (Bậc Thạc Sĩ)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ 

CHUYÊN NGÀNH  LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH

Mã ngành: 8140111

1. Đặc điểm nổi bật của ngành đào tạo:     Chương trình cao học Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mục tiêu đào tạo ra những thạc sỹ sử dụng tốt kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Lý Luận và phương pháp dạy học tiếng Anh ở mức độ chuyên gia, có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề thực tiễn của quốc gia (thế giới), đưa ra giải pháp giúp thay đổi các vấn đề trong lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh theo chiều hướng tích cực. Đồng thời nắm vững phương pháp nghiên cứu để tiếp tục phát triển chuyên môn, kết hợp với kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:      Sau khi tốt nghiệp bậc đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (Đại học Tôn Đức Thắng), học viên đảm đương được các công việc:

Nghiên cứu viên và Giảng viên (Trung cấp; Cao đẳng; Đại học…)

Trung tâm, viện nghiên cứu: chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu, nghiên cứu viên…

Tổ chức xã hội, doanh nghiệp nước ngoài: chuyên gia đảm nhận vấn đề hợp tác quốc tế, tham vấn…

3. Lợi ích khi tham gia chương trình 4+1: Chỉ áp dụng cho Sinh viên đang học tại Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). 

Hình thức xét tuyển đơn giản (không thi tuyển), sinh viên linh động trong việc chọn thời điểm học và môn học.  

Nhận được nhiều chế độ học bổng khuyến học từ TDTU: từ 25%  đến 50% học phí. 

Rút ngắn thời gian đào tạo: đào tạo 4+1= 5 năm, nhận luôn 2 bằng (Đại học và Thạc sỹ). 

Được xét tương đương các môn học để giảm khối lượng và thời gian đào tạo. 

Thời khóa biểu xếp vào cuối tuần (Chiều thứ 7 + CN), phù hợp để sinh viên vừa đảm bảo chương trình chính khóa (hệ Đại học) vừa có thể tham gia học chương trình 4+1.

Được bảo lưu các môn đã họctrong vòng 5 năm.     

Cơ hội tham gia các hội thảo Khoa học do Khoa tổ chức.

Cơ hội giao lưu và học tập với các bạn sinh viên quốc tế. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội học tập giao lưu với các giáo sư nước ngoài và tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề.

* Chương trình 4+1 văn bằng Thạc sĩ tại Đại học Tôn Đức Thắng

* Mọi thông tin vui lòng liên hệ văn phòng tư vấn tuyển sinh:

Phòng sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

– Lịch tiếp học viên từ thứ 2 đến thứ 7: Sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

– Điện thoại: (028) 37755 059 – 22137 066.

– Email: tssdh@tdtu.edu.vn.

– Website: http://grad.tdtu.edu.vn

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh Tại Cần Thơ

A. CHƯƠNG TRÌNH LOẠI I (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước.

– Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại I được trang bị khả năng thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học.

– Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy.

– Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để bước đầu độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh

– Tên tiếng Anh: Master in English

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh

– Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh

– Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung (bắt buộc) : 11 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 33 tín chỉ

+ Bắt buộc: 25 tín chỉ

+ Lựa chọn: 8 tín chỉ/ 27 tín chỉ

– Luận văn: 7 tín chỉ

CHƯƠNG TRÌNH LOẠI II (CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Về kiến thức: Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các khoa học ngôn ngữ và các khoa học sư phạm, mở rộng và cập nhật kiến thức chuyên sâu về lí luận và thực tiễn dạy học tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên vận dụng vào nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn dạy học tiếng Anh ở nước ta, đáp ứng nhu cầu phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân và người lao động trong cả nước.

– Về năng lực: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh) chương trình loại II được trang bị khả năng làm công tác nghiên cứu phương pháp dạy học tiếng Anh; thiết kế và thực hiện các chương trình dạy học tiếng Anh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng chuyên và không chuyên tiếng Anh; làm nòng cốt chuyên môn ở các trường phổ thông trung học.

– Về kĩ năng: Phát triển các kĩ năng tiếng Anh, đặt biệt là các kĩ năng phục vụ nghiệp vụ giảng dạy.

– Về nghiên cứu: Học viên được bồi dưỡng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh): Các vấn đề về tiếp thụ ngôn ngữ, lí thuyết dạy học, phương pháp dạy học tiếng Anh, kiểm tra đánh giá kĩ năng tiếng Anh, xây dựng chương trình – giáo trình dạy học tiếng Anh, dạy tiếng Anh chuyên ngành, ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh và các vấn đề chuyên môn khác. Học viên tự định hình hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn trong lĩnh vực Lí luận và phương pháp dạy học (bộ môn tiếng Anh).

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

– Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Tiếng Anh

– Tên tiếng Anh: Master in English

– Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Anh

– Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Anh

– Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 51 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung (bắt buộc): 11 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 25 tín chỉ

+ Bắt buộc: 19 tín chỉ

+ Lựa chọn: 6 tín chỉ/ 33 tín chỉ

– Luận văn: 15 tín chỉ

– 01 Bản sao Giấy khai sinh bản sao

– 01 CMND photo

– 02 ảnh 3 x 4

– Các loại bằng khác : Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.

II. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN HỒ SƠ

– Nhận hồ sơ các ngày trong tuần (8h – 16h30 kể cả thứ 7 & CN) , mở lớp thường xuyên , liên tục vào các tháng

– Trực tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm sau :

+ 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành Phố hồ Chí Minh.

+ Hẻm 167/2E, Đường TX 25, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoặc gửi hồ sơ theo địa chỉ sau :

* Email : giaoducdatviet.net@gmail.com * Zalo : 0945.22.88.44

– Sau khi tốt nghiệp khóa học, nếu có bất kỳ thắc mắc đều có thể gọi về Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt để được nhận sự giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ đội ngũ nhân viên, giảng viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao.

– Nhận được sự ưu đãi nếu tiếp tục đăng ký các khóa học khác tại đơn vị, cũng như khi giới thiệu được bạn bè đến tham gia các khóa học tại Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt.

– Trong quá trình làm việc, sẽ được hỗ trợ nhiệt tình về mặt chuyên môn.

– Học viên sẽ được giới thiệu các chương trình mới, cập nhật những thông tin mới nhất trong xây dựng và đào tạo.

– Được hỗ trợ tài liệu học tập.

Phương Pháp Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Pháp Lý Cho Sinh Viên Luật

Bài viết: Phương pháp học tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành pháp lý cho sinh viên Đại học Luật TP.HCM

Tác giả: Lê Hà Huy Phát – Võ Thị Cẩm Giang

Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 04(116)/2023 – 2023, Trang 74-80

TÓM TẮT

ABSTRACT:

Studying and researching general English and legal English must meet specific purposes about knowledge and skills. To achieve these purposes, teachers and students need particular preparations and actions. This article will describe pratical status as well as propose efficient methods, appliable routine and useful documents for studying general English and legal English for students in Ho Chi Minh City University of Law.

TỪ KHÓA: Anh văn pháp lý, học tập, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,

KEYWORDS: study, Ho Chi Minh University of Law, legal English,

Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên, theo kết quả tổng hợp việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ của sinh viên Khóa 38 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (tốt nghiệp tháng 8 năm 2023) thì đến cuối tháng 7 năm 2023, vẫn còn đến 473 sinh viên trong tổng số 1567 sinh viên toàn trường (chiếm tỉ lệ 30.19%) chưa nộp chứng chỉ đủ chuẩn tốt nghiệp.[5] Đây đã được xem là một trong những kết quả tốt nhất trong những năm vừa qua của trường. Điều đó cho thấy rằng, một bộ phận không nhỏ sinh viên còn chưa thực sự quan tâm cũng như tập trung vào việc học tiếng Anh bên cạnh việc học ở trường và các hoạt động ngoại khóa. Trong bài viết, tác giả sẽ làm rõ: (i) Thực trạng học tiếng Anh chưa hiệu quả của sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; (ii) Đề xuất phương pháp học hiệu quả tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh pháp lý cho sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Thực trạng học tiếng Anh chưa hiệu quả của sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 1.1. Các phương pháp học tiếng Anh a. Phương pháp tự học

Hiện nay, nhiều sinh viên đang áp dụng phương pháp tạm gọi là phương pháp tự học. Ở đây, sinh viên là người nắm thế chủ động. Cụ thể, sinh viên sẽ tự tìm kiếm các nguồn tài liệu thông qua sách, website uy tín hoặc mạng xã hội. Hầu hết các tài liệu này đều có sẵn đáp án, một vài tài liệu vừa có đáp án vừa có giải thích kèm theo. Sinh viên cũng dễ dàng tìm kiếm các video clip hướng dẫn tự học trên mạng và học tập từ đó. Nói cách khác, sinh viên chủ động hoàn toàn từ khâu chuẩn bị tài liệu, tìm hiểu nội dung, tự nghiên cứu. Phương pháp này rèn luyện một số kỹ năng cho sinh viên như chủ động làm việc chứ không thụ động tiếp thu Anh văn. Vì phải chuẩn bị bài nên phương pháp này giúp sinh viên phát triển kỹ năng tìm kiếm, chọn lọc và vận dụng nguồn tài liệu. Tuy nhiên, phương pháp này rất hạn chế về mặt kiến thức. Khi chỉ dựa vào kiến thức cá nhân để tự thẩm thấu một lượng kiến thức đồ sộ, rộng lớn mà chính bản thân mình chưa vững thì dễ dẫn đến hiểu không rõ, không sâu. Từ đó sẽ gây tiêu tốn nhiều thời gian hoặc trầm trọng nhất là sai lầm trong lựa chọn lộ trình và tài liệu học.

b. Phương pháp học truyền thống

Bên cạnh phương pháp tự học, phương pháp học truyền thống cũng được rất nhiều sinh viên lựa chọn. Ở đây, sinh viên sẽ tìm hiểu và lựa chọn một trung tâm ngoại ngữ phù hợp với các tiêu chí của bản thân (uy tín, học phí, địa điểm, chương trình học…). Ở mỗi chương trình học, sinh viên sẽ được hướng dẫn kiểm tra năng lực và xếp vào các lớp phù hợp trình độ của mình. Sinh viên sẽ được tiếp cận với các giáo viên dày dạn kinh nghiệm, giáo trình được chọn lọc và học trong môi trường chung, tạo cơ hội phát triển tốt các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe và nói. Sau khi học và thi cuối kỳ ở mỗi khóa, sinh viên sẽ được tiếp tục các chương trình học cao hơn. Đây là phương pháp truyền thống nên sinh viên sẽ tiếp nhận dễ dàng, quen thuộc. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn có nhược điểm.

Cụ thể, thỉnh thoảng các giáo trình được chuẩn bị sẵn sẽ dạy lại các kiến thức sinh viên đã được học ở bậc phổ thông, điều này dễ dẫn đến tâm lý chán nản. Thêm vào đó, sinh viên đôi khi thụ động tiếp thu kiến thức từ giáo viên nên không đảm bảo được khả năng tự học (tìm kiếm thêm tài liệu, nghiên cứu thêm tài liệu…). Trong trường hợp sinh viên không nghiêm túc thì còn tận dụng thời gian làm việc riêng tại lớp. Các trung tâm hiện nay thường không có các biện pháp chế tài xử lý sinh viên nghỉ học nhiều hoặc không làm bài tập nên chất lượng đôi lúc phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của sinh viên. Cuối cùng, mức học phí tại các trung tâm uy tín hiện nay khá cao là một trở ngại cho một lượng lớn sinh viên muốn học tốt tiếng Anh nhưng lại gặp khó khăn về tài chính.

c. Phương pháp học kèm 1.2. Nguyên nhân sinh viên học tiếng Anh chưa hiệu quả a. Về khách quan

Người Việt Nam khá bất lợi khi học tiếng Anh so với người nước khác. Sự bất lợi này xuất phát từ lý do người Việt phải sử dụng cơ miệng theo một cách hoàn toàn khác để phát âm được tiếng Anh. So với tiếng Anh, tiếng Việt là một ngôn ngữ vô cùng độc đáo vì vừa có âm điệu vừa có dấu. Hai yếu tố này làm cho tiếng Việt trở nên đặc biệt so với 6.500 ngôn ngữ khác trên thế giới. Ví dụ, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết (nhiều âm trong một từ) và trong mỗi từ đa phần chỉ có một trọng âm chính. Khái niệm này không có trong tiếng Việt, do đó, sinh viên Việt Nam thường đọc sai trọng âm hoặc quên đọc trọng âm. Thêm nữa là việc phát âm âm cuối, trong tiếng Việt hầu như không có âm cuối, nên khi nói tiếng Anh, đặc biệt các âm cuối /s/, /t/, /ch/, /k/… sinh viên thường có thói quen biến đổi âm hoặc nuốt âm (“does” sẽ đọc thành “đơ”, “park” sẽ đọc thành “pác”). Phát âm sai dẫn đến kỹ năng nghe và nói đều yếu.

b. Về nhận thức

Sinh viên hiện nay chưa thực sự đánh giá đúng tầm quan trọng và sự cần thiết của Anh văn trong cuộc sống, học tập và công việc, do đó không chú trọng vào việc rèn luyện Anh văn bên cạnh các môn học ở trường, các hoạt động ngoại khóa.[6] Trên thực tế, chúng ta cần hiểu rằng, nhận thức đúng đắn về vai trò của việc học tiếng Anh trong giao tiếp, hội nhập quốc tế, du lịch… mới có thể tạo nên nguồn cảm hứng, động lực đúng đắn để nâng cao khả năng tiếng Anh.[7] Chưa nhận thức đúng đắn về vấn đề này làm cho phần lớn người học thiếu kiên nhẫn, dễ nản chí. Một số học viên luôn mang tâm lý tự ti rằng mình không thể học tiếng Anh, cộng thêm sự nôn nóng, vội vàng muốn đạt kết quả mà không kiên trì theo đuổi một lộ trình lâu dài. Nhiều sinh viên có tâm lý học chỉ để thi mà không phải để ứng dụng. Từ đó sinh viên học với tâm lý đối phó, chỉ muốn học vừa đủ vì nghĩa vụ hoàn thành chỉ tiêu tốt nghiệp, không quan tâm đến việc biến kiến thức thành kỹ năng để sử dụng nhuần nhuyễn vào thực tế.

c. Về lộ trình

Qua quá trình giảng dạy tiếng Anh, tác giả nhận thấy rất nhiều sinh viên hiện nay chưa có một phương pháp bài bản và một lộ trình hợp lý để có thể nâng cao hiệu quả học tập. Điều này dẫn đến việc học nhiều nhưng lại không tiến bộ, không đạt kết quả mong muốn. Từ ý thức học đối phó, sinh viên đã không phát huy tối đa 04 kỹ năng mà chỉ chú trọng 02 kỹ năng đọc và nghe. Vì tâm lý học để thi chứ không để ứng dụng, sinh viên đã chỉ chú trọng vào “mẹo làm bài”[8] mà không chú trọng kiến thức, dễ rơi vào trường hợp “dục tốc bất đạt”. Bên cạnh đó, hiện nay phần lớn sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa dành sự quan tâm đến việc học và rèn luyện tiếng Anh chuyên ngành luật, dẫn đến thực trạng là: chưa kể những em không tập trung học tiếng Anh mà ngay cả những em đã có ngoại ngữ tốt vẫn không thể ứng dụng những kỹ năng nghe – nói – đọc – viết trong lĩnh vực pháp lý để học tập và có cơ hội việc làm tốt hơn.

2. Đề xuất phương pháp học hiệu quả tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh pháp lý cho sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 2.1. Phương pháp và lộ trình học hiệu quả kỹ năng nghe tiếng Anh

– Nghe thụ động (“tắm ngôn ngữ”): Sinh viên cần nghe ở trình độ phù hợp của bản thân, sau đó nâng cao dần lên, ban đầu chỉ nghe, không cần hiểu. Khi rảnh rỗi, sinh viên mở các bài nghe và cứ lặp đi lặp lại những bài nghe ấy. Sinh viên không cần chú ý đến bài nghe, cứ làm việc của mình (học bài, đọc sách…) song song với tiếng phát ra của bài tiếng Anh. Ngoài ra, những chương trình truyền hình về du lịch (Star World), giải trí (Discovery), học thuật (Tedtalk) cũng là những nguồn tư liệu luyện nghe thú vị và bổ ích. Thậm chí, sinh viên có thể nghe chính các bài thi TOEIC hoặc IELTS. Công việc “tắm ngôn ngữ” này rất quan trọng vì nó cho phép chúng ta nghe đúng với từng âm của một ngôn ngữ khác tiếng Việt, giai đoạn này có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

– Nghe chủ động: Sau bước nghe bị động, chúng ta nên tiến hành nghe chủ động theo các bước sau đây:

Bước 1: Lấy nội dung của những bài mình từng nghe, đọc lại và nhớ lại, từ nào không hiểu nghĩa thì tra từ điển.

Bước 2: Mở bài nghe lại, vừa nghe vừa tra từ vựng theo nội dung.

Bước 3: Cố gắng nghe rồi chép chính tả lại. Từ nào không biết hoặc không nghe được thì bỏ qua, chép được bao nhiêu thì chép như cách học tiếng Việt thời tiểu học qua môn chính tả. Ở giai đoạn này, ngoài việc nghe và nhớ được mặt chữ, chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện lỗi phát âm sai của mình. Ví dụ từ “audition” thường được phát âm là [au đí sần] nên có thể khi nghe sẽ không hiểu được. Hầu hết trong tiếng Anh, chúng ta cần đọc âm [au] thành âm [o]. Như vậy nó sẽ phải là [o đí sần], tương tự từ “august” hay từ “audience” cũng vậy. Mỗi ngày hãy thực hành với 1 – 2 bài nghe theo cách trên (từ 1 – 2 tiếng) trong 3 – 6 tháng.

Sau khi kỹ năng nghe đã khá lên, sinh viên nên tham gia các hội thảo, các buổi trao đổi học thuật được trình bày bằng tiếng Anh bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp lý được tổ chức tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tham gia, tham dự các phiên tòa giả định, cuộc thi Moot Court Competition để phát triển tiếng Anh chuyên ngành. Tại nhà, sinh viên có thể luyện nghe các bản tin pháp lý từ chuỗi chương trình VOA Learning English với giọng đọc rõ ràng, phát âm chuẩn, tốc độ vừa đủ cùng với minh họa phụ đề. Chỉ cần mỗi ngày nghe 2 – 3 bản tin là đủ để não bộ tư duy và thích ứng với tiếng Anh chuyên ngành pháp lý.

2.2. Phương pháp và lộ trình học hiệu quả kỹ năng nói tiếng Anh

Nhiều sinh viên thậm chí người hành nghề luật thường phân vân nên học tiếng Anh giao tiếp phổ thông hay tiếng Anh chuyên ngành pháp lý vì hầu hết họ nhầm lẫn tiếng Anh giao tiếp phổ thông và tiếng Anh chuyên ngành khác hẳn nhau. Trên thực tế, tiếng Anh giao tiếp phổ thông và tiếng Anh chuyên ngành có phần chung chiếm đến 90% là phục vụ công việc (trừ việc tiếp khách hàng, đặt lịch hẹn qua điện thoại, đến việc tham gia các cuộc họp, đàm phán…). Phần khác nhau là từ vựng chuyên ngành và chiếm khoảng 10% tổng lượng kiến thức cần trau dồi. Như vậy, dù là tiếng Anh giao tiếp phổ thông hay tiếng Anh chuyên ngành thì khả năng phát âm và phản xạ nghe nói là yếu tố quyết định, sau đó là từ vựng. Sinh viên nên áp dụng linh hoạt phương pháp tự học và phương pháp học truyền thống để học tập kỹ năng này. Việc rèn luyện kỹ năng nói nên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Rèn luyện kỹ năng nghe. Với mỗi bài luyện kỹ năng nghe, sinh viên nên đọc theo để làm quen với cách phát âm cũng như ngữ điệu nói của người bản xứ.[9]

Bước 2: Học cách phát âm một cách chính xác.[10]

Bước 3: Tìm một người bạn có cùng mục tiêu để có thể luyện tập giao tiếp, nghe nói bất cứ khi nào. Tốt hơn hết là một người có thể nhìn thấy những lỗi sai cho mình, không ngần ngại chỉnh sửa và hoàn thiện chúng.[11]

2.3. Phương pháp và lộ trình học hiệu quả kỹ năng đọc tiếng Anh

Để phát triển kỹ năng đọc, điều kiện tiên quyết là vốn từ vựng. Cách học từ vựng sẽ được trình bày ở phần sau. Ở phần này, để bắt đầu học tập tốt kỹ năng đọc, sinh viên cần tham khảo các bước sau đây:

Bước 1: Giai đoạn mới bắt đầu, sinh viên nên đọc từ các mẩu chuyện dành cho trẻ em, vì đây là các văn bản đơn giản, trong sáng, dễ đọc, dễ nhớ. Cố gắng đọc to văn bản đó, như vậy, kỹ năng đọc được phát triển và tai cũng sẽ nghe nên đồng thời tốt cho kỹ năng nghe. Giai đoạn này kéo dài cỡ một tháng, mỗi ngày luyện một tiếng.

Bước 2: Ở bước này, sinh viên nên tìm đọc các văn bản có độ khó cao hơn, ví dụ như các bài thi TOEIC (phần 7), đề thi IELTS, báo nước ngoài. Khi đọc, sinh viên cố gắng đọc lướt qua toàn bài để nắm được các mục, nếu bài đó có phần tóm tắt thì nên đọc phần tóm tắt kỹ (ví dụ trong Tạp chí Khoa học Pháp lý luôn có phần tóm tắt trước mỗi bài viết). Sau đó, hãy dừng đọc, nhớ lại và tự đặt các câu hỏi về ý của tác giả muốn viết gì trong văn bản đó. Lưu ý, nếu có từ mới chưa biết, hãy bỏ qua nó. Chúng ta sẽ xem cách đọc và nghĩa ở từ điển (và học thuộc chúng) sau khi chúng ta đã đọc hết đoạn văn bản. Đừng cố dừng lại dò từng từ, nó sẽ làm chúng ta quên hầu hết những gì đã đọc trước đó và không nắm được ý của toàn bài.

2.4. Phương pháp và lộ trình học hiệu quả kỹ năng viết tiếng Anh

– Bước 1: Thu thập các bài viết hay. Việc sưu tầm các bài viết tiếng Anh có thể được thực hiện thông qua nhiều nguồn tư liệu: sách báo, mạng xã hội, website… được tích lũy qua quá trình luyện đọc hằng ngày. Bước này giúp sinh viên học hỏi được những cấu trúc, từ vựng phong phú, mới lạ để vận dụng vào bài viết của mình.

– Bước 2: Luyện viết mỗi ngày. Bài viết có thể dựa trên bất cứ nội dung nào sinh viên thích và sáng tạo ra như: dựa trên những câu chuyện hằng ngày, nhận định về một tin tức, sự kiện xã hội, giải trí… được quan tâm, hay thậm chí chỉ là những mẩu truyện ngắn tự sáng tác. Việc luyện tập hằng ngày không chỉ giúp phát huy trí tưởng tượng, cải thiện khả năng tư duy nhạy bén mà còn tạo thói quen viết một cách tự nhiên. Khi viết, sinh viên cần xác định rõ ràng mục đích của bài viết rồi lập dàn bài chi tiết. Giai đoạn này có thể kéo dài 3 tháng, mỗi ngày luyện viết khoảng 2 tiếng.

– Bước 3: Kiểm tra và đánh giá. Sau khi hoàn thành bài viết, sinh viên nhất định phải đọc lại, rà soát những lỗi sai về ngữ pháp, từ vựng, trau chuốt câu từ. Bài viết có thể được hoàn thiện sau ít nhất 3 lần chỉnh sửa khi ý tứ, cách hành văn trở nên rõ ràng, mạch lạc, súc tích.[12] Ngoài việc tự kiểm tra chính tả, sinh viên còn có thể sử dụng chức năng chính tả, ngữ pháp được tích hợp sẵn trong phần mềm soạn thảo văn bản hoặc nhờ đến các website kiểm tra ngữ pháp như: Grammarly, Grammar Check và Grammar Book…

– Bước 4: Nhờ người khác đọc bài viết của mình. Hãy nhờ một người có kỹ năng viết tốt để nhận xét một cách khách quan, nhìn thấy những lỗi sai mà bản thân không thể tự nhận ra. Khi kỹ năng viết đã khá tốt, sinh viên có thể học và làm việc theo nhóm hoặc xin thực tập tại các văn phòng luật sư để thực hành soạn các văn bản pháp lý, hợp đồng, vận dụng các thuật ngữ chuyên ngành.

2.5. Phương pháp và lộ trình học hiệu quả từ vựng tiếng Anh

Sinh viên cần luyện tập nghiêm ngặt cách học từ vựng sau đây:

Bước 2: Dùng từ điển điện tử để nghe cách phát âm của một từ vựng 30 lần. Sau đó tự phát âm lại 50 lần từ đó. Như vậy, sinh viên có thể vừa nhớ được từ, vừa hiểu nghĩa, vừa biết cách phát âm. Cách làm này sẽ có những tác động tích cực đến kỹ năng nghe và nói.

CHÚ THÍCH

[1] Quyết định số 1938/TCHC-ĐHL ngày 30/10/2012 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

[2] Quyết định số 1110/QĐ-ĐHL ngày 16/9/2010 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC cho sinh viên hệ chính quy thuộc các Khóa tuyển sinh từ năm 2009.

[3] Quyết định số 108/QĐ-ĐHL ngày 14/01/2023 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định và áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC cho sinh viên hệ chính quy ngành Quản trị – Luật khóa 40 (Khóa học 2023 – 2023).

[4] Quyết định số 2993/QĐ-ĐHL ngày 22/12/2023 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định và áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ khóa 41 trở đi.

[5] Tổng hợp danh sách sinh viên Khóa 38 và Quản trị – Luật khóa 37 nộp chứng chỉ ngoại ngữ, cập nhật đến hết 26/07/2023.

[6] Theo thống kê, hiện nay có khoảng 1,5 tỷ người nói tiếng Anh trên khắp thế giới và con số này ngày càng tăng lên. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi và là ngôn ngữ quốc tế nhưng lại không thay thế các ngôn ngữ khác. Thay vào đó, nó có chức năng hỗ trợ các ngôn ngữ khác.

[7] Benny Lewis, TED Talk on Rapid Language.Hacking,. https://www.youtube.com/watch?v=HZqUeWshwMs, truy cập ngày 06/01/2023.

[8] Sinh viên học theo dạng này thường không chú trọng đến ngữ pháp và từ vựng mặc dù đây là những kiến thức đóng vai trò nền tảng nhằm cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách vững vàng và nhanh chóng nhất.

[9] Sinh viên có thể thực hành ban đầu với clip “Why I must come out” – Tedtalk, https://www.ted.com/talks/geena_rocero_why_i_must_come_out – Truy cập ngày 06/01/2023.

[10] Sinh viên có thể tham khảo chương trình dạy phát âm theo link này: https://www.youtube.com/watch?v=84c0rUgtBzA. – Kênh này có rất nhiều bài dạy và hướng dẫn cách phát âm chuẩn, chính xác và mở rộng vốn từ vựng mỗi ngày.

[11] Sid Efromovich, 5 Techniques to speak any foreign language,.https://www.youtube.com/watch?v=-WLHr1_EVtQ&t=23s, truy cập ngày 06/01/2023.

[12] Chẳng hạn, khi muốn diễn đạt bằng tiếng Anh câu: “Đối với tôi, vượt qua kỳ thi TOEIC là điều quan trọng nhất”. Sinh viên có thể viết: “Passing the TOEIC test is the most important thing to me”. Đây là một câu đúng ngữ pháp, nhưng lại khá bình thường. Sinh viên có thể viết hay hơn: “Passing the TOEIC test is the most essential stuff for me”. Để trau chuốt thành câu hay hơn nữa, sinh viên phải biết sử dụng thành ngữ “be at the top of one’s agenda” để thay thế cho cụm từ “the most essential stuff for somebody”. Do đó, câu trên có thể viết rất hay thành: “Passing the TOEIC test is at the top of my agenda”.

[14] Benny Lewis, TEDx Talk on Rapid Langage.Hacking,.https://www.youtube.com/watch?v=HZqUeWshwMs&t=102s, truy cập ngày 06/01/2023.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quyết định số 2993/QĐ-ĐHL ngày 22 tháng 12 năm 2023 về việc quy định và áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh từ Khóa 41 trở đi [trans: Decision No.2993/ QD-DHKdated December 22, 2023 on the regulation and application of standard English for regular English students from course 41]

Quyết định số 108/QĐ-ĐHL ngày 14 tháng 01 năm 2023 về việc quy định và áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC cho sinh viên hệ chính quy ngành Quản trị – Luật Khóa 40 (Khóa học 2023 – 2023) [trans: Decision No. 108 / QD-DHL dated January 14, 2023 on the regulation and application of TOEIC level standard for regular students of Management&Law course 40 (2023-2023)]

Quyết định số 1938/TCHC-ĐHL ngày 30 tháng 10 năm 2012 về chuẩn đầu ra ngoại ngữ [trans: Decision No. 1938/TCHC-DHL dated October 30, 2012 on the standard of foreign language output]

Quyết định số 1110/QĐ-ĐHL ngày 16 tháng 9 năm 2010 về việc quy định chuẩn trình độ tiếng Anh theo chương trình TOEIC cho sinh viên hệ chính quy thuộc các Khóa tuyển sinh từ năm 2009 [trans: Decision No. 1110/QD-DHL dated September 16, 2010 on setting English standard under the TOEIC program for full-time students under the enrollment courses from 2009]

Gordon W.Brown and Kent D.Kauffman, Legal Terminology (Sixth Edition), Publishing House Pearson, 2013

Benny Lewis, TED Talk on Rapid Language.Hacking,.https://www.youtube.com/watch?v=HZqUeWshwMs, access on 06/01/2023

Cập nhật thông tin chi tiết về Chuyên Ngành Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (8140111) trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!