Xu Hướng 2/2023 # Chọn Mẫu Theo Đơn Vị Tiền Tệ # Top 4 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Chọn Mẫu Theo Đơn Vị Tiền Tệ # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Chọn Mẫu Theo Đơn Vị Tiền Tệ được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Khái niệm, đặc điểm

Đơn vị mẫu được chuyển hoá từ đơn vị hiện vật (của các khoản mục, các hoá đơn, tài sản các loại…) kể cả đơn vị tự nhiên như VNĐ, USD…

Quần thể mẫu là số tiền cộng dồn (luỹ kế) của đối tượng kiểm toán và đơn vị mẫu là từng đơn vị tiền tệ cụ thể (VNĐ, USD…)

Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ cũng sử dụng kỹ thuật chọn mẫu phổ biến:

Bảng số ngẫu nhiên, chương trình vi tính hoặc phương pháp chọn mẫu hệ thống.

Các phương pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ

Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ dựa trên bảng số ngẫu nhiên

Bước 01 đến bước 04 giống như chọn mẫu theo đơn vị hiện vật, trừ đơn vị

mẫu trong trường hợp này là số tiền cộng dồn.

Bước 01: Định lượng đối tượng kiểm toán

+ Xác định số tiền cộng dồn luỹ kế

+ Định dạng các phần tử

Bước 02: Xác định quan hệ (bao nhiêu chữ số: 2 hoặc 3, 4, 5)

Bước 03: Xác định lộ trình hay hướng sử dụng bảng

Bước 04: Xác định điểm xuất phát một cách ngẫu nhiên

+ Lựa chọn số ngẫu nhiên trong bảng số ngẫu nhiên

+ Xác định số luỹ kế và số ngẫu nhiên. Xác định số luỹ kế, có thể lựa

chọn một trong hai cách theo thông lệ quốc tế:

Cách 1: Xác định số luỹ kế có giá trị gần hơn tới số ngẫu nhiên

Cách 2: Lựa chọn số luỹ kế có giá trị lớn hơn số ngẫu nhiên

+ Đối chiếu tìm kết quả

Ví dụ:

Giả sử cần chọn 5 khoản mục để kiểm toán số dư các khoản phải trả của đơn vị X với 20 khoản mục có số dư cụ thể và được cộng dồn trong bảng sau:

Bảng 01: Số dư các TK phải trả của đơn vị X được cộng dồn

(ĐVT: 1.000.000 đồng)

Bài giải:

Bước 01: Xác định số tiền luỹ kế: 234 đến 4610 triệu đồng

Bước 02: Xác định quan hệ: Lấy 4 chữ số đầu trong các con số của

bảng số ngẫu nhiên

Bước 03: Xác định lộ trình: Xuôi từ trên xuống, từ trái sang phải

Bước 04: Điểm xuất phát là hàng 1000 cột 01

+ Lựa chọn số ngẫu nhiên: 3703, 2514, 4005, 3095, 0445

+ Xác định số luỹ kế

Cách 01: Lựa chọn số luỹ kế có giá trị lớn hơn số ngẫu nhiên

Số ngẫu nhiên: 0445, 2514, 3095, 3703, 4005

Số luỹ kế được chọn:

Cách 02: Lựa chọn số luỹ kế có giá trị nhỏ hơn số ngẫu nhiên

Số ngẫu nhiên: 0445, 2514, 3095, 3703, 4005

Số luỹ kế được chọn:

Nếu chọn theo cách 01 các số dư cần kiểm toán sẽ gồm:

Qua kết quả kiểm toán cho ta thấy các phần tử được chọn vào mẫu thường rơi cào các khoản mục có số tiền lớn.

Chọn mẫu hệ thống theo đơn vị tiền tệ

Chọn mẫu hệ thống theo đơn vị tiền tệ cũng có trình tự giống như phương pháp này trong chọn mẫu theo đơn vị hiện vật ngoại trừ khoảng cách mẫu cũng được tinh theo tiền tệ

Tính khoảng cách mẫu:

K =(Số tiền cộng dồn max – Số tiền cộng dồn min ( ) )/ Số lượng mẫu chọn (n)

Tìm số ngẫu nhiên: thoả mãn điều kiện:

≤ ≤ + K

= + K

= + K

= -1 + K

Tìm số tiền cộng dồn (số tiền luỹ kế) tương ứng với m theo nguyên tắc sau:

+ Lấy số tiền luỹ kế có khoảng cách gần hơn với m

+ Lấy số tiền luỹ kế có giá trị lớn hơn m

Ví dụ 1.1: (Tiếp ví dụ 1)

Khoảng cách mẫu:

K =(4610 – 234)/5 =

K = 875

Tìm số ngẫu nhiên thoả mãn điều kiện:

234 ≤≤ 234 + 875

Vậy lấy = 250 thì các số ngẫu nhiên tiếp theo lần lượt là:

= + K = 250 + 875 = 1125

= + K = 1125 + 875 = 2000

= + K = 2000 + 875 = 2875

= + K = 2875 + 875 = 3750

– Xác định số tiền cộng dồn (số tiền luỹ kế) theo cách lấy số tiền cộng dồn

(số tiền luỹ kế) lớn hơn gần nhất giá trị m. Khi đó ta có bảng các số dư cần kiểm

toán sẽ gồm:

(ĐVT: Triệu đồng)

Ưu điểm: Khác với chọn mẫu theo đơn vị tự nhiên, chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ đã chú ý tới quy mô (một biểu hiện của tính trọng yếu) nên đã khắc phục được nhiều nhược điểm của phương pháp này trong chọn mẫu theo đơn vị hiện vật. Do vậy, trong chọn mẫu phương pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ được ứng dụng khá rộng rãi.

Nhược điểm: Đối với cách chọn mẫu theo hệ thống thì tính đại diện bị ấn định bởi số đầu tiên. Kết quả chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ dựa theo bảng số ngẫu nhiên đã cho thấy các mẫu được chọn thường là những khoản mục có số dư lớn, đặc biệt là trong trường hợp c ó bước nhảy đột biến về mặt lượng (số tiền). Vì vậy trong trường hợp các khoản mục trong quần thể có tính chất giống nhau (Ví dụ: Tiền mặt, hàng tồn kho, tiền thu bán hàng…) thì các mẫu chọn có tính đại diện cao đó tập trung vào những khoản mục trọng yếu. Ngược lại, trong trường hợp các khoản mục không đồng nhất về tính trọng yếu biểu hiện qua số tiền (Ví dụ: Các khoản mục trong bảng cân đối tài sản…) chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ không phát huy được tính ưu việt nói trên.

http://kientrucsaigon.net/KINH-TE/KTCB/C4/CHON-MAU-THEO-DON-VI-TIEN-TE.html

Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu

Quá trình tổ chức điều tra của một nghiên cứu khoa học thông thường được bao gồm 6 bước như sau:

Một là, xác định tổng thể chung (người nghiên cứu cần phải xác định rõ tổng thể chung vì nghiên cứu sẽ tiến hành chọn mẫu từ đó)

Hai là, xác định khung chọn mẫu (danh sách mẫu): Thông thường các khung chọn mẫu có sẵn và thường được sử dụng là: danh bạ hay niên giám điện thoại xếp theo tên cá nhân, doanh nghiệp hoặc cơ quan; danh bạ hay niên giám điện thoại xếp theo tên đường, quận huyện, thành phố; các danh sách liên lạc thư tín : bao gồm hội viên của câu lạc bộ, hiệp hội, độc giả mua báo của các toà soạn báo…; các khách mời đến dự các cuộc hội thảo hay giới thiệu sản phẩm mới.

Ba là, xác định phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu dựa vào mục đích hay tầm quan trọng của công trình nghiên cứu, thời gian tiến hành, kinh phí, kỹ năng của người nghiên cứu,… nhằm quyết định lựa chọn phương pháp chọn mẫu xác suất hay phi xác suất; sau đó tiếp tục chọn ra hình thức cụ thể của phương pháp này.

Bốn là, xác định quy mô mẫu: quá trình này thường dựa vào yêu cầu về độ chính xác, khung chọn mẫu đã có sẵn hay chưa, phương pháp thu thập dữ liệu, kinh phí cho phép của cuộc điều tra. Với mẫu xác suất thì sẽ có công thức riêng để tính cỡ mẫu cho phù hợp; đối với mẫu phi xác suất thì thường dựa vào kinh nghiệm và sự am hiểu về vấn đề nghiên cứu của người nghiên cứu để chọn cỡ mẫu cho phù hợp.

Năm là, xác định các chỉ thị để nhận diện được đơn vị mẫu trong thực tế: Đối với mẫu xác suất người viết phải xác định rõ cách thức chọn từng đơn vị trong tổng thể chung vào mẫu nhằm đảm bảo mọi đơn vị đều có khả năng được chọn như nhau.

Sáu là, kiểm tra và đánh giá quá trình chọn mẫu: đây là khâu cuối cùng của quá trình điều tra, trong khâu này người viết thường kiểm tra dựa trên các mặt sau: Kiểm tra và đánh giá các đơn vị trong mẫu có đúng đối tượng nghiên cứu đã đề ra từ đầu hay là không? (vì thường các nghiên cứu hay mắc sai lầm ở khâu chọn đối tượng do thu thập thông tin ở nơi không thích hợp, ở những đối tượng không thích hợp, hay bỏ qua những thông tin của những người lẽ ra phải được phỏng vấn). Kiểm tra và đánh giá sự thành thật của người được phỏng vấn (quá trình hỏi càng lâu thì sự từ chối trả lời càng lớn). Kiểm tra và đánh giá tỷ lệ hoàn tất của đối tượng phỏng vấn (xem đã thu thập đủ số đơn vị cần thiết trên mẫu chưa) : khi phỏng vấn bằng thư đôi lúc thư bị trả lại do không có người nhận, khi phỏng vấn bằng điện thoại đôi khi không thể tiếp xúc được với đối tượng khảo sát vì không có mặt hay không có điện thoại.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chọn Mẫu Và Cỡ Mẫu Trong Nghiên Cứu Y Học

Published on

1. 12/15/14 1 CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC chúng tôi Lưu Ngọc Hoạt Viện ĐT YHDP và Y tế Công cộng Đại học Y Hà Nội Mục tiêu bài học Kết thúc khóa học, học viên có khả năng: 1.  Phân biệt được các phương pháp chọn mẫu cơ bản áp dụng trong nghiên cứu khoa học; 2.  Nếu được ưu, nhược điểm của từng phương pháp chọn mẫu và chỉ định áp dụng trong từng nghiên cứu cụ thể; 3.  Phân biệt được các loại công thức tính cỡ mẫu thường áp dụng và các thành phần cơ bản nêu trong công thức tính cỡ mẫu. 4.  Lựa chọn được công thức tính cỡ mẫu thích hợp cho một nghiên cứu cụ thể. QuÇn thÓ MÉu! Lùa chän ngÉu nhiªn! Ngo¹i suy ra quÇn thÓ th”ng qua c¸c tham sè mÉu! QuÇn thÓ! MÉu! Lùa chän cã chñ ®Ých! KÕt luËn vÒ quÇn thÓ th”ng qua ý kiÕn cña c¸c ®èi t­îng NC! §Þnh l­îng §Þnh tÝnh (Bao nhiªu? B”ng nµo?) C¸i g×? Nh­ thÕ nµo? T¹i sao? Kh¸c nhau vÒ chän mÉu QUẦN THỂ ĐÍCH Quần thể nghiên cứu Mẫu Tham số quần thể (µ, σ, P…) Mẫu xác suất  Ngẫu nhiên đơn  Ngẫu nhiên hệ thống  Mẫu phân tầng  Mẫu chùm  Mẫu nhiều bậc Mẫu không xác suất  Mẫu kinh nghiệm  Mẫu thuận tiện  Mẫu chỉ tiêu  Mẫu có mục đích. Chọn mẫu Ước lượng *  Điểm *  Khoảng Kiểm định giả thuyết Suy luận thống kê(chỉ áp dụng cho mẫu xác suất với cỡ mẫu đủ lớn) Kết luận ngoại suy Các test thống kê Gía trị p Lựa chọn Mô tả các tham số mẫu (trình bày kết quả nghiên cứu) Tham số mẫu ( , s, p…)Biến số Thống kê mô tả Thống kê suy luận Vai trò của chọn mẫu và cơ mẫu trong NC

2. 12/15/14 2 MÉu trong nghiªn cøu ®Þnh tÝnh QuÇn thÓ! VÊn ®Ò! MÉu 1! MÉu 4! MÉu 2! MÉu 3! KiÓm tra chÐo ®Ó hiÓu s©u s¾c vÒ vÊn ®Ò vµ ý kiÕn cña c¸c ®èi t­îng! T¹i sao?! Kiểm tra chéo thông tin bằng các phương pháp thu thập số liệu khác nhau QuÇn thÓ! 1 vÊn ®Ò! Phỏng! vấn! VÏ b¶n ®å! Quan s¸t! Th¶o luËn! KiÓm tra tÝnh trung thùc cña th”ng tin! T¹i sao?! C¸c kh¸i niÖm liªn quan ®Õn quÇn thÓ vµ mÉu. ” QuÇn thÓ ®Ých. ” QuÇn thÓ nghiªn cøu. ! ” MÉu nghiªn cøu. ! ” §¬n vÞ mÉu. ” §¬n vÞ nghiªn cøu.! ” Khung mÉu. ” Mét sè kh¸i niÖm kh¸c.!  QuÇn thÓ ! Lµ 1 tËp hîp cña nhiÒu ®¬n vÞ hay nhiÒu c¸ thÓ cã cïng 1 ®Æc tr­ng nµo ®ã  QuÇn thÓ ®Ých! Lµ quÇn thÓ mµ ng­êi nghiªn cøu muèn kÕt luËn cho kÕt qu¶ nghiªn cøu cña m×nh  QuÇn thÓ nghiªn cøu! Lµ quÇn thÓ mµ tõ ®ã 1 mÉu nghiªn cøu ®­îc lÊy ra.

3. 12/15/14 3 MÉu nghiªn cøu!   Lµ 1 tËp hîp con cña 1 quÇn thÓ nghiªn cøu.   Cã c¸c ®Æc ®iÓm ®¹i diÖn cho quÇn thÓ nghiªn cøu ! Mét mÉu tèt lµ mÉu cã thÓ cho phÐp ngo¹i suy (­íc l­îng) c¸c ®Æc ®iÓm cÇn quan t©m cña quÇn thÓ tõ mÉu víi ®é chÝnh x¸c vµ tÝnh kinh tÕ cao nhÊt. §¬n vÞ mÉu!   Lµ 1 tËp hîp hay 1 c¸ thÓ thuéc quÇn thÓ nghiªn cøu mµ lµ c¬ së cho viÖc chän mÉu. §¬n vÞ nghiªn cøu:!   Lµ chñ thÓ mµ c¸c ®o l­êng, nghiªn cøu triÓn khai trªn chñ thÓ ®ã. Khung mÉu!   Lµ 1 tËp hîp c¸c ®¬n vÞ mÉu.   Nã cã thÓ lµ 1 danh s¸ch hay 1 b¶n ®å.   ®­îc chuÈn bÞ tr­íc cho mét sè kü thuËt chän mÉu. Bèn yªu cÇu khi lÊy mÉu nghiªn cøu.!   TÝnh ®¹i diÖn.!   Thùc hiÖn nhanh   Thùc thi ®­îc.!   Kinh tÕ! ! ThiÕt kÕ chän mÉu nghiªn cøu! Bèn tiªu chuÈn khi lÊy mÉu nghiªn cøu.! !   Mçi ®¬n vÞ hay c¸ thÓ trong quÇn thÓ cã cïng c¬ héi nh­ nhau ®­îc chän vµo mÉu (same opportunity).   Phương pháp chọn mẫu có thể mô tả được (describable).   Ph­¬ng ph¸p Ýt cã sai sè (unbiased).!   ThÝch hîp víi thiÕt kÕ nghiªn cøu (appropriate).

4. 12/15/14 4 Hai thiÕt kÕ chän mÉu c¬ b¶n.!   MÉu x¸c suÊt,   MÉu kh”ng x¸c suÊt PP chän mÉu x¸c suÊt chñ yÕu:! 1.  NgÉu nhiªn ®¬n. 2.  NgÉu nhiªn hÖ thèng. 3.  NgÉu nhiªn ph©n tÇng. 4.  NgÉu nhiªn theo chïm. 5.  NgÉu nhiªn nhiÒu giai ®o¹n Chän mÉu theo ph­¬ng ph¸p PPS (Probability Proportionate to Size) Ph©n biÖt chän mÉu vµ ph©n bæ mÉu QuÇn thÓ nghiªn cøu (10,000) MÉu NC (500) Chän mÉu MÉu NC (500) Nhãm NC (250) Chøng (250) Ph©n bæ mÉu Bài tập ” Một người nghiên cứu muốn điều tra tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện A mà tại đó có 2 thị trấn một số xã miền núi, một số xã đồng bằng, một số xã ven biển. Hỏi: Theo Anh/Chị cách chọn mẫu nào là thích hợp nhất? Tại sao? 1. MÉu ngÉu nhiªn ®¬n (simple random sampling) Lµ mÉu mµ mçi c¸ thÓ trong quÇn thÓ cã cïng c¬ héi nh­ nhau ®­îc chän vµo mÉu. Ph­¬ng ph¸p:   QuyÕt ®Þnh ®¬n vÞ mÉu lµ g×?   LËp danh s¸ch ®¬n vÞ mÉu (khung mÉu) vµ ®¸nh sè tõng ®¬n vÞ mÉu .   X¸c ®Þnh sè ®¬n vÞ mÉu cÇn cã.   X¸c ®Þnh mét sè ngÉu nhiªn (= PP ngÉu nhiªn)   LÊy ®¬n vÞ mÉu cã sè trïng sè ngÉu nhiªn vµo mÉu. Chän mÉu x¸c xuÊt !

5. 12/15/14 5 S¬ ®å chän mÉu ngÉu nhiªn ®¬n! Chän ngÉu nhiªn! QuÇn thÓ víi cì N! MÉu víi cì n p s P! µ! σ! X Ví dụ về bảng số ngẫu nhiên 1. MÉu ngÉu nhiªn ®¬n (tiÕp) ¦u ®iÓm:   §¬n gi¶n, dÔ lµm.   Cã tÝnh ngÉu nhiªn vµ ®¹i diÖn cao.   Lµ kü thuËt chän mÉu x¸c suÊt c¬ b¶n sö dông ë c¸c kü thuËt chän mÉu kh¸c. H¹n chÕ:   Cần có khung mẫu và đơn vị mẫu   Đơn vị mẫu phân tán nên phải đi lại nhiều   Do yếu tố may rủi nên nhiều khi số cá thể chọn vào mẫu không đại diện cho dân số 2. MÉu hÖ thèng! §¬n vÞ mÉu ®Çu ®­îc chän ngÉu nhiªn. §¬n vÞ mÉu tiÕp theo ®­îc chän cã hÖ thèng (mét kho¶ng h”ng ®Þnh theo sau 1 sù b¾t ®Çu ngÉu nhiªn) Ph­¬ng ph¸p:   X¸c ®Þnh vµ ®¸nh sè ®¬n vÞ mÉu (khung mÉu)   Kho¶ng c¸ch mÉu k, k = Sè c¸ thÓ trong quÇn thÓ N/ cì mÉu n, (k= N/n).   §¬n vÞ mÉu ®Çu tiªn (i) n”m gi÷a 1 vµ k b”ng PP ngÉu nhiªn ®¬n.   §¬n vÞ mÉu tiÕp theo: Céng k víi ®¬n vÞ mÉu ®Çu tiªn, tiÕp tôc cho ®Õn khi ®ñ sè mÉu: i + 1k; i + 2k; i + 3k…

6. 12/15/14 6 S¬ ®å chän mÉu ngÉu nhiªn hÖ thèng! Sè ngÉu nhiªn ®­îc chän gi÷a 1 vµ k i i + k i + 2k i + 3k i + (n-1)k k k k k k k 2. MÉu hÖ thèng (tiÕp)! ¦u ®iÓm:   Nhanh vµ dÔ ¸p dông.   Kh”ng cÇn cã khung mÉu tr­íc.   §¬n gi¶n trong ®iÒu kiÖn thùc ®Þa H¹n chÕ:   Sè liÖu cã tÝnh chu kú, ­íc tÝnh sÏ h¹n chÕ.   §¬n vÞ mÉu kh”ng xÕp ngÉu nhiªn hoÆc trïng víi k, thiÕu ®¹i diÖn. 3. Chän mÉu ngÉu nhiªn ph©n tÇng! *  Chia c¸ thÓ tõ quÇn thÓ thµnh c¸c nhãm ®­îc gäi lµ tÇng (strata) hay líp (layer) cã chung c¸c ®Æc ®iÓm vµ chän 1 mÉu ngÉu nhiªn trong mçi tÇng. Ph­¬ng ph¸p:   Ph©n quÇn thÓ thµnh tÇng ®ång nhÊt tïy ®Æc ®iÓm.   Chän ®¬n vÞ mÉu trong mçi tÇng b”ng PP ngÉu nhiªn ®¬n. S¬ ®å chän mÉu ph©n tÇng! TÊt c¶ bÖnh viÖn! B/V lín! B/V võa! B/V nhá! n1 n2 n3

7. 12/15/14 7 3. Chän mÉu ngÉu nhiªn ph©n tÇng (tiÕp)! ¦u ®iÓm:   DÔ ph©n c¸c tÇng víi c¸c yÕu tè ®ång nhÊt.   Tham sè mÉu dÔ tÝnh   Cã tÝnh ®¹i diÖn cao H¹n chÕ:   ThiÕu chÝnh x¸c khi ®¬n vÞ mÉu Ýt ë mçi tÇng.   Ph¶i cã tr­íc danh s¸ch c¸ thÓ mçi tÇng. 4. MÉu ngÉu nhiªn theo chïm! Mét quÇn thÓ ®· ®­îc nhãm thµnh c¸c chïm theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau, ®¬n vÞ mÉu lµ chïm, tõ ®ã N/C trªn c¸ thÓ cña chïm ®· ®­îc chän ngÉu nhiªn. Ph­¬ng ph¸p   X¸c ®Þnh chïm thÝch hîp.   LËp danh s¸ch chïm (khung mÉu).   Chän chïm ngÉu nghiªn tõ danh s¸ch.   Chän c¸c c¸ thÓ b”ng 2 c¸ch: – LÊy tÊt c¶ c¸c c¸ thÓ (nÕu kh”ng cã danh s¸ch) cña c¸c chïm (chïm 1 bËc)! – LËp danh s¸ch, chän c¸ thÓ b”ng PP ngÉu nhiªn ®¬n hoÆc hÖ thèng (chïm 2 bËc).! ! S¬ ®å chän mÉu chïm! n1 n2 n3 4. MÉu ngÉu nhiªn theo chïm (tiÕp) ! Ưu điểm:   Cã thÓ ®iÒu tra ph¹m vi réng, ph©n t¸n, kh”ng cã ®­îc danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu.   Khung mÉu ®¬n gi¶n (danh s¸ch c¸c chïm), dÔ lËp.   ®iÒu tra dÔ & nhanh v× ®èi t­îng nghiªn cøu ®­îc nhãm l¹i theo côm.   Cã hiÖu qu¶ kinh tÕ (kinh phÝ, thêi gian).   WHO khuyÕn c¸o dïng trong TCMR, CDD, lao vµ sèt rÐt.

9. 12/15/14 9 II/ Cỡ mẫu và cách ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu cụ thể YÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn cì mÉu ” Lo¹i thiÕt kÕ nghiªn cøu, nghiªn cøu däc hay ngang. ” C¸ch chän mÉu: mÉu chïm cã cì mÉu lín h¬n. ” VÊn ®Ò nghiªn cøu cµng hiÕm th× cì mÉu cµng lín. ” Sè liÖu cµng ph©n t¸n th× cì mÉu cµng lín. ” Møc ®é sai lÖch cho phÐp gi÷a tham sè mÉu vµ tham sè quÇn thÓ cµng nhá th× cì mÉu cµng lín. ” Ph©n tÝch ®a biÕn, ph©n tÝch tÇng cÇn mÉu lín h¬n. ” Kh¶ n¨ng thùc thi cña nghiªn cøu: Mét sè nguyªn t¾c tÝnh cì mÉu ” Cì mÉu chØ tÝnh cho biÕn phô thuéc, trõ nghiªn cøu bÖnh chøng. ” Khi 1 nghiªn cøu cã nhiÒu biÕn phô thuéc th× ph¶i tÝnh cì mÉu cho tÊt c¶ c¸c biÕn, sau ®ã chän cì mÉu lín nhÊt. Cì mÉu ­íc l­îng 1 tû lÖ * n: Cì mÉu nghiªn cøu cÇn cã! * p: Tû lÖ ®èi t­îng cã bÖnh (tõ NC tr­íc hoÆc NC thö) * (1-p): Tû lÖ ®èi t­îng kh”ng cã bÖnh * Δ: Kho¶ng sai lÖch mong muèn gi÷a tham sè mÉu vµ tham sè quÇn thÓ.! * α: Møc ý nghÜa thèng kª th­êng lµ 0,05 hoÆc 0,01.! *  Gi¸ trÞ Z thu ®­îc tõ b¶ng Z øng víi gi¸ trÞ α. * ε Møc chÝnh x¸c t­¬ng ®èi hoÆc

10. 12/15/14 10 Cì mÉu ­íc l­îng 1 gi¸ trÞ trung b×nh * n: Cì mÉu nghiªn cøu cÇn cã! * s: §é lÖch chuÈn (tõ NC tr­íc hoÆc NC thö)! * Δ: Kho¶ng sai lÖch mong muèn gi÷a tham sè mÉu vµ tham sè quÇn thÓ.! * α: Møc ý nghÜa thèng kª th­êng lµ 0,05 hoÆc 0,01.! *  Gi¸ trÞ Z thu ®­îc tõ b¶ng Z øng víi gi¸ trÞ α. *  Gi¸ trÞ trung b×nh (tõ NC tr­íc hoÆc NC thö) * ε Møc chÝnh x¸c t­¬ng ®èi hoÆc * n1 = n2 = n: Cì mÉu nghiªn cøu cÇn cã! * p1,p2: Tû lÖ m¾c bÖnh t­¬ng tù nh­ nhãm 1 vµ 2 (theo NC tr­íc hoÆc nghiªn cøu thö) * Δ: Kho¶ng sai lÖch mong muèn gi÷a 2 tham sè quÇn *  thÓ (P1 – P2)! * α: Møc ý nghÜa thèng kª th­êng lµ 0,05 hoÆc 0,01.! *  Møc sai lÇm lo¹i 2 cho phÐp *  Gi¸ trÞ Z thu ®­îc tõ b¶ng Z øng víi gi¸ trÞ Cì mÉu kiÓm ®Þnh 2 tû lÖ hoÆc Cì mÉu kiÓm ®Þnh 2 gi¸ trÞ trung b×nh * n1=n2=n: Cì mÉu nghiªn cøu cÇn cã! * s: §é lÖch chuÈn tõ NC tr­íc hoÆc NC thö = [(s1+s2)/2]! * Δ: Kho¶ng sai lÖch mong muèn gi÷a 2 tham sè quÇn *  thÓ! * α: Møc ý nghÜa thèng kª th­êng lµ 0,05 hoÆc 0,01.! *  Møc sai lÇm lo¹i 2 cho phÐp *  Gi¸ trÞ Z thu ®­îc tõ b¶ng Z øng víi gi¸ trÞ hoÆc Điều chỉnh cỡ mẫu với QT hữu hạn ” Cần lưu ý rằng, cỡ mẫu tính được từ các công thức nêu trên là cỡ mẫu tính cho các nghiên cứu khi quần thể nghiên cứu lớn (còn gọi là quần thể vô hạn). Trong trường hợp cỡ mẫu này vượt quá 5% kích thước của quần thể thì khi đó quần thể được gọi là hữu hạn và cỡ mẫu trên cần được điều chỉnh cho hợp lý hơn. ” Công thức điều chỉnh như sau: ” Trong đó: nf = (n*N)/(n+N) -  nf: Cỡ mẫu điều chỉnh cho quần thể hữu hạn -  N: Kích thước của quần thể hữu hạn -  n: Cỡ mẫu tính theo công thức

11. 12/15/14 11 Cì mÉu trong nghiªn cøu bÖnh chøng – p1: Tû lÖ ph¬i nhiÔm víi yÕu tè nguy c¬ ®­îc ­íc l­îng cho nhãm bÖnh. – p0: Tû lÖ ph¬i nhiÔm víi yÕu tè nguy c¬ ®­îc ­íc l­îng cho nhãm chøng (p1 vµ p0 ®­îc lÊy tõ kÕt qu¶ cña nghiªn cøu tr­íc hoÆc nghiªn cøu thö). – ε: %Møc ®é chÝnh x¸c mong muèn (chªnh lÖch cho phÐp gi÷a tû suÊt chªnh (OR) thùc cña quÇn thÓ OR thu ®­îc tõ mÉu). Cì mÉu trong nghiªn cøu thuÇn tËp p1: Tû lÖ m¾c bÖnh ®­îc ­íc l­îng trong nhãm tiÕp xóc víi yÕu tè nguy c¬ p0: Tû lÖ m¾c bÖnh ®­îc ­íc l­îng cho nhãm kh”ng tiÕp xóc víi yÕu tè nguy c¬. Tû lÖ p1 vµ p0 ®­îc lÊy tõ kÕt qu¶ cña NC tr­íc hoÆc NC thö. ε: Møc ®é chÝnh x¸c mong muèn (chªnh lÖch cho phÐp gi÷a nguy c¬ t­¬ng ®èi (RR) thùc cña quÇn thÓ vµ RR thu ®­îc tõ mÉu).

Phương Pháp Kiểm Toán Chọn Mẫu

Khái niệm: Chọn mẫu kiểm toán là chọn một số phần tử gọi là mẫu trong một hệ thống các phần tử gọi là tổng thể để từ các đặc trưng của mẫu được chọn sẽ suy đoán và rút ra kết luận về các phần tử đặc trưng của tổng thể mẫu.

Sự cần thiết và ý nghĩa của phương pháp chọn mẫu.

Trong khi đó, chuẩn mực thận trọng thích đáng lại không cho phép công tác kiểm toán bỏ qua những sai phạm trọng yếu để loại trừ những rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, giảm tối đa rủi ro phát hiện. Trên giác độ khác nhau, niềm tin của những người quan tâm đến tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán cũng đòi hỏi kiểm toán viên phải đưa ra được những đánh giá chính xác nhất trong những điều kiện cho phép về chất lượng của bảng công bố tài chính.

Như vậy, giữa yêu cầu về chất lượng kiểm toán và khả năng xác minh toàn diện các đối tượng kiểm toán đã phát sinh mâu thuẫn. Chìa khoá để mở ra bí quyết mâu thuẫn trên chính là phương pháp kiểm toán chọn mẫu theo tinh thần: với số lượng xác định, với tính đại diện cao của mẫu chọn sẽ giúp cho kiểm toán viên vẫn đảm bảo chất lượng kiểm toán với thời lượng có hạn và chi phí kiểm toán thấp. Tính đại diện của mẫu càng cao thì số lượng mẫu kiểm toán sẽ càng ít, chi phí kiểm toán càng giảm trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng kiểm tóan.

Rủi ro trong chọn mẫu và loại hình chọn mẫu trong kiểm toán.

Trước hết chúng ta cần hiểu khái niệm tổng thể và mẫu đại diện:

Tổng thể là toàn bộ số liệu mà kiểm toán viên phải chọn mẫu đại diện để kiểm toán và từ đó đánh giá kiểm tra mẫu đại diện đó.

Mẫu đại diện là mẫu mà các đặc điểm của mẫu cũng giống như những đặc điểm tổng thể.

Vấn đề đặt ra là chọn mẫu bằng cách nào và chọn mẫu với đặc điểm và số lượng ra sao để đảm bảo chất lượng mẫu cao nhất, nghĩa là chọn được mẫu tiêu chuẩn với những đặc điểm tổng thể có mẫu được chọn ra. Chẳng hạn qua kiểm soát nội bộ xác định có 3% phiếu chi không có chứng từ gốc kèm theo. Nừu trong một tập phiếu chi chỉ chọn ra 100 phiếu thấy có đúng 3 lần thiếu chứng từ gốc thì mẫu được chọn là tiêu biểu. Có hai khả năng dẫn đến phiếu được chọn là không tiêu biểu là: Rủi ro do chọn mẫu và rủi ro không do chọn mẫu. Tuy vậy, cả hai đều có thể kiểm soát khi kiểm toán viên thận trọng trong việc chọn mẫu.

Rủi ro chọn mẫu: là sai lầm vốn có trong chọn mẫu do không khảo sát (trặc nghiệm) toàn bộ chứng từ nghiệp vụ. Khả năng này luôn tồn tại do hạn chế vốn có của chọn mẫu. Dù sai lầm không do chọn mẫu là không có thì vẫn có khả năng có mẫu chọn không tiêu biểu.

Ví dụ như: Quần thể chứng từ có tỷ lệ khác biệt là 3% thì kiểm toán viên vẫn có thể chọn một mẫu có chứa ít hơn hoặc nhiều hơn 3%.

Kiểm toán viên có thể sử dụng một trong hai cách hoặc cả hai cách sau để giảm bớt rủi ro do chọn mẫu:

Một là: Tăng quy mô mâu.

Hai là: Lựa chọn phương pháp thích hợp cho quá trình lựa chọn các khoản mục mẫu từ tổng thể, Kiểm toán viên có thể lựa chọn phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hay chọn mẫu hệ thống.

Rủi ro không do chọn mẫu xảy ra khi các trắc nghiệm không thấy khác biệt trong mẫu chọn. Như trong ví dụ nêu trên, có 3 phiếu chi không gắn chứng từ gốc, nên kiểm toán viên không thấy có những biểu hiện khác biệt thì rủi ro không phải do mẫu chọn ra. Có hai nguyên nhân dẫn tới sai sót không do mẫu chọn là:

Kiểm toán viên không thấy có sự khác biệt trong mẫu chọn do không nhận biết rõ về nội dung, phạm vi cụ thể của kiểm toán.

Trình tự kiểm tra không thích hợp, đó là mục tiêu và bước đi không rõ ràng. Như ví dụ nêu trên, mục tiêu chọn mẫu là xem xét các thủ tục chứng từ trong đó buộc phiếu chi phải kèm theo chứng từ gốc.

Do đó, thiết kế thận trọng các thủ tục kiểm toán, giám sát đúng đắn và có hướng dẫn là cách hạn chế rủi ro trong chọn mẫu. Trong chọn mẫu kiểm toán cần đặc biệt chú trọng đặc điểm hình thức biểu hiện phổ biến của đối tượng kiểm toán là thước đo tiền tệ, nghĩa là: Mỗi loại nghiệp vụ hay tài sản được phản ánh vào chứng từ, tài khoản và hình thành các khoản mục của các bảng cân đối tài chính đều bằng tiền tệ. Cho nên có thể có hai căn cứ để chọn mẫu: Đơn vị hiện vật về số lượng các khoản mục, các chứng từ trong một đám đông hay gía trị của đám đông đó. Với mỗi một căn cứ cụ thể mức đại diện của mẫu chọn lại khác nhau. Muốn nâng cao chất lượng của mẫu chọn, phải tuỳ trường hợp cụ thể để xác định căn cứ và cách thức tiến hành chọn mẫu.

Như vậy, trong tất cả các vấn đề nêu trên, loại hình và phương pháp chọn mẫu cùng quy mô tương ứng của mẫu chọn là vấn đề trung tâm trong chọn mẫu kiểm toán.

Nói chung có nhiều phương pháp chọn mẫu đại diện và mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Các phương pháp thường áp dụng là:

Nếu phân theo hình thức biểu hiện của kiểm toán (đặc tính của đám đông) thì có thể chọn mẫu theo đơn vị hiện vật hoặc theo giá trị tiền tệ.

Nếu phân chia theo cách thức cụ thể để chọn mẫu có thể chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu hệ thống (còn gọi là chọn mẫu phi xác xuất).

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.

Khái niệm: Chọn mẫu ngẫu nhiên là phương pháp chọn khách quan máy móc theo một phương pháp đã xác định và các phần tử trong tổng thể có cơ hội như nhau để trở thành mẫu chọn.

Đặc trưng:

áp dụng phương pháp máy móc và tiến hành đánh giá một cách khách quan về kết quả nhận được.

Các phần tử có cơ hội như nhau.

Do đó, để đảm bảo là mẫu chọn ngẫu nhiên mang tính đại diện cao đòi hỏi kiểm toán viên phải sử dụng một phương pháp có tính hệ thống hoá cao. Trong kiểm toán, chọn mẫu ngẫu nhiên được thể hiện theo ba cách sau:

Thông qua bảng số ngẫu nhiên.

Chọn qua máy tính.

Chọn thống kê.

Chọn mẫu thông qua bảng số ngẫu nhiên.

Bảng số ngẫu nhiên là tập hợp các con số ngẫu nhiên dược sắp xếp hoàn toàn ngẫu nhiên sử dụng trong quá trình chọn mẫu.

Các con số ngẫu nhiên là số có 5 chữ số được xếp theo hàng và theo cột do hiệp hội thương mại liên quốc gia tiến hành.

Các bước tiến hành.

Bước1. Định lượng các đối tượng kiểm toán và định dạng các phần tử bằng một hệ thống các con số duy nhất.

Bước2. Xác định mối liên hệ giữa các số chữ số chữ số của phần tử đã được định dạng với số chữ số của số ngẫu nhiên trên bảng số ngẫu nhiên.

Trường hợp 1: Số chữ số của phần tử đã được định dạng bằng chữ số của số ngẫu nhiên trên bảng số trong trường hợp này kiểm toán viên lấy toàn bộ 5 chữ số của số ngẫu nhiên để tiến hành chọn mẫu.

Trường hợp 2: Số chữ số của phần tử đã được định dạng nhỏ hơn 5 chữ số.

Trường hợp 2 (1). Trường hợp số chữ số = 2 trong trường hợp này kiểm toán viên có 4 cách lựa chọn số ngẫu nhiên lấy 2 chữ số đầu hoặc 2 chữ số gần đầu hoặc 2 chữ số gần cuối của số ngẫu nhiên trên bảng số.

Trường hợp 2 (2). Trường hợp số chữ số = 3 trong trường hợp này kiểm toán viên có 3 cách lựa chọn, 3 chữ số đầu, 3 chữ số giữa, hoặc 3 chữ số cuối.

Trường hợp 2 (3). Trường hợp số chữ số = 4 trong trường hợp này kiểm toán viên có 2 cách lựa chọn: 4 chữ số đầu hoặc 4 chữ số cuối.

Trường hợp 3: Số chữ số của phần tử đã định dạng lớn hơn 5, trong trường hợp này kiểm toán viên sẽ quy định đâu là cột chủ đâu là cột phụ và khi tiến hành chọn mẫu sẽ lấy toàn bộ 5 chữ số của số ngẫu nhiên trên cột chủ, và lấy thêm số chữ số tương ứng trên cột phụ để có được số ngẫu nhiên có chữ só phù hợp.

Bước3. Xác định lộ trình sử dụng bảng số ngẫu nhiên.

Lộ trình từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên.

Chọn từ trái qua phải và từ phải qua trái

Bước4. Chọn điểm xuất phát lựa chọn phải hoàn toàn ngẫu nhiên.

Chọn mẫu ngẫu nhiên qua máy tính.

Ngày nay phần lớn các hãng, công ty kiểm toán đã thuê hoặc xây dựng các chương trình chọn mẫu ngẫu nhiên qua máy tính nhằm tiết kiệm thời gian, giảm sai sót trong chọn mẫu. Nói chung các chương trình chuyên dùng này rất đa dạng song vẫn tôn trọng 2 bước đầu tiên của chọn mẫu theo “Bảng số ngẫu nhiên” là lượng hoá mỗi khoản mục, chứng từ, tài sản… bằng con số riêng theo thứ tự nhất định và xác lập mối quan hệ giữa số thứ tự và số ngẫu nhiên. Tuy vậy, điểm khác là ở chỗ các con số ngẫu nhiên không phải lấy từ bảng số ngẫu nhiên mà do máy tính tạo ra.

Như vậy, ở đầu vào chương trình cần có: Số nhỏ nhất và số lớn nhất trong số dãy số thứ tự của đối tượng kiểm toán, số lượng các con số ngẫu nhiên cần có và có thể có một số ngẫu nhiên là điểm suất phát. Còn đầu ra thường là một bảng kê số ngẫu nhiên theo trật tự lựa chọn hoặc theo dãy số tăng dần hoặc cả hai. Máy tính có thể nhanh chóng thoả mãn các yêu cầu đặt ra là kể cả ở đầu ra cũng như trong quá trình lựa chọn ( như các số cần loại trừ).

Chọn mẫu theo hệ thống.

Đây là phương pháp chọn máy móc theo khoảng cách xác định trên cơ sở kích cỡ của quần thể và số lượng mẫu chọn. Nếu như lấy khoảng cách hàng là đều nhau ta có:

Trong đó các chỉ tiêu trên có ý nghĩa như sau:

Kích cỡ quần thể là tổng số các phần tử cấu thành quẩn thể.

Số lượng mẫu chọn là số lượng mẫu cần có để đảm bảo tính tiêu biểu của mẫu. Mẫu chọn đầu sẽ nằm trong khoảng cách phần tử bé nhất đến phần tử đó cộng với số gia là khoảng cách mẫu, nghĩa là:

Mẫu chọn thứ 2 sẽ là tổng của mẫu chọn thứ nhất với khoảng cách mẫu:

Khái quát hơn ta có công thức xác định mẫu trạng thái:

Khi chọn mẫu hệ thống, điều quan trọng là phải xác định được các mẫu đại diện thoả mãn yêu cầu:

Các phần tử của mẫu đại diện trong tổng thể phải có những đặc điểm giống nhau.

Các phần tử của mẫu được chọn phải được sắp xếp có hệ thống tuần tự.

Không để một phần tử nào trong tổng thể bị bỏ sót.

Như vậy có thể thấy:

Ưu điểm cơ bản của chọn mẫu hệ thống là đơn giản, dễ làm và bảo đảm phân bố đều đặn các mẫu chọn vào các đối tượng cụ thể (các loại khoản mục, loại tài sản hoặc loại chứng từ theo thời gian thành lập…).

Nhược điểm cơ bản của chọn mẫu hệ thống là tính tiêu biểu của mẫu chọn phụ thuộc hoàn toàn vào việc ấn định chọn đẩu tiên. Một khi mẫu đầu tiên đã được chọn thì tự nhiên sẽ không có vấn để gì phát sinh nếu sai sót trọng yếu cũng phân bổ như vậy. Song thực tế, rất ít có sự trùng hợp này. Do đó để ứng dụng phương pháp này phải nghiên cứu kỹ quần thể được kê ra để đánh giá khả năng có sai sót hệ thống. Trong thực tế phương pháp này không được đánh giá cao lắm.

Phương pháp chọn mẫu phi xác xuất.

Khái niệm: Chọn mẫu phi xác xuất là phương pháp chọn mẫu theo phán đoán chủ quan không theo một phương pháp cố định.

Các phương pháp chọn mẫu phi xác xuất thường được sử dụng là chọn mẫu theo khối và chọn mẫu theo nhận định, ngoài ra còn một phương pháp chọn mẫu là chọn mẫu tình cờ nhưng phương pháp này ít được sử dụng.

Chọn mẫu theo khối:

Khái niệm: là việc chọn một tập hợp các mẫu liên tục trong một dãy nhất định.

Phần tử đầu tiên trong khối đã được chọn thì phần còn lại cũng được chọn tất yếu. Mẫu chọn có thể là một khối hoặc nhiều khối. Chẳng hạn có thể chọn một dãy liên tục tới 100 nghiệp vụ chỉ tiêu trong một tuần cuối tháng 10. Mẫu 100 nghiệp vụ này cũng có thể lấy 5 khối với 20 khoản mục với mỗi khối hoặc 50 khối với 2 khoản mục mỗi khối…

Việc chọn mẫu theo khối để kiểm toán các nghiệp vụ, tài sản, khoản mục chỉ áp dụng khi đã nắm chắc tình hình của đơn vị kiểm toán và khi có số lượng các khối vừa đủ. Do đó trong việc xác định các mẫu cụ thể cần đặc biệt chú ý đến các tình huống đặc biệt như: Thay đổi nhân viên, thay đổi hệ thống kế toán và chính sách kinh tế, tính thời vụ của nghành kinh doanh… Tuy nhiên theo các chuyên gia kiểm toán thì con số hợp lý số lượng ít nhất là 9 khối từ 9 tháng khác nhau trong năm.

Chọn mẫu theo xét đoán:

Việc chọn mẫu theo nhận định sẽ tạo cơ hội tốt cho sự xuất hiện của những mẫu đại diện, trong những trường hợp khi có kích cỡ mẫu nhỏ hoặc có tình huống không bình thường… Để tăng hiệu quả của các phương pháp nhận định, kiểm toán viên phải tập trung chú ý vào phân bổ mẫu chọn theo các hướng khác nhau như sau:

Theo phần việc do các nhân viên khác nhau phụ trách. Cần căn cứ vào số lượng nghiệp vụ do mỗi người thực hiện, chúng phải được kiểm toán. Nếu nhận thấy có thay đổi nhân viên hoặc nếu các nghiệp vụ ở các địa điểm khác nhau sẽ dễ có mẫu chọn không đại diện khi giới hạn phạm vi chọn mẫu.

Theo quy mô: Khi chọn các mẫu có quy mô tiền tệ khác nhau thì các khoản mục, nghiệp vụ, tài khoản… có số dư lớn sẽ chọn để kiểm toán.

Chọn mẫu tình cờ:

Các phương pháp chọn mẫu phi xác xuất có nhiều ưu việt trong nhiều tình huống, nhất là khi phí cho những phương pháp chọn mẫu phức tạp vượt quá lợi ích mang lại và khi mục tiêu kiểm toán đã gắn chặt với phạm vi xác định của đối tượng kiểm toán…

Trong trường hợp này, các phương pháp chọn mẫu xác xuất không chỉ tốn nhiều chi phí, mà còn ảnh hưởng xấu tới kết luận kiểm toán do không chọn được những mẫu điển hình.

Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

Đặc điểm: Có thể nói chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ là sáng tạo mới và là đặc trưng có trong khoa học kiểm toán.

Có 5 đặc điểm:

Điểm nổi bật nhất của chọn mẫu tiền tệ là đơn vị mẫu được chuyển hoá từ đơn vị hiện vật (các hoá đơn, chứng từ, các nghiệp vụ…) kể cả đơn vị tự nhiên, song đơn vị đo lường là đơn vị tiền tệ.

Mỗi đơn vị tiền tệ trở thành một phần tử của tập hợp.

Kích cỡ của mẫu chọn theo đơn vị tiền tệ thường lớn hơn rất nhiều so với đơn vị hiện vật.

Trọng tâm kiểm toán thường rơi vào các khoản mục có giá trị lớn.

Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ cũng áp dụng các phương pháp chọn mẫu theo các đơn vị hiện vật.

Chọn mẫu ngẫu nhiên theo đơn vị tiền tệ theo bảng số ngẫu nhiên.

Các bước tiến hành:

Bước1: Xác định số luỹ kế hay còn gọi là số cộng dồn.

Bước2: Định dạng các phần tử.

Bước3: Xác định mối liên hệ giữa luỹ kế với số ngẫu nhiên trên bảng số.

Bước4: Xác định lộ trình sử dụng bảng số (Xác định theo 2 hướng).

Bước5: Chọ điểm xuất phát và xác định số chữ số ngẫu nhiên được chọn

Lưu ý: Cần quy định chọn mẫu lập lại hay chọn mẫu không lặp lại.

Bước6: Xác định số luỹ kế từ số ngẫu nhiên đã được chọn. Có 2 cách lựu chọn số luỹ kế từ số ngẫu nhiên:

Cách1: Theo thông lệ quốc tế sẽ lấy số luỹ kế có giá trị lớn hơn số ngẫu nhiên.

Cách2: Chọn số luỹ kế có khoảng cách gần hơn đến số ngẫu nhiên.

Bước7: Xác định số dư (số tiền) từ số luỹ kế đã được lựa chọn.

Chọn mẫu ngẫu nhiên theo đơn vị tiền tệ theo khoảng cách.

Các bước tiến hành:

Bước1: Xác định số luỹ kế (hay số cộng dồn).

Bước2: Xác định quy mô tổng thể.

Bước3: Xác định kích cỡ mẫu.

Bước4: Xác định khoảng cách cố định.

Bước5: Xác định điểm xuất phát và lựa chọn các số ngẫu nhiên.

Bước6: Xác định số luỹ kế từ số ngẫu nhiên đã được lựa chọn.

Bước7: Xác định số dư hay số tiền từ số luỹ kế đã được chọn.

Cập nhật thông tin chi tiết về Chọn Mẫu Theo Đơn Vị Tiền Tệ trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!