Xu Hướng 2/2023 # Cách Phân Biệt At The End Và In The End # Top 3 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Cách Phân Biệt At The End Và In The End # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Cách Phân Biệt At The End Và In The End được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

At the end và In the end. At the end chỉ thời điểm kết thúc của một sự kiện. In the end là kết quả sau cùng của một tình huống.

At the end (of something) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện, thời gian…).

Lấy ví dụ:

at the end of the month

at the end of January

at the end of the match

at the end of the film

at the end of the course

at the of the concert

I’m going away at the end of January/ at the end of the month. Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng giêng/ vào cuối tháng.

At the end of the concert, there was great applause. Kết thúc buổi hòa nhạc là một tràng vỗ tay thật lớn.

All the players shook hands at the end of the match. Tất cả các cầu thủ đã bắt tay vào lúc cuối trận đấu.

Không thể nói in the end of something. Vậy không thể nói in the end of January hay in the end of the concert.

Trái nghĩa với at the end of là at the beginning:

at the beginning of January (đầu tháng giêng)

at the beginning of the concert (đầu buổi hòa nhạc)

In the end = finally, eventually = cuối cùng

Ta dùng in the end khi nói tới kết quả sau cùng của một tình huống, một sự việc…:

We had a lot of problems with our car. In the end we sold it and bought another one. (= finally we sold it.). Chúng tôi đã gặp nhiều phiền toái với chiếc xe. Cuối cùng chúng tôi đã bán nó đi và mua chiếc khác.

He got more and more angry. In the end he just walked out of the room. Anh ta ngày càng bực tức. Cuối cùng anh ta đã bước ra khỏi phòng.

Jim couldn’t decide where to go for his holidays. He didn’t go anywhere in the chúng tôi đã không thể quyết định sẽ đi đâu trong những ngày nghỉ. Cuối cùng anh ta đã chẳng đi đâu cả.

Trái nghĩa với in the end là at first:

At first we didn’t like each other very much, but in  the end we became good friends. Lúc đầu chúng tôi không hợp nhau lắm, nhưng sau đó chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt.

Phân Biệt At The End Và In The End 2022

1. At the end (of something) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện, thời gian…). Ex: at the end of the month at the end of January at the end of the match at the end of the film at the end of the course at the of the concert – I’m going away at the end of January/ at the end of the month. Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng giêng/ vào cuối tháng. – At the end of the concert, there was great applause. Kết thúc buổi hòa nhạc là một tràng vỗ tay thật lớn. – All the players shook hands at the end of the match. Tất cả các cầu thủ đã bắt tay vào lúc cuối trận đấu. – Không thể nói in the end of something. Vậy không thể nói in the end of January hay in the end of the concert.

* Trái nghĩa với at the end of là at the beginning: at the beginning of January (đầu tháng giêng) at the beginning of the concert (đầu buổi hòa nhạc)

2. In the end = finally, eventually = cuối cùng Ta dùng in the end khi nói tới kết quả sau cùng của một tình huống, một sự việc…:

– We had a lot of problems with our car. In the end we sold it and bought another one. finally we sold it.). Chúng tôi đã gặp nhiều phiền toái với chiếc xe. Cuối cùng chúng tôi đã bán nó đi và mua chiếc khác. – He got more and more angry. In the end he just walked out of the room. Anh ta ngày càng bực tức. Cuối cùng anh ta đã bước ra khỏi phòng. – Jim couldn’t decide where to go for his holidays. He didn’t go anywhere in the end. Jim đã không thể quyết định sẽ đi đâu trong những ngày nghỉ. Cuối cùng anh ta đã chẳng đi đâu cả.

* Trái nghĩa với in the end là at first: At first we didn’t like each other very much, but in the end we became good friends.

Bài Tập Phân Biệt On Time Và In Time, At The End Và In The End

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: .

Bài 1:

Complete the sentences withon time or in time. 1 The bus was late this morning, but it's usuallyon time. 2 The film was supposed to start at 8.30, but it didn't begin .... . 3 I like to get up .... to have a big breakfast before going to work. 4 We went to start te meeting .... ,so please don't be late. 5 I've just washed this shirt. I want to wear it this evening, so I hope it will be dry .... . 6 The train service isn't very good. The trains are rarely .... . 7 I nearly missed my flight this morning. I got to the airport just .... 8 I nearly forgot that it was Joe's birthday.Fortunately I remembered .... 9 Why are you never .... ? You always keep everybody waiting.

Hiển thị đáp án

2 on time 3 in time 4 on time 5 in time 6 on time 7 in time 8 in time 9 on time

Bài 2:

Read the situations and make sentences usingjust in time. 1 A child ran into the road in front of your car. You saw the child at the last moment. (manage/stop)I managed to stop just in time. 2 You were walking Just after you got home, it started to rain very heavily. (get/home) I ................................ 3 Tim was going to sit on the chair you had just painted. You said, "Don't sit on that chair!", so he didn't. (stop/him ) I ............................... 4 You and a friend went to the chúng tôi were late and you thought you would miss the beginning of the film. But the film began just as you sat down in the cinema. (get/cinema/beginning of the film) We ................................

Hiển thị đáp án

2 I got home just in time. 3 I stopped him just in time. 4 I got to the cinema just in time for the beginning of the film.

Bài 3:

Complete the sentences usingat the end + the following:the course the game the interview the month the race 1 The players shook handsat the end of the game. 2 I usually get paid ............................ 3 The students had a party....................... 4 Two of the runners collapsed .................. 5 To my surprise, I was offered the job .........

Hiển thị đáp án

2 at the end of the month 3 at the end of the course 4 at the end of the race 5 at the end of the interview

Bài 4:

Write sentences within the end. Use the verb in bracket. 1 We had a lot of problems with our car. (sell)In the end we sold it. 2 Judy got more and more fed up with her job. (resign) ............................ 3 I tried to learn German,but I found it too difficult (give up) ........................... 4 We couldn't decide whether to go to the party or not. (not/go) ............................

Hiển thị đáp án

2 In the end she resigned. 3 In the end I gave up. 4 In the end we decided not to go.

Bài 5:

Put inat or in. 1 I'm going awayat the end of the month. 2 It took me a long time to find a job .... the end I got a job in a hotel. 3 Are you going away .... the beginning of August or .... the end? 4 I couldn't decide what to buy Laura for her birthday. I did'nt buy her anything .... the end. 5 We waited ages for a taxi. We gave up .... the end and walked home. 6 I'll be moving to a new address .... the end of September. 7 We had a few problems at first, but .... the end everything was OK. 8 I'm going away .... the end of this week. 9 A: I didn't know what to do. B: Yes, you were in a difficult position. What did you do .... the end?

Hiển thị đáp án

2 in 3 at .... at 4 in 5 in 6 at 7 in 8 at 9 in

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh

Cách Phân Biệt A, An Và The

1. Cách dùng mạo từ không xác định “a” và “an”

Dùng “a” hoặc “an” trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. Ví dụ: A ball is round (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng): Quả bóng hình tròn He has seen a girl (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó): Anh ấy vừa mới gặp một cô gái.

1.1. Dùng “an” trước: Quán từ “an ” được dùng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm: Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm “a, e, i, o”. Ví dụ: an apple (một quả táo); an orange (một quả cam) Một số từ bắt đầu bằng “u”: Ví dụ: an umbrella (một cái ô) Một số từ bắt đầu bằng “h” câm: Ví dụ: an hour (một tiếng) Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P

1.2. Dùng “a” trước: *Dùng “a” trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợp bắt đầu bằng “u, y, h”. Ví dụ: A house (một ngôi nhà), a year (một năm), a uniform (một bộ đồng phục)…

*Đứng trước một danh từ mở đầu bằng “uni…” và ” eu” phải dùng “a”: Ví dụ: a university (trường đại học), a union (tổ chức), a eulogy (lời ca ngợi)·

*Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen. Ví dụ: I want to buy a dozen eggs. (Tôi muốn mua 1 tá trứng)

*Dùng trước những số đếm nhất định thường là hàng ngàn, hàng trăm như : a/one hundred – a/one thousand. Ví dụ: My school has a thousand students (Trường của tối có một nghìn học sinh)

*Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn: a kilo hay a half, hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half – share, a half – holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày). Ví dụ: My mother bought a half kilo of apples (Mẹ tôi mua nửa cân táo)

*Dùng với các đơn vị phân số như : 1/3( a/one third), 1/5 (a /one fifth), ¼ (a quarter) Ví dụ: I get up at a quarter past six (Tôi thức dậy lúc 6 giờ 15 phút)

*Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: a dollar, a kilometer, an hour, 4 times a day. Ví dụ: John goes to work four times a week (John đi làm 4 lần 1 tuần)

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Phân Biệt At The End Và In The End trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!