Xu Hướng 2/2023 # Cách Dùng Some Và Any Trong Tiếng Anh # Top 6 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Cách Dùng Some Và Any Trong Tiếng Anh # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Cách Dùng Some Và Any Trong Tiếng Anh được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bạn sẽ nói “I have some money” hay “I have any money”? Dùng ”some” và ”any” như thế nào cho đúng?

Cả “some” và “any” đều được dùng để chỉ số lượng không xác định rõ hoặc bạn không biết chắc có bao nhiêu.

“Some” và “any” có chức năng giống nhau trong câu, nhưng được dùng theo cách khác nhau.

I drank some orange juice this morning.

Some

“Some” (với nghĩa: một số, một vài) được dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

• Danh từ đếm được: Some children enjoy sports. (Một số trẻ thích chơi thể thao). • Không đếm được: I drank some orange juice this morning. (Tôi đã uống một ít nước cam sáng nay).

Chúng ta dùng “some” trong câu khẳng định.

• There are some cups in the kitchen. (Có một vài chiếc chén ở trong bếp). • I need some milk in my coffee.(Tôi cần một ít sữa cho cafe).

Chúng ta cũng dùng “some” trong lời mời. Ví dụ:

• Would you like some soda? (Anh muốn một chút soda không?) • Do you want some water? (Anh muốn uống nước không?)

Chúng ta cũng dùng “some” trong lời đề nghị. Ví dụ:

• May I have some salt, please? (Cho tôi một chút muối được không?) • Can I have some apples? (Cho tôi một ít táo được không?)

She didn’t give me any money.

Any

“Any” được dùng với danh từ đếm được và không đếm được. Ví dụ:

• Đếm được: I don’t have any books. (Mình không có quyển sách nào cả). • Không đếm được: She didn’t give me any money. (Cô ấy chẳng đưa đồng nào cho tôi cả.)

Trong các ví dụ trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy “any” được dùng trong các câu phủ định.

Chúng ta cùng dùng “any” khi muốn hỏi thứ gì đó có còn hay không. Ví dụ: 

• Do you have any coffee? (Anh còn chút cafe nào không?) • Do you have any architecture magazines? (Anh có cuốn tạp chí nào về kiến trúc không?)

Để được cung cấp thêm kiến thức và bài học thực hành cách dùng ”some” và “any,” hãy đăng ký một khoá học tiếng Anh tại Learntalk. Các giáo viên tiếng Anh tại Learntalk đã sẵn sàng giúp bạn cải thiện vốn tiếng Anh của mình!

Phân Biệt Cách Dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of

Phân biệt cách dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of

(luyện nghe Toeic) Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of là những từ chỉ lượng thông dụng trongbài thi Toeic, nhưng chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa chúng. Bài học này MS. HOA TOIEC sẽ giải quyết vấn đề đó giúp các bạn.

✔ Some:

– Dùng trong câu khẳng định

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

– Some cũng được dùng trong câu hỏi

VD: I have some friends

✔ Any:

– Dùng trong câu phủ định và câu hỏi

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

VD: There aren’t any books in the shelf

✔ Many:

– Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn

– Đi với danh từ đếm được số nhiều

VD: Do you have many cars?

✔ A lot of/ lots of:

– Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn

– Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều

– Thường mang nghĩa “informal”

VD: We spent a lot of money

✔ A few:

– Dùng trong câu khẳng định

– Dùng với danh từ đếm được số nhiều

VD: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.

(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).

Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

✔ A little:

– Dùng trong câu khẳng định

– Đi với danh từ không đếm được

VD: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?) A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

Tags: uyện nghe Toeic, bài thi Toeic, MS. HOA TOIEC

Cách Dùng Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of Và Bài Tập Áp Dụng

Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of đều là lượng từ thông dụng trong tiếng Anh. Bài viết bao gồm cách dùng, ví dụ của từng loại lượng từ [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

A. CÁCH DÙNG Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of TRONG TIẾNG ANH

1. Cách dùng Some trong tiếng Anh

– Dùng trong câu khẳng định

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

– Some cũng được dùng trong câu hỏi

VD: I have some friends

2. Cách dùng Any trong tiếng Anh

– Dùng trong câu phủ định và câu hỏi

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

VD: There aren’t any books in the shelf

3. Cách dùng Many trong tiếng Anh

– Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn

– Đi với danh từ đếm được số nhiều

VD: Do you have many cars?

4. Cách dùng A lot of/ lots of trong tiếng Anh

– Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn

– Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều

– Thường mang nghĩa “informal”

VD: We spent a lot of money

5. Cách dùng A few trong tiếng Anh

– Dùng trong câu khẳng định

– Dùng với danh từ đếm được số nhiều

VD: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.

(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).

Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

6. Cách dùng A little trong tiếng Anh

– Dùng trong câu khẳng định

– Đi với danh từ không đếm được

VD: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?)

A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

B. BÀI TẬP Some/Many/Any/A Few/ A Little/ A Lot Of/ Lots Of – CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau với “some” hoặc “any”

1. We didn’t buy …………flowers.

2. This evening I’m going out with ………….friends of mine.

3. “Have you seen ………..good films recently?” – “No, I haven’t been to the cinema for ages”.

4. I didn’t have ……………money, so I had to borrow………..

5. Can I have ………milk in my coffee, please?

6. I was too tired to do………work.

Bài tập 2: Hoàn thành câu với “much, many, few, a few, little, a little”

1. He isn’t very popular. He has ………..friends.

2. Ann is very busy these days. She has ………..free time.

3. Did you take …………….photographs when you were on holiday?

4. The museum was very crowded. There were too………..people.

5. Most of the town is modern. There are …………..old buildings.

6. We must be quick. We have………..time.

8. Do you mind if I ask you……….questions?

9. This town is not a very interesting place to visit, so …….tourists come here.

10. I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got …………..patience.

11. “Would you like milk in your coffee?” – “yes, please. ………….”

12. This is a very boring place to live. There’s ………….to do.

Bài tập 1:

1. any

2. some

3. any

4. any/some

5. some

6. any

Bài tập 2:

1. few

2. little

3. many

4. many

5. few

6. little

7. a little

8. a few

9. a few

10. little

11. a little

12. little

Cách Dùng May Và Might Trong Tiếng Anh

Trong bài viết này, chúng ta cùng ôn lại cách dùng May và Might thật chi tiết và cụ thể để các bạn có thể phân biệt và dùng May và Might tùy vào tình huống cụ thể.

1. Dùng May và Might để chỉ khả năng xảy ra sự việc

+ Mức độ của khả năng: Cả hai từ đều nói về khả năng của một sự việc, nhưng chúng ta dùng khi khả năng xảy ra thấp (dưới 50%), còn dùng khi khả năng xảy ra cao hơn (trên 50%). Ví dụ:

I may go to Saigon tomorrow (khả năng cao)

She is a very busy, but I hope she might join us tomorrow (khả năng xảy ra thấp)

Thay vì nói: Don’t break bottle. Perhaps you would get hurt

Chúng ta có thể nói gọn hơn: Don’t break bottle. You might get hurt

Hoặc: If the patient went to bed for an hour, she might feel better

có thể dùng để nói về một sự việc có thể xảy ra nhưng không xảy ra trong quá khứ:

If the weather was good, I might have gone out yesterday

+ Đặt câu hỏi: không nên dùng để hỏi về một sự kiện có khả năng xảy ra, mà nên dùng :

Không nên nói: May you go shopping tonight?

Nên nói: Are you likely to go shopping tonight?

Hoặc nên nói: Might you go shopping tonight?

+ Muốn uống thêm một li rượu trong buổi tiệc toàn dân sang trọng, bạn có thể nói:

I wonder if I might have a little more wine

Students may not use this lecture theatre

+ Đó là cách nói nhẹ nhàng. Nếu cần mạnh hơn, có thể dùng :

Students must not use this lecture theatre

+ Dùng và trong cách nói báo cáo hay gián tiếp đã được cho phép sử dụng cái gì đó, nhưngchỉ dùng might như là thì quá khứ của may:

The professor says that we may use this lab

The professor told me that we might use his office for this seminar

3. Dùng May để chúc tụng (không dùng Might)

(chứ không phải ) có thể dùng để chúc tụng hay nói về hi vọng:

May you both be very happy (chúc mừng đôi uyên ương hay gì đó)

May God be with you (cầu nguyện thánh thần gì đó!)

May she rest in peace (cầu nguyện cho người quá cố)

cũng có thể dùng thay thế cho although, despite, even if:

Thay vì nói: Even if he is clever, he hasn’t got much common sense

Có thể nói: He may be clever, but he hasn’t got much common sense

You might/may be my boss, but that doesn’t mean you are better than me

+ Thỉnh thoảng chúng ta muốn cho ai đó một lựa chọn tối ưu, chúng ta cũng có thể dùng may/might as well:

It is so boring today. We may as well go home.

We might as well go out (hàm ý nói chẳng có việc gì xứng đáng hơn là đi chơi) Nhưng khi nói: We’d better go out thì hàm ý nói chúng ta phải đi chơi.

Bài tập 1: Sử dụng May, Might, Must, Mustn’t, needn’t để hoàn thành câu

Đáp án:

1. needn’t 2. needn’t 3. mustn’t

4. must. 5. might 6. mustn’t

7. must 8. needn’t 9. may.

10. may. 11. may 12. might

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Dùng Some Và Any Trong Tiếng Anh trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!