Xu Hướng 11/2022 # Bài Tập So Sánh Hơn Của Tính Từ Ngắn – Nâng Cao Khả Năng Làm Bài / 2023 # Top 17 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 11/2022 # Bài Tập So Sánh Hơn Của Tính Từ Ngắn – Nâng Cao Khả Năng Làm Bài / 2023 # Top 17 View

Bạn đang xem bài viết Bài Tập So Sánh Hơn Của Tính Từ Ngắn – Nâng Cao Khả Năng Làm Bài / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

So sánh là dạng bài thường thấy trong các bài thi tiếng Anh cũng như trong giao tiếp. Đặc biệt dạng bài tập so sánh với tính từ ngắn. Nó có nhiều quy tắc và khiến bạn không biết chọn điền đáp án nào cho đúng. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tổng hợp và luyện tập một số dạng bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn và bài tập về so sánh nhất.

Tổng hợp kiến thức dạng bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn

Cấu trúc dạng so sánh của tính từ ngắn

Với dạng bài tập về so sánh hơn: S + tobe + Adj + er + than + Noun/Pronoun

Ví dụ: I am taller than Hoa (Tôi cao hơn Hoa)

Với dạng bài tập về so sánh nhất: S + tobe + the + Adj + est + Noun/Pronoun

Ví dụ: I am tallest student in my class (Tôi là học sinh cao nhất lớp)

Cách đổi tính từ ngắn trong bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

Với các tính từ ngắn theo nguyên tắc ta có bảng so sánh

Tính từ

Tính từ so sánh hơn

Tính từ so sánh nhất

Tính từ kết thúc bằng một phụ âm hoặc “e”

Large

Small

Larger

Smaller

The largest

The smallest

Tính từ kết thúc bằng “y”

Easy

Tidy

Easier

Tidier

The easiest

The tidiest

Tính từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm

Hot

Big

Hotter

Bigger

The hottest

The biggest

Với các tính từ ngắn bất quy tắc ta có bảng một số từ thông dụng và hay xuất hiện trong câu của các đề thi:

Tính từ

Trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Good

Well

Better

The best

Bad

Badly

Worse

The worst

Far

Farther/further

The farthest/the furthest

Much/many

More

The most

Little

less

The least

Old

Older/elder

The oldest/the eldest

Bài tập so sánh nhất của tính từ ngắn

Điền từ vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

  Nam is (bad)……. student in my class.

  I have three brothers. Khanh is (old)…….. and Dat is (young)……

  Summer is the (hot) ……… season in a year.

  Is Africa (poor) ……….. country in the world.

  I am (happy) ………. person in the world.

  Đáp án

   The best. “bad” là tnh từ bất quy tắc nên khi diền từ phải chuyển thành “the best”. Dịch: Nam là học sinh tồi nhất lớp tôi

   The oldest, the youngest. Cấu trúc câu so sánh nhất. Dịch: tôi có ba anh trai. Khánh là lớn tuổi nhất và Đạt là trẻ nhất

   Hottest. Kết thúc bằng một nguyên âm + một phụ âm nên khi chia tính từ phải nhân đôi chữ “t’ và thêm đuôi “est”. Dịch: Mùa hè là mùa nóng nhất trong một năm

   The poorest. Vì kết thúc trước phụ âm là hai nguyên âm đúng gần nhau nên khi chia ta không nhân đôi phụ âm. Dịch: Có phải châu phi là đất nước nghèo nhất trên thế giới

   The happiest. Tính từ kết thúc bằng đuôi “y” nên khi thêm đuổi “est” chuyển “y” thành “i”.  Dịch: tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

   Bài tập so sánh lớp 6 – so sánh hơn và so sánh nhất

   Viết lại câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn

    Your house / small / mine.

    The cost of his university / much / high / than / mine.

    My room / large / his room.

    She / buy / cheap / shoes/ of the shop.

    I / love / mother / much / in the world.

    Đáp án

     Your house is smaller than mine. Câu so sánh hơn nên thêm “tobe + adj + er + than”. Dịch: Ngôi nhà của bạn nhỏ hơn của tôi.

     The cost of his university is much higher than mine. Cấu trúc so sánh hơn với “much”. Dịch: Chi phí trường đại học của anh ấy cao hơn tôi rất nhiều.

     My room is larger than his room. Cấu trúc so sánh hơn. Dịch: phòng tôi rộng hơn phòng anh ấy.

     She bought the cheapest shoes of the shop. Câu so sánh nhất nên có cấu trúc “the + adj + est”. Dịch: Cô ấy đã mua đôi giày rẻ nhất của hàng.

     I love my mother the most in the world. Cấu trúc so sánh nhất, “much” là tính từ bất quy tắc nên khi chuyển sang câu so sánh nhất “much” chuyển thành “most”. Dịch: Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời.

     Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn

     Bài tập khoanh tròn vào đáp án đúng

       Old

       Older

       The old

       The oldest

         Farther

         Far

         Farrer

         Furthest

           Young

           Youngest

           Younger

           The youngest

             Hard

             Hardest

             The hardest

             Harder

               Than

               Rather than

               Không điền

               Of

               Đáp án

                B. Dịch: Cô ấy già hơn tôi.

                A. “Far” là tính từ bất quy tắc nên khi chuyển sang câu so sánh hơn phải đổi thành “farther”. Dịch: Nhà anh xa trường hơn nhà tôi.

                C. Câu so sánh hơn nên khi chia tính từ phải thêm đuôi “er” vào cuối tính từ đó. Dịch: Hoa Kỳ có dân số trẻ hơn hầu hết các nước công nghiệp khác.

                D. Cấu trúc câu so sánh hơn. Dịch: Tuần này tôi làm việc chăm chỉ hơn tuần trước.

                A. Dạng cấu trúc so sánh hơn. Dịch: Có phải Úc là một quốc gia dân chủ hơn cả Anh.

                Qua bài viết “Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn” giúp bạn ôn lại kiến thức dạng bài tập so sánh của tính từ ngắn và làm tốt các bài tập so sánh hơn và so sánh nhất về tính từ ngắn. Mong bản chuyển đổi tính từ ngắn sang dạng bài tập so sánh hơn và so sánh nhất sẽ giúp bạn không phạm lỗi sai trong các kỳ thi tiếng Anh của bạn!

                Bài tập viết lại câu so sánh hay gặp trong các kì thi

                Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất / 2023

                Dùng MORE (không thêm -er) với các tính từ dài (2 vần trở lên).

                Sau cấp độ so sánh hơn, ta dùng THAN.

                Thêm -est đối với tính từ ngắn ( 1 vần).

                Dùng THE MOST (không thêm -est) với các tính từ dài (2 vần trở lên).

                2) You chúng tôi you lost weight?

                3) He’s not so keen on his studies. He’s……………in having a good time.

                4) You will find your way around the chúng tôi you have a map.

                5) You’re making too much noise. Can you be a bit………………?

                6) There were a lot of people on the bus. It chúng tôi usual.

                7) You’re late. I expected you to be here…………………..

                8) You hardly ever write to me. Why don’t you write a bit………………?

                9) The hotel was surprisingly cheap. I expected it to be much…………………

                10) It’s a pity you live so far away. I wish you lived………………..

                2) Sorry, I’m late. It took me (long)……………to get there than I expected.

                3) My toothache is (paintful)……………..it was yesterday.

                4) She looks about 20, but in fact she’s much (old)……………she looks.

                5) The problem is not so complicated. It’s (simple)…………….you think.

                6) Your English has improved. You speak a lot (fluently)……………you did when we last met.

                7) Health and happiness are (important)………………..than money.

                8) We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap)……………..staying in a hotel.

                9) I like the countryside. It’s (healthy)………….and (peaceful)…………….living in a town.

                10) The examination was (easy)……………..we expected.

                Complete these sentences. Use the comparative of the words in brackets.

                1) It’s (a little / warm) …………….. today than it was yesterday.

                2) You’re driving too fast. Can you drive (a bit / slowly)……………..?

                3) A: Did you enjoy your visit to the museum?

                B: Yes, I found it (far / interesting)……………..I expected.

                4) I prefer this armchair. It’s (much / comfortable)……………..the other one.

                5) You looked depressed this morning but you look (a bit / happy)………………now.

                6) The flat is too small for me. I need something (much / big)……………….

                7) It’s (a lot / easy)………………to learn a foreign language in the country where it is spoken.

                8) Her illness was (far / serious)………………we at first thought.

                9) Ann works (much / hard)……………most of her friends.

                10) Don’t go by train. It’s (a lot / expensive)………………..

                Exercise 1:

                1) larger 2) thinner 3) more interested 4) more easily 5) quieter / more quiet

                6) more crowded 7) earlier 8) more often 9) more expensive 10) nearer

                Exercise 2:

                1) more serious than 2) longer 3) more paintful than 4) older than

                5) simpler / more simple than 6) more fluently than 7) more important than

                8) cheaper than 9) healthier / more healthy – more peaceful than 10) easier than

                Exercise 3:

                1) a little warmer 2) a bit more slowly 3) far more interesting than

                4) much more comfortable than 5) a bit happier 6) much bigger 7) a lot easier

                8) far more serious than 9) much harder than 10) a lot more expensive

                Write a new sentence with the same meaning. Use a superlative each time and begin each sentence as shown.

                1) I’ve never seen such a boring film.

                It’s………………………………..

                2) I’ve never heard such a funny story.

                That’s………………………………

                3) He has never made such a bad mistake.

                It’s………………………………..

                4) I haven’t tasted such good coffee for a long time.

                That’s…………………………….

                5) I’ve never slept in such an uncomfortable bed.

                This is……………………………

                6) I’ve never had such a big meal.

                It’s……………………………….

                7) I’ve never met such a generous person as Ann.

                Ann…………………………….

                8) I’ve never had such a good friend as you.

                You………………………………

                9) I haven’t had to make such a difficult decision for years.

                This is……………………………..

                10) I haven’t had such a delicious meal for a long time.

                That is…………………………..

                Choose the correct answer.

                1) What is the superlative of “fat”?

                A. fattiest B. the fattest C. fattest

                2) What is the superlative of “interesting”?

                A. the more interesting B. the most interesting C. most interesting

                3) Which word is NOT spelled correctly?

                A. shortest B. youngest C. happyest

                4) Which is the…………planet form the sun?

                A. far B. furthest C. farrest

                5) Which sentence is NOT correct?

                A. That was the most hardest exam ever!

                B. This is the best bar in the city.

                C. She’s the worst volleyball player in the school.

                6) Question 6 is…………….question in the test.

                A. most difficult B. difficultest C. the most difficult

                7) The fish is…………thing on the menu.

                A. the best B. the goodest C. best

                8) That chúng tôi I’ve ever watched.

                A. most boring B. the most boring C. boring

                9) Karen is………….student in class.

                A. healthy B. healthier C. the healthiest

                10) Yesterday chúng tôi of the year.

                A. hottest B. hotest C. the hottest

                2) The (interesting)………………Uranian moon is Miranda. It has ice canyons and terraces.

                3) Uranus hits the (cold)……………..temperatures of any planet.

                4) Karl Henize was the (old)………………..man in space. He was 58 years old.

                5) Mercury is the (small)……………….planet in our solar system.

                6) Elvis Presley is the (good)………………singer.

                7) Marylin Monroe is the (beautiful)……………….actress.

                8) Will Smith is the (rich)……………….actor.

                9) Borat is the (bad)……………….journalist.

                10) Julia Roberts is the (pretty)…………….woman.

                Exercise 4:

                1) It’s the most bring film I’ve ever seen.

                2) That’s the funniest story I’ever heard.

                3) It’s the worst mistake he’s ever made.

                4) That’s the best wine I’ve tasted for a long time.

                5) This is the most uncomfortable bed I’ve ever slept in.

                6) It’s the biggest meal I’ve ever had.

                7) Ann is the most generous person I’ve ever met.

                8) You’re the best friend I’ve ever had.

                9) This is the most difficult decision I’ve had to make for years.

                10) That is the most delicious meal I’ve had for a long time.

                Exercise 5:

                1) B 2) B 3) C 4) B 5) A

                6) C 7) A 8) A 9) C 10) C

                Exercise 6:

                1) strongest 2) most interesting 3) coldest 4) oldest 5) smallest

                6) best 7) most beautilful 8) richest 9) worst 10) prettiest

                Với các bài tập so sánh hơn, so sánh nhất chúng tôi mong rằng sẽ giúp học sinh thực hành và vận dụng lý thuyết hiệu quả.

                Chúc em học tốt!

                Giải Bài Tập Toán 11 Nâng Cao / 2023

                Hai quy tắc đếm cơ bản là bài học đầu tiên trong chương tổ hợp và xác suất của chương trình toán lớp 11. Nhằm giúp các em hệ thống được lý thuyết và có thể giải được các bài tập toán 11 nâng cao phần này, chúng tôi đã tổng hợp lý thuyết và sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập phần hai quy tắc đếm cơ bản. Hy vọng đây là một tài liệu bổ ích có thể giúp đỡ các em học tốt.

                I. Các lý thuyết cần nắm để giải được các bài tập toán 11 nâng cao bài hai quy tắc đếm cơ bản

                1. Quy tắc cộng

                Để thực hiện công việc có k phương án A1, A2, A3,…Ak, trong đó có:

                 + n1 cách thực hiện cho phương án A1,

                 + n2 cách thực hiện cho phương án A2,

                   ….

                 + nk cách thực hiện cho phương án Ak

                Khi đó, ta có số cách thực hiện công việc là: n1 + n2 + …+ nk cách

                Ví dụ: Một lớp học có 18 học sinh nam và 17 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh làm lớp trưởng?

                Hướng dẫn giải:

                Có 2 phương án chọn lớp trưởng là học sinh nam hoặc học sinh nữ.

                 - Có 18 cách chọn lớp trưởng là học sinh nam.

                 - Có 17 cách chọn lớp trưởng là học sinh nữ.

                Theo quy tắc cộng: số cách để chọn một lớp trưởng là: 18 + 17 = 35 (cách chọn).

                2. Quy tắc nhân

                Để thực hiện công việc có k giai đoạn A1, A2, A3,…Ak, trong đó có:

                 + n1 cách thực hiện cho giai đoạn A1,

                 + n2 cách thực hiện cho giai đoạn A2,

                    ….

                 + nk cách thực hiện cho giai đoạn Ak

                Khi đó, ta có số cách thực hiện công việc là: n1. n2…… nk cách

                Ví dụ: Trên giá sách có 8 quyển sách toán, 9 quyển sách lý và 10 quyển sách hóa. Cho rằng các quyển sách này khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ba quyển sách thuộc ba môn khác nhau?

                Hướng dẫn giải:

                Việc chọn ba quyển sách thuộc ba môn khác nhau khác nhau có 3 giai đoạn:

                 - Có 8 cách chọn cho giai đoạn chọn sách toán

                 - Có 9 cách chọn cho giai đoạn chọn sách lý

                 - Có 10 cách chọn cho giai đoạn chọn sách hóa.

                Theo quy tắc nhân, có tất cả: 8.9.10 = 720 cách chọn ba quyển sách thuộc ba môn khác nhau.

                3. Phân biệt về quy tắc cộng và quy tắc nhân

                 - Nếu bỏ 1 giai đoạn nào đó ta vẫn hoàn thành được công việc thì ta sẽ dùng quy tắc cộng.

                 - Nếu bỏ 1 giai đoạn nào đó ta không hoàn thành được công việc thì ta sẽ dùng quy tắc nhân.

                II. Một số bài tập toán 11 nâng cao – bài hai quy tắc đếm cơ bản

                Bài 1/trang 54 SGK Đại số và giải tích 11 nâng cao

                Đề bài: Bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc 40. Áo sơ mi cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo sơ mi cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi bạn có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu và cỡ áo) cho bạn?

                Hướng dẫn giải:

                Với bài tập này, ta sẽ dùng quy tắc cộng. Có tất cả : 5 + 4 = 9 cách chọn áo sơ mi.

                Bài 2/trang 54 SGK Đại số và giải tích 11 nâng cao: 

                Đề bài: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số, mà cả hai chữ số này đều chẵn?

                Hướng dẫn giải:

                Số có hai chữ số gồm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị.

                Với chữ số hàng chục có thể chọn trong các chữ số: 2, 4, 6, 8, như vậy có 4 cách chọn chữ số hàng chục

                Với chữ số hàng đơn vị có thể chọn trong các chữ số: 0, 2, 4, 6, 8, như vậy có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

                Áp dụng quy tắc nhân có 4.5 = 20 cách chọn số có hai chữ số mà cả hai chữ số đều chẵn.

                Bài 3/trang 54 SGK Đại số và giải tích 11 nâng cao:

                Đề bài: Khối 11 của một trường THPT có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ.

                a) Nhà trường sẽ chọn 1 học sinh của khối 11 đi dự đại hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường sẽ có bao nhiêu cách chọn?

                b) Nhà trường sẽ chọn 2 học sinh trong đó sẽ có 1 nam, 1 nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường sẽ có bao nhiêu cách chọn?

                Hướng dẫn giải: 

                a) Áp dụng quy tắc cộng, nhà trường sẽ có tất cả: 280 + 325 = 605 cách chọn học sinh đi dự trại hè.

                b) Áp dụng quy tắc nhân, nhà trường sẽ có tất cả: 280. 325 = 91000 cách chọn học sinh đi dự trại hè.

                Bài 4/trang 54 SGK Đại số và giải tích 11 nâng cao:

                Đề bài: Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên mà?

                a) Có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau)?

                b) Có 4 chữ số khác nhau?

                Hướng dẫn giải:

                a) Đặt số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài là: 

                – a sẽ có 4 cách chọn

                – b sẽ có 4 cách chọn

                – c sẽ có 4 cách chọn

                – d sẽ có 4 cách chọn ( do 4 chữ số không yêu cầu khác nhau)

                Áp dụng quy tắc nhân có: 4.4.4.4 = 256 cách chọn số có 4 chữ số mà các chữ số không nhất thiết phải khác nhau.

                b) Đặt số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài là: 

                – a sẽ có 4 cách chọn

                – b sẽ có 3 cách chọn

                – c sẽ có 2 cách chọn

                – d sẽ có 1 cách chọn ( do 4 chữ số khác nhau)

                Áp dụng quy tắc nhân có: 4.3.2.1 = 24 cách chọn số có 4 chữ số mà các chữ số không nhất thiết phải khác nhau.

                Giải Bài Tập Vật Lý 11 Nâng Cao / 2023

                Lý thuyết và bài tập bài 3 công của lực điện, hiệu điện thế của chương trình vật lý 11 nâng cao được Kiến Guru biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt những kiến thức lý thuyết quan trọng của bài này, từ đó vận dụng vào làm những bài tập cụ thể. Đặc biệt, Kiến Guru sẽ hướng dẫn các em làm những bài tập bám sát chương trình SGK lý 11 nâng cao để có thể làm quen và thành thạo những bài tập của phần này.

                I. Những lý thuyết cần nắm  trong Bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế ( vật lý 11 nâng cao)

                1. Công của lực:

                – Công của lực tác dụng lên một điện tích sẽ không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích đó mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường.

                – Biểu thức: A = q.E.d

                Trong đó: d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương đường sức điện

                2. Khái niệm hiệu điện thế

                a. Công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích

                AMN=WM-WN

                b. Hiệu điện thế, điện thế

                – Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về khả năng sinh công khi đặt nó tại một điện tích q, được xác định bằng thương của công lực điện tác dụng lên q khi di chuyển q từ M ra vô cực và độ lớn của q.

                – Biểu thức: VM=AMq

                – Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường nếu có một điện tích di chuyển giữa hai điểm đó

                Biểu thức: UMN=VM-VN=AMN/q

                – Chú ý: 

                + Điện thế và hiệu điện thế  là đại lượng vô hướng có giá trị dương hoặc âm;

                + Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường có giá trị xác định còn điện thế tại một điểm trong điện trường có giá trị phụ thuộc vào vị trí ta chọn làm gốc điện thế.

                +Trong  điện trường, vectơ cường độ điện trường sẽ có hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp.

                3. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

                II. Bài tập vật lý 11 nâng cao: Công của lực điện, hiệu điện thế

                Vận dụng các lý thuyết ở trên để giải các bài tập trong bài: Công của lực điện, hiệu điện thế

                Bài 1/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 22: Mỗi điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

                C. A ≠ 0 nếu điện trường không đổi

                D. A = 0

                Hướng dẫn: Một điện tích q chuyển động trong điện trường (đều hay không đều) theo một đường cong kín tức là điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, nên A = 0

                Đáp án: D

                Bài 2/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 22: Chọn phương án đúng. Cho ba điểm M, N, P trong một điện trường đều. MN = 1 cm, NP = 3 cm;UMN=1V;UMP=2V. Gọi cường độ điện trường tại M, N, P là EM, EN, EP

                B. EP= 2EN

                C. EP= 3EN

                D. EP=EN

                Hướng dẫn: Trong điện trường đều, cường độ điện trường tại mọi điểm đều bằng nhau.

                ⇒EM =EN=EP

                Đáp án: D

                Bài 3/ SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến điểm N, từ điểm N đến điểm P như trên hình 4.4 thì công của lực điện trong mỗi trường hợp bằng bao nhiêu ? Giải thích?

                                            Hình 4.4

                Hướng dẫn: 

                Vì M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với đường sức của điện trường đều, nên điện thế của các điểm này bằng nhau VM=VN=VP

                Lại có: AMN=WM-WN=q.UMN=q.(VM-VN)

                ANP=WN-WP=q.UNP=q.(VN-VP)

                ⇒ AMN=ANP=0

                Bài 4/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Hai tấm kim loại đặt song song, cách nhau 2cm, được nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau. Muốn điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9J. Hãy xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó. Cho biết điện trường bên trong hai tấm kim loại đã cho là điện trường đều và có đường sức vuông góc với các tấm.

                Hướng dẫn: 

                Công của lực điện trường tác dụng lên điện tích q khi di chuyển trong điện trường đều E là: A= q.E.d

                Cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại:

                Bài 5/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E = 100V/m. Vận tốc ban đầu của electron bằng 300 km/s. Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không? Cho biết khối lượng electron m = 9,1.10-31kg.

                Hướng dẫn:

                Công của lực điện trường thực hiện trên electron : A12=F.d=q.F.d

                Mặt khác, theo định lý động năng:

                Quãng đường mà electron đi được cho đến khi vận tốc của nó bằng không là:

                Bài 6/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 1V. Một điện tích q = -1 C di chuyển từ M đến N thì công của lực điện bằng bao nhiêu? Giải thích ý nghĩa của kết quả tính được.

                Hướng dẫn: 

                Công của lực điện khi điện tích q = -1 C di chuyển từ M đến N là:

                Ý nghĩa : Vôn là hiệu điện thế giữa hai điểm M, N mà khi có một nguồn điện tích âm -1 C di chuyển từ điểm M đến điểm N thì lực điện sẽ thực hiện một công âm là -1 J.

                Bài 7/SGK Vật lý 11 nâng cao trang 23: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06. 10-15kg nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang và nhiễm điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bằng 4,8.10-18C. Hai tấm kim loại cách nhau 2cm. Hãy tính hiệu điện thế đặt vào hai tấm đó. Lấy g = 10m/s2

                Hướng dẫn: 

                Để quả cầu nhỏ nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại nhiễm điện trái dấu thì lực điện trường phải cân bằng với mọi trọng lực của quả cầu:

                Ta có:

                Đây là tài liệu biên soạn về lý thuyết và bài tập vật lý 11 nâng cao bài 4: Công của lực điện, hiệu điện thế. Hy vọng tài liệu này của Kiến Guru sẽ giúp các em học tập tốt hơn.

                Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập So Sánh Hơn Của Tính Từ Ngắn – Nâng Cao Khả Năng Làm Bài / 2023 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!