Tuyển sinh Đại Học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2019 Trường Đại học Đông Đô thông...
Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2018 Trường Đại học Đông Đô thông báo...
Thông báo tuyển sinh  Đại học chính quy ngành Thú y năm 2018

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy ngành Thú y năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2018   Trường Đại học Đông Đô thông...
Đăng ký học trực tuyến