Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2019 Trường Đại học Đông Đô thông...
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2018

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - ĐỢT 2 NĂM 2018            ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG   Trường Đại học Đông Đô thông...
Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2018 Trường Đại học Đông Đô thông báo...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018   1. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:     Thí...
Thông báo tuyển sinh Trung cấp Khoa thú y 2018

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Khoa thú y 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành                   ...
Đăng ký học trực tuyến