Tin tức

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Khoa thú y 2018

Thông báo tuyển sinh Trung cấp Khoa thú y 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành                   ...
Tuyển sinh lớp ngắn hạn chuẩn khoa thú y 2018

Tuyển sinh lớp ngắn hạn chuẩn khoa thú y 2018

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ Số: …. /TB-ĐD V/v tuyển sinh và đào...
Thông báo tuyển sinh  Đại học chính quy ngành Thú y năm 2018

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy ngành Thú y năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2018   Trường Đại học Đông Đô thông...
Thông báo chương trình đào tao Thú y hệ Đại học 2018

Thông báo chương trình đào tao Thú y hệ Đại học 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC  ĐÔNG ĐÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...
Đăng ký học trực tuyến