Thông báo tuyển sinh cao đẳng khoa thú y 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành                    : Thú y

Mã ngành                     : 6640203

Trình độ đào tạo          : Cao đẳng

Loại hình đào tạo        : Chính quy

Thời gian đào tạo        : 3 năm               

Đối tượng tuyển sinh    : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung:

  • Đào tạo học viên trình độ cao đẳng ngành thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống dịch bệnh, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
  • Đào tạo người làm nghề thú y có y đức, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi – thú y theo thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT - BNV, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp.

1.2 Mục tiêu cụ thể

1.2.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

  1. Kiến thức:

+ Giải thích được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Pháp Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;

+ Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi;

+ Có khả năng tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

  1. %

Bài viết liên quan

Đăng ký học trực tuyến