Thông báo thời gian nghỉ tết Đinh Dậu năm 2017

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 – 2017, Ban giám hiệu nhà trường thông báo thời gian  tết nguyên đán Đinh Dậu  2017 đối với HSSV như sau:

– Sinh viên được nghỉ tết Đinh Dậu 2017 từ ngày 16/01/2017 (tức là ngày 19 tháng 12 năm 2016 âm lịch) đến hết ngày 05 tháng 2 năm 2017 ( tức là ngày 09/01/2017 âm lịch).

– Từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 (tức là ngày 10/01/2017 âm lịch) toàn trường học tập bình thường.

THÔNG BÁO

Về thời gian nghỉ tết Nguyên đán – Đinh Dậu  2017

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 – 2017, Ban giám hiệu nhà trường thông báo thời gian  tết nguyên đán Đinh Dậu  2017 đối với HSSV như sau:

– Sinh viên được nghỉ tết Đinh Dậu 2017 từ ngày 16/01/2017 (tức là ngày 19 tháng 12 năm 2016 âm lịch) đến hết ngày 05 tháng 2 năm 2017 ( tức là ngày 09/01/2017 âm lịch).

– Từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 (tức là ngày 10/01/2017 âm lịch) toàn trường học tập bình thường.

Yêu cầu:

1.  Tất cả sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại địa phương, nghiêm chỉnh  chấp hành Luật Giao thông, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Đặc biệt không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo; đánh bạc, vi phạm các tệ nạn xã hội.

2. Thực hiện đúng quy định của Nhà trường về lịch nghỉ tết: Không nghỉ học sớm hơn hoặc trở lại trường học tập muộn hơn quy định của Trường.

Nhận được Thông báo, lớp trưởng các lớp phổ biến đến toàn thể sinh viên của lớp được biết để thực hiện. Sinh viên nào vi phạm  Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy chế quản lý HSSV hiện hành./

Bài viết liên quan

Đăng ký học trực tuyến