Sinh viên được đi thực tế, thực tập tại các trang trại chăn nuôi

Khoa Thú y - Đại học Đông Đô ký kết cùng các tập đoàn chăn nuôi  và trang trại chăn nuôi lớn tại miền bắc, miền trung cung cấp đội ngũ bác sỹ thú y cho các tập đoàn chăn nuôi và các trang trại chăn nuôi đưa sinh viên của khoa xuống nghiên cứu và thực tế tại các bệnh xá của các tập đoàn chăn nuôi  và các trang trại chăn nuôi thường xuyên.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được ưu tiên tạo điều kiện làm việc tại các tập đoàn chăn nuôi  và các trang trại này.

Trang trại bò

Trang trại lợn

Trang trại gà

Trong quá trình học tập các sinh viên thường xuyên được đi xuống các Phòng Thú y của các trang trại chăn nuôi và các tập đoàn thực hành các kiến thức được học

Tại đây sinh viên được:

1. Phòng Tiếp nhận mẫu: Sinh viên được xét nghiệm với các mẫu bệnh phẩm.

2. Phòng Bệnh lý: Sinh viên được mổ khám, chẩn đoán bệnh tích đại thể, ghi vào Hồ sơ mổ khám của Trung tâm. Sau đó mẫu bệnh phẩm được phân loại tương ứng với các xét nghiệm khác nhau và được chuyển lên các phòng xét nghiệm chuyên môn – Phòng Lab gồm các phòng: Ký sinh trùng, Vi trùng và Virus - Huyết

3. Phòng Tổng hợp và đánh giá kết quả xét nghiệm: Tại đây các kết quả xét nghiệm được các cán bộ chuyên môn hướng dẫn cùng sinh viên tổng hợp và đánh giá -> in ra phiếu KQXN -> Trưởng phòng Lab kiểm tra, ký xác nhận -> Trình lãnh đạo Trung tâm phê duyệt trước khi đi xuống Phòng trả kết quả.

Kết thúc đợt thực tế sinh viên sẽ có buổi tổng kết nhận xét và đánh giá cùng giảng viên và các bác sỹ thú y tại nơi đang thực tế về các mẫu bệnh phẩm, và đức rút ra cách chữa bệnh và phòng chống bệnh.

Bài viết liên quan

Đăng ký học trực tuyến