Kế hoạch học tập K23

KẾ HOẠCH HỌC

CHO SINH VIÊN LỚP THÚ Y KHÓA K23 CHÍNH QUY

KỲ I/2018           ĐỊA ĐIỂM: VIỆN ÂM NHẠC

STT

MÔN

SỐ TC

LT

TH

KẾ HOẠCH HỌC

GHI CHÚ

 

BẮT ĐẦU

KẾT THÚC

THI

1

Giải phẫu động vật

2

1

1

20.8.2018

27.08.2018

05.11.2018

 

2

Sinh lý động vật

2

1

1

28.8.2018

05.09.2018

05.11.2018

 

3

Hóa sinh đại cương

2

1

1

06.9. 2018

13.09.2018

05.11.2018

 

4

Động vật học

2

1

1

14.9. 2018

21.09.2018

05.11.2018

 

5

Tổ chức và phôi thái học

2

1

1

24.9. 2018

01.10.2018

06.11.2018

 

6

Dinh dưỡng động vật

2

1

1

02.10. 2018

09.10.2018

06.11.2018

 

7

Vi sinh vật đại cương

2

1

1

10.10. 2018

17.10.2018

06.11.2018

 

8

Di truyền học động vật

2

1

1

18.10. 2018

25.10.2018

06.11.2018

 

 

GHI CHÚ: Lịch học từ thứ 2 đến thứ 6 (5 tiết/buổi)

Bài viết liên quan

Đăng ký học trực tuyến