K23CQ

THỜI KHÓA BIỂU K23 CQ

KỲ 2 – NĂM HỌC 2018 – 2019

 

STT

Môn

Số TC

LT

TH

Kế hoạch học

Bắt đầu

Kết thúc

1

Di truyền học động vật

2

1

1

18.02.2018

27.02.2019

2

Dược lý học thú y

3

2

1

21.02.2019

21.03.2019

3

Miễn dịch học thú y

3

2

1

04.03.2019

20.03.2019

4

Đông dược học thú y

2

1

1

25.03.2019

08.05.2019

5

Độc chất học thú y

2

1

1

28.03.2019

10.05.2019

6

Rèn nghề thú y

3

0

3

13.05.2019

Đi thực tập ở cơ sở 02

Bài viết liên quan

Đăng ký học trực tuyến