Hợp tác quốc tế

Hợp tác đào tạo Malaysia

Hợp tác đào tạo Malaysia

Đại học quốc tế AeU được thành lập trên cơ sở Đối thoại hợp tác châu Á (ACD). Việc thành lập trường...
Ký kết hợp tác giữa trường Đại học Đông Đô và công ty FPCB – Hàn Quốc

Ký kết hợp tác giữa trường Đại học Đông Đô và công ty FPCB – Hàn Quốc

Ngày 16 tháng 1 năm 2015 Trường Đại học Đông Đô và công ty FPCB Hàn Quốc đã đi đến ký...
Trao đổi, xúc tiến hợp tác với trường Đại học KyongGi Hàn Quốc

Trao đổi, xúc tiến hợp tác với trường Đại học KyongGi Hàn Quốc

Ngày 26/05/2015, TS. Trần Khắc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Đông Đô đã đến thăm quan...
Hợp tác đào tạo giữa Hallym Polytechnic University- Hàn Quốc và Đông Đô University

Hợp tác đào tạo giữa Hallym Polytechnic University- Hàn Quốc và Đông Đô University

Sáng ngày 27 tháng 1 năm 2015, trường Đại học Đông Đô tiếp đón GS.TS Cho Young Tack– Hiệu phó...
Đăng ký học trực tuyến