Đào tạo

K23CQ

K23CQ

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2
Kế hoạch học tập K23

Kế hoạch học tập K23

KẾ HOẠCH HỌC CHO SINH VIÊN LỚP THÚ Y KHÓA K23 CHÍNH QUY KỲ I/2018          ...
Chuyển giao Kỹ thuật Châm cứu Thú y

Chuyển giao Kỹ thuật Châm cứu Thú y

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHÂM CỨU THÚ Y Châm cứu thú y là một phương pháp chữa bệnh của Y học Cổ truyền...
Sinh viên được đi thực tế, thực tập tại các trang trại chăn nuôi

Sinh viên được đi thực tế, thực tập tại các trang trại chăn nuôi

Khoa Thú y - Đại học Đông Đô ký kết cùng các tập đoàn chăn nuôi  và trang trại...
LỢI ÍCH CỦA CHẾ PHẨM AMINOMIX - POLYVIT TRONG CHĂN NUÔI LỢN

LỢI ÍCH CỦA CHẾ PHẨM AMINOMIX - POLYVIT TRONG CHĂN NUÔI LỢN

1. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM AMINIMIX - POLYVIT ĐẾN KHẢ NĂNG PHÒNG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY CHO LỢN THỊT STT Chỉ tiêu Lô thí...
Đăng ký học trực tuyến