Danh sách Cán bộ Khoa

DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA THÚ Y – ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỞNG KHOA THÚ Y

TS. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT

ĐT: 0972490552 – 0912178437

Email: nguyetchamcuu@gmail.com

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

ThS. VŨ BÁ SINH

ĐT: 0916342273

Email: vubasinh@gmail.com

PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. VŨ VĂN THOÁI

ĐT: 0961096911 – 0903290698

Email: vuthoaia2@gmail.com

TRỢ LÝ KHOA 

Cử nhân tài chính. VŨ HÀ MY

ĐT: 01657444191

Email: vuhamy56@gmail.com

PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. TRẦN THỊ NHUNG

ĐT: 0986099368

Email: phuongnhung368@gmail.com

PHÒNG TÀI VỤ

Cử nhân tài chính. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

ĐT: 0984375733

Email: huonggt2hn@gmail.com

PHÒNG TUYỂN SINH

Cử nhân. TÔ VĂN DUẨN

ĐT: 0912058639

Email: ud201191@gmail.com

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Chức danh khoa học, năm phong
Học vị, nước, năm tốt nghiệp
Chuyên
ngành đào tạo
Năm, nơi tham
gia giảng dạy
Số điện thoại Ghi chú
1 Nguyễn Văn Cảm
Sinh ngày 09/05/1950
Giảng viên
Tiến sỹ
Việt Nam
2000
Thú y
2 Nguyễn Văn Chung
Sinh ngày 20/10/1949
Giảng viên
Đại học
Việt Nam
1973
Thú y
3 Phạm Đức Chương
Sinh ngày 01/06/1945
Giảng viên
Tiến sỹ
1988
Thú y
4 Phùng Quốc Chướng
Sinh ngày 05/06/1955
Giảng viên
PGS.2005
Tiến sỹ
Việt Nam
Thú y
5 Trần Tiến Dũng
Sinh ngày 20/09/1948
Giảng viên
PGS.2004
Tiến sỹ
1986
Thú y
6 Nguyễn Thị Bích Hằng
Sinh ngày 28/10/1964
Giảng viên
Đại học
Việt Nam
1989
Thú y
7 Trần Thị Hanh
Sinh ngày 15/11/1954
Giảng viên
PGS.
Tiến sỹ
Đức
1989
Thú y
8 Lê Thanh Hòa
Sinh ngày 02/02/1954
Giảng viên
Giáo sư
Tiến sỹ
Thú y
9 Đàm Đình Huân
Sinh ngày 25/03/1952
Giảng viên
Đại học
Việt Nam
1980
Thú y
10 Trần Thị Lan Hương
Sinh ngày 14/06/1954
Giảng viên
Tiến sỹ
Việt Nam
2001
Thú y
11 Nguyễn Hùng Nguyệt
Sinh ngày 16/05/1954
Trưởng khoa Thú y
Giảng viên
Tiến sỹ
Việt Nam
2010
Thú y
12 Nguyễn Đình Nhung
Sinh ngày 02/04/1944
Giảng viên
Tiến sỹ
1982
Thú y
13 Cù Hữu Phú
Sinh ngày 09/10/1955
Giảng viên
PGS.2006
Tiến sỹ
Đức
1992
Thú y
14 Trần Văn Quyên
Sinh ngày 05/07/1951
Giảng viên
Thạc sỹ
Việt Nam
1997
Thú y
15 Hoàng Thạch
Sinh ngày 20/09/1950
Giảng viên
Tiến sỹ
Việt Nam
1999
Thú y
16 Nguyễn Như Thanh
Sinh ngày 08/07/1936
Giảng viên
Giáo sư .2001
Tiến sỹ
1981
Thú y
17 Đoàn Hữu Thành
Sinh ngày 15/08/1960
Giảng viên
Thạc sỹ
Việt Nam
2007
Thú y
18 Lê Thị Thịnh
Sinh ngày 08/01/1957
Giảng viên
Thạc sỹ
Việt Nam
1999
Thú y
19 Trịnh Thị Thơ Thơ
Sinh ngày 04/09/1943
Giảng viên
PGS.1994
Tiến sỹ
Thú y
20 Bùi Thị Tho
Sinh ngày 13/12/1954
Giảng viên
PGS.2007
Tiến sỹ
Việt Nam
1997
Thú y
21 Nguyễn Thị Thoa
Sinh ngày 01/03/1958
Giảng viên
Thạc sỹ
Việt Nam
1999
Thú y
22 Doãn Văn Tỏa
Sinh ngày 22/02/1952
Giảng viên
Đại học
Việt Nam
1979
Thú y

 


Trả lời

HOTLINE
HOTLINE KHOA: 0931323388
THẦY NGUYỆT: 0972490552
THẦY SINH: 0916342273
THẦY THOÁI: 0903290698
CÔ NHUNG: 0986099368
THẦY ĐỒNG: 0988259936
CÔ LAN: 0985114536
Email:
khoathuy@hdiu.edu.vn
Đăng ký tuyển sinh
THỐNG KÊ
1013355
Hôm nay : 45
Hôm qua : 91
Tháng này : 1787
Tổng : 13355
Online : 1
du học nhật bản du học hàn quốc xuất khẩu lao động đài loan xuất khẩu lao động nhật bản xuất khẩu lao động singapore