ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN NĂM 2018 – HDIU

Họ và tên (*)

Giới tính (*)

Ngày sinh (*)

Điện thoại (*)

Email (*)

Địa chỉ nhận giấy trúng tuyển (*)

Đăng ký ngành học (*)

Điểm xét tuyển theo tổ hợp thi THPT Quốc Gia: HT1 (*)

Điểm xét tuyển kết quả học tập THPT(học bạ): HT2 (*)

Đăng ký học trực tuyến